Testery szczelności instalacji wentylacyjnej

Testery szczelności instalacji wentylacyjnej do sprawdzania i testowania szczelności kanałów wentylacyjnych. Testery szczelności instalacji wentylacyjnej są urządzeniami służącymi do sprawdzania i testowania szczelności kanałów wentylacyjnych. Są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemu wentylacji i zapobiegania ucieczce powietrza z kanałów. Testery  typowo składają się z wentylatora, manometru i zestawu złączy i węży. Manometr mierzy różnicę ciśnienia między kanałem a otoczeniem. Zestaw złączy umożliwia podłączenie testera do kanału wentylacyjnego. Testowanie szczelności kanałów wentylacyjnych polega na zamknięciu wszystkich otworów wlotowych i wylotowych kanału i podłączeniu testera do jednego z nich. Następnie należy ustawić żądane ciśnienie testowe na manometrze i uruchomić wentylator. Po osiągnięciu ciśnienia testowego należy odczytać wartość spadku ciśnienia na manometrze po upływie określonego czasu. Spadek ciśnienia świadczy o nieszczelnościach w kanałach wentylacyjnych. Testery  są przydatnym narzędziem dla instalatorów, serwisantów i inspektorów systemów wentylacyjnych. Umożliwiają one sprawdzenie jakości wykonania i eksploatacji kanałów wentylacyjnych oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń lub nieszczelności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót