ACR-13A – regulatory procesowe

Procesowe regulatory temperatury z algorytmem PID z serii ACR-13A. Regulatory procesowe z serii ACR-13A to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory temperatury i procesów przemysłowych o dużych możliwościach i precyzji regulacji. Nasze przemysłowe regulatory temperatury i procesu polecane są szczególnie dla wymagających procesów przemysłowych. Regulatory procesowe ACR-13A polecane są głównie do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, […]

Wyświetlacz
 • PV : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, 14.0×5.4mm
 • SV/MV/TIME : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, 10.0×4.6mm
 • Bargraf : 22- segm., LCD, podświetlany na zielono
 • MEMO/STEP : 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×4.6mm
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście alarmowe A1 i A2

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 96x 98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcjonalne funkcje
 • Przekaźnikowe grzanie/chłodzenie (3A, 250VAC) [DR]
 • Napięciowe logiczne wyjście grzanie/chłodzenie (0/12VDC) [DS]
 • Prądowe wyjście grzanie/chłodzenie (4…20mA) [DA]
 • Napięciowe wyjście grzanie/chłodzenie (0…10V) [DV]
 • Wyjście alarmowe A3 [A3]
 • Wyjście alarmowe A4 i A5 [A5]
 • Jednofazowy alarm przepalenia grzałek 20A lub 100A [W…]
 • 3- fazowy alarm przepalenia grzałek 20A lub 100A [W3…]
 • Wejścia binarne [EI]
 • Interfejs komunikacyjny RS485 [C5]
 • Interfejs komunikacyjny RS232C [C]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA [EA1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…20mA [EA2]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…1V [EV1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 1…5V [EV2]
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA[TA1]
 • Wyjście retransmisyjne 0…1V [TV1]
 • Wyjście zasilanie 24VDC [P24]

Procesowe regulatory temperatury z algorytmem PID z serii ACR-13A.

Regulatory procesowe z serii ACR-13A to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory temperatury i procesów przemysłowych o dużych możliwościach i precyzji regulacji. Nasze przemysłowe regulatory temperatury i procesu polecane są szczególnie dla wymagających procesów przemysłowych. Regulatory procesowe ACR-13A polecane są głównie do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach przemysłowych i laboratoryjnych. Uniwersalne wejście pomiarowe regulatora procesowego ACR-13A współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B), jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, typu regulacji, zakresu wskazań, parametrów alarmu, itp. odbywa się przez użytkownika z menu za pomocą klawiatury membranowej. Dzięki swoim parametrom oraz rozbudowanym funkcjom możliwe jest zastosowanie naszych regulatorów procesowych ACR-13A w większości zadań regulacji, stabilizacji i kontroli temperatury oraz innych parametrów technologicznych. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji temperatury i obsługi regulatorów procesowych.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury ACR-13A posiadają możliwość konfiguracji sposobu działania wyjścia regulacyjnego (przełączanie pomiędzy grzaniem i chłodzeniem) i wyjść zdarzeń (wybór typu alarmu i zdarzenia), limitowanie sygnału wyjściowego, itp. wg potrzeb użytkownika. Nasze regulatory procesowe posiadają duży, czytelny oraz kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora lub wystąpienia zdarzenia. Regulator procesowy temperatury ACR-13A posiadają również konfigurowany bargraf cyfrowy, który może służyć do wyświetlania sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartości odchyłki regulacji od wartości zadanej regulacji (DV). Ponadto regulatory procesowe temperatury ACR-13A wyposażone są standardowo w dwa wyjścia alarmowe/zdarzeń (z możliwością rozbudowy do pięciu wyjść). Dodatkowo nasze regulatory procesowe z serii ACR-13A posiadają funkcję rampy, która umożliwia ograniczanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie (narastania/opadania).

Opcjonalne funkcje i moduły – procesowe regulatory temperatury z serii ACR-13A:

 • Analogowe wejście zdalnego ustawiania wartości zadanej (opcja EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (opcja EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (opcja TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (opcja D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (opcje C, C5).

Wielofunkcyjne regulatory temperatury i procesu ACR-13A to tak zwane regulatory programowalne, tzn. że mogą służyć do regulacji programowalnej, czyli wykonywać program czasowy (regulację programową) składającą się z max 15 kroków (punktów temperatury, odcinków czasowych). Dla każdego kroku programu można przypisać wartość zadaną, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Procesowe regulatory temperatury ACR-13A przeznaczone są do montażu panelowego w tablicach i panelach szafek sterowniczych pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Regulatory procesowe z serii ACR-13A to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie przemysłowej regulacji temperatury oraz różnych procesów przemysłowych firmy Shinko Technos.

Wielofunkcyjne regulatory procesowe PID z serii ACR-13A – podstawowe cechy:

 • Funkcja zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw PID umożliwia ustawienie do pięciu różnych zestawów nastaw PID. Dzięki temu nastawy PID mogą być przełączane automatycznie po zmianie wartości zadanej (SV). Ma to na celu zapewnienie optymalnych parametrów regulacji dla różnych procesów regulacji temperatury.
Regulatory procesowe ACR-13A/15A i ACD-13A/15A - funkcja przełączania grup nastaw PID

Funkcja przełączania grup nastaw PID w regulatorach ACR-13A i ACD-13A

 • Bargraf cyfrowy ułatwiający podgląd procesu regulacji.

22-segmentowy bargraf cyfrowy pozwala na podgląd wartości sygnału regulacyjnego (MV) lub wartości odchyłki (DV). Takie rozwiązanie ułatwia podgląd procesu regulacji, jest również pomocny podczas ręcznej regulacji. Bargraf cyfrowy w regulatorach trójstawnych z serii ACD-15A i ACR-15A ułatwia wizualną kontrolę położenia zaworu regulacyjnego.

Regulatory procesowe ACR-13A/15A i ACD-13A/15A - bragraf cyfrowy

Bragraf cyfrowy w regulatorach ACR-13A/15A i ACD-13A/15A

 • Funkcja regulacji programowej (wielofunkcyjny programator temperatury).
  Nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu umożliwiają wykonywanie regulacji programowej składającej się z jednego programu, w którym można ustawić do 15 kroków (odcinków) składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.
Regulatory programowalne - regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

Regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

 • Standardowe złącze komunikacyjne.
  Regulatory procesowe z ACR-13A wyposażone są w specjalne złącze serwisowe, które przy pomocy kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL z serii CMB-001 (dostarczany oddzielnie) umożliwia konfigurację regulatora ACR-13A bez konieczności podłączania zasilania do regulatora (regulator jest zasilany z portu USB). Takie rozwiązanie pozwala zredukować do minimum konieczność wykonywania połączeń oraz umożliwia konfigurację regulatora bez jego instalacji.

Regulator procesowy temperatury z serii ACR-13A – sposób zamawiania:

ACR-13 A R / M , 1 , C5 Regulator procesowy (wym. 48x96x98,50mm)
Alarm A1 i A2 A Sposób działania wybierany za pomocą klawiatury
Wyjście regulacyjne (OUT1) R Przekaźnikowe 1a1b: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (SSR): 0/12VDC ±15%
A Prądowe liniowe: 4…20mA DC
V Napięciowe liniowe: 0…10V DC
Wejście pomiarowe M Uniwersalne
Zasilanie 100…240VAC (standard)
1 24V AC/DC
Opcje EI Wejścia binarne (cyfrowe)
A3 Wyjście alarmowe/zdarzeń (EVT3)
A5 Wyjścia alarmowe/zdarzeń (EVT4 i EVT5)
W Alarm przepalenia grzałki 1- fazowy
W3 3- fazowy
DR Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (OUT2) Przekaźnikowe: 1a
DS Napięciowe: 0/12VDC
DA Prądowe; 4…20mA
DV Napięciowe: 0…10V DC
C Interfejs komunikacyjny RS-232C
C5 RS-485
EA1 Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA DC
EA2 0…20mA DC
EV1 0…1V DC
EV2 1…5V DC
TA1 Analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA
TV1 0…1V DC
P24 Wyjście zasilacza 24VDC

Podczas dodawania opcji do regulatora ACR-13A użyj przecinka do ich oddzielenia.

 • Typ alarmu (12 typów lub brak działania) oraz działania wyjścia alarmowego wybierany za pomocą klawiatury.
 • Typ wejścia pomiarowego wybierany za pomocą klawiatury spośród: termopar, Pt100, sygnałów napięciowych i prądowych.
 • Jeżeli opcje EI i C/C5 są razem dodane, wejścia cyfrowe EI3 i E4 nie są dostępne.
 • Opcje A3, D… i P24 nie mogą być dodane do regulatora razem.
 • Jeżeli opcje D… lub P24 są dodane, wyjście alarmowe EVT2 nie jest dostępne.
 • Prąd znamionowy (20A, 100A) dla jedno lub 3- fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu grzałki). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego.

Standardowym napięciem zasilania regulatora jest: 100…240VAC. Dla napięcia 24VAC/AC zaznacz „1” w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia.

Regulator procesowy temperatury (PID) z serii ACR-13A – zastosowanie:

Dzięki swoim możliwością nasze wielofunkcyjne regulatory procesowe znajdują zastosowanie jako:

 • Regulatory programowalne do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Programowalne regulatory PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Wielofunkcyjne regulatory do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Regulatory programowalne do pieców do wypału ceramiki,
 • Przemysłowe regulatory procesowe do pieców do wytopu szkła,
 • Regulatory programowalne do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Uniwersalne regulatory procesowe z algorytmem PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
 • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek, extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
 • Termoregulatory i regulatory PID do maszyn pakujących,
 • Regulatory procesowe do pieców laboratoryjnych,
 • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
 • Uniwersalne regulatory procesowe do komór do wylęgu (np. drobiu) i inkubatorów,
 • Wielofunkcyjne regulatory procesowe do instalacji przemysłowych i technologicznych.
 • Regulatory procesowe do ogrodnictwa i rolnictwa,
 • Regulatory PID do wentylacji i klimatyzacji, itp.

Procesowe regulatory temperatury i procesu z serii ACR-13A – podstawowe wersje:

 • Regulator ACR-13A-R/M – procesowy regulator temperatury ACR-13A-R/M z algorytmem regulacji PID z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym: 3A, 250VAC.
 • Regulator ACR-13A-S/M – procesowy regulator temperatury ACR-13A-S/M z algorytmem regulacji PID z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym: 0/12V (do SSR).
 • Regulator ACR-13A-A/M – procesowy regulator temperatury ACR-13A-A/M z algorytmem regulacji PID z wyjściem regulacyjnym prądowym liniowym: 4…20mA.
 • Regulator ACR-13A-V/M – procesowy regulator temperatury ACR-13A-V/M z algorytmem regulacji PID z wyjściem regulacyjnym napięciowym liniowym: 0…10V.

Szczegóły techniczne dostępne są w załączonej na naszej stronie dokumentacji technicznej lub na stronie producenta firmy Shinko Technos.

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz elektroniczne rejestratory temperatury i procesu.

ACR-13A – regulatory procesowe

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót