Liczniki impulsów i timery

Liczniki impulsów i timery czasowe (przekaźniki czasowe).