Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A

Rejestratory temperatury VM7000A (Ohkura Electric)

Wideograficzne rejestratory VM7000A (rejestratory ekranowe) to w pełni elektroniczne oraz bezpapierowe rejestratory temperatury i procesów japońskiej firmy Ohkura Electric. Bezpapierowe rejestratory temperatury VM7000A przeznaczone są głównie do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury (obsługują czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100) i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, E, T, R, S, B)). A także wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji oraz innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Seria cyfrowych rejestratorów temperatury VM7000A z ekranem dotykowym składa się z 4 modeli, różniących się ilością wejść pomiarowych: rejestratory 3-kanałowe, 6-kanałowe, 9-kanałowe oraz rejestratory 12-kanałowe. Nasze rejestratory mikroprocesorowe wyposażone są w duży i czytelny ekran dotykowy (LCD (TFT)) o przekątnej 5,7″, wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu wielkości mierzonych na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Wideograficzne rejestratory temperatury VM7000A standardowo wyposażone są w oprogramowanie Parameter Loader i Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader przeznaczone jest do zdalnej konfiguracji rejestratora za pomocą komputera PC, natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest pobierania, przeglądania, obróbki danych oraz tworzenia i drukowana raportów i wykresów za pomocą interfejsu Ehternet.

Rejestrator temperatury VM7000A w obudowie przenośnej

Zapisane dane pomiarowe mogą być przeglądane bezpośrednio w rejestratorze lub też przenoszone do komputera PC. Dane mogą być przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard) lub opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora temperatury VM7000A pozwala na prezentację zapisanych danych pomiarowych w różnych formach. Rejestrator graficzny umożliwia prezentację danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), bargrafów (słupków) lub pól cyfrowych, itp. Dane pomiarowe mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane historyczne dane. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem lub opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu (Ethernet lub RS485) oraz oprogramowania (Parameter Loader) z poziomu komputera PC. Graficzne rejestratory temperatury VM7000A posiadają możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania rejestrowanych danych, konfiguracji wejść pomiarowych, częstotliwości zapisu danych oraz konfiguracji wyjść alarmowych oraz zdarzeń.

Rejestratory ekranowe VM7000 dostępne są również w wersji z obudową przenośną (obudowa laboratoryjna WMSU0490A), która umożliwia łatwy i szybki transport rejestratora. Rejestratory przenośne (w obudowie laboratoryjnej) stosowane są najczęściej w różnego rodzaju laboratoriach pomiarowych, a także przez działy kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Rejestrator  VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych. Rejestratory elektroniczne z serii VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w wejścia i wyjścia cyfrowe. Wejścia cyfrowe mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora (start/stop procesu rejestracji, zapis ustawionego komentarza, itp.). Natomiast wyjścia cyfrowe mogą służyć do sygnalizacji na stanów alarmowych w procesie który jest rejestrowany za pomocą rejestratora VM7000A.

Graficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A z ekranem dotykowym zapewniają:

 • Zgodność z nowymi standardami pt.”Przemysł 4.0″oraz FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu wsadu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwą obsługę przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie.
 • Karta pamięci SD/SDHC jako nośnik danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeb mogą być wybierane różne sposoby prezentacji danych pomiarowych: bargrafy, wykresy, dane w postaci liczbowej, itd…
 • Funkcje obliczeniowe. Funkcje obliczeniowe umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na wartościach mierzonych i rejestrowanych.
 • Standardowe oprogramowanie. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych. 22 zakresy termopar, 4 zakresy czujników rezystancyjnych i 8 zakresów sygnałów analogowych (napięciowych/prądowych) wejścia może zostać przypisanych do 6 kanałów pomiarowych.
 • Standardowo interfejs Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).

Standardowo interfejs Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator VM7000A - EthernetNasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone są w interfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów z rejestratorów graficznych z serii VM7000A na komputerze.
 • Zdalna konfiguracja rejestratorów cyfrowych z serii VM7000A.
 • Prosty monitoring zapisywanych w bezpapierowym rejestratorze wielkości za pomocą przeglądarki www (web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych z rejestratora cyfrowego na komputer PC (FTP).
 • Integrację naszych rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Nasze cyfrowe rejestratory z ekranem dotykowym mogą być wyposażone w interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) umożliwiający m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów rejestratorów elektronicznych z serii VM7000A.
 • Rejestrator VM7000A - funkcja masteraZdalna konfiguracja rejestratorów bezpapierowych z serii VM7000A.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie zapisanych danych z rejestratorów na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów graficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS-485 z Modbus RTU (funkcja Mastera)

Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych z podłączonych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do 12 urządzeń (przetworników, regulatorów, rejestratorów) wyposażonych w interfejs RS-485 z protokołem Modbus RTU. Max ilość zmiennych jaka może być rejestrowana za pomocą rejestratora VM7000A to 48 (razem z kanałami rejestratora (mastera).

Sposób prezentacji pomiarów:

Wykres poziomyWykres poziomy rejestrator VM7000A Wykres pionowy Wykres pionowy rejestrator VM7000A
 Bargrafy (słupki)Wykres słupkowy rejestrator VM7000A Pola cyfrowePola cyfrowe rejestrator VM7000A

Rejestratory z ekranem dotykowym zgodne z nowymi standardami “Przemysł 4.0”.

Zgodność rejestratorów VM7000A z Przemysł 4.0Rejestratory elektroniczne z serii VM7000A w wersji z rozszerzoną wersją oprogramowania umożliwiają zapis informacji o przebiegu całego procesu produkcyjnego. Użytkownik może wprowadzić do rejestratora, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu produkcyjnego. Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego, itp. (max 8 pozycji). Wprowadzone informacje są dostępne bezpośrednio w cyfrowym rejestratorze lub też po przeniesieniu danych na komputer PC. Rejestratory bezpapierowe z serii VM7000A nie wymagają opisu procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).  Nasze rejestratory elektroniczne z serii VM7000A zapisują dane procesu bezpośrednio w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Dane wsadu (procesu) mogą być wprowadzane za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie wyświetlane na ekranie rejestratora VM7000A lub na komputerze PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację.

Dane, które mogą być zapisywane na rejestratorze razem mierzonymi wielkościami to:Informacje produkcji poprzez transmisję zarejestrowanych jest rejestrowana jako komentarz w pliku zapisu.

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji (czas).
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces
 • Wyświetlanie wprowadzonych danych na wykresie w czasie rzeczywistym i historycznym.

Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego  są rejestrowane w osobnym pliku wraz z opisami i komentarzami.

Poszczególne czynnościami związane ze obsługą rejestratorów ekranowych z serii VM7000A.

Rejestratory wideograficzne temperatury VM7000

Bezpapierowe rejestratory z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości, dokładność i rozdzielczość pomiarową znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne). Nasze wielokanałowe rejestratory VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory elektroniczne temperatury z serii VM7000A są zgodne z rozporządzeniem FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA), które dotyczy danych elektronicznych i podpisów elektronicznych. Dlatego bezpapierowe rejestratory elektroniczne z serii VM7000A mogą być stosowane w firmach, które eksportują i produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze itp. na rynek USA. W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: są to zapisane informacje o użytkowniku oraz dziennik z datą zmiany dowolnego parametru lub ustawienia.
 • Elektroniczny podpis: podpis elektroniczny do zapisu danych za pomocą oprogramowania na PC (np. Viewer).
 • Wydruku danych podpisu: Może zostać wydrukowany trend, wartości chwilowe i dane dziennika audytu z podpisem przez oprogramowanie PC (np.Viewer).
 • Wykrywanie fałszerstw: umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzenia danych.
Oprogramowanie do konfiguracji monitoringu i obróbki danych.
Oprogramowanie Data ViewerOprogramowanie Data Viewer Oprogramowanie Parameter LoaderOprogramowanie Parameter Loader

Dostępne modele rejestratorów temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A:

 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7003A: to ekranowy rejestrator temperatury z trzema uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7006A: to ekranowy rejestrator temperatury z sześcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7009A: to wideograficzny rejestrator temperatury z dziewięcioma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi
 • Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7012A: to wideograficzny rejestrator temperatury z dwunastoma uniwersalnymi wejściami pomiarowymi

Oprócz bezpapierowych rejestratorów wideograficznych posiadamy również szeroką gamę rejestratorów z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), a także rejestratorów elektronicznych (tzw. dataloggery).

Zobacz również nasze regulatory temperatury i procesów.