Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A

Rejestratory temperatury VM7000A (Ohkura Electric)

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A (rejestratory ekranowe) to w pełni elektroniczne oraz bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów japońskiej firmy Ohkura Electric. Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7000A przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji temperatury. Rejestratory z serii VM7000 obsługują czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, E, T, R, S, B)). A także czujniki i przetworniki wilgotności, ciśnienia, różnicy cisneiń, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Rejestratory graficzne VM7000 wyposażone są w kolorowy, duży oraz czytelny ekran dotykowy (LCD (TFT)) o przekątnej 5,7″, wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu danych na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A standardowo wyposażone są w oprogramowanie Parameter Loader i Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader przeznaczone jest do zdalnej konfiguracji rejestratora za pomocą komputera PC, natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest pobierania, przeglądania, obróbki danych oraz tworzenia i drukowana raportów i wykresów za pomocą interfejsu Ehternet.

Zapisane dane pomiarowe mogą być przeglądane bezpośrednio w rejestratorze lub też przenoszone do komputera PC. Dane mogą być przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard) lub opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora temperatury VM7000A pozwala na prezentację zapisanych pomiarów w różnych formach. Rejestrator graficzny umożliwia prezentację danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), bargrafów (słupków) lub pól cyfrowych, itp. Wartości mierzone mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub też wcześniej zarejestrowane (mogą być przeglądane historyczne dane). Konfiguracja rejestratora odbywa tradycyjne za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem lub opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu (Ethernet lub RS485) oraz oprogramowania (Parameter Loader) z poziomu komputera PC. Graficzne rejestratory temperatury VM7000A posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania rejestrowanych danych, konfiguracji wejść pomiarowych, interwału rejestracji danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych oraz zdarzeń.

Seria wideograficznych rejestratorów temperatury VM7000 z ekranem dotykowym składa się z 4 modeli, różniących się ilością wejść pomiarowych, są to:

 • VM7003A – 3-kanałowe rejestratory temperatury i procesu,
 • VM7006A – 6-kanałowe rejestratory temperatury i procesu,
 • VM7009A – 9-kanałowe rejestratory temperatury i procesu,
 • VM7006A – 12-kanałowe rejestratory temperatury i procesu.
Rejestrator temperatury VM7000A w obudowie przenośnej

Wideograficzne rejestratory ekranowe VM7000 dostępne są również w wersji z obudową przenośną (obudowa laboratoryjna WMSU0490A), która umożliwia łatwy i szybki transport rejestratora. Rejestratory temperatury w obudowie stołowej (w obudowie laboratoryjnej) stosowane są najczęściej w różnego rodzaju laboratoriach pomiarowych, a także przez działy kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Rejestrator  VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do kontroli rozkładu temperatury w różnego rodzaju piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Rejestratory elektroniczne temperatury z serii VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w wejścia i wyjścia cyfrowe. Wejścia cyfrowe mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora (start/stop procesu rejestracji, zapis ustawionego komentarza, itp.). Natomiast wyjścia cyfrowe mogą służyć do sygnalizacji na stanów alarmowych w procesie który jest monitorowany za pomocą rejestratora VM7000A.

Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A z ekranem dotykowym zapewniają:

 • Zgodność z nowymi standardami pt. “Przemysł 4.0” oraz FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu rejestrowanego procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwą obsługę przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez włożonej kary SD/SDHC).
 • Karta pamięci SD/SDHC jako nośnik danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeby mogą być wybierane różne sposoby prezentacji danych pomiarowych: bargrafy, wykresy, dane w postaci liczbowej, itd…
 • Funkcje obliczeniowe. Funkcje obliczeniowe rejestratora umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na wartościach mierzonych i rejestrowanych.
 • Standardowe oprogramowanie. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe: 22 zakresy i typy termopar, 4 zakresy i typy czujników rezystancyjnych i 8 zakresów sygnałów analogowych (napięciowych/prądowych).
 • Standardowo interfejs Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).

Standardowo interfejs Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator VM7000A - Ethernet

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone są w interfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów z rejestratorów graficznych na komputerze.
 • Zdalna konfiguracja rejestratorów temperatury.
 • Prosty monitoring zapisywanych wielkości za pomocą przeglądarki www (web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych z rejestratora na komputer PC (FTP).
 • Integrację naszych rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym mogą być wyposażone również w interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) umożliwiający m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratorów elektronicznych.
 • Rejestrator VM7000A - funkcja masteraKonfiguracja rejestratorów bezpapierowych.
 • Uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych z rejestratorów na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów graficznych ze sterownikami  PLC i systemami pomiarowymi.
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS-485 z Modbus RTU (funkcja Mastera).

Nasze rejestratory graficzne wyposażone są funkcja mastera Modbus RTU, która umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych z podłączonych do rejestratora urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do 12 urządzeń (w tym: rejestratorów, przetworników, regulatorów, rejestratorów) wyposażonych w interfejs RS-485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku nasze rejestratory VM7000A umożliwiają rejestrację i monitoring max 48 wielkości mierzonych na jednym rejestratorze (razem z kanałami pomiarowymi rejestratora VM70012A (mastera).

Sposób prezentacji pomiarów:

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym zgodne z nowymi standardami “Przemysł 4.0”

Zgodność rejestratorów VM7000A z Przemysł 4.0

Rejestratory elektroniczne z serii VM7000A umożliwiają zapis informacji o przebiegu całego procesu rejestracji. Użytkownik może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej do rejestratora, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu rejestracji. Osoba obsługująca dany proces rejestracji może wprowadzić: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 różnych pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio na ekranie rejestratora lub też po przeniesieniu danych na komputer PC.

Rejestratory bezpapierowe z serii VM7000A nie wymagają opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).  Nasze rejestratory elektroniczne z serii VM7000A zapisują dane procesu bezpośrednio w postaci cyfrowej wraz rejestrowanymi danymi.

Dane rejestracji (procesu) mogą być wprowadzane za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie wyświetlane na ekranie rejestratora VM7000A lub na komputerze PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację.

Informacje produkcji poprzez transmisję zarejestrowanych jest rejestrowana jako komentarz w pliku zapisu.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na rejestratorze za pomocą klawiatury ekranowej razem mierzonymi wielkościami to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji (data i czas).
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie z wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego  są rejestrowane w osobnym pliku wraz z opisami i komentarzami.

Przebieg procesu rejestracji za pomocą rejestratorów ekranowych z serii VM7000A.

Rejestratory wideograficzne temperatury VM7000

Bezpapierowe rejestratory z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości, dokładność i rozdzielczość pomiarową znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego. W urządzeniach które muszą spełniać wymagania NADCAP, AMS2750, CQI-9 i innych. Nasze wielokanałowe rejestratory VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory elektroniczne temperatury z serii VM7000 są zgodne z rozporządzeniem FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA), które dotyczy danych elektronicznych i podpisów elektronicznych. Dlatego bezpapierowe rejestratory elektroniczne z serii VM7000A mogą być stosowane w firmach, które eksportują i produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp. na rynek USA. W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: są to zapisane informacje o użytkowniku oraz dziennik z datą zmiany dowolnego parametru lub ustawienia.
 • Elektroniczny podpis: podpis elektroniczny do zapisu danych za pomocą oprogramowania na PC (np. Viewer).
 • Wydruku danych: Może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu z podpisem przez oprogramowanie PC (np. Viewer).
 • Wykrywanie fałszerstw: umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzenia danych.

Oprogramowanie do konfiguracji monitoringu i obróbki danych.

Dostępne modele rejestratorów temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A:

 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7003A: to ekranowy rejestrator temperatury z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7006A: to ekranowy rejestrator temperatury z sześcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7009A: to wideograficzny rejestrator temperatury z dziewięcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7012A: to wideograficzny rejestrator temperatury z dwunastoma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi

Oprócz bezpapierowych rejestratorów wideograficznych posiadamy również szeroką gamę rejestratorów z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), a także rejestratorów elektronicznych (tzw. dataloggery).

Zobacz również nasze regulatory temperatury i procesów.