Nowe mierniki tablicowe temperatury i procesu JIR-301-M

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Mierniki i wskaźniki procesowe temperatury i procesów JIR-301-M to odnowiona seria uniwersalnych urządzeń pomiarowych. Nowe mierniki tablicowe przeznaczone głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. Mierniki temperatury mierzą temperaturę przy współpracy z rezystancyjnymi (Pt100) i termoelektrycznymi czujnikami temperatury (termoparami typu: J, K, N, T, S, R, B, itp.). Mierniki mogą również mierzyć i wyświetlać inne wielkości fizyczne (np. wilgotność, ciśnienie) w połączeniu z przetwornikami wilgotności, ciśnienia, itd.  Przetworniki różnych wielkości fizycznych powinny być wyposażone w sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V).

Nowe mierniki procesowe z serii JIR-301-M zostały wyposażone w funkcję pierwiastkowania sygnału wejściowego, co umożliwia współpracę mierników z różnego rodzaju przetwornikami przepływu z wyjściem analogowym (jako wskaźniki i mierniki przepływu). Uniwersalne mierniki z serii JIR-301-M posiadają dobre parametry metrologiczne i użytkowe, dużą stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych czujników temperatury i termopar.

Standardowo mierniki procesowe JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (tzw. alarmowe) do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostego sterowania (włącz/wyłącz) urządzeniami np. pompami. Mierniki JIR-301M posiadają również wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej  do odległych urządzeń (rejestratorów lub rozproszonych systemów)). Opcjonalnie mierniki JIR-301-M mogą być wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości mogą być cyfrowo przesyłane do systemów SCADA lub w celu ich rejestracji i monitoringu parametrów procesu. Opcjonalnie mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście zasilania 24VDC przeznaczone do zasilania 2-przewodowych różnych przetworników np. temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.

Podstawowe cechy mierników temperatury i procesu JIR-301-M:

 • Wielozakresowe – uniwersalne wejście.

Uniwersalne mierniki temperatury i procesów z serii JIR-301M współpracują z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi “RTD” (2 typy), sygnałami prądowymi (2 typy) i napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) i wielozakresowe wejście pozwala na zastosowanie mierników w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewnętrznym rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa i pierwiastkowa wejścia analogowego.

Mierniki procesowe z serii JIR-301-M posiadają zarówno charakterystykę liniową jak i charakterystykę pierwiastkową wejścia pomiarowego.

Charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana, obliczona wartość pierwiastka kwadratowego.
PV: Zmienna procesowa.

Funkcja pierwiastkowania  sygnału analogowego pozwala na podłączenie do mierników różnego rodzaju przetworników przepływu wyposażonych w sygnał analogowy np. przetwornika różnicy ciśnień, a wyświetlane wskazanie jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego. Mierniki mają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość na wejściu pomiarowym (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu.

 • Funkcja korekcji charakterystyki.

Funkcja korekcji charakterystykiFunkcja korekcji umożliwia korekcję  wartości mierzonej spowodowanego następującymi przyczynami:

 • miejscem montażu czujnika pomiarowego
 • dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego
 • dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego

Wartość mierzona po korekcji wyrażona jest za pomocą poniższej formuły:

Wartość PV po korekcie = aktualna wartość PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301M wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmu i sposób działania wyjścia (normalnie rozwarte/normalnie zwarte) są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD).

Wejście umożliwia zdalne zatrzymanie na wyświetlaczu wartości bieżącej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona (PV).
 • Peak HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość mierzona (PV).
 • Buton HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość mierzona (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Wyjście retransmisyjne (4…20mA).

Mierniki temperatury i procesu standardowo posiadają analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które przetwarza wartość sygnału mierzonego na sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej do innych urządzeń i na znaczne odległości (np. do rejestratorów, sterowników PLC i systemów SCADA).

 • Interfejs komunikacyjny RS-485.

Mierniki z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Dostępne są protokoły komunikacyjne Shinko i MODBUS (dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII). Interfejs umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66.

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (narażone na dużą wilgotność i zapylenie).

 

Karty katalogowe:

Instrukcje obsługi:

Zobacz inne mierniki temperatury i procesu.