BCR2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Elektroniczne regulatory temperatury i procesu z algorytmem regulacji PID z serii BCR2. Wielofunkcyjne regulatory temperatury BCR2 to w pełni elektroniczne i wielofunkcyjne regulatory temperatury ( uniwersalne termoregulatory). Regulatory PID z serii BCR2 przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 14x 5.8mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LCD, 14 x 5.8mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 14 x 5.8mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T , N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

±0.1% (lub ±0.2%) w zależności od typu wejścia

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
 • Regulacja  2DOF PID
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 96x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne
 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): przekaźnikowe: 3A, 230VAC [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): napięciowe 0/12V (do SSR) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): prądowe 4…20A [DA]
 • Wyjście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Elektroniczne regulatory temperatury i procesu z algorytmem regulacji PID z serii BCR2.

Wielofunkcyjne regulatory temperatury BCR2 to w pełni elektroniczne i wielofunkcyjne regulatory temperatury ( uniwersalne termoregulatory). Regulatory PID z serii BCR2 przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Uniwersalne regulatory temperatury serii BCR2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duże i czytelne wyświetlacze oraz kontrolki LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, możliwe jest zastosowanie naszych mikroprocesorowych regulatorów z serii BCR2 do większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury oraz innych parametrów procesowych w wielu gałęziach przemysłu.

Nasz uniwersalny i wielofunkcyjny regulator z serii BCR2 wyposażony jest w różne algorytmy regulacji (PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz). Dodatkowo regulator wyposażony jest nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID. Nowy algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody) poprawia charakterystykę układu regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Typ algorytmu regulacji może być wybierany za pomocą lokalnej klawiatury z poziomu menu regulatora. Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning (samo-strojenie)) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów kontroli i regulacji temperatury, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat algorytmu regulacji PID oraz regulowanego procesu.

Nasze przemysłowe regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które umożliwia współpracę regulatora z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami (np. J, K, N, T, R, S, B), a także sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą lokalnej klawiatury. Nasze wielofunkcyjne regulatory PID posiadają dwa duże wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz przeznaczony jest do wyświetlania  wartości mierzonej temperatury (wartość procesu PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw). Natomiast dolny wyświetlacz przeznaczony jest do wyświetlania wartości zadanej temperatury (zadanej wartości procesu SV) lub wartość nastawy (w trybie nastaw). Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasz uniwersalny regulator temperatury może być wyposażony w wyjścia regulacyjne przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (m.in. do sygnalizacji stanów alarmowych). Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCR2 mogą również pełnić funkcję lokalnego wskaźnika i miernika temperatury.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury BCR2 umożliwiają m.in.:

   • Wyboru elementu pomiarowego.
   • Wyboru sposobu działania wyjścia alarmowego.
   • Limitowania prędkości zmian wyjścia regulacyjnego.
   • Zmianę działania wyjścia regulacyjnego z grzania na chłodzenie (i odwrotnie).
   • Miękki start regulacji – rampa.
   • Regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.
   • Regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie.

Uniwersalne regulatory temperatury BCR2 wyposażone są w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto elektroniczne regulatory temperatury z serii BCR2 mogą być również używane do prostej regulacji programowej, jako regulatory programowalne. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku niezależnie.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury BCR2 mogą być konfigurowane lokalnie za pomocą standardowej klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji regulatorów. Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację naszych wielofunkcyjnych regulatorów temperatury z serii BCR2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz innymi systemami automatyki (SCADA).

Opcjonalne nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu mogą być wyposażone w:

   • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia).
   • Alarm przepalenia grzałek.
   • Max. dwa wejścia binarne do sterowania pracą regulatora.
   • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej).
   • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do odległych urządzeń (np. rejestratorów temperatury)

Elektroniczne regulatory temperatury BCR2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju tablicach i panelach sterowniczych  maszyn i urządzeń: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto nasze wielofunkcyjne regulatory temperatury PID mogą być stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Tablicowe regulatory temperatury z serii BCR2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako lokalne wyświetlacze i i mierniki temperatury.

Elektroniczne i wielofunkcyjne regulatory temperatury i procesu z algotytmem PID z serii BCR2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych.
  W tym trybie, zostały zebrane wszystkie niezbędne nastawy regulatora, wymagane do uruchomienia procesu regulacji. Proces regulacji może się rozpocząć po wykonaniu nastaw w tym trybie.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory (PID) z serii BCS2, BCR2 i BCD2 - auto-tuningFunkcja ta może być używana,  gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności temperatury. Parametry PID mogą być obliczany dopiero, gdy temperatura narasta.

(1) Obliczanie AT (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji 'AT na starcie’

 • Prosta regulacja programowa (regulator programowy)
  Regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją regulatora. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub wyjścia sygnału czasu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

Elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory (PID) z serii BCS2, BCR2 i BCD2 - regulacja programowa

   • Ilość kroków: 9
   • Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
   • Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
   • Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
   • Typ rozpoczęcia programu: PV start/PVR start/SV start
   • Ilość powtórzeń: 0 do 10,000
 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie dostępne są wejścia zdarzeń (max 2 wejścia) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście jest standardowe). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy.
  Wszystkie regulatory z serii BCx2 posiadają głębokość zabudowy wynoszącą 60mm.
 • Łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC.
  Po podłączeniu regulatora temperatury z serii BCx2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) mogą być wykonywana konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do pozostałych za pomocą jednego kliknięcia (tylko przy użyciu regulatorów o takiej samej specyfikacji). Dane mogą być zapisywane w pliku *.csv.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury (PID) BCR2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy z interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulatory wielostrefowe - elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485 – regulatory programowalne

Elektroniczne regulatory temperatury BCR2 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulatory wielostrefowe - elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2 i BCD2

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485 – regulatory wielokanałowe

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Główne zastosowania elektronicznych regulatorów temperatury z serii BCR2:

   • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
   • Regulatory PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
   • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
   • Regulatory PID do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
   • Regulatory programowalne do pieca do wypału ceramiki,
   • Regulatory PID do wytopu szkła,
   • Regulatory programowalne do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
   • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
   • Regulatory PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
   • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek i extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
   • Termoregulatory i regulatory PID maszyn pakujących,
   • Regulatory PID do pieców laboratoryjnych,
   • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
   • Regulatory do komór i inkubatorów (do wylęgu np. drobiu),
   • Regulatory do instalacji przemysłowych i technologicznych.
   • Ogrodnictwo (szklarnie),
   • Wentylacja i klimatyzacja, itp.

Podstawowe wersje uniwersalnych regulatorów temperatury z serii BCR2:

   • Regulator BCR2R00-00: elektroniczny regulator temperatury PID z serii BCR2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
   • Regulator BCR2S00-00: elektroniczny regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
   • Regulator BCR2A00-00: elektroniczny regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
   • Regulator BCR2V00-00: elektroniczny regulator temperatury PID z BCR2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

BCR2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót