Rejestratory temperatury i procesu

Przemysłowe rejestratory temperatury to w pełni uniwersalne oraz wielokanałowe rejestratory temperatury (wideograficzne, ekranowe, bezpapierowe, papierowe oraz elektroniczne dataloggery). 

Nasze rejestratory przeznaczone są do pomiaru, rejestracji, monitoringu i kontroli: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu w różnorodnych procesach przemysłowych i liniach technologicznych. Wielokanałowe rejestratory temperatury współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) jak i sygnałami analogowymi np. 4…20mA lub 0…10V. Dział ten obejmuje wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), elektroniczne rejestratory z zapisem w pamięci (dataloggery elektroniczne), rejestratory z zapisem na karcie pamięci, rejestratory z ekranem dotykowym, rejestratory graficzne i wideograficzne, rejestratory bezpapierowe, rejestratory cyfrowe oraz elektroniczne dataloggery.