BCS2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (termoregulatory) z serii BCS2. Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2 to nowoczesne i uniwersalne termoregulatory, które przeznaczone do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Nasze uniwersalne regulatory temperatury – termoregulatory z serii BCS2 charakteryzuje m.in. mała […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 8.8 x 3.9mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LRD, 8.8 x 3.9mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 8.8 x 3.9mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
 • 2DOF
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 48 x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne
 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe: 3A 230VAC) [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (napięciowe 0/12V (do SSR)) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (prądowe 4…20A) [DA]
 • Wyjście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (termoregulatory) z serii BCS2.

Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2 to nowoczesne i uniwersalne termoregulatory, które przeznaczone do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Nasze uniwersalne regulatory temperatury – termoregulatory z serii BCS2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, nasze uniwersalne regulatory BCS2 mogą być stosowane w większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury oraz innych wielkości procesowych.

Uniwersalne regulatory temperatury z serii BCS2 wyposażone są w różne algorytmy regulacji (PID, PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), które mogą być wybierane za pomocą klawiatury z menu regulatora. W regulatorze z serii BCS2 dostępny jest również nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody (podwójny algorytm PID), który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Zaawansowana funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów stabilizacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji.

Uniwersalne wejście pomiarowe w przemysłowych regulatorów temperatury z serii BCS2.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe do którego mogą być podłączone zarówno czujniki temperatury (rezystancyjne Pt100 i termopary (np. J, K, N, T, R, S, B), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się za pomocą klawiatury. Nasze uniwersalne regulatory posiadają dwa duże (5- cyfrowe) wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz przeznaczony jest do wyświetla aktualnej temperatury  (wartości procesu PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą, a także nowo opracowany 2DOF PID. Nasz uniwersalny regulator temperatury w zależności od potrzeb może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (np. do sygnalizacji stanów alarmowych). Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii BCS2 mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury oraz procesu.

Mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory temperatury BCS2 posiadają następujące możliwości:

 • wyboru elementu pomiarowego,
 • wyboru sposobu działania wyjścia alarmowego,
 • limitowania prędkości zmian wyjścia regulacyjnego,
 • zmianę działania wyjścia regulacyjnego z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
 • miękki start regulacji – rampa,
 • regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.

Mikroprocesorowe regulatory BCS2 wyposażone zostały również w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto regulatory BCS2  mogą być również używane do prostej regulacji programowej jak regulatory programowalne. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z ustawienia wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączona/wyłączona dla każdego kroku oddzielnie.

Uniwersalne regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2 mogą być konfigurowane standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.
Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów temperatury z serii BCS2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).
Opcjonalne nasze uniwersalne regulatory temperatury mogą być wyposażone w szereg dodatkowych funkcji i wyjść:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia),
 • Alarm przepalenia grzałek,
 • Max. dwa wejścia binarne (cyfrowe) do sterowania pracą regulatora (start/stop regulacji, przełączenie wartości zadanej, wyłączenie wyjścia regulacyjnego, itp.),
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do innych urządzeń (np. rejestratorów temperatury).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i sterowniki temperatury BCS2, BCR2, BCD2Mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory temperatury BCS2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.
Tablicowe regulatory temperatury z serii BCS2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury oraz jako termostaty elektroniczne.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych regulatora temperatury BCS2.
  W tym trybie, zostały zebrane wszystkie niezbędne i podstawowe nastawy, wymagane do ustawienia przed rozpoczęciem procesu regulacji.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - auto-tuningFunkcja auto-tuningu na starcie może być używana, gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności procesu regulacji (temperatury). Parametry PID mogą być obliczane dopiero, gdy wartość regulowana narasta (temperatura).

(1) Obliczanie parametrów PID (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji auto-tuningu na starcie

 • Regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa) – profil temperatury
  Prosta regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją naszego regulatora, co czyni go prostym regulatorem programowalnym. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub włączenia wyjścia w ustawionym momencie programu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

Regulatory i kontrolery temperatury BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja programowa

– Ilość kroków: 9
– Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
– Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
– Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
– Typ rozpoczęcia programu: od wartości mierzonej (PV) lub od ustawionej wartości (SV)
– Ilość powtórzeń: 0 do 10,000

 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Opcjonalnie regulator może być wyposażony w wejścia cyfrowe (zdarzeń) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście zdarzeń jest w standardzie). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy
  Regulator procesowy z serii BCS2 posiadają małą głębokość zabudowy wynoszącą 60mm, co powoduje że regulator może być montowany w bardzo płytkich szafkach i panelach kontrolnych.
 • Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą komputera PC.
  Po podłączeniu regulatora z serii BCS2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) może być wykonywana zdalna konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do innych regulatorów za pomocą jednego kliknięcia (funkcja dostępna tylko regulatorów o takiej samej specyfikacji). Ustawienia regulatora mogą być zapisywane w pliku *.csv.

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485 i regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Każda strefa może ustawioną wartość przesunięcia punktu pracy (regulacji).
Mikroprocesorowe regulatory temperatury (regulatory) BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora programowalnego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.
Uniwersalne regulatory i sterowniki temperatury BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Główne zastosowania uniwersalnych regulatorów temperatury z serii BCS2:

   • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
   • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
   • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
   • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
   • Piece do wypału ceramiki,
   • Piece i wanny do wytopu szkła,
   • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
   • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
   • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
   • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
   • Maszyny pakujące,
   • Piece laboratoryjne,
   • Piece piekarnicze i cukiernicze,
   • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
   • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje uniwersalnych regulatorów temperatury z serii BCS2:

 • BCS2R00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • BCS2S00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • BCS2A00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
 • BCS2V00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz ekranowe rejestratory temperatury.

BCS2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót