Wideograficzne rejestratory temperatury i procesów przemysłowych z serii VM7000A

Wielokanałowe rejestratory temperatury (wideograficzne, ekranowe) z serii VM7000A

Wielokanałowe rejestratory wideograficzne do pomiaru temperatury z ekranem dotykowym i zapisem danych na karcie pamięci SD.

Wideograficzne rejestratory z serii VM7000A to w pełni elektroniczne, wielokanałowe i bezpapierowe rejestratory z ekranem dotykowym (ekranowe). Nasze przemysłowe rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A przeznaczone są głownie do wielokanałowego pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji temperatury. Nasze wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A obsługują zarówno czujniki rezystancyjne RTD (Pt100) i termoelektryczne (termopary typu: J, K, N, R, S i B), a także standardowe sygnały analogowe (napięciowe i prądowe). Co oznacza, że do rejestratorów mogą być podłączane również inne czujniki i przetworniki. Mogą to być czujniki i przetworniki wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, potencjału redox (ORP), konduktancji oraz innych wielkości procesowych i technologicznych.

Wielokanałowy rejestrator graficzny z serii VM7000A wyposażony jest w kolorowy ekran dotykowy LCD (TFT o przekątnej 5,7″), wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu danych na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Ponadto rejestrator bezpapierowy temperatury z serii VM7000A wyposażony jest w oprogramowanie Parameter Loader oraz Data Viewer, które umożliwia zdalny monitoring i konfigurację rejestratora za pomocą portu Ethernet.

 • Oprogramowanie Parameter Loader – oprogramowanie przeznaczone jest do zdalnej konfiguracji rejestratora za pomocą komputera PC.
 • Oprogramowanie Data Viewer – oprogramowanie przeznaczone jest do pobierania, przeglądania, obróbki zapisanych danych oraz do  drukowana raportów i wykresów za pomocą.

Zapisane dane procesu mogą być przeglądane bezpośrednio w na ekranie rejestratora (w trybie historycznym) lub na ekranie komputera PC za pomocą portu Ethernet. Zapisane dane mogą być również przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard). Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora wideograficznego VM7000A pozwala na prezentację danych w różnych formach. Rejestrator ekranowy ma możliwość wyświetlania danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), wykresów słupkowych (bargrafów) lub pól cyfrowych. Dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem (obsługa podobna jak smartfona) lub opcjonalnie z poziomu komputera PC za portu Ethernet i oprogramowania Parameter Loader. Ekranowy rejestrator temperatury VM7000A posiada również możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania danych, konfiguracji wejść pomiarowych, interwału pomiaru i rejestracji danych (zapisu) oraz konfiguracji wyjść alarmowych (zdarzeń).

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym VM7000A.

Seria wideograficznych rejestratorów temperatury VM7000A z ekranem dotykowym składa się z 4 modeli, które różnią się ilością wejść (kanałów) pomiarowych:

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A dostępne są również w wersji przenośnej (mobilnej). Obudowa przenośna (stołowa) WMSU0490A pozwala na łatwy i szybki transport rejestratora. Obudowa stołowa (laboratoryjna) jest wyposażona w uchwyt (ułatwiający transport) oraz nóżki do postawienia rejestratora na stole lub innej powierzchni płaskiej. Wielokanałowe rejestratory temperatury w obudowie stołowej stosowane są najczęściej przez różnego rodzaju działy kontroli jakości i utrzymania ruchu, a także laboratoria pomiarowe i badawcze. Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do kontroli rozkładu temperatury w różnego rodzaju piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Rejestratory elektroniczne temperatury z serii VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w wejścia / wyjścia cyfrowe. Wejścia cyfrowe mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora (start/stop procesu rejestracji, zapis ustawionego komentarza, itp.). Natomiast wyjścia cyfrowe mogą służyć do sygnalizacji na stanów alarmowych w procesie który jest monitorowany za pomocą rejestratora VM7000A.

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A

 • Zgodność z nowymi wymaganiami „Przemysł 4.0” oraz normą FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu rejestrowanego procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwość obsługi przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez karty pamięci SD/SDHC).
 • Obsługa dużych kart pamięci SD/SDHC jako magazynu danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeby mogą być wybierane różne sposoby prezentacji pomiarów: wykresy słupkowe (bargrafy), wykresy poziome i pionowe, dane w postaci liczbowej.
 • Funkcje matematyczne. Rejestrator jest wyposażony w funkcje obliczeniowe, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na kanałach pomiarowych.
 • Kanały obliczeniowe. Rejestrator jest standardowo wyposażony w 36 kanały obliczeniowe, które są niezależne od kanałów pomiarowych.
 • Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorem temperatury. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe. Rejestrator jest wyposażony w max 12 wejść pomiarowych, każde wejście pomiarowe posiada 22 zakresy pomiarowe dla termopar, 4 zakresy dla czujników rezystancyjnych i 8 zakresów dla sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).
 • Port Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).
 • Wejścia/wyjścia binarne. Opcjonalnie rejestr może być wyposażony w wejścia i wyjścia cyfrowe, które mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz sygnalizacji stanów alarmowych.
Wielokanałowe rejestratory temperatury (bezpapierowe) z serii VM7000A

Rejestrator ekranowy z ekranem dotykowym z serii VM7000A – port Ethernet (Modbus TCP).

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone zostały standardowo w port Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów i ustawień rejestratora na komputerze.
 • Zdalną konfigurację rejestratora.
 • Monitoring mierzonych parametrów za pomocą przeglądarki www (wbudowany Web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputerze PC (FTP) za pomocą portu Ethernet.
 • Integrację rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A – interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU), który umożliwia m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratora.
 • Konfiguracja rejestratora.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów ze sterownikami  PLC i różnymi systemami pomiarowymi.
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS485 z Modbus RTU (funkcja master/slave).
Wielokanałowe rejestratory temperatury (ekranowe) z serii VM7000A

Nasz wielokanałowy rejestrator z ekranem dotykowym wyposażony może być w funkcję mastera Modbus RTU, która umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych na rejestratorze z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do rejestratora do 12 innych urządzeń. Mogą to być rejestratory, przetworniki, regulatory oraz mierniki tablicowe wyposażone w interfejs RS-485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku ekranowy rejestrator temperatury VM7000A pełni funkcję mastera, podłączone urządzenia są slevami. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację i monitoring za pomocą rejestratora VM7000A max 48 wielkości mierzonych razem z kanałami pomiarowymi rejestratora (dla rejestratora VM70012A).

Elektroniczne rejestratory temperatury – dostępne sposoby prezentacji pomiarów:

 

 

Wideograficzne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym zgodne z nowym podejściem do produkcji pt. „Przemysł 4.0”.

Ekranowe rejestratory temperatury z serii VM7000A

Wielokanałowe rejestratory VM7000A posiadają funkcjonalność zgodną z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej p.t. “Przemysł 4.0”. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z kolorowym ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapis przebiegu całego procesu produkcyjnego (razem z opisami i komentarzami). Użytkownik może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca proces produkcyjny może wprowadzić: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 różnych i konfigurowalnych pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio na ekranie rejestratora lub też po przeniesieniu danych na komputer PC.

Zaletą naszego wielokanałowego rejestratora z ekranem dotykowym z serii VM7000A jest brak konieczności opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej). Tak ja to się odbywa przy rejestratorze z zapisem na składanej taśmie papierowej (w przypadku rejestratora papierowego).  Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A zapisuje dane procesu bezpośrednio w pamięci (w postaci cyfrowej) wraz z danymi procesu.

Opis procesu może być wprowadzany za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Opis jest następnie wyświetlany na ekranie rejestratora lub komputera PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację wszystkich danych na dysku sieciowym lub serwerze.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu (data i czas).
Elektroniczne rejestratory temperatury (bezpapierowe) z serii VM7000A
 • Dane procesu (do konfigurowanych 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie wraz wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego są rejestrowane w osobnym pliku wraz z dodanymi opisami i komentarzami.

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7000A – schemat procesu produkcyjnego.

Bezpapierowe rejestratory temperatury i procesu z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości, dokładność i rozdzielczość pomiarową znajdują zastosowanie głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego. Przede wszystkim w instalacjach i urządzeniach, które muszą spełniać wymagania m.in. norm NADCAP, AMS2750, CQI-9. Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej (np. hartowanie), liniach do obróbki galwanicznej, liniach do wykonywania powłok i struktur z kompozytów (tworzyw sztucznych) w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Elektroniczne rejestratory z serii VM7000A

Wideograficzne rejestratory temperatury i procesów – zgodność z FDA CFR Part11 (opcja).

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000 dostępne są również w wykonaniu zgodnym z FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA). Norma FDA 21 CFR Part11 dotyczy bezpieczeństwa danych elektronicznych i elektronicznych podpisów. Dlatego nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą być stosowane w zakładach, które produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki i lekarstwa, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp.

W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: rejestrator zapisuje informacje o użytkowniku oraz prowadzi dziennik zmian parametrów lub ustawień.
 • Elektroniczny podpis: dodawanie podpisu elektroniczne do zapisanych danych za pomocą oprogramowania.
 • Wydruku danych: może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu wraz z podpisem elektronicznym.
 • Zabezpieczenie przed fałszowaniem danych: rejestrator umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzeń danych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7000A – dostępne wersje:

 • VM7003A: to 3- kanałowy ekranowy rejestrator temperatury i procesów z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi (bezpapierowy)
 • VM7006A: to 6- kanałowy ekranowy rejestrator temperatury z sześcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi (bezpapierowy)
 • VM7009A: to 9- kanałowy wideograficzny rejestrator temperatury z dziewięcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi ((wielokanałowy)
 • VM7012A: to 12- kanałowy wideograficzny rejestrator temperatury z dwunastoma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi (wielokanałowy)

Oprócz rejestratorów wideograficznych posiadamy również papierowe rejestratory temperatury i procesów przemysłowych. Są to głównie różne rejestratory z zapisem na składanej taśmie papierowej (rejestratory papierowe), a także cyfrowe mierniki z funkcją rejestracji (tzw. wielokanałowe dataloggery).

Zobacz również nasze mierniki temperatury oraz  uniwersalne regulatory temperatury i procesów.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót