Skrócony przegląd oferty

Katalog zawiera przegląd oferowanych produktów, są to głównie: mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, czujniki temperatury, termopary, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki pH, przetworniki przewodności, kalibratory ciśnienia, manometry cyfrowe, stacje pogodowe oraz wiele innych urządzeń pomiarowych

Katalog mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) oraz przewodności

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: przetworniki, mierniki i regulatory do pomiaru i regulacji pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), zasolenia, rezystywności,  mętności, zawiesin, tlenu rozpuszczonego, itp