Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

Mikroprocesorowe mierniki temperatury i procesu do montażu tablicowego JIR-301-M.Tablicowe mierniki temperatury (wskaźniki procesowe)

Tablicowe wskaźniki i programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M to nowa seria uniwersalnych mierników i wskaźników do pomiaru oraz wyświetlania różnych wielkości procesowych. Nasze mierniki temperatury przeznaczone głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, poziomu, różnicy ciśnień, pH, redox (ORP), konduktancji i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. Programowalne mierniki temperatury JIR-301-M współpracują z rezystancyjnymi (Pt100) i termoelektrycznymi czujnikami temperatury (termopary typu: J, K, N, T, S, R, B, itp.) oraz standardowymi sygnałami analogowymi.

Programowalne mierniki temperatury JIR-301-M mogą również mierzyć i wyświetlać inne wielkości procesowe (np. wilgotność, ciśnienie, przepływ) w połączeniu z odpowiednimi czujnikami i przetwornikami (np. przetwornikami wilgotności, przetwornikami ciśnienia, przetwornikami pH, przetwornikami przewodności, itd.).  Przetworniki, które mają współpracować z naszymi miernikami cyfrowymi powinny być wyposażone w wyjście analogowe z sygnałem prądowym lub napięciowym (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Tablicowe mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone zostały w duży i czytelny wyświetlacz LED (7- segmentowy), który ułatwia bieżący podgląd mierzonego procesu z dużej odległości. Mikroprocesorowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są do montażu tablicowego (panelowego) w szafach i panelach sterowniczych. Nasze mierniki temperatury JIR-301-M posiadają podwyższony stopień ochrony IP66 (dla panelu przedniego), co umożliwia montaż mierników i wskaźników w miejscach o dużym zapyleniu i dużej wilgotności.

Elektroniczne mierniki temperatury z serii JIR-301-M zostały wyposażone w funkcję pierwiastkowania, co umożliwia współpracę naszych mierników z różnego rodzaju przetwornikami przepływu z wyjściem analogowym (mogą pracować jako lokalne wskaźniki i mierniki przepływu chwilowego). Nasze mierniki tablicowe posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, dużą stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych czujników temperatury i termopar.

Standardowo nasze tablicowe mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (tzw. alarmowe) do sygnalizacji stanów alarmowych (m. in. przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostego sterowania lub regulacji (włącz/wyłącz). Nasze mierniki temperatury JIR-301-M zostały wyposażone standardowo w wyjście analogowe 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej temperatury do innych urządzeń (np. regulatorów, kontrolerów, rejestratorów lub sterowników PLC)).

Opcjonalnie nasze uniwersalne mierniki temperatury JIR-301-M mogą być również wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (z protokołem fabrycznych lub MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji mierników lub cyfrowej transmisji pomiarów. Wielkości mierzone mogą być cyfrowo przesyłane z naszych mierników do sterowników PLC, paneli HMI lub różnych innych systemów pomiarowych w celu ich rejestracji, kontroli i monitoringu parametrów procesu.

Opcjonalnie nasze mierniki procesowe mogą być również wyposażone w izolowane wyjście zasilania 24VDC. Wyjście to umożliwia zasilanie różnych czujników i przetworników np. czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników ciśnienia, itp. bezpośrednio z naszego miernika.

Tablicowe wskaźniki, programowalne mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

 • Wielozakresowe – uniwersalne wejście.

Nasze wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301M współpracują zarówno z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi (RTD: Pt100),  jak i sygnałami analogowymi (prądowymi i napięciowymi). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielkozakresowość wejścia pozwala na zastosowanie mierników JIR-301-M w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia pomiarowegoZakres wejścia pomiarowego
Termopary 
K–200…1370°C
–199.9…400.0°C
J–200…1000°C
R0…1760°C
S0…1760°C
B0…1820°C
E–200…800°C
T–200.0…400.0°C
N–200…1300°C
PL-II0…1390°C
C(W/Re5-26)0…2315°C
Rezystancyjne (RTD) 
Pt100–200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100–200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 
4…20mA DC-2000…10000
0…20mA DC-2000…10000
Napięciowe 
0…1V DC-2000…10000
0…5V DC-2000…10000
1…5V DC-2000…10000
0…10V DC-2000…10000
 • Charakterystyka liniowa oraz charakterystyka pierwiastkowa wejścia pomiarowego miernika.

Tablicowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M posiadają posiadają wejście pomiarowe zarówno z charakterystyką liniową jak i charakterystyką pierwiastkową. Funkcja charakterystyki pierwiastkowej umożliwia zastosowanie mierników JIR-301-M jako wskaźników i mierników przepływu chwilowego.

Charakterystyka pierwiastkowa wejścia

PV’: Wartość wyświetlana (mierzona przepływu), obliczona wartość pierwiastka kwadratowego.
PV: Wartość mierzona.

Funkcja pierwiastkowania sygnału analogowego umożliwia podłączenie do miernika  JIR-301-M różnego rodzaju przetworników przepływu. Mogą to być przetworniki wyposażone w sygnał analogowy 4…20mA np. przetworniki różnicy ciśnień połączone z kryzą pomiarową lub rurką spiętrzającą. Wyświetlana wartość jest wprost proporcjonalna do przepływu chwilowego. Nasze wskaźniki i mierniki tablicowe mają również możliwość ustawienia progu odcięcia pomiaru. Wartość progu odcięcia pomiaru to wartość sygnału na wejściu pomiarowym (np. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu. Funkcja ta zapobiega wyświetlani bardzo małych przepływów, które są obarczone dużym błędem pomiarowym.

 • Funkcja korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego miernika cyfrowego.
Funkcja korekcji charakterystyki w tablicowych miernikach temperatury i procesu

Mierniki cyfrowe wyposażone są w funkcję korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego, która umożliwia korekcję wartości mierzonej przez miernik temperatury. Funkcja korekcji koryguje błędy wyświetlanej temperatury spowodowane następującymi przyczynami:

 • miejscem montażu czujnika pomiarowego (czujnik nie jest lub nie może być zamontowany w miejscu, gdzie wymagany jest pomiar temperatury),
 • dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego (czujnik temperatury ma stały błąd pomiarowy),
 • dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego.

Wartość mierzona po korekcji wyświetlana przez miernik temperatury wyrażona jest za pomocą poniższej formuły:

Wartość mierzona po korekcie = aktualna wartość mierzona x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia pomiarowego.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Tablicowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M standardowo wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmów i sposób działania wyjść są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD)

Standardowo mierniki tablicowe JIR-301-M są wyposażone w wejście cyfrowe. Wejście binarne umożliwia zdalne zatrzymanie na wyświetlaczu bieżącej wartości mierzonej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie działanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona temperatury lub procesu.
 • Peak HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest wartość maksymalna (szczytowa) temperatury lub procesu.
 • Buton HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest wartość minimalna temperatury lub procesu.
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego wyjścia alarmowego (A1, A2, A3 lub A4) i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano HOLD dla dowolnego wyjścia alarmowego (A1, A2, A3 lub A4) i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA)

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu standardowo wyposażone są analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które może służyć do przetwarzania mierzonej temperatury na analogowy sygnał wyjściowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania mierzonej temperatury do innych urządzeń i na znaczne odległości (np. do rejestratorów, regulatorów, sterowników PLC i systemów pomiarowych).

 • Interfejs komunikacyjny RS-485

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej. Nasze mierniki temperatury są wyposażone w protokół komunikacyjny Shinko i MODBUS. Dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII. Interfejs komunikacyjny umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony dla panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska. Mierniki temperatury JIR-301-M mogą pracować w instalacjach, gdzie mogą być narażone na dużą wilgotność i zapylenie.

Wskaźniki i mierniki temperatury JIR-301-M (zobacz więcej…)

Zobacz również cyfrowe wskaźniki temperatury, regulatory temperatury oraz czujniki temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót