ADT878-425 – wzorcowy piec do kalibracji czujników temperatury

Referencyjny piec kalibracyjny do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury i termopar z serii ADT878-425. Wzorcowy (referencyjny) piec kalibracyjny temperatury z serii ADT878-425 firmy Additel to nowoczesny piec do kalibracji i wzorcowania różnych czujników rezystancyjnych oraz termopar z suchym blokiem pomiarowym. Piec do kalibracji i wzorcowania czujników z serii ADT878-425 (Additel) wprowadza kalibrację temperatury na nowy […]

Referencyjny piec kalibracyjny do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury i termopar z serii ADT878-425.

Wzorcowy (referencyjny) piec kalibracyjny temperatury z serii ADT878-425 firmy Additel to nowoczesny piec do kalibracji i wzorcowania różnych czujników rezystancyjnych oraz termopar z suchym blokiem pomiarowym. Piec do kalibracji i wzorcowania czujników z serii ADT878-425 (Additel) wprowadza kalibrację temperatury na nowy poziom. Najważniejszymi cechami pieca do kalibracji ADT878-425 jest jego szybkość, zwiększona dokładność (w stosunku do modelu ADT875-420) oraz stabilność generowanej temperatury, przy zachowaniu wysokiej jednorodności osiowej i radialnej. Piec wyposażony jest w dwie kontrolowane strefy grzejne co zwiększa stabilność generowanej temperatury na różnych głębokościach studni pomiarowej. Piec dostępny jest w wersji standardowej oraz rozbudowanej o funkcje kalibratora procesowego (PC), która umożliwia podłączenie zewnętrznych czujników temperatury. Mogą być wzorcowanie czujniki rezystancyjne (Pt10, Pt25, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120) oraz termopary (S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L, U). Każdy piec do kalibracji temperatury ADT878-425 jest standardowo wyposażony w duży ekran dotykowy.

Piec kalibracyjny ADT878PC -425 z opcją kalibratora procesowego (PC).

Piec kalibracyjny ADT878-425 można zakupić w wersji z kalibratorem procesowym (PC). Opcja ta łączy w sobie w pełni funkcjonalny kalibrator dokumentujący proces z komunikacją HART oraz wzorcowy (referencyjny) piec z suchą studnią pomiarową. Opcja kalibratora procesowego umożliwia podłączenie czujnika referencyjnego (wzorcowego) PRT oraz max dwóch czujników pomiarowych temperatury. Wzorcowane czujnik temperatury mogą być wyposażone w przetwornik z sygnałem prądowym lub napięciowym. Oprócz funkcji pomiarowych, kalibrator posiada pełną możliwość dokumentowania, tworzenia zadań kalibracji, zapisywania wyników (prze jak i po kalibracji), a także komunikację z przetwornikami HART. Kalibrator procesowy posiada również wbudowany pełny komunikator HART, który umożliwia użytkownikom na odczyt, konfigurację i kalibrację przetworników z komunikacją HART.
Funkcja migawki umożliwia uchwycenie wszystkich informacji wyświetlanych na ekranie za naciśnięciem jednego przycisku. Kalibrator ten umożliwia również rejestrację danych z wszystkich kanałów pomiarowych w funkcji automatycznego kroku. Korzystając z czujnika referencyjnego (wzorcowego) PRT, można wybrać sterowanie do zadanej wartości studni pomiarowej za pomocą czujnika wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika PRT.

Funkcja samokalibracji pieca ADT878-425 do sprawdzania i wzorcowania czujników temperatury.

Użycie zewnętrznego czujnika odniesienia jako wzorca jest najlepszym sposobem wykonania kalibracji temperatury, jednak metoda ta nie zawsze jest konieczna lub wygodna, czasami lepszym wyborem jest użycie do kalibracji wewnętrznego czujnika kontrolnego. Wewnętrzny czujnik kontrolny posiada wysoką dokładność, która w dłuższym czasie może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego dryfu. Funkcja samokalibracji umożliwia przeprowadzenie automatycznej kalibracji wewnętrznego czujnika kontrolnego przy użyciu zewnętrznego czujnika odniesienia. Proces samokalibracji przebiega automatycznie, dając możliwość prześledzenia wyników kalibracji czujnika kontrolnego. Funkcja samokalibracji poprawa dokładność wbudowanego czujnika kontrolnego, ponieważ w wynikach nie trzeba będzie uwzględniać jego długoterminowego dryfu, gdy jest używany jako czujnik odniesienia.

Sposób zamawiania pieca do kalibracji temperatury z serii ADT878 firmy Additel:

  • Piec do kalibracji temperatury ADT878-425: piec do kalibracji i wzorcowania czujników temperatury (termorezystancyjnych i termoelektrycznych (termopar)) w zakresie temperatur 33…425°C. Wersja bez wbudowanego kalibratora procesowego.
  • Piec do kalibracji temperatury ADT878PC-425: piec do kalibracji i wzorcowania czujników temperatury (termorezystancyjnych i termoelektrycznych (termopar)) w zakresie temperatur 33…425°C. Wersja z wbudowanym kalibratorem procesowym.

Zobacz również nasze czujniki temperatury.

ADT878-425 – wzorcowy piec do kalibracji czujników temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót