Przetworniki punktu rosy

Przetworniki wilgotności względnej sprężonego powietrza, przetworniki punktu rosy sprężonego powietrza firmy Delta Ohm to elektroniczne przetworniki do pomiaru wilgotności sprężonego powietrza, punktu rosy oraz temperatury powietrza. Nasze przetworniki temperatury punktu rosy oraz wilgotności względnej i temperatury wyposażone są w precyzyjny pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz w czujnik temperatury na podstawie których jest wyznaczana temperatura punktu rosy. Podstawową cechą pojemnościowych czujników wilgotności względnej jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Czyni to nasze przemysłowe przetworniki punktu rosy niezawodnymi i odpornymi na ciężkie warunki pracy (wysoka temperatura, duża wilgotność, zapylenie i opary związków chemicznych). Dlatego nasze przetworniku punktu rosy mogą być stosowane zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i wentylacji i klimatyzacji. Przetworniki mogą być wyposażone różne sondy (w zależności od aplikacji). Mogą to być sondy do pomiaru wilgotności względnej, sondy do pomiaru temperatury pomiaru punku rosy w zbiornikach sprężonego powietrza, sondy do pomiaru temperatury pomiaru punku rosy rurociągach ze sprężonym powietrzem, a także kanałowe sondy wilgotności do pomiaru wilgotności i punktu rosy w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przetworniki temperatury punktu rosy powietrza mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu,  instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS), muzeach, czystych pomieszczeniach (clean room), stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, gospodarstwach hodowlanych, szklarniach, suszarniach, laboratoriach, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót