Przetworniki wilgotności względnej i temperatury

Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza firmy Delta Ohm to w pełni elektroniczne czujniki i przetworniki do pomiaru wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy powietrza. Nasze przetworniki wilgotności względnej i temperatury wyposażone są w pojemnościowy czujnik wilgotności oraz opcjonalnie w czujnik temperatury Pt100 lub NTC10k (w zależności od modelu przetwornika). Podstawową cechą pojemnościowych czujników wilgotności jest niski współczynnik temperaturowy, co umożliwia ich pracę w wysokich temperaturach. Ponadto ważną cechą pojemnościowych czujników wilgotności jest zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Czyni to nasze przemysłowe przetworniki wilgotności względnej niezawodnymi i odpornymi na ciężkie warunki pracy (wysoka temperatura, duża wilgotność, zapylenie i opary związków chemicznych). Dlatego nasze czujniki wilgotności względnej i temperatury przeznczone są do pomiarów wilgotności względnej i temperatury zarówno w instalacjach przemysłowych (t.j. piece przemysłowe, suszarnie, autoklawy, hale magazynowe), jak i wentylacji i klimatyzacji. Przetworniki wilgotności są również stosowane w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych, stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, gospodarstwach hodowlanych, szklarniach, suszarniach oraz komorach klimatycznych. Przetworniki wilgotności znane są równie jako czujniki wilgotności, sensory wilgotności, higrometry, termohigrometry, higrometry, higrostaty, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót