BCS2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (termoregulatory PID) z serii BCS2. Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2 to nowoczesne, elektroniczne, wielofunkcyjne i w pełni uniwersalne termoregulatory PID. Regulatory BCS2 przeznaczone są do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze uniwersalne […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 8.8 x 3.9mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LRD, 8.8 x 3.9mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 8.8 x 3.9mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

±0.1% (lub ±0.2%) w zależności od typu wejścia

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
 • Regulacja 2DOF PID
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

48 x 48 x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne
 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): przekaźnikowe: 3A, 230VAC [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): napięciowe 0/12V (do SSR) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (regulacja typu grzanie/chłodzenie): prądowe 4…20A [DA]
 • Wyjście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (termoregulatory PID) z serii BCS2.

Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2 to nowoczesne, elektroniczne, wielofunkcyjne i w pełni uniwersalne termoregulatory PID. Regulatory BCS2 przeznaczone są do pomiaru, kontroli, stabilizacji i regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu i wielu innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory PID) z serii BCS2 charakteryzuje m.in. mała głębokość zabudowy (60mm) oraz duże i czytelne wyświetlacze LED. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcją użytkowym, nasze uniwersalne regulatory z algorytmem PID z serii BCS2 mogą być stosowane w większości typowych zadań kontroli i stabilizacji temperatury oraz innych wielkości technologicznych i procesowych.

Uniwersalne regulatory temperatury z serii BCS2 wyposażone są w algorytmy regulacji: PID, PID, PD, PI, P oraz włącz/wyłącz). Algorytm regulacji może być wybierany z menu regulatora za pomocą lokalnej klawiatury. Regulatory z serii BCS2 wyposażone są również w nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID. 2DOF PID jest to algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody (podwójny algorytm PID), który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej. Zaawansowana funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów stabilizacji temperatury, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat regulacji PID, jak i samego procesu regulacji.

Przemysłowe regulatory temperatury (wielofunkcyjne termoregulatory PID) z serii BCS2 – uniwersalne wejście pomiarowe.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe do którego mogą być podłączone zarówno czujniki temperatury (rezystancyjne Pt100 i termopary (np. J, K, N, T, R, S, B), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…1V, 1…5V lub 0…10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, sposobu regulacji, zakresu wskazań, ustawień alarmów odbywa się za pomocą klawiatury. Nasze uniwersalne regulatory posiadają dwa duże (5- cyfrowe) wyświetlacze LED. Górny wyświetlacz przeznaczony jest do wyświetla aktualnej temperatury  (wartości procesu PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną temperatury (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji m.in. PID, z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą, a także nowo opracowany 2DOF PID. Nasz uniwersalny regulator temperatury w zależności od potrzeb może być wyposażony w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do sterowania przekaźnikiem SSR), ciągłe prądowe lub napięciowe oraz przekaźnikowe wyjścia zdarzeń (np. do sygnalizacji stanów alarmowych). Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu z serii BCS2 mogą również pracować jako tradycyjne elektroniczne wskaźniki i mierniki temperatury oraz procesu.

Uniwersalne regulatory temperatury (elektroniczne termoregulatory PID) z serii BCS2 – podstawowa funkcjonalność:

 • Wyboru elementu pomiarowego (regulator uniwersalny).
 • Wyboru sposobu działania wyjścia alarmowego.
 • Limitowania prędkości zmian wyjścia regulacyjnego.
 • Zmianę działania wyjścia regulacyjnego z grzania na chłodzenie (i odwrotnie).
 • Miękki start regulacji – rampa.
 • Regulację programowa, itp. wg potrzeb użytkownika.
 • Regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie.

Mikroprocesorowe regulatory BCS2 z algorytmem regulacji PID wyposażone zostały również w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (tzw. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości). Ponadto regulatory BCS2 mogą być również używane do prostej regulacji programowej, jako regulatory programowalne (procesowe). Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie każdego kroku programu składa się z ustawienia wartości zadanej temperatury (wartości do której regulator ma dojść w danym kroku), czasu kroku (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości oczekiwania (t.j. dopuszczalnej odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną, a  temperaturą na końcu kroku, która musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego kroku). Funkcja oczekiwania może być włączona/wyłączona dla każdego kroku niezależnie.

Uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory) z serii BCS2 mogą być konfigurowane standardowo za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego z konwerterem USB/TTL typu CMD-001 oraz oprogramowania do konfiguracji, rejestracji i monitoringu temperatury SWM-BCx01M.
Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem Modbus ASCII, Modbus RTU  lub Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów temperatury z serii BCS2 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami automatyki (SCADA).
Opcjonalne nasze uniwersalne regulatory temperatury mogą być wyposażone w szereg dodatkowych funkcji i wyjść:

 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do sterowania chłodzeniem lub regulacji trójstawnej typu grzanie / chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia / rozsunięcia).
 • Alarm przepalenia grzałek.
 • Max. dwa wejścia binarne (cyfrowe) do sterowania pracą regulatora (start/stop regulacji, przełączenie wartości zadanej, wyłączenie wyjścia regulacyjnego, itp.).
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania (4…20mA) – do zdalnego ustawiania wartości zadanej (np, podczas regulacji kaskadowej).
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA) – do retransmisji wartości mierzonej do innych urządzeń (np. rejestratorów temperatury).

Mikroprocesorowe i uniwersalne regulatory temperatury BCS2 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach: wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania), piecach piekarniczych i komorach wędzarniczych. Ponadto regulatory temperatury są stosowane w różnych instalacjach przesyłowych, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.
Tablicowe regulatory temperatury z serii BCS2 ze względu na niski koszty są często stosowane jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury oraz jako termostaty elektroniczne.

Uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory) z serii BCS2 – podstawowe cechy:

 • Wygodny tryb nastaw początkowych regulatora temperatury BCS2.
  W tym trybie, zostały zebrane wszystkie niezbędne i podstawowe nastawy, wymagane do ustawienia przed rozpoczęciem procesu regulacji.
 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Funkcja auto-tuningu na starcie regulacji (regulator PID).
  Regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2 BCR2, BCD2 - funkcja auto-tuninguFunkcja auto-tuningu na starcie może być używana, gdy zwykły auto-tuning (AT) nie będzie mógł być wykonany z powodu zmienności procesu regulacji (temperatury). Parametry PID mogą być obliczane dopiero, gdy wartość regulowana narasta (temperatura).

(1) Obliczanie parametrów PID (od startu, aż do ustabilizowania się wartości mierzonej na poziomie wartości zadanej)
(2) Koniec obliczania parametrów PID
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID za pomocą funkcji auto-tuningu na starcie

 • Regulacja programowa (regulator programowalny) – profil temperatury
  Prosta regulacja programowa 9 odcinkowa jest standardową funkcją naszego regulatora, co czyni go prostym regulatorem programowalnym. Regulator posiada możliwość ustawienia alarmu zakończenia programu lub włączenia wyjścia w ustawionym momencie programu. Wbudowana w regulator funkcja oczekiwania zabezpiecza proces regulacji przed przejściem do następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie wejdzie w zakres działania funkcji.

Regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja programowa

– Ilość kroków: 9
– Długość czas kroku: 00:00 do 99:59 (godziny: minuty, minuty: sekundy)
– Wartość oczekiwania: 0 do 20% zakresu wejścia
– Działanie po wznowieniu zasilania: stop/kontynuacja/wstrzymanie
– Typ rozpoczęcia programu: od wartości mierzonej (PV) lub od ustawionej wartości (SV)
– Ilość powtórzeń: 0 do 10,000

 • Różnorodność funkcji wejść/ wyjść zdarzeń (regulator uniwersalny).
  Opcjonalnie regulator może być wyposażony w wejścia cyfrowe (zdarzeń) i wyjścia zdarzeń (1 wyjście zdarzeń jest w standardzie). Dla wyjścia zdarzeń mogą być wybrane następujące funkcję: wyjście grzanie/chłodzenie, wyjście alarmowe, wyjście alarmu przepalenia grzałki, alarm przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście końca programu itp.
 • Mała głębokość zabudowy (regulatory kompaktowe).
  Regulator procesowy z serii BCS2 posiadają małą głębokość zabudowy wynoszącą 60mm, co powoduje że regulator może być montowany w bardzo płytkich szafkach i panelach kontrolnych.
 • Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą komputera PC.
  Po podłączeniu regulatora z serii BCS2 do komputera PC za pomocą kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddzielnie) może być wykonywana zdalna konfiguracja regulatora bez podłączania zasilania. Ustawienia regulatora mogą być drukowane lub kopiowane do innych regulatorów za pomocą jednego kliknięcia (funkcja dostępna tylko regulatorów o takiej samej specyfikacji). Ustawienia regulatora mogą być zapisywane w pliku *.csv.

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485 i elektronicznych regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Każda strefa może ustawioną wartość przesunięcia punktu pracy (regulacji).
Uniwersalne regulatory temperatury i termoregulatory PID z serii BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA i elektronicznych regulatorów temperatury BCS2.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora programowalnego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.
Regulatory temperatury i termoregulatory z serii BCS2, BCR2, BCD2 - regulacja wielostrefowa

Uniwersalne regulatory temperatury (termoregulatory PID) z serii BCS2 – przykładowe zastosowanie:

   • Regulatory programowalne do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
   • Regulatory PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
   • Regulatory do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
   • Regulatory do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
   • Regulatory programowalne do pieców do wypału ceramiki,
   • Regulatory PID do pieców do wytopu szkła,
   • Regulatory programowalne do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
   • Regulatory programowalne do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
   • Regulatory PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
   • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek, extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
   • Termoregulatory i regulatory PID do maszyn pakujących,
   • Regulatory do pieców laboratoryjnych,
   • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
   • Regulatory do komór i inkubatorów (do wylęgu np. drobiu),
   • Regulatory do instalacji przemysłowych i technologicznych.
   • Regulatory do ogrodnictwa i rolnictwa,
   • Regulatory PID do wentylacji i klimatyzacji, itp.

Uniwersalne regulatory temperatury i termoregulatory  PID z serii BCS2 – podstawowe konfiguracje:

 • Termoregulator BCS2R00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 do zabudowy panelowej oraz z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym: 3A, 250VAC.
 • Termoregulator BCS2S00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 do zabudowy panelowej oraz z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym: 0/12V (do SSR).
 • Termoregulator BCS2A00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 do zabudowy panelowej oraz z wyjściem regulacyjnym prądowym ciągłym: 4…20mA.
 • Termoregulator BCS2V00-00: mikroprocesorowy regulator temperatury PID z uniwersalnym wejściem pomiarowym z serii BCS2 do zabudowy panelowej oraz z wyjściem regulacyjnym napięciowym ciągłym: 0…10V.

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury do wtryskarek oraz ekranowe rejestratory temperatury.

BCS2 – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót