Przetworniki wilgotności względnej i temperatury

Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza firmy Delta Ohm to w pełni elektroniczne czujniki i przetworniki do pomiaru wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy powietrza. Nasze przetworniki wilgotności względnej i temperatury wyposażone są w pojemnościowy czujnik wilgotności oraz opcjonalnie w czujnik temperatury Pt100 lub NTC10k (w zależności od modelu przetwornika). Podstawową cechą pojemnościowych czujników wilgotności jest niski współczynnik temperaturowy, co umożliwia ich pracę w wysokich temperaturach. Ponadto ważną cechą pojemnościowych czujników wilgotności jest zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Czyni to nasze przemysłowe przetworniki wilgotności względnej niezawodnymi i odpornymi na ciężkie warunki pracy (wysoka temperatura, duża wilgotność, zapylenie i opary związków chemicznych). Dlatego nasze czujniki wilgotności względnej i temperatury przeznczone są do pomiarów wilgotności względnej i temperatury zarówno w instalacjach przemysłowych (t.j. piece przemysłowe, suszarnie, autoklawy, hale magazynowe), jak i wentylacji i klimatyzacji. Przetworniki wilgotności są również stosowane w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych, stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, gospodarstwach hodowlanych, szklarniach, suszarniach oraz komorach klimatycznych. Przetworniki wilgotności znane są równie jako czujniki wilgotności, sensory wilgotności, higrometry, termohigrometry, higrometry, higrostaty, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót