Przenośne mierniki temperatury, wilgotności i jakości powietrza

Przenośne mierniki temperatury, wilgotności oraz jakości powietrza firmy Delta Ohm przeznaczone są głównie do kontrolnych pomiaru temperatury, wilgotności, tlenku i dwutlenku węgla. Dział obejmuje mierniki temperatury, mierniki wilgotności i temperatury (termohigrometry), mierniki jakości powietrza, itp.