Przetworniki punktu rosy

Przetworniki wilgotności względnej sprężonego powietrza, przetworniki punktu rosy sprężonego powietrza firmy Delta Ohm to elektroniczne przetworniki do pomiaru wilgotności sprężonego powietrza, punktu rosy oraz temperatury powietrza.

Nasze przetworniki temperatury punktu rosy oraz wilgotności względnej i temperatury wyposażone są w precyzyjny pojemnościowy czujnik wilgotności względnej oraz w czujnik temperatury na podstawie których jest wyznaczana temperatura punktu rosy. Podstawową cechą pojemnościowych czujników wilgotności względnej jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Czyni to nasze przemysłowe przetworniki punktu rosy niezawodnymi i odpornymi na ciężkie warunki pracy (wysoka temperatura, duża wilgotność, zapylenie i opary związków chemicznych). Dlatego nasze przetworniku punktu rosy mogą być stosowane zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i wentylacji i klimatyzacji. Przetworniki mogą być wyposażone różne sondy (w zależności od aplikacji). Mogą to być sondy do pomiaru wilgotności względnej, sondy do pomiaru temperatury pomiaru punku rosy w zbiornikach sprężonego powietrza, sondy do pomiaru temperatury pomiaru punku rosy rurociągach ze sprężonym powietrzem, a także kanałowe sondy wilgotności do pomiaru wilgotności i punktu rosy w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przetworniki temperatury punktu rosy powietrza mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu,  instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS), muzeach, czystych pomieszczeniach (clean room), stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, gospodarstwach hodowlanych, szklarniach, suszarniach, laboratoriach, itp.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

 • HD2717T – przetworniki wilgotności i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD2817T – przetworniki wilgotności i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD4877T, HD48V77T, HD48S77T – przetworniki punktu rosy i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD4977T – przetworniki punktu rosy i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HP480 i S.TC2.480.2 – sondy punktu rosy sprężonego powietrza

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły