Procesowe regulatory temperatury ACR-13A i ACR-15A

ACR-13A – regulatory procesowe

Cena netto: Zapytaj

 • Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Typ regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Wielozakresowe wejście
 • Próbkowanie 125ms
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Automatyczna zmiana grup nastaw PID (max 5 grup)
 • Rampa narastająca i opadająca
 • Regulacja programowa (krzywa 15 kroków)
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub trójstawna grzanie/chłodzenie
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Bargraf cyfrowy MV lub DV
 • Max. 5 wyjść zdarzeń (alarmy, timer, sygnał czasu i zakończenie programu )
 • RS-232C lub RS-485 (Shinko ASCII, ModBus ASCII/RTU)
 • Wejścia binarne
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania
 • Analogowe wyjście retransmisyjne
 • Możliwość konfiguracji za pomocą USB
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacze
 • PV: 11-segmentowy, 5- cyfrowy LCD, czerwono/zielono/pomarańczowy, 14.0x5.4mm
 • SV/MV/TIME: 11- segmentowy, 5- cyfrowy LCD, zielony, 10.0x4.6mm
 • Bargraf: 22- segmentowy LCD, zielony
 • MEMO/STEP: 11- segmentowy 2- cyfrowy, pomarańczowy, 10.0x4.6mm
Dokładność +/- 0.1% (0.2%)
Próbkowanie 125ms
Wejście
 • Rezystancyjne czujniki temperatury RTD: Pt100 i JPt100
 • Termoelektryczne czujniki temperatury, termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C (W/Re5-26)
 • Prądowe: 0...20, 4...20mA
 • Napięciowe: 0...10mV, -10...0mV, 0...50mV, 0...100mV, 0...1V, 0...5V, 1...5V, 0...10V
Algorytm regulacji
 • PID z funkcją auto-tuningu
 • PD z funkcją automatycznego lub ręcznego kasowania offsetu
 • PI z funkcją automatycznego lub ręcznego kasowania offsetu
 • P z funkcją automatycznego lub ręcznego kasowania offsetu
 • Regulacja ON/OFF (włącz/wyłącz)
Wyjście OUT1
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
 • Napięciowe: 0/12VDC (do SSR)
 • Prądowe ciągłe: 4...20mA
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC
Wyjście OUT2
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (opcja)
 • Napięciowe: 0/12VDC (do SSR) (opcja)
 • Prądowe ciągłe: 4...20mA (opcja)
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (opcja)
Wyjścia EVT1/EVT2 Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
Wyjście EVT3 Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (opcja)
Wyjścia EVT4/EVT5 Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250VAC (opcja)
Alarm przepalenia grzałki
 • Jednofazowy 20A (opcja)
 • Jednofazowy 50A (opcja)
 • 3-fazowy 20A (opcja)
 • 3-fazowy 50A (opcja)
Wejścia binarne 4 wejścia bezpotencjałowe (opcja)
Komunikacja
 • RS-485, SHINKO ASCII, MODBUS ASCII/RTU (opcja)
 • RS-232C, SHINKO ASCII, MODBUS ASCII/RTU (opcja)
Wejście zdalnego zadawania
 • 4...20mA (opcja)
 • 0...20mA (opcja)
 • 0...1V (opcja)
 • 1...5V (opcja)
Wyjście retransmisyjne
 • 4...20mA (opcja)
 • 0...1V (opcja)
Wyjście zasilacza 24VDC +/-3%
Pozostałe funkcje Alarm przerwania pętli regulacji, regulacja programowa (15 kroków), możliwość konfiguracji bez podłączania zasilania za pomocą USB, funkcja rampy, funkcja automatycznej zmiany grupy nastaw PID, regulacja automatyczna/ręczna, funkcja timera, blokada nastaw, blokada wyjścia regulacyjnego, korekcja wejścia, kompensacja zimnych końców termopar, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, auto-diagnostyka.
Zasilanie
 • 100...240VAC, 50/60Hz (85...264VAC)
 • 24VAC/DC (20...28VAC/DC)
Stopień ochrony IP66
Wymiary 48x96x98,5mm

Opis produktu

Procesowe regulatory temperatury i procesu z serii ACR-13A.

Procesowe regulatory temperatury i procesu ACR-13A japońskiej firmy Shinko Technos to nowoczesne i w pełni mikroprocesorowe regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Przemysłowe regulatory procesu z algorytmem regulacji PID z serii ACR-13A polecane są szczególnie dla wymagających aplikacji i procesów przemysłowych. Regulatory procesowe ACR-13A polecane są głównie do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach przemysłowych i laboratoryjnych. Wejście pomiarowe regulatora ACR-13A współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmu odbywa się przez użytkownika z menu za pomocą klawiatury membranowej. Dzięki parametrom regulatora oraz rozbudowanym funkcją możliwe jest zastosowanie regulatorów ACR-13A w większości zadań regulacji, stabilizacji i kontroli temperatury oraz innych parametrów technologicznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy na temat regulacji temperatury i obsługi regulatorów.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury ACR-13A posiadają możliwość konfiguracji sposobu działania wyjścia regulacyjnego (grzanie lub chłodzenie) i wyjść zdarzeń (alarmowych), limitowanie sygnału wyjściowego, itp. (wg potrzeb użytkownika). Nasze programowalne regulatory temperatury posiadają duży, czytelny oraz kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora. Regulator posiadają również bargraf cyfrowy, który może służyć do wyświetlania sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartości odchyłki regulacji od wartości zadanej regulacji (DV). Regulatory procesowe temperatury ACR-13A standardowo wyposażone są w 2 wyjścia alarmowe/zdarzeń (z możliwością rozbudowy do pięciu wyjść). Procesowe regulatory programowalne z serii ACR-13A posiadają również wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia ograniczanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie (narastania/opadania).

Opcjonalne wyposażenie kontrolerów i regulatorów temperatury i procesu ACR-13A:

 • Analogowe wejście zdalnego zadawania wartości zadanej (opcja EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (opcja EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (opcja TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (opcja D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (opcje C, C5).

Elektroniczne regulatory temperatury i procesu ACR-13A to tak zwane regulatory programowalne, tzn. że mogą służyć do regulacji programowalnej, czyli wykonywać program czasowy (regulację programową) składającą się z max 15 kroków (punktów temperatury, odcinków czasowych). Dla każdego kroku programu można przypisać wartość zadaną, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Procesowe regulatory temperatury ACR-13A przeznaczone są do montażu panelowego w tablicach i panelach szafek sterowniczych pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Regulatory procesowe z serii ACR-13A to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie przemysłowej regulacji temperatury oraz różnych procesów przemysłowych firmy Shinko Technos.

Podstawowe cechy elektronicznych regulatorów temperatury ACR-13A:

 • Funkcja zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw umożliwia ustawienie do 5-u różnych zestawów nastaw PID. Nastawy PID mogą być przełączane automatycznie po zmianie wartości zadanej (SV). Ma to na celu zapewnienie optymalnych parametrów regulacji dla różnych procesów regulacji temperatury.
Procesowe regulatory temperatury ACR-13A - grupy nastaw PID
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – grupy nastaw PID
 • Bargraf cyfrowy ułatwiający podgląd procesu regulacji.

22-segmentowy bargraf pozwala na podgląd wartości sygnału regulacyjnego (MV) lub wartości odchyłki (DV). Ułatwia podgląd procesu regulacji, jest również pomocny podczas ręcznej regulacji. Bargraf w regulatorach z serii ACD-15A i ACR-15A ułatwia kontrolę położenia zaworu regulacyjnego.

Procesowe regulatory temperatury ACR-13A - bargraf cyfrowy
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – bargraf cyfrowy
 • Funkcja regulacji programowej.
  Nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu umożliwiają wykonywanie regulacji programowej składającej się z jednego programu, w którym można ustawić do 15 kroków składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.
Programowalne regulatory programowalne ACR-13A - regulacja programowa
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – regulacja programowa
 • Standardowe złącze komunikacyjne.
  Nasze regulatory procesowe z ACR-13A wyposażone są w specjalne złącze komunikacyjne, które przy pomocy kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL z serii CMB-001 (dostarczany oddzielnie) umożliwia konfigurację regulatora ACR-13A bez konieczności podłączania zasilania do regulatora (regulator jest zasilany z portu USB). Takie rozwiązanie pozwala zredukować do minimum konieczność wykonywania połączeń oraz umożliwia konfigurację regulatora bez jego instalacji. Złącze to umożliwia również rejestrację i monitoring regulowanych wielkości przy pomocy oprogramowania SWM-AC001M (dostarczany oddzielnie).
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A - oprogramowanie SWM-AC001M
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – oprogramowanie SWM-AC001M
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A - oprogramowanie SWM-AC001M
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – oprogramowanie SWM-AC001M
Regulatory programowalne ACR-13A - oprogramowanie SWM-AC001M
Programowalne regulatory temperatury ACR-13A – oprogramowanie SWM-AC001M

Procesowe regulatory temperatury i procesu z serii ACR-13A – sposób zamawiania:

ACR-13 A R / M , 1 , C5 Regulator 48x96x98,50mm
Alarm A1 i A2 A Sposób działania wybierany za pomocą klawiatury
Wyjście regulacyjne (OUT1) R Przekaźnikowe 1a1b: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
A Prądowe liniowe: 4…20mA DC
V Napięciowe liniowe: 0…10V DC
Wejście pomiarowe M Uniwersalne
Zasilanie 100…240VAC (standard)
1 24V AC/DC
Opcje EI Wejścia binarne (sterowań)
A3 Wyjście alarmowe/zdarzeń (EVT3)
A5 Wyjścia alarmowe/zdarzeń (EVT4 i EVT5)
W Alarm przepalenia grzałki 1- fazowy
W3 3- fazowy
DR Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (OUT2) Przekaźnikowe: 1a
DS Napięciowe: 0/12VDC
DA Prądowe; 4…20mA
DV Napięciowe: 0…10V DC
C Interfejs komunikacyjny RS-232C
C5 RS-485
EA1 Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA DC
EA2 0…20mA DC
EV1 0…1V DC
EV2 1…5V DC
TA1 Analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA
TV1 0…1V DC
P24 Wyjście zasilacza 24VDC

Podczas dodawania opcji do regulatora ACR-13A użyj przecinka do ich oddzielenia.

 • Typ alarmu (12 typów lub brak działania) i działanie wyjścia wybierany klawiaturą.
 • Typ wejścia (termoparowe, RTD, napięciowe i prądowe) wybierany klawiaturą.
 • Opcja A3 dostępna tylko dla wersji ACD-13A i ACR13A
 • Jeżeli opcje EI i C/C5 są razem dodane, wejścia EI3 i E4 nie są dostępne.
 • Opcje A3, D… i P24 nie mogą być dodane razem.
 • Jeżeli opcje D… lub P24 są dodane, wyjście alarmowe EVT2 nie jest dostępne.
 • Prąd znamionowy (20A, 100A) dla jedno lub 3- fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu grzałki). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego.

Standardowym napięciem zasilania jest: 100…240VAC. Dla napięcia 24VAC/AC zaznacz „1” w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia.

Główne zastosowania procesowych regulatorów temperatury z serii ACR-13A:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Procesowe regulatory temperatury i procesu z serii ACR-13A – podstawowe wersje:

 • ACR-13A-R/M – procesowy regulator temperatury z algorytmem regulacji PID z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • ACR-13A-S/M – procesowy regulator temperatury z algorytmem regulacji PID z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • ACR-13A-A/M – procesowy regulator temperatury z algorytmem regulacji PID z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • ACR-13A-V/M – procesowy regulator temperatury z algorytmem regulacji PID z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz elektroniczne rejestratory temperatury i procesu.

Karty katalogowe:
Icon
Regulatory temperatury ACD-13A, ACD-15A, ACR-13A i ACR-15A
Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Regulatory temperatury ACD-13A i ACR-13A (j. pol.)
Icon
Regulatory temperatury ACD-13A i ACR-13A (j. ang.)
Icon
Regulatory temperatury ACD-13A i ACR-13A - protokół komunikacyjny (j. ang.)
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów ACR-13A i ACD-13A - SWM-AC001M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł