Kalibratory ciśnienia ADT672, ADT760, ADT761A

Przemysłowe kalibratory ciśnienia, procesu i temperatury.

Precyzyjne kalibratory ciśnienia ADT673

Nasze kalibratory ADT673, ADT760 i ADT761A są precyzyjnymi kalibratorami do pomiaru, testowania i precyzyjnej kalibracji ciśnienia w zastosowaniach obiektowych i laboratoryjnych. Kalibratory firmy Additel umożliwiają pomiar i kalibrację ciśnienia względnego, ciśnienia połączonego (nadciśnienia i podciśnienia), ciśnienia absolutnego i różnicy ciśnień. W zależności od wersji i modelu kalibratory umożliwiają pomiar i kalibrację ciśnienia w zakresie od -0.9 do 2800bar. Dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, precyzyjne kalibratory firmy Additel zapewniają wysoką stabilność i dokładność pomiaru. Cyfrowe kalibratory Additel są przenośnymi urządzeniami do pomiaru ciśnienia za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia, umożliwiają również pomiar sygnału prądowego lub napięciowego wytwarzanego przez kalibrowany przetwornik ciśnienia. Kalibratory mogą również zasilać kalibrowany przetwornik ciśnienia podczas procesu kalibracji i testowania ciśnienia.

Kalibratory dostarczane są w różnej klasie dokładności (+/-0.02%, +/-0.05% lub +/-0.1%FS), dla różnych zakresów ciśnienia (od -0,9 do 2800bar) oraz różnymi przyłączami procesowymi (1/4NPT, 1/2NPT, 1/2BSP, M20x1,5, innymi). Każdy krzemowy czujnik ciśnienia zabudowany w kalibratorze jest specjalnie starzony, sprawdzany i zabezpieczany przed montażem. Zapewnia to wysoką stabilność, dokładność i niezawodność oferowanych kalibratorów ciśnienia. Niektóre modele kalibratorów wyposażone są generator ciśnienia, umożliwiają płynne zadawanie i pomiar ciśnienia, są to tak zwane automatyczne kalibratory. Automatycznym kalibratorem ciśnienia jest kalibrator ADT760 i ADT761.

Kalibratory ciśnienia firmy Additel

Zastosowanie cyfrowych kalibratorów Additel:

 • Kalibracja manometrów cyfrowych i tarczowych.
 • Precyzyjny pomiar ciśnienia (względnego i absolutnego) i różnicy ciśnień.
 • Kalibracja przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień i hydrostatycznych przetworników poziomu.
 • Kontrola sygnalizatorów ciśnienia (presostatów).
 • Kontrola zaworów bezpieczeństwa.
 • Kontrola regulatorów ciśnienia.
 • Kontrola szczelności instalacji hydraulicznych i pneumatycznych.

Podstawowe modele kalibratorów ciśnienia i różnicy ciśnień firmy Additel:

 1. Kalibrator ciśnienia z serii ADT673
 2. Automatyczny kalibrator ciśnienia z serii ADT760
 3. Automatyczny kalibrator ciśnienia ADT671

Precyzyjne kalibratory ADT673

Cyfrowe kalibratory ADT673 dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia zapewniają wysoką stabilność i dokładność pomiaru. Kalibratory ADT673 są przenośnymi urządzeniami do pomiaru ciśnienia za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia, jak również mogą mierzyć sygnał prądowy lub napięciowy wytwarzany przez podłączony przetwornik ciśnienia. Kalibratory mogą też dostarczać napięcie do przetworników podczas kalibracji. Aby zapewnić dokładność 0.02%FS w zakresie 700bar i dokładność 0.1%FS w zakresie do 2800bar, każdy krzemowy czujnik ciśnienia zabudowany w kalibratorze jest specjalnie starzony, sprawdzany i zabezpieczany przed montażem. Kalibratory ADT673 mogą być montowane bezpośrednio na pneumatycznej lub hydraulicznej pompce kalibracyjnej. Opcjonalnie kalibrator może być wyposażony w specjalnie skonstruowaną pułapkę zanieczyszczeń zabezpieczający przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem element pomiarowy kalibratora.

Automatyczne kalibratory ADT760

Automatyczny kalibrator ciśnienia ADT760 - acse.plAutomatyczne kalibratory ADT760 są przenośnym oraz w pełni zautomatyzowanym kalibratorami z wbudowaną pompką umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 20bar. Kalibrator ciśnienia ADT760 posiada wbudowany moduł ciśnienia, opcjonalnie może być wyposażony w wymienne moduły ciśnienia o zakresach od ±0.62mbar do 20bar. Kalibrator umożliwia pomiar i symulację sygnałów analogowych ( mA i V), a także może być źródłem prądu w zakresie 0-22mA oraz umożliwia zasilanie pętli prądowej. Kalibrator posiada duży, kolorowy wyświetlacz umożliwiający jednoczesne wskazanie wartości zadanej i mierzonej oraz pamięć wewnętrzną rejestrująca do 200 danych. Opcjonalnie kalibrator ciśnienia umożliwia komunikację z inteligentnymi przetwornikami z protokołem HART oraz komunikację z komputerem za pośrednictwem interfejsu RS232. Wbudowany filtr zanieczyszczeń wraz z odprowadzającym je systemem uniemożliwia dostawanie się oraz gromadzenie zanieczyszczeń we wnętrzu kalibratora. Dzięki przenośnej, kompaktowej budowie, kalibrator znajduje zastosowanie zarówno w aplikacjach laboratoryjnych jak i obiektowych

Automatyczne kalibratory ADT761

Automatyczny kalibrator ciśnienia ADT761Automatyczne kalibratory ADT761 są precyzyjnymi urządzeniami do kalibracji i wzorcownia: manometrów przetworników oraz presostatów. Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych jak i laboratoryjnych. Kalibratory mogą automatycznie generować ciśnienie w zakresie od 90% próżni do 40bar, przy zachowaniu wysokiej stabilności generowanego ciśnienia 0.005%FS oraz wysokiej dokładności 0.02%FS. Aby zapewnić wysoką dokładność, kalibratory posiadają wbudowane dwa moduły ciśnienia z różnymi zakresami; zintegrowaną automatyczną pompkę ciśnienia oraz precyzyjny regulator ciśnienia.

Kalibratory ADT761-LLP są specjalnie zaprojektowane do kalibracji bardzo małych ciśnień, umożliwiając generowanie o bardzo niskich wartościach 0,01Pa. Dodatkowo dostępna jest wersja ADT761BP do kalibracji ciśnienia barometrycznego w zakresie 100…1200 hPa. Zabudowany w kalibratorach kwarcowy czujnik ciśnienia dla pomiaru ciśnienia barometrycznego zapewnia dokładność 0.01%FS.

Przy pomocy zewnętrznych modułów z serii ADT160, kalibratory ADT761 mogą mierzyć ciśnienie w zakresie do 700bar z dokładnością 0.02%FS. Oprócz generowania ciśnienia, kontroli i możliwości pomiaru, kalibratory posiadają również możliwość komunikacji HART, zasilania pętli prądowej, pomiaru sygnału prądowego lub napięciowego wytwarzanego przez podłączone przetworniki ciśnienia. Przemysłowe kalibratory ADT761 są najnowocześniejszym w pełni zautomatyzowanymi kalibratorami do automatycznej kalibracji urządzeń ciśnieniowych.

Oprócz wyżej wymienionych kalibratorów ciśnienia posiadamy również szeroką gamę cyfrowych manometrów wzorcowy,  pompek i prasek kalibracyjnych do zadawania i kalibracji ciśnienia, posiadamy zarówno pompki pneumatyczne jak i pompki hydrauliczne oraz szeroką gamę adapterów podłączeniowych, przejściówek i wymiennych złączy. Oferujemy również precyzyjne manometry cyfrowe oraz manometry wzorcowe oraz precyzyjne manometry kontrolne do testowania, wzorcowania i kalibracji przyrządów ciśnieniowych.

Zobacz również nasze regulatory temperatury i procesów.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót