Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A

Rejestratory temperatury VM7000A (Ohkura Electric)

Wideograficzne rejestratory VM7000A to cyfrowe i bezpapierowe rejestratory temperatury i procesu wyposażone w ekran dotykowy japońskiej firmy Ohkura Electric. Przemysłowe rejestratory temperatury i procesu VM7000A przeznaczone są głównie do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury (obsługują czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, E, T, R, S, B)). A także wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Seria cyfrowych rejestratorów temperatury VM7000A składa się z 4 modeli, różniących się ilością wejść pomiarowych: rejestrator 3-kanałowy, 6-kanałowy, 9-kanałowy oraz rejestrator 12-kanałowy. Nasze rejestratory mikroprocesorowe wyposażone są w ekran dotykowy (LCD (TFT)) o przekątnej 5,7″, wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu rejestrowanych wartości na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A dostarczane są wraz z oprogramowaniem Parameter Loader i  Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader przeznaczone jest do konfiguracji rejestratora, natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest pobierania danych, przeglądania, obróbki oraz tworzenia i drukowana raportów i wykresów.

Zapisane dane mogą być przeglądane bezpośrednio w rejestratorze lub też przenoszone do komputera PC. Dane mogą być przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard) lub opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora temperatury VM7000 pozwala na prezentację rejestrowanych danych w różnych formach. Rejestrator umożliwia prezentację danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych lub pionowych (linii trendów), bargrafów (słupków) lub pól cyfrowych, itp. Dane mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem lub opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu (Ethernet lub RS485) oraz oprogramowania (Parameter Loader) z poziomu komputera PC. Graficzne rejestratory temperatury VM7000A posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania rejestrowanych danych, konfiguracji wejść pomiarowych, częstotliwości zapisu danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych oraz zdarzeń.

Graficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A zapewniają:

 • Zgodność z nowymi standardami pt. “Przemysł 4.0″.
 • Łatwą obsługę przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej. Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie.
 • Karta pamięci SD/SDHC jako nośnik danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeb mogą być wybierane różne sposoby prezentacji danych pomiarowych: bargrafy, wykresy, dane w postaci liczbowej, itd…
 • Funkcje obliczeniowe. Funkcje obliczeniowe umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na wartościach mierzonych i rejestrowanych.
 • Standardowe oprogramowanie. Program „Parameter loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 6 kanałów. 22 zakresy termopar, 4 zakresy czujników rezystancyjnych i 8 zakresów sygnałów analogowych (napięciowych/prądowych) wejścia może zostać przypisanych do 6 kanałów pomiarowych.
 • Standardowo interfejs Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).

Interfejs Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator VM7000A - EthernetInterfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP) umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów rejestratora VM7006A.
 • Zdalna konfiguracja rejestratora VM7006A.
 • Prosty monitoring rejestrowanych wielkości za pomocą przeglądarki www (web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracjir.
 • Pobieranie zapisanych danych na komputer PC (FTP).
 • Integrację ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów rejestratora VM7006A.
 • Rejestrator VM7000A - funkcja masteraZdalna konfiguracja rejestratora VM7006A.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych na komputer PC.
 • Integrację ze sterownikami  PLC i systemami SCADA
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS-485 z Modbus RTU (funkcja Mastera)

Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych z podłączonych urządzeń za pomocą RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do 12 urządzeń (przetworników, regulatorów, rejestratorów) wyposażonych w Modbus RTU. Max ilość zmiennych jaka może być rejestrowana za pomocą rejestratora VM7000A to 48 (razem z kanałami rejestratora (mastera).

Sposób prezentacji pomiarów:

Wykres poziomyWykres poziomy rejestrator VM7000A Wykres pionowy Wykres pionowy rejestrator VM7000A
 Bargrafy (słupki)Wykres słupkowy rejestrator VM7000A Pola cyfrowePola cyfrowe rejestrator VM7000A

Funkcje zgodne z nowymi standardami “Przemysł 4.0″.

Zgodność rejestratorów VM7000A z Przemysł 4.0Rejestratory z serii VM7000A  z rozszerzoną wersją oprogramowania umożliwiają zapis informacji o przebiegu całego procesu produkcyjnego. Użytkownik może wprowadzić do rejestratora, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić: znak rozpoczęcia i zakończenia danego procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w rejestratorze lub też po przeniesieniu danych na komputer PC. Nasze rejestratory bezpapierowe nie wymagają opisu procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).  Nasze rejestratory elektroniczne z serii VM7000A zapisują dane procesu w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Dane procesu, które mogą być wprowadzane i wyświetlane na rejestratorze:Informacje produkcji poprzez transmisję zarejestrowanych jest rejestrowana jako komentarz w pliku zapisu.

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces
 • Wyświetlanie wprowadzonych danych na wykresie w czasie rzeczywistym i historycznym.

Informacje o procesie produkcyjnym są rejestrowane w osobnym pliku z opisami i komentarzami.

Zależność pomiędzy poszczególnymi czynnościami użytkownika.

Rejestratory wideograficzne temperatury VM7000

Oprogramowanie do konfiguracji monitoringu i obróbki danych.
Oprogramowanie Data ViewerOprogramowanie Data Viewer Oprogramowanie Parameter LoaderOprogramowanie Parameter Loader
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7003A: graficzny rejestrator temperatury z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7006A: graficzny rejestrator temperatury z sześcioma uniwersalnymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7009A: graficzny rejestrator temperatury z dziewięcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7012A:  graficzny rejestrator temperatury z dwunastoma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi

Zobacz nasze graficzne wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A.