Przenośne rejestratory temperatury - dataloggery

Przenośne rejestratory temperatury (dataloggery temperatury) to przede wszystkim elektroniczne i wielokanałowe mierniki temperatury z rozbudowaną funkcją rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz wielu innych wielkości fizycznych. Elektroniczne mierniki z funkcją rejestracji temperatury (dataloggery) przeznczone są do pomiaru, kontroli i rejestracji: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu w różnorodnych procesach przemysłowych. Przenośne dataloggery temperatury współpracują zarówno z czujnikami Pt100/Pt1000 jak i  czujnikami termoelektrycznymi (termopary typu: J, K, N, T, S, R, B). Nasze mierniki i rejestratory elektroniczne (dataloggery) przeznaczone są głównie do pomiarów kontrolnych temperatury w zakładach przemysłowych i laboratoriach. Elektroniczne rejestratory temperatury stosowane są również do pomiaru rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej, piecach do suszenia i wypału ceramiki, suszarniach, autoklawach, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót