Przyrządy do pomiaru pH i przewodności

Przetworniki i mierniki do pomiaru pH oraz przewodności (konduktancji) firmy Delta Ohm głównie w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody oraz ścieków. Dział obejmuje mierniki i przetworniki pH, przetworniki redox (ORP), przetworniki przewodności (konduktancji).