DO9765T – przetworniki do pomiaru pH i redox (ORP)

DO9765T – przetworniki do pomiaru pH i redox (ORP)

0,00 

Przetworniki do pomiaru, kontroli i monitoringu pH i redox (ORP) DO9765T. Nasze przemysłowe przetworniki i sterowniki pH i redox (ORP) z serii DO9765T przeznaczone są do pomiaru, kontroli i monitoringu poziomu pH lub redox (ORP) w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodno-ściekowej, itp. Są to głownie instalacje przeznaczone do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, […]

Zakres pomiarowy
 • pH: -1.00pH…15.00 pH (-500…+500mV)
 • Redox (ORP): -1999…+1999 mV
 • Temperatury (Pt100, linia 2/4- przewodowa): -50…199.9°C
Dokładność wyświetlania
 • pH/ redox: ±0.1% wartości mierzonej ±1 cyfry ±0.01% pH/°C
 • Temperatura: ±0.2°C ±0.1% wartości mierzonej ±0.01 °C/°C
Kompensacja temperatury
 • Automatyczna zgodna z równaniem Nersta
 • Ręczna (stałą temperaturą)
Wyświetlacz

Podwójny typu LCD

Wyjście analogowe

4…20mA

Dokładność wyjścia analogowego

±0.5% wartości mierzonej ±0.02mA

Wyjścia sterujące

Dwa wyjścia przekaźnikowe 3A, 250VAC (bistabilne)

Zasilanie
 • Aktywne: 24VAC lub 230VAC
 • Pasywne: 10…35VDC (2 – przewodowe)
Warunki pracy

0…50°C (bez kondensacji)

Stopień ochrony obudowy

IP64

Wymiary

120 x 122 x 56mm

Montaż

Naścienny

Przetworniki do pomiaru, kontroli i monitoringu pH i redox (ORP) DO9765T.

Nasze przemysłowe przetworniki i sterowniki pH i redox (ORP) z serii DO9765T przeznaczone są do pomiaru, kontroli i monitoringu poziomu pH lub redox (ORP) w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodno-ściekowej, itp. Są to głownie instalacje przeznaczone do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, itp.). Nasze przetworniki DO9765T mierzą pH lub redox (ORP) za pomocą przemysłowej elektrody (pH lub redox), a następnie przekształcają go na liniowy sygnał analogowy (prądowy 4…20mA). Przemysłowa elektroda pomiarowa pH może być kompensowana temperaturowo automatycznie lub ręcznie. Ponadto wejście pomiarowe przetwornika DO9765T jest izolowane galwanicznie od wyjścia analogowego oraz wyjść sterujących (przekaźnikowych). Przetwornik DO9765T wyposażony jest w duży i czytelny wyświetlacz LCD, który pozwala na bieżący podgląd parametrów mierzonych oraz stanu działania wyjść przekaźnikowych. Obudowa przetwornika i użyte składniki czynią, że przetworniki pH i redox z serii DO9765T są dokładne i niezawodne, co zapewnia ich długą żywotność. Dlatego nasz naścienny przetwornik (miernik) pH i redox (ORP) z serii DO9765T to najlepsze rozwiązanie do pomiaru i sterowania poziomem pH i redox (ORP) w przemysłowych instalacjach oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, instalacje do galwanicznej obróbki powierzchni, instalacje do przygotowania powierzchni przed malowaniem, itp.).

Przetworniki i sterowniki do pomiaru pH / redox (ORP) DO9765T – dobór elektrody do pomiaru pH/redox.

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji (przetwornika) pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaju mierzonego medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia.

Diafragma jest połączeniem elektrody odniesienia z elektrodą pomiarową, która zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną. Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Również nie należy stosować diafragmy teflonowej do mediów czystych, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.

Ważymy elementem podczas pomiaru pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH silnie zależy od temperatury, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury, w postaci zewnętrznego czujnika temperatury lub czujnika wbudowanego w elektrodę. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu można wybrać kompensację  temperatury za pomocą stałej temperatury (np. na +23°C). Dla cieczy o pH na poziomie 7pH temperatura nie ma wpływu na jej pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Zalecenia montażowe elektrody do pomiaru pH/redox.

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

 • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°.
 • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
 • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
 • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach z ciekłym roztworem KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szkła. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
 • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie żywotności elektrody pH. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad. Przetwornik pH z serii DO9765T współpracuje z elektrodami pH lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi linią 2/4- przewodową.

Przetworniki i sterowniki pH / redox (ORP) – przykładowe elektrody pH /redox:

 • Elektroda przemysłowa do pomiaru pH typu KPI10 (0…14pH) lub redox (ORP) typu KPI12 (+/-1999mV, 0…130°C)

Elektrody pH KPI10 i redox KPI12 do przetwornika DO9765T

 • Elektroda przemysłowa do pomiaru pH typu KPI11 (0…14pH) lub redox (ORP) KPI13 (+/-1999mV, 0…100°C)

Elektrody pH KPI11 i redox KPI13 do przetwornika DO9765T

Sposób zamawiania przetworników pH/redox:

 • Przetwornik do pomiaru pH i redox DO9765T: Przetwornik pH i redox (ORP) z sygnałem wyjściowy 4…20mA, dwa wyjścia przekaźnikowe, zasilanie aktywne 24VAC lub pasywne 10…35VDC (2 przewodowe), wymiary 122x120mm, do montażu ściennego.
 • Przetwornik do pomiaru pH i redox DO9765TR: Przetwornik pH i redox (ORP) z sygnałem wyjściowy 4…20mA, dwa wyjścia przekaźnikowe, zasilanie aktywnym 230VAC, wymiary 122x120mm, do montażu ściennego.

Opcjonalne wyposażenie przetworników pH / redox (ORP):

 • CP5: Przewód podłączeniowy L=5m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • CP5/10: Przewód podłączeniowy L=10m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • KPI 10: Przemysłowa elektroda do pomiaru pH, przyłącze elektryczne/procesowe: S7 / PG13.5, obudowa szklana, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…130°C,część montażowa wykonana z porowatego teflonu.
 • KPI 11: Przemysłowa elektroda do pomiaru pH, przyłącze elektryczne/procesowe: S7 / 3/4NPT, obudowa z rytonu, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…100°C,część montażowa wykonana z teflonu.
 • KPI 12: Przemysłowa elektroda (platynowa) do pomiaru redox (ORP), przyłącze elektryczne/procesowe: S7 / PG13.5, max ciśnienie pracy do 6bar.
 • KPI 13: Przemysłowa elektroda (platynowa) do pomiaru redox (ORP), przyłącze elektryczne/procesowe: S7 / 3/4NPT, obudowa z rytonu.

Zobacz również nasze regulatory temperatury PID oraz przetworniki ciśnienia.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót