Czujniki temperatury do ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Czujniki temperatury do ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, to czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury w węzłach ciepłowniczych, kanałach wentylacyjny, pomieszczeniach, halach produkcyjnych, oraz na zewnątrz budynków. Czujniki do ciepłownictwa, klimatyzacji i wentylacji mogą być wyposażone w czujniki Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000. Czujniki temperatury do wentylacji to głównie czujniki kanałowe (do montażu w kanałach wentylacyjnych), czujniki temperatury otoczenia (do montaż wewnątrz pomieszczeń) oraz czujniki temperatury zewnętrznej (do pomiaru temperatury na zewnątrz budynków). Czujniki te stosowane są w systemach automatyki węzłów ciepłowniczych oraz automatyce budynków.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót