Rejestratory temperatury i procesu

Przemysłowe rejestratory temperatury to w pełni mikroprocesorowe i uniwersalne rejestratory do pomiaru i rejestracji: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu w różnorodnych procesach przemysłowych i liniach technologicznych. Nasze rejestratory temperatury współpracują zarówno czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, S, R, B) jak i sygnałami analogowymi np. 4…20mA lub 0…10V. Rejestratory temperatury stosowane są m.in. do: pieców do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania), pieców do wypału ceramiki, pieców do fusingu, pieców do wytopu metali, suszarni, wanien do obróbki galwanicznej, autoklawów, itp. Dział obejmuje rejestratory temperatury z zapisem na papierze (papierowe), rejestratory z zapisem w pamięci, rejestratory z zapisem na karcie, rejestratory ekranowe, rejestratory graficzne (wideograficzne), rejestratory bezpapierowe, rejestratory cyfrowe, rejestratory elektroniczne.