Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową, Wi-Fi i Ethernet

Bezprzewodowe (radiowe, Wi-Fi) rejestratory temperatury firmy Delta Ohm to elektroniczne mierniki i rejestratory do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, oświetlenia i promieniowania UV, tlenku oraz dwutlenku węgla, itp. Rejestratory bezprzewodowe wyposażone są w komunikację radiową,  Wi-Fi lub Ethernet. Elektroniczne rejestratory (tzw. dataloggery) mogą być stosowanie w przemyśle spożywczym (produkcja żywności, mrożenie, przechowywanie i transport), służbie zdrowia (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów oraz sal operacyjnych), w szklarniach, hodowli zwierzą oraz uprawie roślin i warzyw. Rejestratory mogą być również stosowane do analizy mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne), muzeach, archiwach i audytoriach, w transporcie łatwo psujących się i wrażliwych towarów, wentylacji i klimatyzacji, monitoringu czystych pomieszczenia (clean roomów), monitoringu jakości powietrza (pomiar pyłów zawieszonych PM) oraz do monitoringu procesów przemysłowych.

Wyniki: 1–12 z 15

 • HD208 – dataloggery wilgotności i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD33M-MB.2 – bezprzewodowe rejestratory ModBus RTU z modułem GSM/GPRS

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD33MT.4 – elektroniczne rejestratory z modułem 4G/3G/2G/GPRS

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD35ED – bezprzewodowe rejestratory (dataloggery)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD35EDW – bezprzewodowe rejestratory w obudowach wodoszczelnych

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD50 – rejestratory danych z WiFi (dataloggery Web)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD50CR – rejestratory (monitor) czystych pomieszczeń

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD50GH – uniwersalne rejestratory z WiFi

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD50PM – rejestratory pyłów zawieszonych

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • LR35 – bezprzewodowe rejestratory danych LoRaWAN

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • LR35W – bezprzewodowe rejestratory danych LoRaWAN

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • WRX900 – bezprzewodowe odbiorniki sygnłów

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły