ACR-15A – trójstawne regulatory temperatury do zaworów

ACR-15A – trójstawne regulatory temperatury do zaworów

0,00 

Trójstawne regulatory temperatury (krokowe) do sterownia napędami zaworów z serii ACR-15A (ON/OFF servo). Regulatory trójstawne do zaworów z serii ACR-15A (ON/OFF servo) to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory PID, które przeznaczone są do regulacji temperatury poprzez odpowiednie sterowanie zaworami i przepustnicami regulacyjnymi (wyposażonymi w siłownik elektryczny lub ustawnik pozycyjny). Nasze trójstawne regulatory do sterowania zaworami z […]

Wyświetlacz
 • PV : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, 14.0×5.4mm
 • SV/MV/TIME : 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, 10.0×4.6mm
 • Bargraf : 22- segm., LCD, podświetlany na zielono
 • MEMO/STEP : 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×4.6mm
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Sprzężenie zwrotne
 • Regulacja bez sprzężenia zwrotnego: otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji oraz czasów pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu.
 • Regulacja z sygnałem zwrotnym z pozycjonera zaworu – otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji i pozycji zaworu odczytanej przez wejście sprzężenia potencjometrycznego.
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie wejścia

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1/OUT2

Przekaźnikowe: 2 x 1a, 3A, 250VAC (servo ON/OFF)

Wyjście alarmowe A1

Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 96x 98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne (opcje)
 • Wyjście alarmowe A4 i A5 [A5]
 • Wejścia binarne [EI]
 • Interfejs komunikacyjny RS485 [C5]
 • Interfejs komunikacyjny RS232C [C]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 4…20mA [EA1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…20mA [EA2]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 0…1V [EV1]
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania 1…5V [EV2]
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA[TA1]
 • Wyjście retransmisyjne 0…1V [TV1]

Trójstawne regulatory temperatury (krokowe) do sterownia napędami zaworów z serii ACR-15A (ON/OFF servo).

Regulatory trójstawne do zaworów z serii ACR-15A (ON/OFF servo) to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory PID, które przeznaczone są do regulacji temperatury poprzez odpowiednie sterowanie zaworami i przepustnicami regulacyjnymi (wyposażonymi w siłownik elektryczny lub ustawnik pozycyjny). Nasze trójstawne regulatory do sterowania zaworami z serii ACR-15A wyposażone są w algorytm sterowania trójstawno krokowy (ON/OFF SERVO). Regulacja procesu odbywa się poprzez odpowiedni algorytm który odpowiada za otwieranie zaworu, utrzymanie jego położenia w określonym położeniu oraz zamykanie zaworu regulacyjnego. Wymagany stopień otwarcia zaworu regulacyjnego realizowany jest poprzez dwa przekaźniki regulacyjne. Jeden przekaźnik powoduje otwieranie zaworu, a drugi zamykanie zaworu, dodatkowo istnieje położenie neutralne, które powoduje zatrzymanie zaworu w odpowiednim położeniu. Regulator trójstawny do zaworów posiada dwa tryby regulacji, tryb regulacji ze sprzężeniem zwrotnym lub bez sprężenia zwrotnego. W trybie ze sprzężeniem zwrotnym aktualne położenie zaworu jest kontrolowane przez pomiar rezystancji potencjometru wbudowanego napęd zaworu (ustawnika pozycyjnego). W przypadku algorytmu bez sprzężenia zwrotnego położenie zaworu jest określane poprzez kontrolę czasu otwierania i zamykania zaworu regulacyjnego. Regulatory trójstawne (trójpołożeniowe,  servo ON/OFF) z serii ACR-15A przeznaczone są do aplikacji wymagających precyzyjnego sterowania położeniem zaworu regulacyjnego wyposażonego w napęd elektryczny. Regulatory mikroprocesorowe PID są stosowane głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych przy użyciu zaworu regulacyjnego lub przepustnicy. Wielofunkcyjne regulatory temperatury ACR-15A przeznaczone są do montażu tablicowego w panelach lub szafach sterowniczych. Specjalny algorytm regulacji trójstawno- krokowej PID z automatycznym pozycjonowaniem przeznaczony jest do sterowania trójstawnym napędem zaworu, o różnych czasach otwierania i zamykania zaworu. Regulator zapewnia wysoką jakość regulacji, która jest porównywalna z zastosowaniem do regulacji napędu sterowanego sygnałem ciągłym 4…20mA lub 0…10V.

Regulator trójstawny krokowy (trójpołożeniowy) do sterowania zaworami (SERVO ON/OFF) ACR-15A - https://acse.pl

Regulator trójstawny krokowy (trójpołożeniowy) do sterowania zaworami (SERVO ON/OFF) ACR-15A

Aktualny stopień otwarcia zaworu może być mierzony poprzez wejście potencjometrycznego sprzężenia zwrotnego (w przypadku zaworów wyposażonych w potencjometr 100Ohm…10kOhm). Dla napędów zaworów, które nie posiadają wyjścia potencjometrycznego sprzężenia zwrotnego, regulator ACR-15A umożliwia sterowanie zaworem poprzez kontrolę czasu otwierania i zamykania zaworu.

Regulatory temperatury trójstawne krokowe z serii ACR-15A standardowo wyposażone są w dwa algorytmy kontroli położenia zaworu:

 • Bez sygnału zwrotnego z zaworu: otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji oraz czasów pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu.
 • Z sygnałem zwrotnym z pozycjonera zaworu – otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się na podstawie parametrów PID, odchyłki regulacji i pozycji zaworu odczytanej przez wejście sprzężenia potencjometrycznego.

Zasada działania algorytmu sterowania bez sygnału zwrotnego polega na przeliczeniu zmiany sygnału sterującego na czasy załączenia przekaźników otwierania i zamykania w odniesieniu do czasu pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu. Czas pełnego otwarcia zaworu może mieć wartość inną od czasu zamknięcia.

Regulacja trójstawna - algorytm regulacji trójstawnej krokowej (trójpołożeniowej) - regulatory PID - trójstane krokowe

Regulacja trójstawna – algorytm regulacji trójstawnej krokowej (trójpołożeniowej)

Funkcja automatycznego doboru (auto-tuning PID) nastaw pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia z obsługą regulatorów temperatury. Regulator temperatury umożliwia konfiguracje sposobu działania wyjścia regulacyjnego i wyjść alarmowych, limitowanie sygnału wyjściowego, itp. (wg potrzeb użytkownika). Regulatory temperatury posiadają duży, czytelny i kolorowy wyświetlacz LCD oraz bargraf cyfrowy, który może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości regulowanej (DV). Trójstawne regulatory temperatury są standardowo wyposażone w jedno wyjście alarmowe (możliwość rozbudowy do max 3 wyjść).

Opcjonalnie trójstawne krokowe regulatory temperatury mogą być wyposażone w:

 • Analogowe wejście zdalnego zadawania wartości nastawy (EA),
 • Wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora (EI),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (TA),
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (chłodzenia) (D…)
 • Interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym Shinko lub MODBUS (ASCII lub RTU) (C, C5).

Trójstawne regulatory temperatury ACR-15A są krokowymi regulatorami programowalnymi, tzn. mogą wykonywać program składający się z max 15 kroków (odcinków czasowych). Do każdego kroku może zostać przypisana wartość zadana, czas trwania kroku, wartość oczekiwania i wartości alarmów.

Trójstawne regulatory temperatury ACR-15A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu.

Regulatory trójstawne (krokowe) do zaworów z serii ACR-15A – podstawowe cechy :

 • Funkcja automatycznej zmiany grup nastaw PID.
  Funkcja automatycznej zamiany grupy nastaw umożliwia ustawienie do 5-u różnych zestawów nastaw PID. Nastawy PID mogą być przełączane automatycznie po zmianie wartości zadanej (SV). Ma to na celu zapewnienie optymalnych parametrów regulacji dla różnych procesów regulacji temperatury.
Trójstawne regulatory do zaworów ACR-15A i ACD-15A - funkcja przełączania grup nastaw PID

Funkcja przełączania grup nastaw PID w regulatorach ACR-13A i ACD-13A

 • Bargraf ułatwiający podgląd procesu regulacji.

22-segmentowy bargraf pozwala na podgląd MV (sygnału regulacyjnego) lub DV (odchyłki). Ułatwia podgląd procesu regulacji i ręczne sterowanie sygnałem. Bargraf w regulatorach z serii ACR-15A ułatwia sterowanie położeniem zaworu regulacyjnego.

Trójstawne regulatory do zaworów ACR-15A i ACD-15A - bragraf cyfrowy

Bragraf cyfrowy w regulatorach ACR-13A/15A i ACD-13A/15A

 • Funkcja regulacji programowej.
  Regulator umożliwia regulację programową składającą się z jednego programu w którym może zostać ustawione do 15 kroków składających się z wartości zadanej, czasu dojścia do tej wartości zadanej i funkcji oczekiwania.
Trójstawne regulatory do zaworów ACR-15A i ACD-15A - regulacja programowa

Regulacja programowa ACR-13A i ACD-13A

 • Standardowe złącze komunikacyjne
  Specjalne złącze komunikacyjne i kabel komunikacyjny z konwerterem CMB-001 (dostarczany oddzielnie) umożliwiają konfigurację regulatora ACR-13A bez konieczności podłączania zasilania do regulatora (regulator jest zasilany z portu USB). Pozwala to zredukować do minimum konieczność wykonywania połączeń oraz umożliwia konfigurację regulatora bez jego instalacji. Złącze to umożliwia również rejestrację i monitoring regulowanych wielkości przy pomocy oprogramowania SWM-AC001M (dostarczany oddzielnie).

Trójstawny regulator temperatury i procesu do zaworów i przepustnic regulacyjnych z serii ACR-15A – zastosowanie:

Dzięki swoim możliwością nasze trójstawne regulatory  do zaworów z serii ACR-15A znajdują zastosowanie jako:

 • Regulatory trójstawne do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Wielofunkcyjne regulatory trójstawne z algorytmem PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Wielofunkcyjne regulatory do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Regulatory programowalne do pieców do wypału ceramiki,
 • Przemysłowe regulatory procesowe do pieców do wytopu szkła,
 • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Uniwersalne regulatory procesowe z algorytmem PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
 • Wielofunkcyjne regulatory procesowe do instalacji przemysłowych i technologicznych.
 • Regulatory trójstawne do ogrodnictwa i rolnictwa.

Sposób zamawiania – trójstawne regulatory temperatury (krokowe) z serii ACR-15A:

 • Regulator ACR-15A-R/M –  trójstawny regulator PID do zaworów z serii ACR-15A-R/M z wyjściem przekaźnikowym do sterowania napędami zaworu regulacyjnego typu ON/OFF servo.

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót