Regulator temperatury ACS-13A (Shinko Technos)
Regulatory temperatury ACS-13ARegulator ACS-13A - wizulana sygnalizacja stanów alamowychRegulator ACS-13A - wizulana sygnalizacja stanów alamowychCzujniki temperatury na podczerwień RD-500

ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Mikroprocesorowe regulatory temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Algorytm regulacji: PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Kolorowy wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy, 11 segmentowy
 • Regulacja grzania, chłodzenia lub grzania/chłodzenia
 • Miękki start regulacji – rampa
 • Sterowanie pamięcią nastaw SV (4 wartości)
 • Wyjścia alarmowe
 • Możliwość konfiguracji za pomocą USB (CMA-001)
 • RS-485: (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Zasilanie: 100…240VAV lub 24VAC/DC
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producenci: , .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacze
 • PV; 11- segmentowy LCD, podświetlany na czerwono, zielono lub pomarańczowo, 12.0x5.4mm.
 • SV; 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 6.0x3.5mm.
 • MEMO; 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 4.8x2.8mm.
Kontrolki Podświetlane na pomarańczowo
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność ±0.1%(±0.2%)
Próbkowanie 250ms
Regulacja
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 12V DC±15%
 • Prądowe: 4…20mA DC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10V DC
Wyjście regulacyjne OUT2 Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji trójstawnej typu grzanie/chłodzenie. Dostępne rodzaje wyjścia:
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC (opcja)
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 12V DC (opcja)
Wyjście alarmowe A1 Przekaźnikowe 1a; 3A, 250V AC
Wyjście alarmowe A2 Regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dodatkowe wyjście zdarzeń (alarmowe) do sygnalizacji różnych zdarzeń.
 • Przekaźnikowe 1a; 3A, 250V AC (opcja)
Alarm przepalenia grzałki Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w alarm przepalenia grzałek elektrycznych.
 • Jednofazowy 20A (opcja)
 • Jednofazowy 50A (opcja)
 • 3-fazowy 20A (opcja)
 • 3-fazowy 50A (opcja)
Komunikacja Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem fabrycznym SHINKO  lub MODBUS ASCII/RTU.
Wejścia binarne Opcjonalnie regulator temperatury ACS-13A może być wyposażony w dwa wejścia binarne do sterowania pamięcią nastaw).
Zasilanie 100…240V AC 50/60Hz lub 24V AC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 8VA
Warunki otoczenia 0...50°C/35...85% (bez kondensacji)
Wymiary W48xH48xD62mm
Funkcje standardowe Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.
 

Opis produktu

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z kolorowym wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu ACS-13A to nowoczesne i w pełni elektroniczne regulatory i kontrolery temperatury przeznaczone głównie do pomiaru, stabilizacji i regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych m.in.: wilgotności, ciśnienia, poziomu w różnorodnych procesach technologicznych. Regulatory temperatury z serii ACS-13A wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe. Wejście pomiarowe regulatora współpracuje zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), termoparami (np. J, K, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmu odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury membranowej. Regulatory temperatury wyposażone są w podwójny i kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora. Górny wyświetlacz regulatora ACS-13A wskazuje aktualnie mierzoną temperaturę (wartość mierzoną procesu), a dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (regulacji) lub wartość ustawienia (w trybie nastaw).

Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcjom użytkowym, nasze uniwersalne regulatory PID z ACS-13A przeznaczone są do większości typowych zadań regulacji temperatury i innych wartości procesowych. Funkcja automatycznego doboru nastaw pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy specjalistycznej na temat procesu regulacji. Elektroniczne regulatory temperatury z serii ACS-13A posiadają wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej.

Regulator posiada możliwość wyboru różnych metod regulacji np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulatory temperatury mogą być wyposażone w różne wyjścia regulacyjne (przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), prądowe lub napięciowe) oraz przekaźnikowe wyjścia alarmowe (zdarzeń).

Nasze cyfrowe regulatory temperatury (termoregulatory, kontrolery sterowniki) ACS-13A umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego,
 • Wybór sposobu działania wyjścia regulacyjnego i alarmowego,
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie,
 • Miękki start regulacji, rampa itp. wg potrzeb użytkownika.

Regulator wyposażony jest w kolorowy, 5 cyfrowy i11 segmentowy wyświetlacz LCD, który pozwala na konfigurację koloru wyświetlania wartości regulowanej PV w zależności od stanu procesu, co ułatwia wizualną kontrolę procesu. Regulator temperatury może być konfigurowany przez użytkownika za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą złącza USB i kabla komunikacyjnego CMA oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu SWM-ACS01M.

Opcjonalnie regulator ACS-13A może być wyposażony w komunikację szeregową RS485 (z protokołem MODBUS ASCII lub RTU). Interfejs komunikacyjny umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki przemysłowej. Ze względu na rozmiary i cenę regulatory temperatury ACS-13A stosowane są wraz ze sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika) co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Tablicowe regulatory temperatury ACS-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości to najlepsze rozwiązanie przede wszystkim do regulacji temperatury we wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, piecach do obróbki cieplnej lub wytopu i odlewania metali.

Regulatory temperatury przeznaczone są do montażu w tablicowego w różnego rodzaju szafach i panelach sterowniczych.

Regulator temperatury z wyświetlaczem LCD z serii ACS-13A – podstawowe cechy:

 • Najmniejsza głębokość zabudowy.

Regulatory temperatury ACS-13A posiadają jedną z najmniejszych na rynku głębokość zabudowy (56mm), co umożliwia montaż regulatora w bardzo płytkich panelach sterowniczych i wszędzie tam gdzie wymagana jest mała głębokość zabudowy.

Termoregulator - regulator temperaturry ACS-13A
Regulator temperatury ACS-13A – głębokość zabudowy
 • Funkcjonalny wyświetlacz LCD.

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w kolorowy wyświetlacz LCD. Kolor wyświetlania wartości PV może zostać wybrany spośród: czerwonego, zielonego lub pomarańczowego. Kolor wyświetlania PV może być również powiązany z odchyłką pomiędzy wartością mierzoną (PV) i wartością zadaną (SV) oraz działaniem wyjść alarmowych, co ułatwia kontrolę procesu regulacji.

Regulatory temperatury ACS-13A
Regulatory temperatury ACS-13A
Regulatory temperatury ACS-13A, termoregulator Shinko Technos
Regulatory temperatury ACS-13A
 • Możliwość komunikacji z regulatorami przy użyciu serwisowego konwertera USB lub interfejsu RS-485

Regulatory temperatury ACS-13A wyposażone są w złącze komunikacyjne, które umożliwia zdalną konfigurację i monitoring za pomocą komputera PC. Konwerter komunikacyjny USB (CMA-001) jest dostarczany oddzielnie wraz z oprogramowaniem SWS-ACS01M (na zamówienie).

Regulatory temperatury ACS-13A, termoregulator Shinko Technos
Regulatory temperatury ACS-13A
Regulator temperatury ACS-13A - rejestracja procesu przy użyciu oprogramowania SWM-ACS01M
Regulatory temperatury ACS-13A
Regulator temperatury ACS-13A - kontrola procesu przy użyciu oprogramowanie SWM-ACS01M
Regulatory temperatury ACS-13A

Główne zastosowania regulatorów temperatury z serii ACS-13A:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

 

Regulatory temperatury i procesu z serii ACS-13A produkcji Shinko Technos – przykładowe wersje wykonań:

 • ACS-13A-R/M: cyfrowy regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym,
 • ACS-13A-S/M: cyfrowy regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym (0/12V (do SSR)),
 • ACS-13A-A/M: cyfrowy regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym prądowym (4…20mA),
 • ACS-13A-V/M: cyfrowy regulator temperatury PID z wyjściem regulacyjnym  napięciowym (0…10V).

Zobacz również nasze czujniki temperatury do wtryskarek, mierniki temperatury i rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Regulatory temperatury ACS-13A

Karta katalogowa uniwersalnego regulatora temperatury i procesu z serii ACS-13A.

Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Regulatory temperatury ACS-13A - instrukcja (j. pol.)

Instrukcja obsługi termoregulatora / regulatora temperatury i procesu ACS-13A

Icon
Regulatory temperatury ACS-13A - instrukcja (j. ang.)

Instrukcja obsługi termoregulatora / regulatora temperatury i procesu ACS-13A (j. ang.)

Icon
Regulatory temperatury ACS-13A - protokół komunikacyjny (j. ang.)

Protokół komunikacyjny dla termoregulatorów / regulatorów temperatury i procesu ACS-13A

Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Regulatory temperatury ACS-13A - rysunki CAD

Rysunki CAD uniwersalnego regulatora temperatury i procesu z serii ACS-13A.

Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów ACS-13A - SWM-ACS01M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł