Przemysłowe rejestratory temperatury i dataloggery do rejestracji temperatury i procesu

Przemysłowe rejestratory temperatury i procesu (dataloggery) - https://acse.plRejestratory temperatury to głównie elektroniczne, wielofunkcyjne i wielokanałowe rejestratory do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych: temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, przewodności i itp.

Nasze przemysłowe rejestratory temperatury znajdują zastosowane przede wszystkim w pomiarze rejestracji różnorodnych parametrów procesów technologicznych i przemysłowych, a także w pomiarach laboratoryjnych, budownictwie, rolnictwie, itp. Pomiar, zapis, monitoring i rejestracja temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH oraz innych wielkości fizycznych i procesowych są wykonywane w celu kontroli przebiegu procesu produkcyjnego i technologicznego, jakości produktu końcowego, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Pomiar, monitoring oraz rejestracja różnych danych procesowych (w tym temperatury) odbywa się przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i rejestrujących. Są to różnego typu elektroniczne mierniki z rejestracją, a także wielokanałowe rejestratory temperatury i procesu (z zapisem na papierze, w pamięci urządzenia lub na pacie SD/SDHC) . Oferowane przez naszą firmę wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów przemysłowych ze względu na budowę, sposób rejestracji danych, itp. możemy podzielić na różne kategorie. Ze względu na sposób zapisu mierzonych danych na: rejestratory papierowe oraz bezpapierowe.  Rejestratory papierowe są to rejestratory temperatury, które zapisują dane pomiarowe na papierze (składanej taśmie papierowej). Rejestratory bezpapierowe są to głównie różnego rodzaju elektroniczne rejestratory temperatury, które rejestrują dane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennej karcie pamięci (rejestratory wideograficzne (ekranowe) z ekranem dotykowym lub elektroniczne dataloggery). Ze względu na sposób przesyłania pomiarów, rejestratory temperatury i procesu dzielimy na standardowe rejestratory przewodowe (pomiary przesyłanie za pomącą standardowych linii sygnałowych) oraz rejestratory bezprzewodowe (z komunikacją radiową, Wi-Fi, GSM). Rejestratory bezprzewodowe mogą przesyłać dane pomiarowe bezprzewodowo, za pomocą komunikacji radiowej, Wi-Fi, Ethernetu, GSM/GPRS lub sieci LoRaWan (IoT). Rejestratory radiowe zostały dokładnie opisane w osobnym dziale pt. „Rejestratory danych z komunikacją radiową„.

Parametry mierzone za pomocą naszych przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu.

Najczęściej mierzonym i rejestrowanym parametrem jest temperatura, która jest wykorzystywana w różnych procesach produkcyjnych i technologicznych. Oprócz temperatury rejestratory, które są wyposażone w uniwersalne wejścia pomiarowe umożliwiają również pomiar i rejestrację wielu innych parametrów (po podłączeniu odpowiednich przetworników). Wilgotność względną powietrza (np. rejestratory wilgotności w komorach suszarniczych), ciśnienie oraz różnicę ciśnień (np. rejestratory i monitory różnicy ciśnień do clean room-ów), przepływ cieczy i gazów (rejestratory przepływu pary i energii pary wodnej), pH i przewodność (rejestratory pH / przewodności do oczyszczalni ścieków i stacji przygotowania wody), rejestratory parametrów meteorologicznych do stacji meteo (prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, opadów atmosferycznych, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i gruntu, zawartości wody w gruncie, itp.). Wielokanałowe rejestratory temperatury z uniwersalnym wejściem pomiarowym mogą rejestrować różne sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), co daje możliwość pomiaru, rejestracji i monitoringu prawie wszystkich parametrów procesowych i fizycznych. Większość naszych rejestratorów wyposażonych jest w uniwersalne i wielozakresowe wejścia pomiarowe. Oznacza to, że nasze rejestratory temperatury mogą obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne (RTD: np. Pt100), termopary (J, K, N, S, R, B, itp.) jak i również standardowe sygnały analogowe (napięciowe 0…10V oraz prądowe 0/4…20mA). Ponadto nasze rejestratory temperatury z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi posiadają możliwość niezależnego wyboru typu wejścia pomiarowego, za pomocą klawiatury, ekranu dotykowego lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania narzędziowego (w zależności od typu i modelu rejestratora). Zazwyczaj oprócz konfiguracji wejść pomiarowych, nasze elektroniczne rejestratory temperatury posiadają również możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania danych pomiarowych, prędkości zapisu danych (interwału rejestracji), sposobu działania wyjść alarmowych, itp. Nasze rejestratory temperatury z zapisem danych na składanej taśmie papierowej posiadają możliwość konfiguracji skali rejestracji, zakresu pomiarowego, prędkości posuwu papieru, sposobu drukowania opisów i zdarzeń, itp.

Sposób zapisu danych przy wykorzystaniu wielokanałowych rejestratorów temperatury.

Posiadamy w swojej ofercie przemysłowe rejestratory temperatury, które różnią się sposobem zapisu danych oraz sposobem prezentacji mierzonych i rejestrowanych parametrów procesu. Są to głownie rejestratory z zapisem na papierze (tzw. rejestratory papierowe), rejestratory elektroniczne (tzw. rejestratory bezpapierowe) oraz elektroniczne mierniki z funkcją rejestracji (dataloggery z zapisem danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD/CF). Oferujemy elektroniczne mierniki i rejestratory temperatury zarówno w obudowach panelowych do montażu w szafach i tablicach sterowniczych jak i w obudowach stołowych (przenośnych i laboratoryjnych). Nośnikiem danych na którym zapisywane są pomiary może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe z zapisem na składanej taśmie papierowej), karta pamięci (np. SD/CF), pamięć USB (pendrive) lub pamięć nieulotna urządzenia (rejestratory elektroniczne, rejestratory bezpapierowe, wideograficzne rejestratory z ekranem dotykowym oraz cyfrowe dataloggery). W zależności od modelu, nasze rejestratory temperatury mogą mierzyć i zapisywać (rejestrować) od jednej do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu różnych wielkości procesowych na jednym urządzeniu.

Podział wielofunkcyjnych rejestratorów temperatury na grupy.

Wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).

Wielokanałowy rejestrator temperatury HR-706 (HR-700) z zapisem na papierze - rejestrator papierowy
Pierwszą grupę rejestratorów stanowią wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze (na składanej taśmie papierowej), tzw. rejestratory papierowe. Rejestratory papierowe temperatury stanowią podstawową grupę urządzeń rejestracji (rejestratorów temperatury). Nasze mikroprocesorowe rejestratory temperatury z zapisem danych na papierze to w pełni elektroniczne urządzenia, które mierzą i zapisują mierzone parametry na składanej taśmie papierowej w sposób ciągły za pomocą pisaka (rejestratory z zapisem ciągłym) lub punktowy za pomocą głowicy drukującej oraz kasety z taśmą atramentową (rejestratory z zapisem punktowym). Nasze nowoczesne rejestratory z zapisem na papierze posiadają ponadto możliwość drukowania skali, opisów kanałów pomiarowych, raportów z wystąpienia alarmów, ustawień, komunikatów, zdarzeń, itp. Zaletą rejestratorów papierowych jest to, że dane nie wymagają dalszej obróbki zapisanych pomiarów na taśmie papierowej. Wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze posiadają również uniwersalne wejścia pomiarowe, które współpracują zarówno z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz różnymi sygnałami napięciowymi i prądowymi. Nasze przemysłowe rejestratory temperatury z uniwersalnymi wejściami analogowymi umożliwia podłączenie różnego rodzaju przetworników i czujników, które są wyposażone w sygnał analogowy (napięciowy lub prądowy). Mogą to być różnego rodzaju przetworniki: temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, konduktancji i wiele innych. Rejestrator papierowy nie potrzebuje żadnych urządzeń peryferyjnych (np. komputera PC i drukarki), aby zapisane dane zaprezentować graficznie lub wydrukować. Dodatkowo nanoszenie opisów na taśmie papierowej może być wykonywane ręcznie za pomocą np. piska lub długopisu. Nasze wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemysłowych suszarniach i piecach do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, itp.).

Bezpapierowe rejestratory temperatury (wielokanałowe rejestratory elektroniczne).

Przemysłowy rejestrator temperatury - pola cyfrowe rejestrator VM7000A - rejestrator graficzny
Drugą grupę przemysłowych rejestratorów temperatury stanowią rejestratory bezpapierowe (rejestratory elektroniczne, rejestratory wideograficzne z ekranem dotykowym, rejestratory ekranowe). Rejestratory bezpapierowe wyposażone są zazwyczaj w duży i czytelny wyświetlacz/ekran (tzw. rejestratory wideograficzne/ekranowe) na którym mogą być wyświetlane i prezentowane wielkości mierzone. W zależności od modelu rejestratora, dane mierzone mogą byś wyświetlane w postaci pól cyfrowych, słupków (bargrafów) oraz wykresów pionowych i poziomych (podobnie jak rejestratory papierowe). Pomiary mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci (w zależności od modelu). Następnie zapisane pomiary mogą być przenoszone na komputer PC za pomocą karty pamięci SD/CF, pendrive-a, USB, Ethernetu lub interfejsu RS-485 (Modbus RTU). Nasze bezpapierowe rejestratory ekranowe są wyposażone w zazwyczaj w uniwersalne i wielozakresowe wejścia pomiarowe. Umożliwia to podłączenie do rejestratorów czujków temperatury (RTD: Pt100), termopar (J, K, N, E, T, S, R, B) jak i różnorodnych przetworników, które wyposażone są standardowe sygnały analogowe (napięciowe lub prądowe). Niektóre nasze bezpapierowe rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone są w funkcję, która umożliwia wprowadzanie komentarzy i opisów. Komentarze i opisy można wprowadzać podczas trwania procesu rejestracji za pomocą klawiatury ekranowej (rejestratory z ekranem dotykowym VM7000A). Dodatkowo nasze rejestratory wideograficzne, jak i rejestratory elektroniczne mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe (zdarzeń), interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU) lub Ethernet (MODBUS TCP) do zdalnej konfiguracji, zarządzania i monitoringu procesu rejestracji. W odróżnieniu od rejestratorów z zapisem danych na składanej taśmie papierowej, rejestratory bezpapierowe dane są przechowywane w formie cyfrowej, wymagają dalszego przetwarzania, obróbki oraz archiwizacji.

Przemysłowe rejestratory temperatury w obudowach stołowych (laboratoryjnych).

Przemysłowe rejestratory temperatury (wideograficzne) w obudowie stołowej VM7000A - http://acse.pl

Przemysłowe rejestratory temperatury w obudowie stołowej VM7000A.

Przemysłowe rejestratory temperatury (w obudowach stołowych, laboratoryjnych) to tradycyjne rejestratory (papierowe i bezpapierowe), które umieszczone są w mobilnych obudowach ułatwiających przenoszenie i transport oraz wykonywanie rozkładu temperatury na obiekcie. Mogą to być również rejestratory zapisem na papierze (z serii HR700), jak również bezpapierowe rejestrator temperatury z ekranem dotykowym (z serii VM7000A). Rejestratory te mogą być wyposażone opcjonalnie w obudowę stołową (laboratoryjną), która jest wyposażona w nóżki i składaną rękojeść (do transportu). Tego typu wielokanałowe rejestratory temperatury w obudowach przenośnych (stołowych) są stosowane najczęściej w rożnego rodzaju laboratoriach, działach kontroli jakości i utrzymania ruchu. Nasze przemysłowe rejestratory te służą do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej oraz w suszarniach przemysłowych, które muszą spełnić rygorystyczne wymogi co dokładności i jednorodności temperatury. Jest to zwłaszcza przemysł motoryzacyjny i lotniczy, gdzie muszą być spełnione wysokie wymagania zgodnie z normami CQI-9 i AMS2750, itp.).

Przenośnie mierniki z rejestracją (rejestratory elektroniczne i dataloggery cyfrowe).

Osobną grupę urządzeń do pomiaru i rejestracji stanowią elektroniczne mierniki temperatury z funkcją rejestracji oraz wielofunkcyjne dataloggery. Dataloggery to głównie mierniki z funkcją elektroniczne rejestracji (jednokanałowe i wielokanałowe). Elektroniczne dataloggery przeznaczone są głownie do pomiaru i rejestracji różnych wielkości procesowych, a przede wszystkim: temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, itp. Zazwyczaj nasze elektroniczne dataloggery wyposażone są w mały i czytelny wyświetlacz LCD oraz pamięć wewnętrzną (nieulotną). Mierniki z funkcją rejestracji mogą być również wyposażone w zintegrowane sondy. Nasze przenośne dataloggery ze zintegrowanymi sondami umożliwiają pomiar i rejestrację temperatury, wilgotności, punktu rosy, temperatury termometru mokrego, stosunku zmieszania powietrza, cząstkowego ciśnienie parowania, średniej temperatury kinetycznej (MKT), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla i tlenku węgla, oświetlenia, prędkości powietrza, promieniowania, itp.

Rejestratory bezprzewodowe (radiowe, Wi-Fi, GSM, itp.).

Następną grupą urządzeń do pomiaru i rejestracji różnych parametrów (temperatury, wilgotności, itp.) są elektroniczne rejestratory z komunikacją bezprzewodową i cyfrową. Są to głównie cyfrowe rejestratory z komunikacją radiową (różnego rodzaju rejestratory radiowe), rejestratory z komunikacją Wi-Fi i Ethernet, rejestratory z komunikacją GSM/GPRS oraz cyfrowe dataloggery z komunikacją IoT (LoRaWan). Rejestratory te, podobnie jak większość naszych rejestratorów mogą służyć do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean roomach), ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych, pyłów zawieszonych, prędkości i kierunku wiatru w różnego rodzaju stacjach meteo i pogodowych, itp.

Zastosowanie przemysłowych rejestratorów temperatury i elektronicznych dataloggerów.

Bezpapierowy rejestrator temperatury VM7000A za zapisem danych na karcie pamięci.
Oferowane przez ACSE Sp. z o.o. wielokanałowe rejestratory ze względu na swoją funkcjonalność i parametry metrologiczne mogą znaleźć zastosowanie w różnych urządzeniach, aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych i nie tylko. Nasze przemysłowe rejestratory temperatury znajdują zastosowanie przede wszystkim w następujących urządzaniach: Mikroprocesorowe rejestratory temperatury i procesów przemysłowych (wielokanałowe) służą głównie do tworzenia dokumentacji jakościowej z przebiegu procesu obróbki cieplnej (np. dokument (certyfikaty materiałowe) potwierdzające przebieg procesu hartowania, wyżarzania, odpuszczania, itp.).

Zgodność rejestratorów z nowoczesną koncepcją cyfrowej transformacji przemysłu “Przemysł 4.0”.

Przemysłowe rejestratory temperatury VM7000A - Rejestratory ekranowe z ekranem dotykowym.
Wielokanałowe rejestratory bezpapierowe z serii VM7000A wyposażone są w szereg nowych funkcji zgodnych z nowoczesną koncepcją transformacji technologicznej p.t. “Przemysł 4.0”. Nasze przemysłowe rejestratory temperatury umożliwią pełną cyfryzację procesu produkcyjnego. Obok rejestracji tradycyjnych parametrów procesu produkcyjnego, umożliwiają zapis dodatkowych informacji o przebiegu procesu rejestracji oraz gromadzenie ich na dysku sieciowy, FTP lub chmurze. Elektroniczne rejestratory z serii VM7000A mogą rejestrować oprócz parametrów samego procesu, dodatkowe informacje: jak, czas rozpoczęcia i zakończenia procesu, nazwę produktu (partii), numer partii, numer seryjny, nazwisko osoby obsługującej dany proces. Następnie dane te mogą być archiwizowane i przechowywane np. na dysku sieciowym lub serwerze FTP.
Graficzne rejestratory temperatury VM7000A - Rejestratory wielokanałowe z ekranem dotykowym.
Dodatkowe dane procesu mogą być wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury ekranowej. Całą historię procesu razem z wprowadzonymi danymi można także odczytać bezpośrednio na ekranie rejestratora. Operator procesu może wprowadzić max do 8 wcześniej zdefiniowanych pozycji. Dzięki tym funkcją w naszych rejestratorach temperatury z serii VM7000 nie ma potrzeby opisywania danych procesu ręcznie (np. długopisem na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze. Nasze rejestratory z ekranem dotykowym z serii VM7000A zapisują dodatkowe informacje o procesie w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi. Użytkownik ma możliwość podglądu bezpośrednio na ekranie rejestratora zarówno danych bieżących jak i przeglądanie danych historycznych. Dane, które może wprowadzić użytkownik samodzielnie za pomocą ekranu dotykowego:
  • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
  • Dane procesu produkcyjnego (do 8 pozycji – dowolnie konfigurowanych pozycji)
  • Np. nazwa produktu
  • Np. numer partii produktów
  • Np. numer seryjny
  • Np. nazwisko wykonującego proces
Wprowadzone dane mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie rejestratora (w czasie rzeczywistym oraz na wykresie z danymi historycznymi), jak również po przeniesieniu na ekranie komputera. Wprowadzone dodatkowe informacje (opisy i komentarze) są zapisywane i przechowywane w osobnym pliku.
Wielokanałowe rejestratory temperatury (rejestratory wideograficzne) VM7000A.
Zobacz również nasze termopary, tablicowe mierniki temperatury, cyfrowe regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności, a pozostałe także graficzne rejestratory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót