Rejestratory temperatury – rejestracja temperatury i procesu

Przemysłowe rejestratory temperatury i procesu – zasada działania.

Rejestratory temperatury - Shinko Technos

Mikroprocesorowe rejestratory temperatury to elektroniczne urządzenia do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu, pH, przewodności , itp. Nasze rejestratory temperatury są stosowane w różnorodnych procesach technologicznych, gałęziach przemysłu i gospodarki. Rejestracja procesu ma zastosowanie w niemal we wszystkich procesach technologicznych, głównie w celu kontroli procesów produkcyjnych oraz jakości produktu końcowego. Rejestracja odbywa się przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń (rejestratorów, dataloggerów i systemów pomiarowych). Najczęściej do tego celu wykorzystywane różnego rodzaju rejestratory (rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, rejestratory ciśnienia, rejestratory przepływu, rejestratory pH, rejestratory przewodności i konduktancji, itp). Obecnie produkowanych jest wiele rejestratorów i dataloggerów, różniących się sposobem zapisu i prezentacji rejestrowanych danych. Są to głównie rejestratory z zapisem na papierze (składanej taśmie papierowej – rejestratory papierowe), rejestratory bezpapierowe (tzw. rejestratory wideograficzne, rejestratoryekranowe lub rejestratory cyfrowe) oraz różnego rodzaju rejestratory przenośne (dataloggery) z zapisem danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD/CF.

Nośnikiem danych przemysłowych rejestratorów temperatury w którym zapisywane są wielkości mierzone może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe), karta pamięci (np. SD/CF), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć urządzenia (rejestratory graficzne i cyfrowe data loggery). W zależności od modelu, rejestratory przemysłowe mogą mierzyć i zapisywać (rejestrować) od jednej do nawet kilkunastu wielkości (nawet 48 wielkości) na jednym urządzeniu. Obecnie produkowane są zarówno rejestratory jednokanałowe jak i wielokanałowe. Rejestratory posiadają zazwyczaj uniwersalne wejścia pomiarowe, tzn. mogą obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary (J, K, N, S, R, B, itp.) jak i standardowe sygnały analogowe (napięciowe 0…10V oraz prądowe 0/4…20mA).

Rodzaj wejścia pomiarowego może być konfigurowany za pomocą klawiatury, ekranu dotykowego lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego (w zależności od modelu rejestratora). Zazwyczaj oprócz konfiguracji wejść pomiarowych, możliwa jest również konfiguracja sposobu wyświetlania danych pomiarowych, prędkości zapisu, działania wyjść alarmowych, itp. Ponadto rejestratory z zapisem na papierze mają możliwość konfiguracji skali i zakresu pomiarowego, prędkości posuwu papieru, drukowania opisów i zdarzeń, itp.

Rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).

Papierowy rejestrator temperatury HR-706 (HR-700)

Wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze (tzw. rejestratory papierowe) stanowią podstawową grupę oferowanych rejestratorów temperatury. Rejestratory z zapisem na papierze to rejestratory, zapisują mierzone wielkości na składanym papierze analogowo za pomocą pisaka (zapis ciągły) lub głowicy drukującej i kasety z taśmą atramentową (zapis punktowy). Szerokość zapisu to w zależności od typu rejestratora: 100, 180 lub 250mm. Każdy rejestrator z zapisem na papierze (papierowy) umożliwia drukowanie skali, opisów kanałów, raportów z alarmów, raportów ustawień, komunikatów, zdarzeń, itp. Zaletą rejestratorów papierowych jest brak konieczności obróbki zapisanych danych (np. temperatury). Rejestratory te posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe, które współpracują bezpośrednio z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi.

Wejścia napięciowe i prądowe umożliwiają podłączenie różnego rodzaju przetworników wyposażonych w standardowy sygnał analogowy, są to głównie przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, pH, konduktancji i wiele innych. Rejestrator z zapisem na papierze nie potrzebuje żadnych urządzeń peryferyjnych np. komputera PC i drukarki, aby zapisane dane zaprezentować graficznie lub wydrukować. Dodatkowo nanoszenie opisów na taśmie papierowej może być wykonywane ręcznie za pomocą np. piska lub długopisu. Rejestratory papierowe znajdują głównie zastosowanie w przemysłowych piecach do obróbki cieplnej.

Rejestratory bezpapierowe tzw. rejestratory wideograficzne.

Pola cyfrowe rejestrator VM7000A

Drugą grupę przemysłowych rejestratorów temperatury stanowią wielokanałowe rejestratory cyfrowe (tzw. rejestratory bezpapierowe, graficzne, ekranowe). Rejestratory graficzne wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz (ekran) na którym są prezentowane rejestrowane wielkości w postaci wykresów pionowych i poziomych, pól cyfrowych, słupków (bargrafów) oraz pamięć wewnętrzną. Zapisane dane pomiarowe mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą karty pamięci SD/CF, pendrive-a USB lub interfejsu Ethernetu i RS-485 (Modbus RTU). Rejestratory wideograficzne posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe do współpracy zaruwno z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi. Wejścia analogowe umożliwiają podłączenie różnego rodzaju przetworników wielkości fizycznych. Głównie są to różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, pH, konduktancji i wiele innych.

Niektóre rejestratory graficzne umożliwiają wprowadzanie komentarzy i opisów procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. rejestratory VM7000A). Opcjonalnie rejestratory graficzne zarówno z zapisem na papierze jak i cyfrowe mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe (zdarzeń) oraz interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet (MODBUS TCP) do zdalnej konfiguracji i monitoringu procesu rejestracji. W odróżnieniu od rejestratorów papierowych, rejestratory bezpapierowe wymagają dalszej obróbki oraz archiwizacji danych na komputerze PC.

Przenośne rejestratory cyfrowe (dataloggery).

Osobną grupę urządzeń do rejestracji stanowią rejestratory cyfrowe (tzw. dataloggery). Dataloggery cyfrowe to rejestratory elektroniczne przeznaczone do pomiaru i rejestracji. Dataloggery wyposażone są zazwyczaj w mały wyświetlacz i wewnętrzną pamięć. Rejestratory elektroniczne zazwyczaj posiadają zabudowany czujnik lub czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. Dataloggery przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, punktu rosy, temperatury termometru mokrego, stosunku zmieszania, cząstkowego ciśnienie parowania, średniej temperatury kinetycznej (MKT), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla i tlenku węgla, oświetlenia, promieniowania oraz przyspieszenia.

Dataloggery cyfrowe znajdują zastosowanie głównie w

 • Przemyśle spożywczym: mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Służbie zdrowia: przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych.
 • Szklarnia i uprawach roślin.
 • Analizie mikroklimatu: jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne.
 • Muzeach i archiwach.
 • Transporcie łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacji.
 • Monitoringu czystych pomieszczeń.
 • Laboratoriach.
 • W rożnego rodzaju procesach przemysłowych.

W ofercie posiadamy szeroką gamę przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu (zapisem na papierze, wideograficzne) oraz elektronicznych dataloggerów produkcji Shinko Technos, Ohkura Electric, Delta Ohm.

Bezpapierowy rejestrator temperaturyVM7000A

Nasze rejestratory ekranowy są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i aplikacjach. Rejestratory papierowe i wideograficzne stosowane są głównie w liniach i piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, normalizacji), suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, w maszynach do przerobu gumy i tworzyw, piecach do wypału ceramiki, piecach do fusingu, piecach do wytopu metali i szkła oraz innych instalacjach przemysłowych. Rejestratory mikroprocesorowe służą głównie do tworzenia dokumentacji jakościowej z przebiegu procesu obróbki danego materiału lub elementu (np. dokument potwierdzający przebieg procesu hartowania).

Nasze nowe bezpapierowe rejestratory wideograficzne z serii VM7000A oraz rejestratory papierowe HR-700 ze względu na swoje parametry i funkcje stosowane są głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego oraz procesach kontroli urządzeń (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne).

Graficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A zgodne “Przemysł 4.0″.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000ANasze rejestratory graficzne VM7000A mogą być wyposażone w wersję oprogramowania umożliwiającą zapis pełnej informacji o przebiegu procesu produkcji. Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą rejestrować oprócz przebiegu samego procesu:, czas rozpoczęcia i zakończenia procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces (w specjalnej wersji oprogramowania).

Użytkownik może wprowadzić, a następnie odczytać informacje dotyczące przebiegu procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić: znak rozpoczęcia i zakończenia danego procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces, itp. (max 8 definiowanych pozycji). Wprowadzone dane mogą być odczytywane bezpośrednio na rejestratorze lub też po przeniesieniu danych na komputerze PC. Dzięki naszym bezpapierowym rejestratorom temperatury i procesu nie ma potrzeby opisy procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej) tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestrator papierowy). W naszych cyfrowych rejestratorach z ekranem dotykowym z serii VM7000A wprowadzone dane o procesie są zapisywane w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000ADane, które można wprowadzić w naszych rejestratorach temperatury i procesu VM7000A:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji)
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane produkcyjne mogą być wyświetlane na wykresie rzeczywistym i historycznym na ekranie rejestratora jak i po przeniesieniu na ekranie komputera.

Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego danego wyrobu są rejestrowane w osobnym pliku wraz opisami i komentarzami.

Zależność pomiędzy poszczególnymi czynnościami użytkownika przedstawia poniższy schemat.Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim graficzne (bezpapierowe) i papierowe rejestratory temperatury japońskiej firmy Shinko Technos i Ohkura Electric. Dostępne są także elektroniczne dataloggery firmy Delta Ohm.

Zamienne nazwy rejestratorów temperatury to: rejestrator temperatury, rejestrator mikroprocesorowy, rejestrator cyfrowy, rejestrator elektroniczny, rejestrator papierowy, rejestrator  bezpapierowy, rejestrator wideograficzny, rejestrator graficzny, rejestrator ekranowy, itp.

Zobacz również dataloggery temperaturytermoparymierniki temperatury, regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności znajdujące się w naszej ofercie.