Regulatory temperatury BCD2

BCD2R, T7672 – ograniczniki temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury
 • Działanie: ograniczenie temperatury od góry lub dołu
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Wejście zdalnego kasowanie alarmu
 • Wyjścia alarmowe
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
<tr">Wejście cyfrowe DIStandardowo wejście zdalnego kasowania alarmu przekroczenia ograniczenia
Wyświetlacz
 • PV: 4 1/2 czerwonych cyfr, 24 x 11mm (HxW)
 • SV: 4 1/2 zielonych cyfr, 14 x 7mm (HxW)
Wejście
 • K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 250ms
Działanie Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury lub przed spadkiem poniżej granicznej temperatury
Wyjście zabezpieczające OUT1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Wyjście alarmowe EV1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Wyjście retransmisyne Wyjście do retransmisji wartości mierzonej lub ustawionego ogramiczenia za pomocą sygnału analogowego 4...20mA
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze czarnym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony Panel czołowy: IP66 (tył obudowy: IP20, zaciski elektryczne: IP00)
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W96xH96xD68mm
Waga Ok. 220g
Funkcje standardowe Korekcja wejścia, blokada nastaw, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, sygnalizacja przekroczenia zakresu wyświetlania/zabezpieczenia, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe, złącze komunikacyjne z do współpracy z konwerterem USB typu CMD-001 (konwerter sprzedawany oddzielnie).
Opcjonalne funkcje:
Wyjście alarmowe EV2 Przekaźnikowe: 1a, 3A ,250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)

Opis produktu

Ograniczniki temperatury i procesów BCD2R,T7672 przeznaczone są do zabezpieczania układów regulacji w różnorodnych procesach technologicznych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem wartości regulowanej, głównie temperatury. Pełnią rolę bezpiecznika temperaturowego, który w momencie przekroczenia ustawionej temperatury rozwiera obwód wykonawczy układu regulacji. Po przekroczeniu ustawionego ograniczenia oprócz rozłączenia obwodu wykonawczego na wyświetlaczu pojawia się komunikat o przekroczeniu oraz wyświetlany jest czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia alarmu. Sygnalizacja alarmowa nie jest automatycznie wyłączana, mimo że proces powróci do normalnego stanu, ale wymaga od obsługi jej ręcznego skasowania. Ma to na celu, aby obsługa procesu zwróciła uwagę na ewentualną przyczynę wystąpienia alarmu (usunęła ją), oraz jego sutki (np. czy wyrób nie został uszkodzony w wyniku zaistniałej awarii).

Dla wielostrefowych układów regulacji zalecany jest montaż takiego zabezpieczenia dla każdej strefy grzewczej pieca,  suszarni, itp. Zabezpieczenia tego typu wymagane są zwłaszcza  w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750 i inne).

Ograniczniki temperatury to rozwiązania stosowane w wielu urządzeniach przemysłowych, głównie w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów i tworzyw sztucznych. W ogólnym ujęciu, ich zadanie polega na zabezpieczeniu przed nadmiernym narostem lub spadkiem głównie temperatury lub innych wielkości fizycznych. Przekroczenie granicznej wartości może powodować różne zagrożenia dla zdrowia, życia oraz może prowadzić do uszkodzenia poddawanego obróbce produktu lub urządzenia oraz powstania pożaru.

Dzięki zastosowaniu ograniczników temperatury możliwe jest wczesne wykrywanie i neutralizacja zagrożeń lub zabezpieczenie urządzeń produkcyjnych i materiałów przed ich uszkodzeniem.

Ograniczniki temperatury współpracują zarówno z rezystancyjnymi  jak i termoelektrycznymi czujnikami temperatury oraz standardowymi sygnałami analogowymi (prądowymi lub napięciowymi). Ograniczniki mogą służyć zarówno do zabezpieczenia układów regulacji przed przekroczeniem jak i przed spadkiem temperatury (zobacz poniżej).

 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznej temperatury.

Ograniczenie temperatury z góry

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście zabezpieczające OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawionej wartości [SV-histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie. Kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście OUT1 zostanie załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.
 • Zabezpieczenie przed spadkiem poniżej granicznej temperatury.

Ograniczenie temperatury z dołu

 1. Działanie zabezpieczające rozpoczyna natychmiast po włączeniu zasilania ogranicznika.
 2. Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej ustawioną wartość zadaną (SV) zaświecą się kontrolki EXCEEDED i RESET. Wyjście zabezpieczające OUT1 zostanie rozłączone (OFF).
 3. Jeżeli wartość mierzona (PV) wzrośnie powyżej ustawioną wartość [SV+histereza OUT1], kontrolka EXCEEDED zgaśnie. Kontrolka RESET będzie się nadal świecić, a wyjście OUT1 pozostanie nadal rozłączone (OFF), aż do momentu wciśnięcia klawisza RST lub zwarcia wejścia zewnętrznego resetu.
 4. Jeżeli zostanie klawisz wciśnięty RST lub zostanie zwarte wejście zewnętrznego resetu, kontrolka RESET zgaśnie, natomiast wyjście OUT1 zostanie załączone (ON).
 5. Podczas, gdy świeci się kontrolka EXCEEDED, nawet wciśniecie klawisza RST lub zwarcie wejścia zewnętrznego resetu. Nie spowoduje to załączenia wyjścia zabezpieczającego OUT1.

Sztandarowe wykonanie ogranicznika temperatury to BCD2R, T7672, posiada on jedno wyście zabezpieczające, jedno wyjście alarmowe EV1, wyjście retransmisyjne 4…20mA oraz wejście binarne do zdalnego kasowania alarmu.

Instrukcje obsługi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł