Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A

Rejestratory temperatury VM7000A (Ohkura Electric)

Wideograficzne rejestratory VM7000A to cyfrowe oraz bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów wyposażone w ekran dotykowy japońskiej firmy Ohkura Electric. Przemysłowe rejestratory temperatury i procesu VM7000A przeznaczone są głównie do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury (obsługują czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, E, T, R, S, B)). A także wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Seria cyfrowych rejestratorów temperatury VM7000A składa się z 4 modeli, różniących się ilością wejść pomiarowych: rejestrator 3-kanałowy, 6-kanałowy, 9-kanałowy oraz rejestrator 12-kanałowy. Nasze rejestratory mikroprocesorowe wyposażone są w duży i czytelny ekran dotykowy (LCD (TFT)) o przekątnej 5,7″, wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu rejestrowanych wartości na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A wyposażone są standardowo w oprogramowanie Parameter Loader i Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader przeznaczone jest do zdalnej konfiguracji rejestratora za pomocą komputera PC, natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest pobierania, przeglądania, obróbki danych oraz tworzenia i drukowana raportów i wykresów.

Zapisane dane pomiarowe mogą być przeglądane bezpośrednio w rejestratorze lub też przenoszone do komputera PC. Dane mogą być przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard) lub opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora temperatury VM7000 pozwala na prezentację zarejestrowanych danych pomiarowych w różnych formach. Rejestrator graficzny umożliwia prezentację danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), bargrafów (słupków) lub pól cyfrowych, itp. Dane pomiarowe mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane historyczne dane. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem lub opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu (Ethernet lub RS485) oraz oprogramowania (Parameter Loader) z poziomu komputera PC. Graficzne rejestratory temperatury VM7000A posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania rejestrowanych danych, konfiguracji wejść pomiarowych, częstotliwości zapisu danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych oraz zdarzeń.

Graficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A zapewniają:

 • Zgodność z nowymi standardami “Przemysł 4.0″.
 • Łatwą obsługę przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie.
 • Karta pamięci SD/SDHC jako nośnik danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeb mogą być wybierane różne sposoby prezentacji danych pomiarowych: bargrafy, wykresy, dane w postaci liczbowej, itd…
 • Funkcje obliczeniowe. Funkcje obliczeniowe umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na wartościach mierzonych i rejestrowanych.
 • Standardowe oprogramowanie. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczneiowych. 22 zakresy termopar, 4 zakresy czujników rezystancyjnych i 8 zakresów sygnałów analogowych (napięciowych/prądowych) wejścia może zostać przypisanych do 6 kanałów pomiarowych.
 • Standardowo interfejs Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).

Interfejs Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator VM7000A - EthernetInterfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP) umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów z rejestratorów z serii VM7000A.
 • Zdalna konfiguracja rejestratora cyfrowego z serii VM7000A.
 • Prosty monitoring zapisywanych w rejestratorze wielkości za pomocą przeglądarki www (web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych na komputer PC (FTP).
 • Integrację ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów z rejestratorów z serii VM7000A.
 • Rejestrator VM7000A - funkcja masteraZdalna konfiguracja rejestratorów z serii VM7000A.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych na komputer PC.
 • Integrację ze sterownikami  PLC i systemami SCADA
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS-485 z Modbus RTU (funkcja Mastera)

Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych z podłączonych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do 12 urządzeń (przetworników, regulatorów, rejestratorów) wyposażonych w interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU. Max ilość zmiennych jaka może być rejestrowana za pomocą rejestratora VM7000A to 48 (razem z kanałami rejestratora (mastera).

Sposób prezentacji pomiarów:

Wykres poziomyWykres poziomy rejestrator VM7000A Wykres pionowy Wykres pionowy rejestrator VM7000A
 Bargrafy (słupki)Wykres słupkowy rejestrator VM7000A Pola cyfrowePola cyfrowe rejestrator VM7000A

Funkcje zgodne z nowymi standardami “Przemysł 4.0″.

Zgodność rejestratorów VM7000A z Przemysł 4.0Rejestratory z serii VM7000A z rozszerzoną wersją oprogramowania umożliwiają zapis informacji o przebiegu całego procesu produkcyjnego. Użytkownik może wprowadzić do rejestratora, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w rejestratorze lub też po przeniesieniu danych na komputer PC. Rejestratory bezpapierowe z serii VM7000A nie wymagają opisu procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestratory z zapisem na papierze).  Nasze rejestratory elektroniczne z serii VM7000A zapisują dane procesu bezpośrednio w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Dane procesu, które mogą być wprowadzane i wyświetlane na rejestratorze:Informacje produkcji poprzez transmisję zarejestrowanych jest rejestrowana jako komentarz w pliku zapisu.

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji (czas).
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces
 • Wyświetlanie wprowadzonych danych na wykresie w czasie rzeczywistym i historycznym.

Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego  są rejestrowane w osobnym pliku wraz z opisami i komentarzami.

Poszczególne czynnościami użytkownika.

Rejestratory wideograficzne temperatury VM7000

Bezpapierowe rejestratory z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości i dokładność znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne). Nasze wielokanałowe rejestratory VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Oprogramowanie do konfiguracji monitoringu i obróbki danych.
Oprogramowanie Data ViewerOprogramowanie Data Viewer Oprogramowanie Parameter LoaderOprogramowanie Parameter Loader

Zobacz szczegółowe informacje na temat cyfrowych rejestratorów temperatury i procesów zawarte w karcie katalogowej lub na naszej stronie.

Dostępne modele rejestratorów temperatury z serii VM7000A:

 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7003A: to graficzny rejestrator temperatury z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7006A: to graficzny rejestrator temperatury z sześcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7009A: to graficzny rejestrator temperatury z dziewięcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7012A:  to graficzny rejestrator temperatury z dwunastoma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi

Zobacz nasze graficzne wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A.