DO9785T – przetworniki pH i redox (ORP)

DO9785T – przetworniki pH i redox (ORP)

0,00 

Tablicowe przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T. Przemysłowe przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T  to elektroniczne mierniki, przetworniki i sterowniki pH / redox (ORP) do zabudowy tablicowej. Nasze przetworniki DO9785T przeznaczone są do pomiaru poziomu pH oraz potencjału redox (ORP) w przemyśle, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, głównie w instalacjach przeznaczonych do oczyszczania […]

Zakres pomiarowy
 • pH: -1.00pH…15.00 pH (-500…+500mV)
 • Redox (ORP): -1999…+1999 mV
 • Temperatury (Pt100, linia 2/4- przewodowa): -50…199.9°C
Dokładność wyświetlania
 • pH/ redox: ±0.1% wartości mierzonej ±1 cyfry ±0.01% pH/°C
 • Temperatura: ±0.2°C ±0.1% wartości mierzonej ±0.01 °C/°C
Kompensacja temperatury
 • Automatyczna zgodna z równaniem Nersta
 • Ręczna (stałą temperaturą)
Wyświetlacz

Podwójny typu LCD

Wyjście analogowe

4…20mA

Dokładność wyjścia analogowego

±0.5% wartości mierzonej ±0.02mA

Wyjścia sterujące

Dwa wyjścia przekaźnikowe 3A, 250VAC (bistabilne)

Zasilanie
 • Aktywne: 24VAC lub 230VAC
 • Pasywne: 10…35VDC (2 – przewodowe)
Warunki pracy

0…50°C (bez kondensacji)

Stopień ochrony panelu

IP54

Wymiary

96 x 96 x 126mm

Montaż

Panelowy (tablicowy) w panelach i tablicach sterowniczych

Tablicowe przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T.

Przemysłowe przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T  to elektroniczne mierniki, przetworniki i sterowniki pH / redox (ORP) do zabudowy tablicowej. Nasze przetworniki DO9785T przeznaczone są do pomiaru poziomu pH oraz potencjału redox (ORP) w przemyśle, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, głównie w instalacjach przeznaczonych do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, itp.). Tablicowe przetworniki DO9785T mierzą pH / redox (ORP) za pomocą szklanej elektrody kombinowanej. Następnie sygnał z elektrody jest następnie przekształcany przez przetwornik na liniowy sygnał prądowy 4…20mA. Elektroda pH może być kompensowana temperaturowo automatycznie za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100) lub ręcznie.

Ponadto wejście pomiarowe przetwornika jest izolowane galwanicznie od wyjścia analogowego oraz wyjścia przekaźnikowego. Masze przetworniki DO9785T wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz LCD, który pozwala na podgląd bieżących parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią nasze przetworniki dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Dlatego naścienny miernik i przetwornik pH i redox (ORP) firmy Delta Ohm z serii DO9785T to najlepsze rozwiązanie do pomiaru i sterowania poziomem pH i redox (ORP) w przemysłowych instalacjach oczyszczania i przygotowywania wody.

Przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T – dobór elektrody do pomiaru pH/redox.

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaj medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia. Diafragma jest to miejsce przez które łączy się elektroda odniesienia z elektrodą pomiarową, diafragma zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną.

Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Dla mediów czystych nie należy również stosować diafragmy teflonowej, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.

Kompensacja temperatury medium podczas pomiaru pH.

Ważymy elementem podczas pomiaru pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH silnie zależy od temperatury mierzonego medium, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu, to można ustawić w przetworniku stałą temperaturę odniesienia (np. na +23°C). Dla cieczy o pH wynoszącym 7 temperatura nie ma wpływu na jego pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Zalecenia montażowe elektrody do pomiaru pH/redox.

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

 • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°C.
 • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
 • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza się dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
 • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach wypełnionym ciekłym KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szklanej obudowy. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
 • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu żywotności elektrody pH w danym procesie technologicznym. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad.
Przetwornik DO9785T współpracuje z elektrodami pH lub redox (ORP) oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi 2/4- przewodowo. Przetwornik DO9785T  przeznaczony jest do montażu tablicowego w szafach sterowniczych.

Przetworniki i sterowniki pH / redox (ORP) – przykładowe elektrody pH /redox:

 • Sondy pH typu KPI10 (0…14pH) lub sond redox (ORP) typu KPI12 (+/-1999mV, 0…130°C)

Sondy pH KPI10 i redox KPI12 do przetwornika DO9785T

 • Sondy pH typu KPI11 (0…14pH) lub sondy redox (ORP) KPI13 (+/-1999mV, 0…100°C)

Sondy pH KPI11 i redox KPI13 do przetwornika DO9785T

Przetworniki i kontrolery pH / redox (ORP) DO9785T – sposób zamawiania przetworników pH/redox:

 • Przetwornik DO9785T: Pasywny lub aktywny przetwornik pH lub redox (ORP) z wyjściem analogowym 4…20mA, zasilanie 24VAC, wymiary 96x96mm, do montażu panelowego (tablicowego).

Opcjonalne wyposażenie przetworników pH/redox:

 • CP5: Przewód podłączeniowy L=5m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • CP5/10: Przewód podłączeniowy L=10m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej.
 • KPI 10: Elektroda przemysłowa do pomiaru pH, przyłącze S7 PG13.5, obudowa szklana, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…130°C,część montażowa wykonana z porowatego teflonu.
 • KPI 11: Elektroda przemysłowa do pomiaru pH, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu, Ag/AgCl nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0…100°C,część montażowa wykonana z teflonu.
 • KPI 12: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, ciśnienie do 6bar.
 • KPI 13: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu.
 • KPIGB 210: Elektroda do biotechnologii, przyłącza S7/PG13.5, obudowa szklana, żelowa, Ø12x210mm, temperatura 0÷135°C, ciśnienie max 10bar

Zobacz również nasze regulatory na szynę , rejestratory wideograficzne oraz manometry cyfrowe.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót