Regulator temperatury BCR2

BCR2 – regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Regulacja: temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Typ regulacji: 2DOF PID, PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Dokładność: ±0.1% (0.2%)
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wyświetlacz LED 4 1/2 cyfry
 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub prądowe 4…20mA
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub grzanie/chłodzenie
 • Regulacja programowa: 1 program, 9 kroków
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Wyjścia alarmowe/zdarzeń
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Możliwość rozbudowy o funkcje specjalne
 • Wymiary: 48x96x68mm (1/8DIN)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 14 x 5.8mm
 • SV: 5 zielonych cyfr, 14 x 5.8mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra, 14 x 5.8mm
Wejście
 • K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 125ms
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu.
Regulacja
 • 2DOF PID (PID o dwóch stopniach swobody)
 • PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw)
 • PI
 • PD (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • P (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • Włącz/wyłącz (ON/OFF) z ustawianą histerezą
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (rozdzielczość 12000), min. 1MΩ
Wyjście EV1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależna obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Alarm przerwania pętli regulacji Czas zadziałania alarmu przerwania pętli: 0....200 minut oraz  zakres zadziałania alarmu przerwania pętli: 0.0...150.0°C lub 0...1500 (z przecinkiem)
Regulacja programowa
 • Ilość programów: 1
 • Ilość kroków: 9
 • Ilość powtórzeń :0...10000 razy
 • Zakres czasu kroku: 0...99 godzin: 59 minut lub 0...99 minut: 59 sekund
 • Wartość oczekiwania: 0...20% zakresu wejścia lub zakresu skalowania
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze czarnym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony Panel czołowy: IP66 (tył obudowy: IP20, zaciski elektryczne: IP00)
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W48xH96xD68mm
Waga Ok. 160g
Funkcje standardowe Korekta nachylenia charakterystyki, korekcja wejścia, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna po powrocie zasilania, rampa SV (limitowanie prędkości narastania/opadania SV), regulacja programowa, jednostka czasu programu, temperatura startu programu, typ rozpoczęcia regulacji programowej, działanie po przywróceniu zasilania, wyjście końca programu, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, zakresu wyświetlania/regulacji, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe, złącze komunikacyjne z do współpracy z konwerterem USB typu CMD-001 (dostępne na zamówienie).
Opcjonalne funkcje:
Wejścia cyfrowe DI Dwa wejścia binarne przeznaczone do:
 • Zdalne przełączanie wartości zadanych SV1...SV4
 • Wyłączenie wyjścia regulacyjnego
 • Zamiana działania regulacji (wprost/odwrotna)
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 1
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 2
 • Przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną i ręczną
 • Przełączanie zadawania SV na zdalne lub lokalne
 • Start/stop regulacji programowej
 • Wstrzymanie regulacji programowej
 • Opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej
 • Wstrzymanie działania całkującego
Wyjście zdarzeń EV2 Przekaźnikowe: 1a, 3A ,250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Alarm przepalenia grzałki Prąd znamionowy: 20A lub 100A (dla układu 1-fazowego lub 3-fazowego)
Wyjście grzanie/chłodzenie
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)
Wejście zdalnego zadawania Prądowe 4...20mA, max 50mA
Wyjście retransmisyjne Prądowe 4...20mA, rezystancja obciążenia: max. 550Ω
Wyjście zasilania 24V DC ±3V DC (dla prądu obciążenia wynosi 30mA)

Opis produktu

Cyfrowe regulatory temperatury i procesu z serii BCR2.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury BCR2 to nowoczesne, elektroniczne regulatory przeznaczone głównie do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory cyfrowe serii BCR2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny 5-cio cyfrowy wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie regulatora BCR2 do większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury i innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Regulatory cyfrowe z serii BCR2 są standardowo wyposażone w różne algorytmy regulacji (2DOF PID, PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), które mogą być wybierane za pomocą klawiatury z menu regulatora. Nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody) poprawia charakterystykę układu regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning (samo-strojenie)) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów regulacji temperatury i innych wielkości, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat regulowanego procesu.

Elektroniczne regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe przeznaczone są do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami ( np. J, K, N, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury. Regulatory posiadają dwa duże, 5- cyfrowe wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz wyświetla wartość aktualnie mierzoną (PV) lub kod nastawy w trybie nastaw, natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasz cyfrowy regulator temperatury może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCR2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury.

Nasze uniwersalne regulatory temperatury BCR2 umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego,
 • Wybór sposobu działania wyjścia alarmowego,
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
 • Miękki start regulacji – rampa,
 • Regulację programowa (wg krzywej programowej), itp. wg potrzeb użytkownika.

Uniwersalne regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto regulatory elektroniczne z serii BCR2  mogą być również używane do prostej regulacji programowej. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku oddzielnie.

Mikroprocesorowy regulator temperatury BCR2 może być konfigurowany standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów temperatury z serii BCR2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).

Opcjonalne nasze regulatory uniwersalne mogą być wyposażone w:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem,
 • Alarm przepalenia grzałek
 • Max. dwa wejścia binarne do sterowania pracą regulatora
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej)
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do odległych urządzeń (np. rejestratorów temperatury)

Elektroniczne regulatory temperatury BCR2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Tablicowe regulatory temperatury z serii BCR2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury lub jako termostaty elektroniczne.

bcs2-bcr2-bcd2-tryb-nastaw-poczatkowych

Podstawowe cechy naszych uniwersalnych regulatorów z serii BCR2:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych.
  W tym trybie, zostały zebrane niezbędne nastawy, wymagane do uruchomienia procesu regulacji. Proces regulacji może się rozpocząć po wykonaniu nastaw w tym trybie.
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  bcs2-bcr2-bcd2-auto-tuningFunkcja ta może być używana,  gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności temperatury. Parametry PID mogą być obliczany dopiero, gdy temperatura narasta.

(1) Obliczanie AT (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji ‘AT na starcie’

 • Prosta regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa)
  bcs2-bcr2-bcd2-regulacja-programowaRegulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją regulatora. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub wyjścia sygnału czasu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.
 • Ilość kroków: 9
 • Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
 • Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
 • Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
 • Typ rozpoczęcia programu: PV start/PVR start/SV start
 • Ilość powtórzeń: 0 do 10,000
 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie dostępne są wejścia zdarzeń (max 2 wejścia) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście jest standardowe). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.

bcs2-bcr2-bcd2-wymiary

 

 • Mała głębokość zabudowy
  Wszystkie regulatory z serii BCx2 posiadają głębokość zabudowy wynoszącą 60mm.

 

 • Łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC.
  bcs2-bcr2-bcd2-komunikacja-usbPo podłączeniu regulatora temperatury z serii BCx2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) mogą być wykonywana konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do pozostałych za pomocą jednego kliknięcia (tylko przy użyciu regulatorów o takiej samej specyfikacji). Dane mogą być zapisywane w pliku *.csv.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485
Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa przy użyciu sygnału 4...20mA

 

Sposób zamawiania regulatorów temperatury BCR2

 BCR2 R 0 0 0 0  Uniwersalny regulator temperatury 48x96x68mm (W x H x D) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm)
 Wyjście OUT1 R  Przekaźnikowe 1a: 3A, 250VAC
S  Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12V DC 15%
A  Prądowe ciągłe: 4…20mA DC
V  Napięciowe ciągłe: 0…10V DC
 Zasilanie    0          100…240V AC (standard)
1          24V AC/DC
 Wejście   0        Uniwersalne – wielozakresowe (*1)
 Opcja 1 (*2) 0    Brak opcji 1
1    Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie EV2 [EV2]: przekaźnikowe: 3A, 250VAC (*3)
2    Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 [DS]: napięciowe logiczne (do SSR) 0/12 V DC
3    Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 [DA]: prądowe ciągłe 4…20mA
4    Wyjście zasilania przetworników 24VDC [P24]
5    Wyjście zdarzeń [EV2] + wyjście grzanie/chłodzenie [DR], przekaźnikowe 1a, 3A, 250VAC (*3) (*4)
6    Wyjście zdarzeń [EV2] + wyjście grzanie/chłodzenie [DS], napięciowe  (do SSR) 0/12V DC (*3) (*4)
7    Wyjście zdarzeń [EV2] + wyjście grzanie/chłodzenie [DA], prądowe 4…20mA (*3) (*4)
 Opcja 2 (*2)                                                           Wejścia binarne (zdarzeń) [EI] Interfejs komunikacyjny [C5] Alarm przepalenia grzałki [W] Wejście zdalnego zadawania [EIT] Wyjście retransmisyjne [EIT]
0
1 RS-485 20A (*5)
2 RS-485 100A (*5)
3 2 20A (*5)
4 2 100A (*5)
5 2 4…20mA 4…20mA
6 RS-485
7 20A (*5)
8 100A (*5)
 9 2  –
 • (*1) Typ wejścia pomiarowego może zostać wybrany za pomocą klawiatury spośród: 10 termopar, 2 RTD(Pt100) oraz 6 sygnałów prądowych i napięciowych.
 • (*2) Tylko jedna opcja może być wybrana z powyższych dla pola „Opcja 1” i ”Opcja 2”.
 • (*3) Wyjście alarmowe/zdarzeń EV1 jest standardowym wyposażeniem regulatorów. Za pomocą klawiatury może zostać wybrane następujące działanie: wyjście alarmowe (12 typów alarmów oraz brak alarmu), wyjście alarmu przepalenia grzałki, wyjście alarmu przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście podczas AT, wyjście końca programu, wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym, wyjście grzanie/chłodzenie OUT2 (tylko dla opcji EV2).Wyjście alarmu przepalenia grzałki i wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym są dostępne tylko po dodaniu opcji C5W, EIW, C5 lub W.
 • (*4) Gdy opcje EV2+D… i EIT są dodane jednocześnie, zaciski wyjścia retransmisyjnego stają się zaciskami wyjścia EV2, dla takiej konfiguracji wyjście retransmisyjne będzie niedostępne. Dla BCR2 opcja EV2+D… nie może być dodana.
 • (*5) Dla wyjścia regulacyjnego analogowego (prądowego lub napięciowego), alarm przepalenia grzałki nie jest dostępny.

Dedykowane oprogramowanie SWC-BCx01M można pobrać z naszej strony internetowej lub strony producenta.

Oprogramowanie SWC-BCx01M

Oprogramowanie SWC-BCx01M

Oprogramowanie SWC-BCx01M

Podstawowe wersje regulatorów temperatury z serii BCR2:
 • BCR2R00-00: regulator temperatury BCR2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • BCR2S00-00: regulator temperatury BCR2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • BCR2A00-00: regulator temperatury BCR2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
 • BCR2V00-00: regulator temperatury BCR2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

 

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP): Oprogramowanie: Katalogi:  
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł