Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Cyfrowe wskaźniki / mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M to nowa seria uniwersalnych mierników i wskaźników do pomiaru oraz wyświetlania różnych wielkości procesowych. Nasze mikroprocesorowe mierniki przeznaczone głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu, różnicy ciśnień, pH, redox (ORP), konduktancji i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. Cyfrowe mierniki temperatury JIR-301-M współpracują z rezystancyjnymi (Pt100) i termoelektrycznymi czujnikami temperatury (termopary typu: J, K, N, T, S, R, B, itp.).

Mierniki cyfrowe mogą również mierzyć i wyświetlać inne wielkości procesowe (np. wilgotność, ciśnienie, przepływ) w połączeniu z odpowiednimi przetwornikami (np. przetwornikami wilgotności, przetwornikami ciśnienia, przetwornikami pH, przetwornikami przewodności, itd.).  Przetworniki, które mają współpracować z naszymi miernikami powinny być wyposażone w sygnał prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Mierniki tablicowe JIR-301-M wyposażone zostały w duży i czytelny wyświetlacz LED, który ułatwia bieżący podgląd mierzonego procesu z dużej odległości. Mikroprocesorowe mierniki i wskaźniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są do montażu tablicowego (palowego) w szafach i panelach sterowniczych. Nasze mierniki temperatury JIR-301-M posiadają podwyższony stopień ochrony IP66 (dla panelu przedniego) , co umożliwia ich montaż w miejscach o dużym zapyleniu i dużej wilgotności.

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M zostały wyposażone w funkcję pierwiastkowania sygnału pomiarowego, co umożliwia współpracę naszych elektronicznych mierników z różnego rodzaju przetwornikami przepływu z wyjściem analogowym (mogą pracować jako lokalne wskaźniki i mierniki przepływu chwilowego). Nasze mierniki tablicowe posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, dużą stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych czujników temperatury i termopar.

Standardowo nasze mierniki cyfrowe JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (tzw. alarmowe) do sygnalizacji stanów alarmowych (m. in. przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostego sterowania lub regulacji (włącz/wyłącz). Nasze mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone zostały w wyjście analogowe 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej temperatury do odległych urządzeń (np. regulatorów, kontrolerów, rejestratorów lub sterowników PLC)).

Opcjonalnie nasze elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury JIR-301-M mogą być również wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (protokół MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji miernika lub cyfrowej transmisji pomiarów. Mierzone wartości mogą być cyfrowo przesyłane z naszych mierników do sterowników PLC, paneli HMI lub systemów SCADA w celu ich rejestracji, kontroli i monitoringu parametrów procesu. Opcjonalnie nasze mierniki procesowe mogą być również wyposażone w wyjście zasilania 24VDC. Wyjście to umożliwia zasilanie różnych czujników i przetworników np. czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników ciśnienia, itp.

Podstawowe cechy cyfrowych wskaźników i mierników temperatury i procesu JIR-301-M:

 • Wielozakresowe – uniwersalne wejście.

Nasze wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301M współpracują zarówno z termoparami (10 typów termopar ), czujnikami rezystancyjnymi (RTD: Pt100),  jak i sygnałami prądowymi i napięciowymi. Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielkozakresowość wejścia pozwala na zastosowanie mierników JIR-301-M w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia pomiarowego Zakres wejścia pomiarowego
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewnętrznym rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa oraz charakterystyka pierwiastkowa wejścia pomiarowego miernika.

Tablicowe mierniki procesu z serii JIR-301-M posiadają posiadają wejście pomiarowe zarówno z charakterystyką liniową jak i charakterystyką pierwiastkową. Funkcja charakterystyki pierwiastkowej umożliwia zastosowanie mierników JIR-301-M jako wskaźników i mierników przepływu chwilowego.

Charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana (mierzona przepływu), obliczona wartość pierwiastka kwadratowego.
PV: Wartość mierzona.

Funkcja pierwiastkowania sygnału analogowego umożliwia podłączenie do miernika  JIR-301-M różnego rodzaju przetworników przepływu. Mogą to być przetworniki wyposażone w sygnał analogowy 4…20mA np. przetworniki różnicy ciśnień połączone z kryzą pomiarową lub rurką spiętrzającą. Wyświetlana wartość jest wprost proporcjonalna do przepływu chwilowego. Nasze wskaźniki i mierniki tablicowe mają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość sygnału na wejściu pomiarowym (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu.

 • Funkcja korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego miernika cyfrowego.

Funkcja korekcji charakterystykiMierniki cyfrowe wyposażone są w funkcję korekcji wejścia pomiarowego, która umożliwia korekcję wartości mierzonej przez miernik temperatury. Funkcja korekcji koryguje błędy wyświetlanej temperatury spowodowane następującymi przyczynami:

 • miejscem montażu czujnika pomiarowego (czujnik nie jest lub nie może być zamontowany w miejscu gdzie ma być mierzona temperatura)
 • dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego (czujnik temperatury ma stały błąd pomiarowy)
 • dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego

Wartość mierzona po korekcji wyświetlana przez miernik temperatury wyrażona jest za pomocą poniższej formuły:

Wartość mierzona po korekcie = aktualna wartość mierzona x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia pomiarowego.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Tablicowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmów  i sposób działania wyjść są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD)

Standardowo mierniki tablicowe JIR-301-M są wyposażone w wejście cyfrowe. Wejście binarne umożliwia zdalne zatrzymanie bieżącej wartości mierzonej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie działanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury na przednim panelu miernika:

 • HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona procesu.
 • Peak HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest wartość maksymalna (szczytowa).
 • Buton HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest wartość minimalna.
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego wyjścia alarmowego (A1, A2, A3 lub A4) i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego wyjścia alarmowego (A1, A2, A3 lub A4) i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA)

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu standardowo wyposażone są analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które może służyć do przetwarzania mierzonej temperatury na sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania mierzonej temperatury do innych urządzeń i na znaczne odległości (np. do rejestratorów, regulatorów, sterowników PLC i systemów SCADA).

 • Interfejs komunikacyjny RS-485

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej. Nasze mierniki temperatury są wyposażone w protokół komunikacyjny Shinko i MODBUS (dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII). Interfejs komunikacyjny umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony dla panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska. Mierniki temperatury JIR-301-M mogą pracować w instalacjach, gdzie mogą być narażone na dużą wilgotność i zapylenie.

Zobacz również cyfrowe wskaźniki temperatury, regulatory temperatury oraz czujniki temperatury.