DO9403T-R1 – przetworniki pH i redox (ORP)

DO9403T-R1 – przetworniki pH i redox (ORP)

0,00 

Przetworniki pH i redox (ORP) DO9403T-R1 (Delta Ohm) do pomiaru, kontroli i sterowania poziomem pH i redox. Mierniki i przetworniki pH / redox (ORP) z serii DO9403T-R1 przeznaczone są do pomiaru i kontroli poziomu pH / redox (ORP) w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodno-ściekowej, itp. przeznaczonych do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje […]

Zakres pomiarowy
 • pH: -1.00pH…15.00 pH (-500…+500mV)
 • Redox (ORP): -1999…+1999 mV
 • Temperatury (Pt100, linia 2/4- przewodowa): -50…199.9°C
Dokładność wyświetlania
 • pH/ redox: ±0.1% wartości mierzonej ±1 cyfry ±0.01% pH/°C
 • Temperatura: ±0.2°C ±0.1% wartości mierzonej ±0.01 °C/°C
Kompensacja temperatury
 • Automatyczna zgodna z równaniem Nersta
 • Ręczna (stałą temperaturą)
Wyświetlacz

Pojedynczy typu LCD (standard)

Wyjście analogowe

4…20mA

Dokładność wyjścia

±0.5% wartości mierzonej ±0.02mA

Wyjścia sterujące

Dwa wyjścia przekaźnikowe 3A, 250VAC (bistabilne)

Zasilanie
 • Aktywne: 24VAC lub 230VAC
 • Pasywne: 10…35VDC (2 – przewodowe)
Warunki pracy

0…50°C (bez kondensacji)

Stopień ochrony obudowy

IP64

Wymiary

120 x 80 x 56mm

Montaż

Naścienny

Przetworniki pH i redox (ORP) DO9403T-R1 (Delta Ohm) do pomiaru, kontroli i sterowania poziomem pH i redox.

Mierniki i przetworniki pH / redox (ORP) z serii DO9403T-R1 przeznaczone są do pomiaru i kontroli poziomu pH / redox (ORP) w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodno-ściekowej, itp. przeznaczonych do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, linie do obróbki galwanicznej, linie do przygotowania powierzchni do malowania, itp.). Nasze przetworniki DO9403T-R1 mierzą i kontrolują poziom pH oraz redox (ORP) za pomocą zewnętrznej elektrody pH, a następnie przekształcają go na liniowy sygnał prądowy 4…20mA. Elektroda może być automatycznie kompensowana temperaturowo. Ponadto wejście pomiarowe przetwornika DO9403T-R1 jest izolowane galwanicznie od wyjścia analogowego i wyjść przekaźnikowych, a wyświetlacz LCD pozwala na podgląd bieżących wartości mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Dlatego nasz naścienny miernik i przetwornik pH i redox (ORP) z serii DO9403T-R1 to najlepsze rozwiązanie do pomiaru i sterowania poziomem pH i potencjału redox (ORP) w przemysłowych instalacjach oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, instalacje do galwanicznej obróbki powierzchni, instalacje do przygotowania powierzchni przed malowaniem, itp.).

Dobór odpowiedniej elektrody do pomiaru pH/redox (ORP).

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaj medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia.
Diafragma jest połączeniem elektrody odniesienia z elektrodą pomiarową, która zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną. Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Również nie należy stosować diafragmy teflonowej do mediów czystych, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.
Ważymy elementem przy pomiarze pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH bardzo zależy od temperatury, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu, to można ustawić w przetworniku stałą temperaturę kompensacji (np. na +23°C). Dla cieczy o 7pH temperatura nie ma wpływu na jego pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Zalecenia montażowe elektrody do pomiaru pH/redox (ORP).

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

 • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°.
 • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
 • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
 • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach z ciekłym KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szkła. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
 • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu żywotności elektrody pH w danym procesie technologicznym. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad.
Przetwornik DO9403T-R1 współpracuje zarówno z elektrodami pH jak i redox (ORP) oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi 2/4- przewodowo. Przetwornik DO9403T-R1 przeznaczony jest do montażu ściennego.

Przykładowe elektrody pH /redox:

 • Elektroda przemysłowa pH typu KPI10 (0…14pH) lub sond redox (ORP) typu KPI12 (+/-1999mV, 0…130°C)

Sondy pH KPI10 i redox KPI12 - przetwornika pH/redox DO9403T

 • Elektroda przemysłowa pH typu KPI11 (0…14pH) lub sondy redox (ORP) KPI13 (+/-1999mV, 0…100°C)

Sondy pH KPI11 i redox KPI13 - - przetwornika pH/redox DO9403T

Sposób zamawiania mierników i przetworników do pomiaru pH/redox:

 • Przetwornik DO9403T-R1: Pasywny lub aktywny przetwornik pH i redox (ORP) z sygnałem wyjściowym 4…20mA, zasilanie 24VAC, wymiary 120x80x56mm. Napięcie zasilania należy podać podczas zamawiania.

Opcjonalne wyposażenie przetworników do pomiaru pH/redox:

 • CP5: Przewód podłączeniowy L=5m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • CP5/10: Przewód podłączeniowy L=10m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • KPI 10: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG13.5, obudowa szklana, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…130°C, część montażowa wykonana z porowatego teflonu.
 • KPI 11: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…100°C, część montażowa wykonana z teflonu.
 • KPI 12: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, ciśnienie do 6bar.
 • KPI 13: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu.

Zobacz również nasze regulatory na szynę oraz przetworniki ciśnienia.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót