Przyrządy do wentylacji i klimatyzacji

Przetworniki prędkości powietrza, anemometry, mikromanometry, przetworniki niskich ciśnień lub różnicy ciśnień firm Delta Ohm i Halstrup Walcher. Mierniki i przetworniki te przeznaczone są głównie do pomiaru przepływu powietrza, różnicy ciśnień i niskich ciśnień w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.