ACD-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

ACD-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

0,00 

 • Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Typ regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
 • Próbkowanie 125ms
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Regulacja trójstawna (krokowa) zaworem
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Max. 3 wyjścia zdarzeń (alarmy, timer, sygnał czasu i zakończenie programu )
 • RS-232C lub RS-485 (Shinko ASCII, ModBus ASCII/RTU)
 • Wejścia binarne
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania / wyjście retransmisyjne
 • Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Typ regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
 • Próbkowanie 125ms
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Regulacja trójstawna (krokowa) zaworem
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Max. 3 wyjścia zdarzeń (alarmy, timer, sygnał czasu i zakończenie programu )
 • RS-232C lub RS-485 (Shinko ASCII, ModBus ASCII/RTU)
 • Wejścia binarne
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania / wyjście retransmisyjne

Regulatory temperatury i procesu trójstawne – krokowe do sterownia zaworami i przepustnicami poprzez siłownik z serii ACD-15A (ON/OFF servo).

Trójstawne regulatory temperatury i procesu z serii ACD-15A (ON/OFF servo) to nowoczesne, mikroprocesorowe i rozbudowane regulatory PID do sterowania zaworami, przepustnicami, itp. poprzez siłownik zaworu. Regulatory mikroprocesorowe ACD-15 posiadają algorytm sterowania trójstawny krokowy (ON/OFF SERVO: otwieraj-utrzymuj-zamykaj) o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Wymagany stopień otwarcia zaworu ustalany jest poprzez dwa przekaźniki regulacyjne. Jeden przekaźnik powoduje otwieranie, drugi zamykanie zaworu. Aktualny stan zaworu może być mierzony za pomocą potencjometru lub poprzez pomiar zaprogramowanego czasu potrzebnego do pełnego otwarcia lub zamknięcia zaworu. Nasze regulatory trójstawne ACD-15A przeznaczone są szczególnie do aplikacji wymagających precyzyjnego sterowania położeniem zaworu regulacyjnego wyposażonego w serwo-napęd. Regulatory mikroprocesorowe PID są stosowane głównie do pomiaru i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych przy użyciu zaworu regulacyjnego lub przepustnicy. Mikroprocesorowe regulatory temperatury ACD-15A przeznaczone są do montażu tablicowego w szafach sterowniczych. Specjalny algorytm regulacji krokowej PID z automatycznym pozycjonowaniem do sterowania trójstawnym napędem zaworu, o różnych czasach otwierania i zamykania zaworu, zapewnia wysoką jakość regulacji, która jest porównywalna z zastosowaniem napędu sterowanego sygnałem ciągłym 4…20mA lub 0…10V.

Regulator trojstawny (krokowy) ACD-15A do sterowania zaworami (SERVO ON/OFF) - https://acse.pl

Regulator trojstawny (krokowy) ACD-15A do sterowania zaworami (SERVO ON/OFF) – https://acse.pl

Aktualny stopień otwarcia zaworu może być mierzony przez potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego (w przypadku zaworów wyposażonych w potencjometr 100Ohm…10kOhm). Dla zaworów bez sprzężenia zwrotnego regulator ACD-15A umożliwia pomiar czasu pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu, na tej podstawie regulator ACD-15A wyznacza aktualne położenie zaworu.

Regulator trójstawny z serii ACR-15A posiada dwa algorytmy regulacji krokowej do sterowania siłownikami:

 • bez sygnału zwrotnego z zaworu: otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji oraz czasów pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu.
 •  z sygnałem zwrotnym z pozycjonera zaworu – otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji i pozycji zaworu odczytanej z dodatkowe wejścia potencjometryczne sprzężenia.

Zasada działania algorytmu bez sygnału zwrotnego polega na przeliczeniu zmiany sygnału sterującego na czas załączenia przekaźnika otwierania/zamykania odniesionego do czasu pełnego otwarcia/zamknięcia. Czas pełnego otwarcia zaworu może mieć wartość inną od czasu zamknięcia.

Funkcja automatycznego doboru (auto-tuning PID) nastaw pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia z obsługą regulatorów temperatury. Regulator temperatury umożliwia konfiguracje sposobu działania wyjścia regulacyjnego i wyjść alarmowych, limitowanie sygnału wyjściowego, itp. (wg potrzeb użytkownika). Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury posiadają duży, czytelny i kolorowy wyświetlacz LCD oraz bargraf cyfrowy, który może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości regulowanej (DV). Trójstawne regulatory temperatury ACD-15A standardowo wyposażone są w podwójne  wyjście regulacyjne  (przekaźnikowe: otwieraj-utrzymuj-zamykaj) oraz wyjście alarmowe (możliwość rozbudowy do max 3 wyjść).

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w:

 • Analogowe wejście zdalnego zadawania wartości nastawy (EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (C, C5).

Trójstawne regulatory temperatury ACD-15A są również  krokowymi regulatorami programowalnymi, tzn. mogą wykonywać program składający się z max 15 kroków (odcinków czasowych). Do każdego kroku może zostać przypisana wartość zadana, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Krokowe regulatory temperatury ACD-15A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe cechy regulatorów temperatury ACD-15A:

 • Funkcja zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw umożliwia ustawienie do 5-u różnych zestawów nastaw PID. Nastawy PID mogą być przełączane automatycznie po zmianie wartości zadanej (SV). Ma to na celu zapewnienie optymalnych parametrów regulacji dla różnych procesów regulacji temperatury.

Trójstawne regulatory temperatury i procesu ACD-15A (ON/OFF servo) - przełączanie grup nastaw PID

 • Bargraf ułatwiający podgląd procesu regulacji.

22-segmentowy bargraf pozwala na podgląd MV (sygnału regulacyjnego) lub DV (odchyłki). Ułatwia podgląd procesu regulacji i ręczne sterowanie sygnałem. Bargraf w regulatorach z serii ACD-15A ułatwia sterowanie położeniem zaworu regulacyjnego.

Trójstawne regulatory temperatury i procesu ACD-15A (ON/OFF servo) - bragraf ACR-13A i ACD-13A

 • Funkcja regulacji programowej.
  Regulator mikroprocesorowy umożliwia regulację programową składającą się z jednego programu w którym może zostać ustawione do 15 kroków składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.

Regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

 • Standardowe złącze komunikacyjne
  Specjalne złącze komunikacyjne i kabel komunikacyjny z konwerterem CMB-001 (dostarczany oddzielnie) umożliwiają konfigurację regulatora ACR-13A bez konieczności podłączania zasilania do regulatora (regulator jest zasilany z portu USB). Pozwala to zredukować do minimum konieczność wykonywania połączeń oraz umożliwia konfigurację regulatora bez jego instalacji. Złącze to umożliwia również rejestrację i monitoring regulowanych wielkości przy pomocy oprogramowania SWM-AC001M (dostarczany oddzielnie).

Komunikacja ACR-13A i ACD-13A
Komunikacja ACR-13A i ACD-13A

Komunikacja ACR-13A i ACD-13A

Podstawowe trójstawne regulatory temperatury z serii ACD-15A:

 • ACD-15A-R/M – regulator trójstawny (krokowy) z podwójnym wyjściem przekaźnikowym 2x3A, 250VAC do sterowania zaworami typu ON/OFF servo.

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót