BCD2R, T7672 – ograniczniki temperatury i procesu

BCD2R, T7672 – ograniczniki temperatury i procesu

0,00 

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) BCD2R, T7672. Przemysłowe ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) BCD2R, T7672  firmy Shinko Technos przeznaczone są do zabezpieczania układów regulacji w różnorodnych procesach technologicznych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej, głównie temperatury. Pełnią rolę bezpiecznika temperaturowego, który w momencie przekroczenia ustawionej temperatury rozwiera obwód wykonawczy układu regulacji. Po […]

SKU: BCD2R, T7672

Kategoria:

Producent:

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) BCD2R, T7672.

Przemysłowe ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) BCD2R, T7672  firmy Shinko Technos przeznaczone są do zabezpieczania układów regulacji w różnorodnych procesach technologicznych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej, głównie temperatury. Pełnią rolę bezpiecznika temperaturowego, który w momencie przekroczenia ustawionej temperatury rozwiera obwód wykonawczy układu regulacji. Po przekroczeniu ustawionego ograniczenia oprócz rozłączenia obwodu wykonawczego na wyświetlaczu pojawia się komunikat o przekroczeniu oraz wyświetlany jest czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia alarmu. Sygnalizacja alarmowa nie jest automatycznie wyłączana, mimo że proces powróci do normalnego stanu, ale wymaga od obsługi jej ręcznego skasowania. Ma to na celu, aby obsługa procesu zwróciła uwagę na ewentualną przyczynę wystąpienia alarmu (usunęła ją), oraz jego sutki (np. czy wyrób nie został uszkodzony w wyniku zaistniałej awarii).

Ograniczniki i bezpieczniki temperatury (kontrolery limitu) BCD2R, T7672 - zabezpieczenie obwodu grzewczego BCD2R, T7672

Zabezpieczenie obwodu grzewczego BCD2R, T7672

Dla wielostrefowych układów regulacji zalecany jest montaż takiego zabezpieczenia dla każdej strefy grzewczej pieca,  suszarni, itp. Zabezpieczenia tego typu wymagane są zwłaszcza  w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne).
Ograniczniki temperatury to rozwiązania stosowane w wielu urządzeniach przemysłowych, głównie w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów i tworzyw sztucznych. W ogólnym ujęciu, ich zadanie polega na zabezpieczeniu przed nadmiernym narostem lub spadkiem głównie temperatury lub innych wielkości fizycznych. Przekroczenie granicznej wartości może powodować różne zagrożenia dla zdrowia, życia oraz może prowadzić do uszkodzenia poddawanego obróbce produktu lub urządzenia oraz powstania pożaru.
Dzięki zastosowaniu ograniczników temperatury możliwe jest wczesne wykrywanie i neutralizacja zagrożeń lub zabezpieczenie urządzeń produkcyjnych i materiałów przed ich uszkodzeniem.
Ograniczniki temperatury współpracują zarówno z rezystancyjnymi  jak i termoelektrycznymi czujnikami temperatury oraz standardowymi sygnałami analogowymi (prądowymi lub napięciowymi). Ograniczniki mogą służyć zarówno do zabezpieczenia układów regulacji przed przekroczeniem jak i przed spadkiem temperatury (zobacz poniżej).

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury lub wartości procesu za pomocą ogranicznika BCD2R00-00, T7672.

Ograniczniki temperatury (bezpieczniki) - ograniczenie od góry

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika lub opcjonalnie po ręcznym uruchomieniu.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście limitu OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości [SV-histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie, natomiast kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście ograniczenia OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście ograniczenia OUT1 zostanie z powrotem załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczenia OUT1.
 • Zabezpieczenie przed spadkiem poniżej dolnej temperatury lub wartości procesu za pomocą ogranicznika BCD2R00-00, T7672.

Ograniczniki temperatury (bezpieczniki) - ograniczenie od dołu

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika lub opcjonalnie po ręcznym uruchomieniu.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET, natomiast kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście ograniczenia OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 3. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście bezpiecznika OUT1 zostanie załączone (ON).
 4. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.

Standardowo ograniczniki temperatury i procesu z serii BCD2R00-00, T7672 wyposażone są wyście zabezpieczające oraz jedno wyjście alarmowe EV1. Ponadto bezpieczniki temperatury i procesu mogą być wyposażone w wejście binarne (DI) do zdalnego resetu kontroli limitu oraz interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU) do komunikacji z systemami wizualizacji i monitoringu.
Sztandarowe wykonanie ogranicznika temperatury to BCD2R, T7672, posiada on jedno wyście zabezpieczające, jedno wyjście alarmowe EV1, wyjście retransmisyjne 4…20mA oraz wejście binarne do zdalnego kasowania alarmu.

Zobacz również nasze czujniki temperatury, mierniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót