Rejestratory temperatury i procesu

Przemysłowe rejestratory temperatury to głównie wielokanałowe rejestratory temperatury, mikroprocesorowe rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe, rejestratory bezpapierowe, rejestratory papierowe, rejestratory elektroniczne oraz elektroniczne dataloggery temperatury. 

Przemysłowe rejestratory temperatury (elektroniczne rejestratory wielokanałowe) przeznaczone są głównie do pomiaru, rejestracji, monitoringu i kontroli: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu. pH, konduktancji, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych i liniach technologicznych. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) jak i sygnałami analogowymi np. 4…20mA lub 0…10V. Dział ten obejmuje głównie wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), elektroniczne rejestratory z zapisem w pamięci (dataloggery elektroniczne), rejestratory z zapisem na karcie pamięci, rejestratory z ekranem dotykowym, rejestratory graficzne i wideograficzne, rejestratory bezpapierowe, rejestratory cyfrowe oraz elektroniczne dataloggery. Oferujemy  mikroprocesorowe rejestratory temperatury do pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i nagrzewania), rejestratory do pieców do wypału ceramiki, rejestratory do wytopu i kształtowania szkła (fusingu szkła), rejestratory do pomiaru rozkładu temperatury w piecach i suszarniach. Dostarczamy również elektroniczne rejestratory temperatury do maszyn odlewniczych, pieców do topienia metali (żelaznych i nieżelaznych), suszarni materiałów, autoklawów, linii do obróbki galwanicznej oraz do różnych innych procesów przemysłowych. Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury i dataloggery to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, a także wielu innych parametrów procesów przemysłowych.