Mikromanometry cyfrowe

Mikromanometry cyfrowe przeznaczone są głownie do pomiaru niskich ciśnień i różnicy ciśnień oraz prędkości powietrza przy współpracy z rurkami spiętrzającymi Pitota. Mikromanometry cyfrowe do wentylacji i klimatyzacji to elektroniczne urządzenia służące do pomiaru i regulacji ciśnienia w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Są one niezbędne do zapewnienia optymalnego komfortu termicznego i jakości powietrza w pomieszczeniach. Mikromanometry elektroniczne wykorzystują czujniki ciśnienia różnicowego, które mierzą różnicę ciśnienia między dwoma punktami w kanale lub przewodzie. Na podstawie tych pomiarów mikromanometry mogą sterować pracą wentylatorów, klap, zaworów i innych elementów systemu. Mikromanometry do wentylacji i klimatyzacji posiadają wyświetlacze LCD, funkcje kalibracji i diagnostyki, interfejsy komunikacyjne i inne. Mikromanometry są stosowane w różnych obiektach, takich jak:  budynki mieszkalne, biurowe, handlowe i użyteczności publicznej, szpitale, laboratoria, sale operacyjne i izolatki - hotele, restauracje, kina i teatry  szkoły, uczelnie, biblioteki i muzea,  hale sportowe, baseny i siłownie, zakłady przemysłowe, magazyny i warsztaty. Mikromanometry cyfrowe do wentylacji i klimatyzacji to nowoczesne i niezawodne rozwiązania, które zapewniają wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa w każdym pomieszczeniu.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót