Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Cyfrowe wskaźniki / mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M to nowa seria uniwersalnych mierników i wskaźników do pomiaru oraz wyświetlania różnych wielkości procesowych. Nasze mikroprocesorowe mierniki przeznaczone głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu, różnicy ciśnień, pH, redox (ORP), konduktancji i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. Cyfrowe mierniki temperatury JIR-301-M współpracują z rezystancyjnymi (Pt100)
Czytaj więcej