Przenośne mierniki temperatury, wilgotności i jakości powietrza

Przenośne mierniki temperatury, wilgotności oraz jakości powietrza firmy Delta Ohm to cyfrowe mierniki i rejestratory do kontrolnych pomiaru temperatury, wilgotności, tlenku i dwutlenku węgla. Dział obejmuje cyfrowe mierniki temperatury, cyfrowe mierniki wilgotności i temperatury (termo-higrometry), cyfrowe mierniki i rejestratory jakości powietrza, itp.