ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Uniwersalne regulatory temperatury PID z kolorowym wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A. Nasze regulatory temperatury i procesu ACS-13A to nowoczesne, w pełni elektroniczne i uniwersalne regulatory (kontrolery) temperatury z algorytmem regulacji PID. Regulatory PID z serii ACS-13A służą głównie do pomiaru, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych m.in.: wilgotności, ciśnienia, poziomu w […]

Wyświetlacze
 • PV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na czerwono, zielono lub pomarańczowo, 12.0×5.4mm.
 • SV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 6.0×3.5mm.
 • MEMO: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 4.8×2.8mm.
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

±0.1% (lub ±0.2%) w zależności od typu wejścia

Próbkowanie

250ms

Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście alarmowe A1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 48 x 62mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcje
Wyjście regulacyjne O2

Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji trójstawnej typu grzanie/chłodzenie. Dostępne rodzaje wyjścia:

 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC (opcja DR)
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 12V DC (opcja DS)
Wyjście alarmowe A2

Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście zdarzeń (alarmowe) do sygnalizacji różnych zdarzeń.

 • Przekaźnikowe 1a; 3A, 250V AC (opcja A2)
Alarm przepalenia grzałki

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w alarm przepalenia grzałek elektrycznych.

 • Jednofazowy 20A (opcja W(20A))
 • Jednofazowy 50A (opcja W(50A))
 • 3-fazowy 20A (opcja W3(20A))
 • 3-fazowy 50A (opcja W3(50A))
Interfejs komunikacyjny

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem fabrycznym SHINKO  lub MODBUS ASCII/RTU (opcja C5).

Wejścia binarne

Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dwa wejścia binarne do sterowania pamięcią nastaw (opcja SM).

Uniwersalne regulatory temperatury PID z kolorowym wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A.

Nasze regulatory temperatury i procesu ACS-13A to nowoczesne, w pełni elektroniczne i uniwersalne regulatory (kontrolery) temperatury z algorytmem regulacji PID. Regulatory PID z serii ACS-13A służą głównie do pomiaru, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych m.in.: wilgotności, ciśnienia, poziomu w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Regulatory temperatury z serii ACS-13A wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe. Wejście pomiarowe regulatora ACS-13A współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B), jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmu odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu przednim regulatora. Regulator temperatury posiada kolorowy wyświetlacz LCD, który umożliwia ustawienie kolory wyświetlania wartości mierzonej, kolor wyświetlacza może się również zmieniać w zależności od punktu pracy regulatora. Górny wyświetlacz wskazuje aktualnie mierzoną temperaturę (wartości mierzoną procesu), natomiast wyświetlacz dolny służy do wyświetlania wartości zadanej temperatury (procesu) lub wartości ustawienia (w trybie nastaw).

Dzięki swoim parametrom i funkcją użytkowym, nasze uniwersalne regulatory PID z ACS-13A mogą być stosowane w większości typowych zadań regulacji temperatury i inny wielkości porcesowych. Funkcja automatycznego doboru nastaw PID pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy specjalistycznej na temat regulatora PI jak i przebiegu procesu regulacji. Elektroniczne regulatory temperatury z serii ACS-13A posiadają funkcję rampy, która umożliwia ustawienie limitu prędkości zmiany wartości zadanej w czasie (°C/min.). Dlatego nasze uniwersalne regulatory temperatury przeznaczone są głównie do różnego rodzaju wytłaczarek, wtryskarek, ekstruderów do tworzyw, a także do maszyn pakujących i zgrzewających.

Regulator ACS-13A posiada możliwość wyboru metody regulacji, pomiędzy regulacją PID, PD, PI, P lub włącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulatory mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych. Do wyboru są wyjścia przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), prądowe lub napięciowe). Ponadto każdy regulator z serii ACS-13A standardowo jest wyposażony w przekaźnikowe wyjście alarmowe (zdarzeń) do sygnalizacji stanów alarmowych i przekroczeń ustawionych progów.

Nasze uniwersalne  regulatory temperatury (termoregulatory, kontrolery i sterowniki PID) z serii ACS-13A umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego.
 • Wybór sposobu działania wyjścia regulacyjnego i alarmowego.
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia.
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie.
 • Regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie.
 • Miękki start regulacji, rampa itp. wg potrzeb użytkownika.

Regulator wyposażony jest w kolorowy, 5 cyfrowy i 11 segmentowy wyświetlacz LCD, który pozwala na konfigurację koloru wyświetlania wartości regulowanej PV w zależności od stanu procesu, co ułatwia wizualną kontrolę procesu. Regulator temperatury może być konfigurowany przez użytkownika za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą złącza USB i kabla komunikacyjnego CMA oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu SWM-ACS01M.

Opcjonalnie regulator ACS-13A może być wyposażony w komunikację szeregową RS485 (z protokołem MODBUS ASCII lub RTU). Interfejs komunikacyjny umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki przemysłowej. Ze względu na rozmiary i cenę regulatory temperatury ACS-13A stosowane są wraz ze sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika) co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Tablicowe regulatory temperatury ACS-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości to najlepsze rozwiązanie przede wszystkim do regulacji temperatury we wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, piecach do obróbki cieplnej lub wytopu i odlewania metali.

Regulatory temperatury przeznaczone są do montażu w tablicowego w różnego rodzaju szafach i panelach sterowniczych.

Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A – podstawowe cechy:

 • Najmniejsza głębokość zabudowy.

Regulatory temperatury ACS-13A posiadają jedną z najmniejszych na rynku głębokość zabudowy (56mm), co umożliwia montaż regulatora w bardzo płytkich panelach sterowniczych i wszędzie tam gdzie wymagana jest mała głębokość zabudowy.

Termoregulator - uniwersalny regulator temperatury z algorytmem PID z serii ACS-13A

Regulator temperatury ACS-13A – głębokość zabudowy

 • Funkcjonalny wyświetlacz LCD.

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w kolorowy wyświetlacz LCD. Kolor wyświetlania wartości mierzonej procesu (PV) może zostać wybrany spośród: czerwonego, zielonego lub pomarańczowego. Kolor wyświetlania PV może być również powiązany z odchyłką pomiędzy wartością mierzoną (PV) i wartością zadaną (SV) oraz działaniem wyjść alarmowych, co ułatwia kontrolę procesu regulacji.

Elektroniczne regulatory temperatury (PID) / Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A

Regulatory temperatury ACS-13A

Regulatory temperatury ACS-13A, termoregulator PID firmy Shinko Technos

Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A

 • Możliwość komunikacji z regulatorami przy użyciu serwisowego konwertera USB lub interfejsu RS-485

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w serwisowe złącze komunikacyjne, które umożliwia zdalną konfigurację i monitoring za pomocą komputera PC. Konwerter komunikacyjny USB (CMA-001) jest dostarczany oddzielnie wraz z oprogramowaniem SWS-ACS01M (na zamówienie).

Regulator temperatury ACS-13A - rejestracja procesu przy użyciu oprogramowania SWM-ACS01M

Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A

Regulator temperatury ACS-13A - kontrola procesu przy użyciu oprogramowanie SWM-ACS01M

Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A

Główne zastosowania regulatorów temperatury z serii ACS-13A:

 • Regulatory do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Regulatory PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Regulatory do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Regulatory PID do pieców do wytopu szkła,
 • Regulatory PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
 • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek, extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
 • Termoregulatory i regulatory PID do maszyn pakujących,
 • Regulatory do pieców laboratoryjnych,
 • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
 • Regulatory do komór i inkubatorów (do wylęgu np. drobiu),
 • Regulatory do instalacji przemysłowych i technologicznych.
 • Regulatory do ogrodnictwa i rolnictwa,
 • Regulatory PID do wentylacji i klimatyzacji, itp.

Uniwersalne regulatory temperatury PID z serii ACS-13A produkcji Shinko Technos – przykładowe konfiguracje:

 • Regulator ACS-13A-R/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym,
 • Regulator ACS-13A-R/M, DR: trójstawny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym typu grzanie/chłodzenie,
 • Regulator ACS-13A-S/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym (0/12V (do SSR)),
 • Regulator ACS-13A-A/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym prądowym (4…20mA),
 • Regulator ACS-13A-V/M: uniwersalny regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym  napięciowym (0…10V).

Zobacz również nasze czujniki temperatury do wtryskarek, mierniki temperatury i rejestratory temperatury.

ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót