ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Uniwersalne regulatory temperatury PID z kolorowym wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A. Nasze regulatory temperatury i procesu ACS-13A to nowoczesne, w pełni elektroniczne i uniwersalne regulatory (kontrolery) temperatury z algorytmem regulacji PID. Regulatory ACS-13A przeznaczone głównie do pomiaru, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych m.in.: wilgotności, ciśnienia, poziomu w różnorodnych procesach technologicznych […]

Wyświetlacze
 • PV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na czerwono, zielono lub pomarańczowo, 12.0×5.4mm.
 • SV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 6.0×3.5mm.
 • MEMO: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 4.8×2.8mm.
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

250ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście alarmowe A1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 48 x 62mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcje
Wyjście regulacyjne OUT2

Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji trójstawnej typu grzanie/chłodzenie. Dostępne rodzaje wyjścia:

 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC (opcja DR)
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 12V DC (opcja DS)
Wyjście alarmowe A2

Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście zdarzeń (alarmowe) do sygnalizacji różnych zdarzeń.

 • Przekaźnikowe 1a; 3A, 250V AC (opcja A2)
Alarm przepalenia grzałki

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w alarm przepalenia grzałek elektrycznych.

 • Jednofazowy 20A (opcja W(20A))
 • Jednofazowy 50A (opcja W(50A))
 • 3-fazowy 20A (opcja W3(20A))
 • 3-fazowy 50A (opcja W3(50A))
Interfejs komunikacyjny

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem fabrycznym SHINKO  lub MODBUS ASCII/RTU (opcja C5).

Wejścia binarne

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dwa wejścia binarne do sterowania pamięcią nastaw (opcja SM).

Uniwersalne regulatory temperatury PID z kolorowym wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A.

Nasze regulatory temperatury i procesu ACS-13A to nowoczesne, w pełni elektroniczne i uniwersalne regulatory (kontrolery) temperatury z algorytmem regulacji PID. Regulatory ACS-13A przeznaczone głównie do pomiaru, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych m.in.: wilgotności, ciśnienia, poziomu w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Regulatory temperatury z serii ACS-13A wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe. Wejście pomiarowe regulatora współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmu odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury membranowej. Regulatory temperatury wyposażone są w podwójny i kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora. Górny wyświetlacz regulatora ACS-13A wskazuje aktualnie mierzoną temperaturę (wartość mierzoną procesu), a dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (regulacji) lub wartość ustawienia (w trybie nastaw).

Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcjom użytkowym, nasze uniwersalne regulatory PID z ACS-13A przeznaczone są do większości typowych zadań regulacji temperatury i innych wartości procesowych. Funkcja automatycznego doboru nastaw pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy specjalistycznej na temat procesu regulacji. Elektroniczne regulatory temperatury z serii ACS-13A posiadają wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej. Dlatego nasze uniwersalne regulatory temperatury przeznaczone są do wytłaczarek, wtryskarek, różnego rodzaju ekstruderów do tworzyw i maszyn pakujących.

Regulator posiada możliwość wyboru różnych metod regulacji np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulatory temperatury mogą być wyposażone w różne wyjścia regulacyjne (przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), prądowe lub napięciowe) oraz przekaźnikowe wyjścia alarmowe (zdarzeń).

Nasze uniwersalne  regulatory temperatury (termoregulatory, kontrolery i sterowniki PID) z serii ACS-13A umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego,
 • Wybór sposobu działania wyjścia regulacyjnego i alarmowego,
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie,
 • Miękki start regulacji, rampa itp. wg potrzeb użytkownika.

Regulator wyposażony jest w kolorowy, 5 cyfrowy i11 segmentowy wyświetlacz LCD, który pozwala na konfigurację koloru wyświetlania wartości regulowanej PV w zależności od stanu procesu, co ułatwia wizualną kontrolę procesu. Regulator temperatury może być konfigurowany przez użytkownika za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą złącza USB i kabla komunikacyjnego CMA oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu SWM-ACS01M.

Opcjonalnie regulator ACS-13A może być wyposażony w komunikację szeregową RS485 (z protokołem MODBUS ASCII lub RTU). Interfejs komunikacyjny umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki przemysłowej. Ze względu na rozmiary i cenę regulatory temperatury ACS-13A stosowane są wraz ze sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika) co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Tablicowe regulatory temperatury ACS-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości to najlepsze rozwiązanie przede wszystkim do regulacji temperatury we wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, piecach do obróbki cieplnej lub wytopu i odlewania metali.

Regulatory temperatury przeznaczone są do montażu w tablicowego w różnego rodzaju szafach i panelach sterowniczych.

Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A – podstawowe cechy:

 • Najmniejsza głębokość zabudowy.

Regulatory temperatury ACS-13A posiadają jedną z najmniejszych na rynku głębokość zabudowy (56mm), co umożliwia montaż regulatora w bardzo płytkich panelach sterowniczych i wszędzie tam gdzie wymagana jest mała głębokość zabudowy.

Termoregulator - regulator temperaturry ACS-13A

Regulator temperatury ACS-13A – głębokość zabudowy

 • Funkcjonalny wyświetlacz LCD.

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w kolorowy wyświetlacz LCD. Kolor wyświetlania wartości PV może zostać wybrany spośród: czerwonego, zielonego lub pomarańczowego. Kolor wyświetlania PV może być również powiązany z odchyłką pomiędzy wartością mierzoną (PV) i wartością zadaną (SV) oraz działaniem wyjść alarmowych, co ułatwia kontrolę procesu regulacji.

Regulatory temperatury ACS-13A

Regulatory temperatury ACS-13A

Regulatory temperatury ACS-13A, termoregulator Shinko Technos

Regulatory temperatury ACS-13A

 • Możliwość komunikacji z regulatorami przy użyciu serwisowego konwertera USB lub interfejsu RS-485

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w złącze komunikacyjne, które umożliwia zdalną konfigurację i monitoring za pomocą komputera PC. Konwerter komunikacyjny USB (CMA-001) jest dostarczany oddzielnie wraz z oprogramowaniem SWS-ACS01M (na zamówienie).

Regulator temperatury ACS-13A - rejestracja procesu przy użyciu oprogramowania SWM-ACS01M

Regulatory temperatury ACS-13A

Regulator temperatury ACS-13A - kontrola procesu przy użyciu oprogramowanie SWM-ACS01M

Regulatory temperatury ACS-13A

Główne zastosowania regulatorów temperatury z serii ACS-13A:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A produkcji Shinko Technos – sposób zamawiania:

 • ACS-13A-R/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym,
 • ACS-13A-S/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym (0/12V (do SSR)),
 • ACS-13A-A/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym prądowym (4…20mA),
 • ACS-13A-V/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym  napięciowym (0…10V).

Zobacz również nasze czujniki temperatury do wtryskarek, mierniki temperatury i rejestratory temperatury.

ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót