BCR2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Cyfrowe regulatory temperatury i procesu z serii BCR2. Mikroprocesorowe regulatory temperatury BCR2 to w pełni cyfrowe i uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory), które przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory cyfrowe temperatury serii BCR2 charakteryzuje m.in. mała głębokość […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 14 x 5.8mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LCD, 14 x 5.8mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 14 x 5.8mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
 • 2DOF
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 96x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne
 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe: 3A 230VAC) [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (napięciowe 0/12V (do SSR)) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (prądowe 4…20A) [DA]
 • Wyjście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Cyfrowe regulatory temperatury i procesu z serii BCR2.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury BCR2 to w pełni cyfrowe i uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory), które przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Regulatory cyfrowe temperatury serii BCR2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny (5-cio cyfrowy) wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie regulatora BCR2 do większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury oraz innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Regulatory cyfrowe z serii BCR2 wyposażone są standardowo w różne algorytmy regulacji (PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), a także nowo opracowany algorytm regulacji 2DOFPID. Nowo Algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody) poprawia charakterystykę układu regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Typ algorytmu regulacji może być wybierany za pomocą klawiatury z poziomu menu regulatora. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning (samo-strojenie)) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów regulacji temperatury i innych wielkości, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat regulowanego procesu.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które umożliwia współpracę regulatora z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami (np. J, K, N, T, R, S, B), a także sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury. Regulatory posiadają dwa duże, 5- cyfrowe wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz wskazuje aktualną wartość temperatury (wartość procesu PV) lub kod nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (zadaną procesu SV) lub wartość nastawy (w trybie nastaw). Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasz cyfrowy regulator temperatury może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCR2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury.

Nasze uniwersalne regulatory temperatury BCR2 umożliwiają m.in.:

   • Wybór elementu pomiarowego,
   • Wybór sposobu działania wyjścia alarmowego,
   • Limitowanie prędkości zmian wyjścia,
   • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
   • Miękki start regulacji – rampa,
   • Regulację programowa (wg krzywej programowej), itp. wg potrzeb użytkownika.

Uniwersalne regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto regulatory elektroniczne z serii BCR2  mogą być również używane do prostej regulacji programowej. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku oddzielnie.
Mikroprocesorowy regulator temperatury BCR2 może być konfigurowany standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.
Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów temperatury z serii BCR2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).
Opcjonalne nasze regulatory uniwersalne mogą być wyposażone w:

   • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia),
   • Alarm przepalenia grzałek
   • Max. dwa wejścia binarne do sterowania pracą regulatora
   • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej)
   • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do odległych urządzeń (np. rejestratorów temperatury)

Elektroniczne regulatory temperatury BCR2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.
Tablicowe regulatory temperatury z serii BCR2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury lub jako termostaty elektroniczne.

Wielofunkcyjne regulatory temperatury z serii BCR2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych.
  W tym trybie, zostały zebrane wszystkie niezbędne nastawy regulatora, wymagane do uruchomienia procesu regulacji. Proces regulacji może się rozpocząć po wykonaniu nastaw w tym trybie.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2 - auto-tuningFunkcja ta może być używana,  gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności temperatury. Parametry PID mogą być obliczany dopiero, gdy temperatura narasta.

(1) Obliczanie AT (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji 'AT na starcie’

 • Prosta regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa)
  Regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją regulatora. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub wyjścia sygnału czasu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2 - regulacja programowa

   • Ilość kroków: 9
   • Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
   • Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
   • Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
   • Typ rozpoczęcia programu: PV start/PVR start/SV start
   • Ilość powtórzeń: 0 do 10,000
 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie dostępne są wejścia zdarzeń (max 2 wejścia) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście jest standardowe). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy
  Wszystkie regulatory z serii BCx2 posiadają głębokość zabudowy wynoszącą 60mm.
 • Łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC.
  Po podłączeniu regulatora temperatury z serii BCx2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) mogą być wykonywana konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do pozostałych za pomocą jednego kliknięcia (tylko przy użyciu regulatorów o takiej samej specyfikacji). Dane mogą być zapisywane w pliku *.csv.

Cyfrowe regulatory temperatury BCR2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy z interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa - cyfrowe regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulatory temperatury BCR2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.
Regulacja wielostrefowa - cyfrowe regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2

Główne zastosowania regulatorów temperatury z serii BCR2:

   • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
   • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
   • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
   • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
   • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
   • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
   • Maszyny pakujące,
   • Piece laboratoryjne,
   • Piece piekarnicze i cukiernicze,
   • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
   • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu,
   • Ogrodnictwo (szklarnie),
   • Wentylacja i klimatyzacja, itp.

Podstawowe wersje regulatorów temperatury z serii BCR2:

   • BCR2R00-00: cyfrowy regulator temperatury PID z serii BCR2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
   • BCR2S00-00: cyfrowy regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
   • BCR2A00-00: cyfrowy regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
   • BCR2V00-00: cyfrowy regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

BCR2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót