Metronic - rejestratory elektroniczne

MetronicMetronic jest producentem mierników, rejestratorów i przepływomierzy do pomiaru, rejestracji oraz monitoringu: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości fizycznych. Metronic produkuje głównie: elektroniczne rejestratory temperatury i mierniki temperatury oraz przepływu. Mertonic oferuje również liczniki przepływu i przeliczniki przepływu i energii, służące do pomiaru energii cieplnej i przepływu pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych na podstawie pomiaru przepływu oraz temperatury i / lub ciśnienia. Urządzenia firmy Metronic znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in.: liniach technologicznych, suszarniach, liniach do obróbki galwanicznej, w maszynach do przerobu gumy, autoklawach, piecach piekarniczych, piecach do wypału ceramiki, piecach do obróbki szkła, piecach do wytopu metali i szkła i obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania) i itp.

Metronic oferuje cyfrowe rejestratory temperatury zapisem w pamięci lub na karcie pamięci (MPI-C, MPI-8, MPI-8/4, M-200) oraz przeliczniki skompensowanego przepływu (FP-3031, FP-3021, FP-3011, FP-401).

Strona firmy Metronic: http://www.metronic.pl

Wyniki: 13–13 z 13

  • MPI-DN – cyfrowe rejestratory temperatury i procesów

    Cena netto: 0,00 zł Szczegóły