Rejestratory temperatury i procesu

Rejestratory temperatury to w pełni uniwersalne rejestratory do pomiaru, rejestracji, monitoringu i kontroli: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu w różnorodnych procesach przemysłowych i liniach technologicznych. Nasze rejestratory temperatury współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) jak i sygnałami analogowymi np. 4…20mA lub 0…10V. Dział ten obejmuje rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), rejestratory z zapisem w pamięci (dataloggery elektroniczne), rejestratory z zapisem na karcie pamięci, rejestratory z ekranem dotykowym,  rejestratory graficzne i wideograficzne, rejestratory bezpapierowe, rejestratory cyfrowe oraz rejestratory elektroniczne.