Regulator temperatury BCS2 (Shinko Technos)

BCS2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Mikroprocesorowe regulatory temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Typ regulacji: 2DOF PID, PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Wejście: Pt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 0/4…20mA, 0…1/5/10V, 1…5V
 • Dokładność: ±0.1% (0.2%)
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wyświetlacz LED (5 cyfrowy)
 • Wyjście: przekaźnikowe, SSR lub prądowe 4…20mA
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzanie, chłodzenie lub grzanie/chłodzenie
 • Regulacja programowa: 1 program, 9 kroków
 • Regulacja automatyczna/ręczna
 • Wyjścia alarmowe/zdarzeń
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Możliwość rozbudowy o funkcje specjalne
 • Wymiary: 48x48x68mm (1/16DIN)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 12.4 x 5.8mm (HxW)
 • SV: 5 zielonych cyfr, 8.8 x 3.9mm (HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury: Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa
 • 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • 0...1V, 0...5V, 1…5V, 0...10VDC
Dokładność
 • Termopary: typowo ±0.2% zakresu ±1 cyfra
 • RTD: ±0.1% zakresu ±1 cyfra
 • Prądowe i napięciowe: ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Wpływ temp. otocz. 50ppm/°C dla każdego zakresu
Próbkowanie 125ms
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu.
Regulacja
 • 2DOF PID (PID o dwóch stopniach swobody)
 • PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw)
 • PI
 • PD (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • P (z funkcja automatycznego/ręcznego kasowania offsetu)
 • Włącz/wyłącz (ON/OFF) z ustawianą histerezą
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 • Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (rozdzielczość 12000), min. 1MΩ
Wyjście EV1 Przekaźnikowe: 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
Typ alarmu Typ alarmu i sposób działania wyjścia mogą być wybierane za pomocą klawiatury spośród następujących: brak działania, górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależna obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem
Alarm przerwania pętli regulacji Czas zadziałania alarmu przerwania pętli: 0....200 minut oraz  zakres zadziałania alarmu przerwania pętli: 0.0...150.0°C lub 0...1500 (z przecinkiem)
Regulacja programowa
 • Ilość programów: 1
 • Ilość kroków: 9
 • Ilość powtórzeń :0...10000 razy
 • Zakres czasu kroku: 0...99 godzin: 59 minut lub 0...99 minut: 59 sekund
 • Wartość oczekiwania: 0...20% zakresu wejścia lub zakresu skalowania
Materiał obudowy Niepalna żywica w kolorze czarnym
Panel Folia membranowa
Stopień ochrony Panel czołowy: IP66 (tył obudowy: IP20, zaciski elektryczne: IP00)
Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz lub 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy 100...240VAC: ok. 11VA
Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgot. otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Wymiary zewnętrzne W48xH48xD68mm
Waga Ok. 110g
Funkcje standardowe Korekta nachylenia charakterystyki, korekcja wejścia, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna po powrocie zasilania, rampa SV (limitowanie prędkości narastania/opadania SV), regulacja programowa, jednostka czasu programu, temperatura startu programu, typ rozpoczęcia regulacji programowej, działanie po przywróceniu zasilania, wyjście końca programu, samo diagnostyka, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, zakresu wyświetlania/regulacji, błąd wejścia (przekroczenie zakresu), sygnalizacja uszkodzenia czujnika, wskazania startowe, złącze komunikacyjne z do współpracy z konwerterem USB typu CMD-001 (dostępne na zamówienie).
Opcjonalne funkcje:
Wejścia cyfrowe DI Dwa wejścia binarne przeznaczone do:
 • Zdalne przełączanie wartości zadanych SV1...SV4
 • Wyłączenie wyjścia regulacyjnego
 • Zamiana działania regulacji (wprost/odwrotna)
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 1
 • Włączenie wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego 2
 • Przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną i ręczną
 • Przełączanie zadawania SV na zdalne lub lokalne
 • Start/stop regulacji programowej
 • Wstrzymanie regulacji programowej
 • Opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej
 • Wstrzymanie działania całkującego
Wyjście zdarzeń EV2 Przekaźnikowe: 1a, 3A ,250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Alarm przepalenia grzałki Prąd znamionowy: 20A lub 100A (dla układu 1-fazowego lub 3-fazowego)
Wyjście grzanie/chłodzenie
 • Przekaźnikowe: 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4)
 • Napięciowe logiczne: 0...12VDC ±15%, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mADC (rozdzielczość 12000), max. 550Ω
 Interfejs komunikacyjny  RS-485 (protokół producenta lub Modbus RTU/ASCII)
Wejście zdalnego zadawania Prądowe 4...20mA, max 50mA
Wyjście retransmisyjne Prądowe 4...20mA, rezystancja obciążenia: max. 550Ω
Wyjście zasilania 24V DC ±3V DC (dla prądu obciążenia wynosi 30mA)

Opis produktu

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (uniwersalne termoregulatory) z serii BCS2.

Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2 to nowoczesne i uniwersalne urządzenia przeznaczone do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Nasze uniwersalne regulatory temperatury z serii BCS2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duży i czytelny wyświetlacz LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, nasze uniwersalne regulatory BCS2 mogą być stosowane w większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury oraz innych wielkości procesowych.

Uniwersalne regulatory temperatury z serii BCS2 wyposażone są w różne algorytmy regulacji (PID, PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz), które mogą być wybierane za pomocą klawiatury z menu regulatora. W regulatorze z serii BCS2 dostępny jest również nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID (algorytm PID o dwóch stopniach swobody (podwójny algorytm PID), który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Zaawansowana funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów stabilizacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji.

Uniwersalne wejście pomiarowe w przemysłowych regulatorów temperatury z serii BCS2.

Elektroniczne regulatory temperatury BCS2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe do którego mogą być podłączone zarówno czujniki temperatury (rezystancyjne Pt100 i termopary (np. J, K, N, T, R, S, B), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się za pomocą klawiatury. Nasze uniwersalne regulatory posiadają dwa duże (5- cyfrowe) wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz przeznaczony jest do wyświetla aktualnej temperatury  (wartości procesu PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą, a także nowo opracowany 2DOF PID. Nasz uniwersalny regulator temperatury w zależności od potrzeb może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (np. do sygnalizacji stanów alarmowych). Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii BCS2 mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury oraz procesu.

Mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory temperatury BCS2 posiadają następujące możliwości:

 • wyboru elementu pomiarowego,
 • wyboru sposobu działania wyjścia alarmowego,
 • limitowania prędkości zmian wyjścia regulacyjnego,
 • zmianę działania wyjścia regulacyjnego z grzania na chłodzenie (i odwrotnie),
 • miękki start regulacji – rampa,
 • regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.

Mikroprocesorowe regulatory BCS2 wyposażone zostały również w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto regulatory BCS2  mogą być również używane do prostej regulacji programowej jak regulatory programowalne. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku składa się z ustawienia wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości funkcji oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączona/wyłączona dla każdego kroku oddzielnie.

Uniwersalne regulatory temperatury BCS2 mogą być konfigurowane standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów temperatury z serii BCS2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).

Opcjonalne nasze uniwersalne regulatory temperatury mogą być wyposażone w szereg dodatkowych funkcji i wyjść:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia),
 • Alarm przepalenia grzałek,
 • Max. dwa wejścia binarne (cyfrowe) do sterowania pracą regulatora (start/stop regulacji, przełączenie wartości zadanej, wyłączenie wyjścia regulacyjnego, itp.),
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej),
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do innych urządzeń (np. rejestratorów temperatury).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2Mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory temperatury BCS2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Tablicowe regulatory temperatury z serii BCS2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury oraz jako termostaty elektroniczne.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii BCS2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych regulatora temperatury BCS2.
  W tym trybie, zostały zebrane wszystkie niezbędne i podstawowe nastawy, wymagane do ustawienia przed rozpoczęciem procesu regulacji.
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji.
  Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - auto-tuningFunkcja auto-tuningu na starcie może być używana, gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności procesu regulacji (temperatury). Parametry PID mogą być obliczane dopiero, gdy wartość regulowana narasta (temperatura).

(1) Obliczanie parametrów PID (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji auto-tuningu na starcie

 • Regulacja programowa (krzywa 9- odcinkowa) – profil temperatury
  Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 -regulacja programowaProsta regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją naszego regulatora, co czyni go prostym regulatorem programowalnym. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub włączenia wyjścia w ustawionym momencie programu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

– Ilość kroków: 9
– Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
– Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
– Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
– Typ rozpoczęcia programu: od wartości mierzonej (PV) lub od ustawionej wartości (SV)
– Ilość powtórzeń: 0 do 10,000

 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń.
  Mikroprocesorowe regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - wymiaryOpcjonalnie regulator może być wyposażony w wejścia cyfrowe (zdarzeń) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście zdarzeń jest w standardzie). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy
  Regulator procesowy z serii BCS2 posiadają małą głębokość zabudowy wynoszącą 60mm, co powoduje że regulator może być montowany w bardzo płytkich szafkach i panelach kontrolnych.
 • Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą komputera PC.
  Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - komunikacjaPo podłączeniu regulatora z serii BCS2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) może być wykonywana zdalna konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do innych regulatorów za pomocą jednego kliknięcia (funkcja dostępna tylko regulatorów o takiej samej specyfikacji). Ustawienia regulatora mogą być zapisywane w pliku *.csv.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485 i regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Każda strefa może ustawioną wartość przesunięcia punktu pracy (regulacji).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora programowalnego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulatory temperatury i termoregulatory BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Dedykowane oprogramowanie SWC-BCx01M do konfiguracji i monitoringu uniwersalnych regulatorów temperatury BCS2.

Regulatory temperatury - oprogramowanie do regulatorów temperatury SWC-BCx01M

Regulatory temperatury - oprogramowanie do regulatorów temperatury SWC-BCx01M

Główne zastosowania uniwersalnych regulatorów temperatury z serii BCS2:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje uniwersalnych regulatorów temperatury z serii BCS2:

 • BCS2R00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • BCS2S00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12V (do SSR)
 • BCS2A00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem prądowym ciągłym 4…20mA
 • BCS2V00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 z wyjściem napięciowym ciągłym 0…10V

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz ekranowe rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 (j. pol)

Karta katalogowa przemysłowych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej (panelowej) z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 (j.pol.)

Instrukcja obsługi i programowania uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - schemat programowania (j. pol.)

Skrócony schemat programowania dla uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 (j.ang.)

Instrukcja obsługi i programowania uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej (panelowej) z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Icon
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - protokół komunikacyjny (j. ang.)

Protokół komunikacyjny (Shinko, ModBus RTU/ASCII) dla uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu do zabudowy tablicowej z serii BCS2, BCR2 oraz BCD2.

Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Regulatory temperatury BCS2 - rysunki CAD
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2 - SWM-BCx201M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł