DCL-33A – uniwersalne regulatory temperatury na szynę

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu na szynę DIN z serii DCL-33A. Nasze przemysłowe regulatory temperatury na szynę z serii DCL-33A to nowoczesne, w pełni mikroprocesorowe regulatory i kontrolery z algorytmem regulacji PID (uniwersalne termoregulatory) do montażu na szynie DIN. Przemysłowe regulatory na szynę DCL-33A posiadają duże możliwości i walory użytkowe, mogą służyć zarówno do regulacji […]

Wyświetlacz
 • PV: 4 czerwonych cyfr LED, 7.4 x 4mm
 • SV: 4 zielonych cyfr LED, 7.4 x 4mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Open collector; 0.1A, 24VDC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

22.5 x 75 x 100mm

Montaż

Na szynie DIN

Stopień ochrony

IP20

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe.

Funkcje opcjonalne

Do określenia podczas zamawiania:

 • Wyjście grzanie/chłodzenie (open collector 0.1A, 24VDC) [DC]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki [W]
 • Wejście zdalnego zadawania (4…20mA) [EA]
 • Wejścia zdarzeń [EI]

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu na szynę DIN z serii DCL-33A.

Nasze przemysłowe regulatory temperatury na szynę z serii DCL-33A to nowoczesne, w pełni mikroprocesorowe regulatory i kontrolery z algorytmem regulacji PID (uniwersalne termoregulatory) do montażu na szynie DIN. Przemysłowe regulatory na szynę DCL-33A posiadają duże możliwości i walory użytkowe, mogą służyć zarówno do regulacji i kontroli temperatury jak i różnych procesów przemysłowych. Regulatory temperatury na szynę DCL-33A przeznaczone są do montażu na standardowej szynie DIN (TS35).

Regulator temperatury na szynę DIN z serii DCL-33A

Regulator temperatury na szynę DCL-33A

Mikroprocesorowe kontrolery i regulatory na szynę DIN z serii DCL-33A przeznaczone są głównie do regulacji temperatury (termoregulatory), a także innych wielkości procesowych w tym: wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, przewodności oraz różnych innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Dzięki swoim parametrom i rozbudowanym funkcjom użytkowym, możliwe jest zastosowanie regulatora DCL-33A do większości typowych zadań stabilizacji temperatury i innych wielkości procesowych.

Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji temperatury, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy specjalistycznej z zakresu automatyki i regulowanego procesu. Uniwersalne regulatory DCL-33A przeznaczone są do montażu na szynie DIN wewnątrz szaf i paneli sterowniczych.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury na szynę DCL-33A umożliwiają m.in.:

 • Wybór elementu pomiarowego.
 • Wybór sposobu działania wyjścia zdarzeń.
 • Zmianę sposobu działania wyjścia regulacyjnego z grzania na chłodzenie i odwrotnie.

Regulatory temperatury i procesu na szynę DCL-33A – opcjonalne wyposażenie.

Opcjonalnie nasze regulatory na szynę mogą być wyposażone w funkcję komunikacji szeregowej RS485 (z protokołem MODBUS ASCII lub RTU), co umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki, sterownikami PLC, itp. Zastosowanie regulatorów na szynę w układach regulacji powoduje obniżenie koszów instalacji, zwiększenie niezawodności oraz prędkości działania całego układu regulacji.
Oprócz komunikacji szeregowej elektroniczny regulator temperatury na szynę z serii DCL-33A może być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie, alarm przepalenia grzałki, analogowe wejście zdalnego zadawania wartości zadanej (SV) oraz wejście binarne do zdalnego przełączania wartości zadanej SV1 i SV2.

Regulacja PID za pomocą uniwersalnych regulatorów na szynę z serii DCL-33A.

Regulatory na szynę DCL-33A to uniwersalne regulatory temperatury wyposażone w różne algorytmy regulacji (PID, PD, PI, P lub ON/OFF). Wybór algorytmu regulacji zależy głównie od regulowanego procesu. Najczęściej stosowanym algorytmem regulacji jest regulacja PID. Optymalne ustawienie parametrów regulacji PID można wykonać ręcznie lub automatycznie za pomocą automatycznej funkcji auto-tuningu (auto-strojenie). Wszystkie nastawy PID regulatora oddziałują pomiędzy sobą, dlatego zmiany należy wprowadzać tylko jednego parametru PID, obserwując przebieg procesu regulacji. Aby zauważyć wpływ wprowadzonej zmiany, parametry najlepiej jest dobierać, zmieniając wartość ustawianego parametru na dwa razy większą lub dwa razy mniejszą wartość.

Regulacja PID – wpływ poszczególnych parametrów PID na proces regulacji.

 • Zakres proporcjonalności [P]: Działanie proporcjonalne to działanie, w którym sygnał regulacyjny jest proporcjonalny do odchyłki pomiędzy wartością zadana i wartością regulowaną. Gdy zakres proporcjonalności jest zawężany, sygnał regulacyjny silnie zmienia się nawet przy niewielkich zmianach wartości regulowanej. Polepsza się rezultat regulacji oraz zmniejsza offset (błąd regulacji). Jednak zbyt wąski zakres proporcjonalności powoduje silną reakcję sygnału regulacyjnego na bardzo małe zmiany sygnału mierzonego, co zbliża regulację typu P do regulacji typu włącz/wyłącz, nazywanym zjawiskiem polowania. Powoduje to pojawienie się oscylacji wartości regulowanej wokół wartości zadanej, regulator dobiera optymalną wartość zakresu proporcjonalności stopniowo go zawężając jednocześnie śledząc wynik regulacji.
 • Czas całkowania (zdwojenia) [I]: Działanie całkujące regulatora służy do eliminacji offsetu regulacji. Gdy czas zdwojenia jest skracany, wzrasta szybkość regulacji. Jednak równocześnie wzrasta częstotliwość oscylacji i pogarsza się stabilność regulacji.
 • Czas różniczkowania (wyprzedzenia) [D]: Działanie różniczkujące jest konieczne do przystosowania się do szybkości zmian wartości regulowanej. Redukuje wartość przeregulowania i skraca czas regulacji. Gdy wartość czasu wyprzedzenia jest zmniejszania, skraca się czas regulacji a, gdy jest zwiększana, czas regulacji rośnie oraz powstaje tendencja do oscylacji.
 • ARW (Anti-reset Windup): Jest to nowa własność regulatora typu PID polegająca na wstrzymaniu działania całkującego, gdy wielkość regulowana znajdzie się w zakresie proporcjonalności. Działanie to jest mierzone w procentach zakresu proporcjonalności i może być ustawione w zakresie 0…100%. Aby ustawić optymalną wartość ARW, najpierw należy wyznaczyć wartość przeregulowania przy ustawionym ARW na 100%. Następnie podzielić wartość przeregulowania przez ustawiony zakres proporcjonalności, a otrzymaną wartość pomnożyć przez 100% i ją ustawić, jako wartość ARW. Przykładowo przy zmierzonym przeregulowaniu wynoszącym 3°C, gdy zakres proporcjonalności wynosi 10°C, wartość ARW powinna być ustawiona na 30%).

Regulatory temperatury i procesu na szynę DCL-33A – zastosowanie.

Elektroniczne regulatory temperatury na szynę DIN z serii DCL-33A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w szafach sterowniczych wtryskarek, wytłaczarek, maszyn pakujących, autoklawów, suszarni. A także  w piecach do wypału ceramiki, w piecach i wannach do wytopu szkła, metali oraz piecach do obróbki cieplnej (do hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Nasze regulatory na szynę to najlepsze rozwiązanie do regulacji różnych parametrów procesowych, które znajduje zastosowanie w szeregu różnych instalacji przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (np. inkubatory do wylęgu drobiu), wentylacji i klimatyzacji.

Główne zastosowania mikroprocesorowych regulatorów temperatury z serii DCL-33A:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Elektroniczne regulatory temperatury na szynę z serii DCL-33A podstawowe wersje:

 • Regulator DCL-33A-R/M: uniwersalny regulator temperatury na szynę DIN z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • Regulator DCL-33A-S/M: uniwersalny regulator temperatury na szynę DIN z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym 0/12VDC (do SSR)
 • Regulator DCL-33A-A/M: uniwersalny regulator temperatury na szynę DIN z wyjściem regulacyjnym prądowym ciągłym 4…20mA
 • Regulator DCL-33A-V/M: uniwersalny regulator temperatury na szynę DIN z wyjściem regulacyjnym napięciowym ciągłym 0…10V

Zobacz również nasze termopary do wytłaczarek oraz rejestratory temperatury.

DCL-33A – uniwersalne regulatory temperatury na szynę

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót