Rejestrator temperatury

Rejestrator temperatury – urządzenie do rejestracji temperatury.

Rejestrator temperatury (inaczej datalogger temperatury) to urządzenie do precyzyjnego pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury. Nasz rejestrator temperatury posiada uniwersalne wejścia pomiarowe. Umożliwia to podłączanie rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100), termoelektrycznych czujników temperatury (termopary typu: J(Fe-CuNi), K(NiCr-Ni), N(NiCrSi-NiSi), S(PtRh10-Pt), R(PtRh13-Pt), B(PtRh30-PtRh6)) lub z sygnałów analogowych (prądowych (4…20mA) lub napięciowych(0…10V)). Nasze rejestratory temperatury mogą być wyposażone jedno lub więcej uniwersalnych wejść pomiarowych (nawet 48 wejść pomiarowych).

Zadaniem rejestratora temperatury jest pomiar, rejestracja i monitoring głównie temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, redox, konduktancji w rożnych procesach produkcyjnych i technologicznych. Rejestrator temperatury mierzy wartość za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury (termopary) lub przetwornika, a następnie zapisuje zmierzoną na składanym papierze, pamięci wewnętrznej lub też karcie pamięci SD/CF. Rejestratory temperatury stosowane są głównie w piecach i liniach do obróbki cieplnej (wyżarzania, hartowani, odpuszczania), obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu. Rozróżniamy podział na rejestratory papierowe, cyfrowe rejestratory temperatury, dataloggery, rejestratory graficzne, rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe.

Rejestrator papierowy to rejestrator z zapisem na papierze. Zapisuje mierzone wielkości w sposób analogowy (za pomocą pisaka (zapis ciągły) lub głowicy drukującej (zapis punktowy)) na składanym papierze. Szerokość składanego papieru to w zależności od modelu rejestratora: 100, 180 lub 250mm. Dodatkowo nasz rejestrator papierowy umożliwia drukowanie w sposób cyfrowy skali, opisów, czasów wystąpienia alarmów, konfiguracji rejestratora, komunikatów, itp.

Rejestrator cyfrowy temperatury (datalogger) zapisuje mierzone wielkości w sposób cyfrowy. Pomiary zapisywane są w wewnętrznej pamięci, a dane wyświetlane są w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD. Zaletą tego typów rejestratora jest brak jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych oraz możliwość obróbki zgromadzonych danych i przechowywanie ich w postaci cyfrowej.

Graficzny rejestrator temperatury (wideograficzny, ekranowy) zapisuje mierzone wielkości w sposób cyfrowy w wewnętrznej pamięci i na karcie pamięci SD/CF. Rejestrowane dane są wyświetlane na dużym i kolorowym wyświetlaczu zarówno w czasie rzeczywistym jak i historyczne. Rejestratory graficzne wyposażone są w duży ekran dotykowy, umożliwiający łatwą konfigurację rejestratora jak i podgląd mierzonych i zapisanych danych. Mierzone wielkości mogą być wyświetlane w postaci wykresów poziomych i pionowych, grafów jak i pól cyfrowych. Ekran dotykowy umożliwia wprowadzanie danych dotyczących rejestrowanego procesu, np. nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, itp. Ze względu na te funkcje rejestrator wideograficzny znajduje najczęściej zastosowanie w różnych urządzeniach i liniach produkcyjnych. M.in. muszących spełniać wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne). Rejestratory te stosowane są w piecach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów, tworzyw sztucznych lub gumy w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestrator temperatury jest jednym z podstawowych urządzeń oferowanych przez firmę ACSE Sp. z o.o. w Krakowie. Stanowi uzupełnienie szerokiej oferty z czujników temperatury, mierników temperatury, regulatorów temperatury i różnego rodzaju przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.

Zapraszamy do kontaktu z firmą ACSE Sp. z o.o. w celu doboru optymalnego rozwiązania do rejestracji Państwa procesów. Szczegółowy opis oferowanych rejestratorów znajduje się na naszej stronie w katalogu rejestratorów znajdującym się w dziale ”Rejestratory temperatury”.

Zapraszamy do współpracy!