Testery szczelności instalacji wentylacyjnej

Testery szczelności instalacji wentylacyjnej do sprawdzania i testowania szczelności kanałów wentylacyjnych. Testery szczelności instalacji wentylacyjnej są urządzeniami służącymi do sprawdzania i testowania szczelności kanałów wentylacyjnych. Są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemu wentylacji i zapobiegania ucieczce powietrza z kanałów. Testery  typowo składają się z wentylatora, manometru i zestawu złączy i węży. Manometr mierzy różnicę ciśnienia między kanałem a otoczeniem. Zestaw złączy umożliwia podłączenie testera do kanału wentylacyjnego. Testowanie szczelności kanałów wentylacyjnych polega na zamknięciu wszystkich otworów wlotowych i wylotowych kanału i podłączeniu testera do jednego z nich. Następnie należy ustawić żądane ciśnienie testowe na manometrze i uruchomić wentylator. Po osiągnięciu ciśnienia testowego należy odczytać wartość spadku ciśnienia na manometrze po upływie określonego czasu. Spadek ciśnienia świadczy o nieszczelnościach w kanałach wentylacyjnych. Testery  są przydatnym narzędziem dla instalatorów, serwisantów i inspektorów systemów wentylacyjnych. Umożliwiają one sprawdzenie jakości wykonania i eksploatacji kanałów wentylacyjnych oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń lub nieszczelności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót