Przetworniki, mierniki i regulatory przewodności i zasolenia AER-102-ECH (Shinko Technos) – https://acse.pl

AER-102-ECH – przetworniki, mierniki i regulatory przewodności

Cena netto: Zapytaj

  • Zakres pomiarowy przewodności: 0…2000mS
  • Zakres pomiarowy zasolenia: 0.00…20.00%
  • Dokładność: ±0,5%
  • Sygnały analogowe: 4…20mA
  • Max 4 wyjścia przekaźnikowe
  • Regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz
  • Kalibracja automatyczna lub ręczna (2-punktowa)
  • Interfejs RS485 (ModBus RTU/ASCII)
  • Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
  • Stopień ochrony: IP66

Kategoria: .
Producent: .
Zakres pomiarowy 0...2000mS/m
Rozdzielczość ±0,5%
Dokładność ±0,5%
Wyjście prądowe 4...20mA, rozdzielczość 1:12000
Rezyst. obciążenia RLmax=550Ω @24Vdc
Wyjścia przekaź. Przekaźnikowe 3A, 250VAC (regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz)
Zasilanie 24VAC/DC (20...28VAC/DC) lub 230VAC (85...264VAC), 50/60Hz
Temperatura pracy 0...50°C
Wymiary 48 x 96 x 110mm
Stopień ochrony IP66

Opis produktu

Konduktometryczne przetworniki przewodności z serii AER-102-ECH do pomiarów w zakresie średnich i dużych przewodności.

Przetworniki, mierniki i regulatory przewodności (konduktancji) i zasolenia z serii AER-102-ECH przeznaczone są głównie do pomiaru, sterownia i monitoringu przewodności i zasolenia o dużej koncentracji w instalacjach przemysłowych, rolniczych i komunalnych. Nasze przetworniki konduktometryczne AER-102-ECH do pomiaru przewodności wyposażone są standardowo w dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania oraz jedno wyjście analogowe 4-20mA . Ponadto przetworniki przewodności mogą być w komunikację RS485 (Modbus RTU). Wejście pomiarowe przetwornika jest izolowane galwanicznie od wyjść. Wyświetlacz LCD oraz klawiatura pozwalają na podgląd bieżącej przewodności oraz i konfigurację parametrów przetwornika. Budowa i użyte składniki czynią nasze przetworniki konduktancji urządzeniami dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność.

Pomiar przewodności cieczy.

Pomiar przewodności cieczy jest obok pomiaru pH jest najczęściej mierzonym parametrem w analitycznym. Konduktometryczne przetworniki służą głownie do określania jakości wody używanej w procesach produkcyjnych, takich jak przemysł spożywczy (np. produkcja soków), przemysł piwowarski, farmaceutyczny, kosmetyczny oraz w produkcji farb i lakierów. Przewodność cieczy określa zdolność cieczy do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność elektryczna wody umożliwia ocenę stopnia mineralizacji wody, czyli stopnia jej zasolenia. Przewodność elektryczna wody wzrasta wraz ze wzrostem zawartości rozpuszczonych w niej jonów (kationów i anionów). Woda zawierająca małą ilość rozpuszczonych jonów wykazuje małą przewodność elektryczną; woda morska o dużym zasoleniu i dużej ilości rozpuszczonych jonów, bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny. Przewodność elektryczna jest powiązana z twardością wody, im woda jest bardziej twarda tym zawiera więcej kationów wapnia Ca²⁺ i magnezu Mg²⁺, co a za tym idzie ma większa przewodność elektryczną. Przewodność wody zależy od stopnia jej zanieczyszczenia, zwiększa się wraz ze wzrostem zanieczyszczeń w wodzie. Woda czysta praktycznie nie przewodzi prądu elektrycznego. Przewodność cieczy zależy również od temperatury procesu. Wzrost temperatury procesu powoduje zwiększenie ruchliwości jonów, co powoduje wzrost przewodnictwa cieczy. Pomiar przewodności wody wykonuje się również, aby oszacować całkowitą ilość soli rozpuszczonych w wodzie (TDS), która również określa stopień zanieczyszczenia wody.  Do pomiaru i regulacji przewodności wykorzystuje się konduktometryczne sondy przewodności, które współpracują z naszymi przetwornikami i elektronicznymi regulatorami i kontrolerami przewodności. Typowa sonda przewodności składa z dwóch (lub czterech) jednakowych elektrod, które są umieszczone w stałej od siebie odległości. Przepływający prąd pomiędzy elektrodami zależy od przewodności mierzonej cieczy.

Dobór sondy przewodności.

Dobór sondy przewodności polega głównie na wyborze sondy o odpowiedniej stałej celi pomiarowej w zależności od planowanej przewodności cieczy. Należy używać sondy z niską stałą celi do pomiarów mediów o niskiej przewodności, sondy wysoką stałą celi do pomiarów średniej i wysokiej przewodności.

 

 

Zobacz również nasze regulatory PID na szynę, rejestratory wideograficzne oraz manometry cyfrowe.

Karty katalogowe:
Icon
Przetworniki przewodności i zasolenia AER-102-ECH (j. ang.)
Instrukcje obsługi:
Icon
Przetworniki przewodności i zasolenia AER-102-ECH (j. ang.)
Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP): [wp
Icon
Przetworniki pH i przewodności AER-1xx - rysunki CAD
Katalogi:
Icon
Katalog mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) oraz przewodności

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: przetworniki, mierniki i regulatory do pomiaru i regulacji pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), zasolenia, rezystywności,  mętności, zawiesin, tlenu rozpuszczonego, itp.

Icon
Elektrody pH/ORP oraz sondy przewodności, rezystywności, zmętnienia, zawiesin i tlenu rozpuszczonego (j. ang.)