Regulator temperatury

Regulator temperatury – urządzenie do automatycznej regulacji temperatury.

Regulator temperatury (inaczej sterownik temperatury, kontroler temperatury, termoregulator) to urządzenie do precyzyjnej i automatycznej regulacji temperatury. Typowo regulator temperatury posiada uniwersalne wejście pomiarowe, współpracuje zarówno z czujnikami temperatury (Pt100) lub termoparami J(Fe-CuNi), K(NiCr-Ni), N(NiCrSi-NiSi), S(PtRh10-Pt), R(PtRh13-Pt), B(PtRh30-PtRh6). Wejście pomiarowe regulatora temperatury może również współpracować z sygnałami analogowymi (prądowymi (4…20mA) lub napięciowymi (0…10V)). Umożliwia to współpracę regulatora z wszystkimi przetwornikami pomiarowymi (przetwornikami temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu pH, przewodności). Taki regulator jest nazwy regulatorem procesowym lub uniwersalnym.

Zadaniem regulatora temperatury jest głównie regulacja, kontrola i stabilizacja temperatury w rożnych procesach produkcyjnych i technologicznych. Regulator mierzy wielość regulowaną za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury (termopary) lub przetwornika. Następnie porównuje zmierzoną wartość z wartością zadaną (SV). W wyniku porównania regulator podaje odpowiedni sygnał regulacyjny na wyjście regulacyjne. Wyjście regulacyjne jest podłączone do elementu wykonawczego (np. stycznika sterującego grzałką, falownika sterującego pracą silnika lub napęd zaworu regulacyjnego). Sygnał regulacyjny zależny gównie od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i mierzoną.

Najczęściej stosuje się regulatory PID z funkcją auto-tuningu lub też włącz/wyłącz (z ustawianą histerezą). Mogą być również stosowane regulatory z innym algorytmem regulacji np. 2DOF (algorytm PID o dwóch stopniach swobody), PI, PD lub P. Odpowiedni algorytm regulacji jest dobierany do regulowanego procesu i regulowanego obiektu. Np. do regulacji obiektów o dużej bezwładności lub też regulacji za pomocą zaworu regulacyjnego często stosowany jest algorytm regulacji PD. Nasz regulator temperatury może być wyposażony w różne wyjścia regulacyjne w zależności elementu wykonawczego. Rodzaj wyjścia regulacyjnego dobierany jest do elementu wykonawczego. Wyjście przekaźnikowe służy głównie do sterowania stycznikami i elektrozaworami, wyjście napięciowe logiczne do sterowania przekaźnikiem półprzewodnikowym (SSR), natomiast wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe) do sterowania tyrystorowymi sterownikami mocy, falownikami lub też zaworami regulacyjnymi.

Nasze regulatory temperatury posiadają również szereg innych i przydatnych funkcji co stanowi, że są to uniwersalne urządzenia o bardzo dobrych parametrach i dużych możliwościach użytkowych. Mogą służyć do regulacji zarówno prostych procesów produkcyjnych jak i bardzo zaawansowanych oraz szybkich procesów. Powoduje to że nasz regulator temperatury może być stosowany we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach np.: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, autoklawach, suszarniach, piecach laboratoryjnych, piecach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali. Regulator może być stosowany w różnorodnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu, chlewnie, kurniki) oraz w budownictwie (w wentylacji i klimatyzacji).

Regulator temperatury jest podstawowym urządzeniem oferowanym przez firmę ACSE Sp. z o.o. w Krakowie. Stanowi uzupełnienie oferty z czujnikami temperatury, miernikami temperatury, rejestratorami temperatury i różnego rodzaju przetwornikami temperatury.

Aby dobrać odpowiedni regulator temperatury zapraszamy do kontaktu z firmą ACSE Sp. z o.o. oraz zapoznania się katalogiem regulatorów znajdującym się na naszej stronie internetowej w dziale ”Regulatory temperatury”.

Zapraszamy do współpracy!