Czujniki termoelektryczne

Czujniki termoelektryczne – inaczej termopary.

Oferta produkcyjna ACSE Sp. z o.o. obejmuje szeroką gamę czujników termoelektrycznych do pomiaru temperatury, które znane są pod popularną nazwą jako termopary. Czujniki termoelektryczne (termopary) to czujniki temperatury, które składają się z zespawanych z sobą dwóch drutów termoparowych (z różnych metali) oraz osłony metalowej lub ceramicznej. Osłona termopary chroni druty termopary przed wpływem środowiska mierzonego. Zasada działania czujnika termoelektrycznego (termopary) polega na pomiarze napięcia termoelektrycznego wytwarzanego przez połączone z sobą różne metale (lub stopy metali). Generowane napięcie termoelektryczne zmienia się wraz ze zamianą temperatury. Zależności napięcia termoelektrycznego od temperatury oraz dopuszczalne odchyłki opisane są normą.

Czujnik termoelektryczny stosowany jest głównie do pomiaru wysokich i bardzo wysokich temperatur. Zaletą czujników termoelektrycznych jest prosta konstrukcja, odporność na wysokie temperatury oraz krótki czas reakcji. W pomiarach przemysłowych stosuje się najczęściej termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi), S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) i B (PtRh30-PtRh6). Rodzaj czujnika termoelektrycznego dobierany jest w zależności mierzonej temperatury i warunków pracy. Czujniki termoelektryczne wykonywane są również, jako czujniki płaszczowe (tzw. termopary płaszczowe). Zaletą czujników płaszczowych jest mała średnica płaszcza oraz możliwość dowolnego kształtowania osłony. Umożliwia to stosowanie czujników płaszczowych wszędzie tam gdzie wymagany jest krótki czas reakcji oraz w miejscach trudno dostępnych.

Nasze czujniki temperatury spełniają najwyższe wymagania jakościowe i stosowane wszędzie gdzie wymagana jest wysoka dokładność i stabilność pomiaru temperatury oraz wysoka niezawodność. Czujniki termometryczne stosowane są najczęściej wraz z inny urządzeniami do pomiaru, regulacji, monitoringu i rejestracji temperatury. Ponadto do współpracy z naszymi czujnikami oferujemy różnego rodzaju tablicowe mierniki temperatury, przetworniki temperatury, regulatory temperatury, rejestratory temperatury. Natomiast do podłączania termopar oferujemy również specjalne przewody przedłużające (kompensacyjne i termoelektryczne) oraz złącza (gniazda i wtyki) termoparowe. Siedziba firmy ACSE Sp. z o.o. znajduje się w Krakowie, ale produkowane czujniki termoelektryczne dostarczane są do odbiorców w całej Polsce, a także do odbiorów w innych krajach Europy.

Pracownicy ACSE Sp. z o.o. służą swoją wiedzą i pomocą w doborze odpowiedniego typu czujnika temperatury, a także innych urządzeń pomiarowych. Dostępne są na naszej stronie internetowej czujniki termoelektryczne są tylko wycinkiem naszej oferty. Wykonujemy wiele modeli czujników temperatury według wzorów lub dokumentacji dostarczonej przez klientów.

Zobacz nasze czujniki termoelektryczne!

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą pełną ofertą urządzeń do pomiaru temperatury.