Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Cyfrowe mierniki temperatury oraz wskaźniki temperatury i procesów z serii JIR-301-M to nowa seria uniwersalnych urządzeń (cyfrowe wskaźniki i mierniki tablicowe) do pomiaru i lokalnego wyświetlania różnych wielkości procesowych. Nasze mikroprocesorowe mierniki przeznaczone głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. Cyfrowe mierniki temperatury JIR-301-M mierzą i wyświetlają temperaturę przy współpracy z rezystancyjnymi (Pt100) i termoelektrycznymi czujnikami temperatury (termoparami typu: J, K, N, T, S, R, B, itp.).

Cyfrowe mierniki temperatury mogą również mierzyć i wyświetlać inne wielkości fizyczne (np. wilgotność, ciśnienie, przepływ) w połączeniu z odpowiednimi przetwornikami (np. wilgotności, ciśnienia, pH, przewodności, itd.).  Przetworniki wielkości fizycznych powinny być wyposażone w sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Mierniki tablicowe JIR-301-M wyposażone zostały w duży i czytelny wyświetlacz LED, który ułatwia podgląd procesu produkcyjnego z dużej odległości. Cyfrowe mierniki i wskaźniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są do montażu tablicowego (palowego) w szafach i panelach sterowniczych. Mierniki tablicowe JIR-301-M posiadają standardowo podwyższony stopień ochrony IP66 (dla panelu przedniego) , co umożliwia ich montaż w dużym zapyleniu i dużej wilgotności.

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M zostały wyposażone w funkcję pierwiastkowania sygnału wejściowego, co umożliwia współpracę mierników z różnego rodzaju przetwornikami przepływu z wyjściem analogowym (jako wskaźniki i mierniki przepływu). Nasze uniwersalne mierniki tablicowe z serii JIR-301-M posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, dużą stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych czujników temperatury i termopar. Duży i czytelny wyświetlacz miernika tablicowego umożliwia podgląd i kontrolę procesu z dużych odległości.

Mierniki tablicowe JIR-301-M wyposażone zostały w duży i czytelny wyświetlacz LED, który ułatwia podgląd procesu produkcyjnego z dużej odległości i trudnych warunkach oświetleniowych. Standardowo mierniki cyfrowe JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (tzw. alarmowe) do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostego sterowania (włącz/wyłącz) urządzeniami np. pompami. Tablicowe wskaźniki i mierniki cyfrowe JIR-301-M są wyposażone standardowo w wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej  do odległych urządzeń (rejestratorów lub rozproszonych systemów)).

Opcjonalnie nasze elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury JIR-301-M mogą być wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (protokół MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości mogą być cyfrowo przesyłane z naszych mierników temperatury i procesu do systemów SCADA lub w celu ich rejestracji i monitoringu parametrów procesu. Opcjonalnie tablicowe mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście zasilania 24VDC. Wyjście to przeznaczone jest do zasilania różnych przetworników 2-przewodowych np. czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników ciśnienia, itp.

Podstawowe cechy cyfrowych wskaźników i mierników temperatury i procesu JIR-301-M:

 • Wielozakresowe – uniwersalne wejście.

Nasze wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301M współpracują zarówno z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi “RTD” (2 typy),  jak i sygnałami prądowymi (2 typy) i napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielozakresowe wejście pozwala na zastosowanie naszych wskaźników cyfrowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewnętrznym rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa oraz pierwiastkowa wejścia pomiarowego.

Tablicowe mierniki procesu z serii JIR-301-M posiadają posiadają wejście pomiarowe zarówno z charakterystyką liniową jak i charakterystyką pierwiastkową.

Charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana (mierzona), obliczona wartość pierwiastka kwadratowego.
PV: Zmienna procesowa.

Funkcja pierwiastkowania sygnału analogowego umożliwia podłączenie do miernika różnego rodzaju przetworników przepływu. Mogą to być przetworniki wyposażone w sygnał analogowy 4…20mA np. przetworniki różnicy ciśnień. Wyświetlana wartość jest wprost proporcjonalna do przepływu chwilowego. Nasze wskaźniki i mierniki tablicowe mają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość sygnału na wejściu pomiarowym (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu.

 • Funkcja korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego miernika cyfrowego.

Funkcja korekcji charakterystykiMierniki cyfrowe wyposażone są w funkcję korekcji, która umożliwia korekcję wartości przez mierniki temperatury. Funkcja korekcji koryguje błędy spowodowane następującymi przyczynami:

 • miejscem montażu czujnika pomiarowego
 • dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego
 • dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego

Wartość mierzona po korekcji wyświetlana przez miernik temperatury wyrażona jest za pomocą poniższej formuły:

Wartość PV po korekcie = aktualna wartość PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Tablicowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmu i sposób działania wyjścia są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD)

Standardowo mierniki tablicowe JIR-301-M są wyposażone w wejście cyfrowe. Wejście binarne umożliwia zdalne zatrzymanie bieżącej wartości mierzonej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona (PV).
 • Peak HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość mierzona (PV).
 • Buton HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość mierzona (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Wyjście retransmisyjne (4…20mA)

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu standardowo wyposażone są analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które przetwarza wartość sygnału mierzonego na sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej do innych urządzeń i na znaczne odległości (np. do rejestratorów, sterowników PLC i systemów SCADA).

 • Interfejs komunikacyjny RS-485

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Nasze mierniki temperatury posiadają protokół komunikacyjny Shinko i MODBUS (dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII). Interfejs komunikacyjny mierników tablicowych umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (narażone na dużą wilgotność i zapylenie).

 

Karty katalogowe:

Instrukcje obsługi:

Zobacz również cyfrowe wskaźniki temperatury i regulatory temperatury i procesu.