HD208 – rejestratory wilgotności i temperatury

HD208 – rejestratory wilgotności i temperatury

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności względnej i temperatury powietrza z serii HD208. Nasze bezprzewodowe rejestratory HD208 to elektroniczne mierniki oraz cyfrowe rejestratory (dataloggery), które przeznaczone są głównie do pomiaru wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy powietrza i gazów. Opcjonalnie rejestratory z serii HD208 mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD do lokalnego podglądu mierzonej temperatury i wilgotności. […]

Typ czujnika
 • Wilgotność względna powietrza: pojemnościowy czujnik wilgotności
 • Temperatura powietrza: NTC10kΩ @25°C
Zakres pomiarowy
 • Wilgotność względna powietrza: 0…100%RH (temp. pracy -40…+80 °C)
 • Temperatura powietrza: -40…+105°C
Dokładność
 • Wilgotność: ±1.5%RH (0…85% RH) / ±2.5%RH (85…100%RH) @T=15…35°C i ± (2 + 1.5% wartości mierzonej)% @ T=w pozostałym zakresie.
 • Temperatura: ±0.3°C w zakresie 0…+70°C / ±0.4°C w pozostałym zakresie.
Wyświetlacz

LCD (opcja)

Interwał zapisu

1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Rejestrowane parametry

W zależności od modelu:

 • Temperatura.
 • Średnia temperatura kinetyczna (MKT).
 • Wilgotność względna.
 • Temperatura punktu rosy.
 • Napięcie akumulatora.
Pamięć

Tryb pracy z nadpisywaniem najstarszych lub do zapełnienia pamięci (max 526,000 próbek)

Alarmy

Dwa konfigurowane progi alarmowe dla każdej wielkości mierzonej.

Zasilanie

Bateria 3.6V (Li-SOCl2), rozmiar AA z 2-pinowym złączem typu Molex 5264.

Żywotność baterii

Typowo 2 lata, gdy interwał rejestracji wynosi 30s.

Komunikacja

Port USB ze złączem mini-USB.

Warunki pracy

-40…+75°C / 0…100%RH (bez kondensacji)

Stopień ochrony

IP64

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności względnej i temperatury powietrza z serii HD208.

Nasze bezprzewodowe rejestratory HD208 to elektroniczne mierniki oraz cyfrowe rejestratory (dataloggery), które przeznaczone są głównie do pomiaru wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy powietrza i gazów. Opcjonalnie rejestratory z serii HD208 mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD do lokalnego podglądu mierzonej temperatury i wilgotności. Dataloggery (elektroniczne rejestratory) z serii HD208 są wyposażone w sondy pomiarowe, które mogą być zabudowane wewnątrz dataloggera lub bezpośrednio na dataloggerze. Sondy pomiarowe wyposażone są w precyzyjne czujniki pojemnościowe do pomiaru wilgotności względnej oraz czujniki temperatury typu NTC10k do pomiaru temperatury.

Podstawowe cechy bezprzewodowych dataloggerów wilgotności i temperatury HD208:

 • Rejestracja temperatury lub temperatury / wilgotności względnej oraz punktu rosy.
 • Dostępne są modele z czujnikiem wewnętrznym lub zabudowanym na zewnątrz obudowy.
 • Ręczny start rejestracji lub możliwość zaprogramowana (daty i godziny), a także opóźnienia rozpoczęcia ręcznej rejestracji.
 • Możliwość ustawienia progów alarmowych.
 • Interfejs komunikacyjny USB.
 • Automatyczna generacja raportu w formacie PDF.
 • Oprogramowanie do konfiguracji, monitoringu i pobierania danych z rejestratora.
 • Opcjonalne oprogramowanie zgodne z FDA21 CFR Part11.
 • Wyświetlacz LCD oraz kontrolki LED do kontroli stanów: zasilania, rejestracji i alarmów.
 • Duża żywotność baterii litowej.
 • Doskonała ochrona przed warunkami otoczenia.

Zastosowanie bezprzewodowych dataloggerów rejestratorów wilgotności i temperatury HD208:

Zastosowanie - bezprzewodowe dataloggery wilgotności i temperatury HD208 - Delta Ohm

Rejestracja temperatury i wilgotności w magazynach i transporcie.

Mini datalogery z serii HD208 to łatwa w użyciu seria rejestratorów temperatury i wilgotności, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań: doskonale nadają się do wszelkich lokalnych pomiarów, w których ważne jest wyświetlanie, rejestracja i przechowywanie danych. Rejestratory mogą być stosowane w różnych segmentach przemysłu: transport, żywność (HACCP), magazyny farmaceutyczne, magazyny.

 • Monitoring towarów (żywności, leków, roślin, ogólnie łatwo psujących się produktów) podczas transportu i składowania.
 • Monitoring w laboratoriach.
 • Monitoring w muzeach i archiwach dokumentów.

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności i temperatury z serii HD208 są kompaktowymi rejestratorami do pomiaru i monitoringu temperatury, wilgotności względnej (RH) oraz punktu rosy. Przeznaczonymi do stosowania w różnorodnych aplikacjach oraz dostępnymi w różnych wersjach:

 • Wersja tylko do pomiaru temperatury powietrza, w zależności od modelu, czujnik temperatury może być zabudowany wewnątrz obudowy lub na zewnątrz obudowy.
 • Wersja do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza, sonda wilgotności i temperatury zabudowana na stale (na obudowie).
Bezprzewodowe mierniki i rejestratory wilgotności oraz temperatury HD208 - Delta Ohm

Monitoring i rejestracja temperatury i wilgotności podczas produkcji.

Opcjonalnie wszystkie modele mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD. Funkcja rejestracji jest niezwykle wszechstronna, rejestracja może być uruchamiana i zatrzymywana ręcznie za pomocą przycisków lub mogą być programowane data i czas rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji. Funkcja opóźnionego startu umożliwia opóźnienie rozpoczęcia rejestracji po ustawionym czasie opóźnienia po naciśnięciu przycisku. Dla każdej mierzonej wielkości mogą być ustawione dwa progi alarmowe, które mogą ostrzegać użytkownika, gdy wielkość mierzona przekroczy ustawione wartości. Urządzenie generuje automatycznie, po zakończeniu rejestracji raport w PDF z wykresem rejestrowanych zmiennych. Następnie plik PDF może być skopiowany do komputera za pośrednictwem portu USB, bez żadnego dedykowanego oprogramowania: urządzenie jest rozpoznawane jako dysk USB.

Podstawowe oprogramowanie HD35AP-S dostarczane w zestawie z urządzeniem umożliwia jego konfigurację, monitoring wielkości mierzonych w czasie rzeczywistym oraz ich przesyłanie danych do bazy danych. Podłączenie do komputera nie wymaga instalacji sterowników USB, co zapewnia kompatybilność ze wszystkimi wersjami systemu operacyjnego Windows®. Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21 pozwala na korzystanie z funkcji zabezpieczenia rejestrowanych danych i konfiguracji urządzenia zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR Part 11.
Bezprzewodowe rejestratory z serii HD208 zasilane są za pomocą baterii 3,6V (Li-SOCl2). Czujniki są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji przez użytkownika. W razie potrzeby użytkownik może przeprowadzić kalibrację przy użyciu oprogramowania HD35AP-S.

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności i temperatury HD208 – budowa.

Rejestratory wilgotności i temperatury HD208 - Delta Ohm

Dataloggery wilgotności i temperatury powietrza HD208

 • Kontrolka zasilania (POWER): miga co 10s informując, że przyrząd jest zasilany. Świeci ciągle, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera. Kontrola rejestracji (LOG): miga co 10s podczas rejestracji.
 • Kontrolka alarmu (ALARM): miga co 10s, jeśli któraś z mierzonych wielkości przekroczyła ustawiony próg alarmowy.
 • Przycisk START / MODE: wciskając go na krótko, zmieniania się rodzaj wyświetlanych informacji (wartość mierzona, data / czas, progi alarmowe, ustawienia rejestracji, ilość wolnej pamięci); jeśli zostanie naciśnięty dłużej niż 2s, zostanie uruchomiona rejestracja. W modelach bez wyświetlacza LCD, przycisk służy tylko do rozpoczęcia rejestracji (START).
 • Przycisk STOP / Przewijanie: wciskając go na krótko, zmienia wyświetlany parametr (wyświetlany parametr zależy od wyboru dokonanego za pomocą przycisku START / MODE); gdy zostanie wciśnięty przez ponad 2s, następuje zatrzymanie rejestracji. W modelach bez wyświetlacza, przycisk służy tylko do zatrzymania rejestracji (STOP).
Bezprzewodowy rejestrator wilgotności i temperatury HD208 - Delta Ohm

Datalogger wilgotności i temperatury HD208

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności i temperatury z serii HD208 wyposażony  lokalny wyświetlacz LCD

W modelach z wyświetlaczem LCD, przycisk Mode/Przewijania pozwala na wyświetlanie różnych informacji. Za pomocą przycisku MODE (krótkie naciśnięcie) można wybrać rodzaj wyświetlanej informacji: pomiar, data i godzina, progi alarmowe, zaprogramowany start i stop rejestracji, opóźnienie ręcznego rozpoczęcia rejestracji, procent wolnej pamięci. Przycisk przewijania (krótkie naciśnięcie) umożliwia poruszanie się po różnych ustawieniach wybranej funkcji (patrz schemat obok). Działanie przycisków jest cykliczne. Jeśli naciśniesz przycisk przewijania, gdy na wyświetlaczu pojawi się ostatnia z wielkości dostępnych na wyświetlaczu, przyrząd nie od razu wrócić do pierwszej wielkości, ale rozpocznie automatyczne przełączanie wszystkich dostępnych parametrów. Naciśnij ponownie klawisz przewijania, aby powrócić do wyświetlania pierwszego parametru. Jeśli parametr nie jest ustawiony, urządzenie wyświetli myślniki.

Sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu rejestratora wilgotności i temperatury

Oprócz kontrolki alarmu, dostępne są cztery wskazania alarmowe na wyświetlaczu; strzałka wskazuje odpowiedni typ alarm 1, 2, 3 i 4:

 • Alarm 1: temperatura jest poniżej ustawionego dolnego progu.
 • Alarm 2: temperatura jest powyżej ustawionego górnego progu.
 • Alarm 3: wilgotność jest poniżej ustawionego dolnego progu.
 • Alarm 4: wilgotność jest powyżej ustawionego górnego progu.

Jeśli model mierzy dwie temperatury: czujnik zewnętrzny (kanał 1) i czujniki wewnętrzny (kanał 2), alarmy 1 i 2 odnoszą się do temperatury mierzonej przez czujnik zewnętrzny (kanał 1).
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
Jeżeli mierzona wielkość jest w błędna, wyświetlane są następujące informacje na wyświetlaczu:

 • UFL: mierzona wartość jest mniejsza niż minimalna wartość (przekroczenie dolnego limitu zakresu).
 • OFL: mierzona wartość jest większa niż maksymalna wartość (przekroczenie górnego limitu zakresu).

Rejestracja wilgotności względnej i temperatury powietrza

Rozpoczęcie rejestracji może się odbywać:

 • Automatyczne – po zaprogramowania daty i godziny rozpoczęcia rejestracji.
 • Ręcznie – naciskając na dłużej niż 2 sekundy przycisk START / MODE.
 • Z opóźnieniem – rejestracja nie rozpoczyna się natychmiast po naciśnięciu przycisku START / MODE, ale po ustawionym czasie opóźnienia od momentu wciśnięcia przycisku START / MODE.

Zatrzymanie rejestracji może się odbywać automatyczne po zaprogramowaniu daty i czasu zakończenia lub liczbie próbek do zarejestrowania oraz ręcznie, naciskając dłużej niż 2s przycisk STOP / Przewijanie. Czas oraz czas opóźnienia zakończenia rejestracji są ustawiane za pomocą oprogramowania HD35AP-S. Podczas rejestracji na wyświetlaczu świeci symbol LOG oraz miga kontrola LOG. W przypadku opóźnionego startu, podczas czasu opóźnienia na wyświetlaczu pojawi się symbol DELAY, co wskazuje, że przyrząd oczekuje na rozpoczęcie rejestracji.

Tworzenie raport PDF z przebiegi procesu rejestracji wilgotności i temperatury

Na koniec każdej sesji rejestracji, rejestrator automatycznie generuje raport w formacie PDF, który można skopiować do komputera za pośrednictwem portu USB. Podczas generowania raportu wyświetlacz przyrządu pokazuje PDF. Raport zawiera wykresy rejestrowanych wielkości i informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, interwale rejestracji, liczbie zarejestrowanych próbek, progach alarmu, wartościach minimalnych, średnich i maksymalnych każdej z rejestrowanych wielkości. Raport zawiera obliczenia średniej temperatury kinetycznej (MKT).
Średnia temperatura kinetyczna jest wskaźnikiem zmian temperatury stosowanym głownie w farmacji, jest on obliczany według równania Haynesa jako funkcja wszystkich pomiarów temperatury zmierzonych w trakcie sesji rejestracji. Średnia temperatura kinetyczna jest wykorzystywana do oceny zmian temperatury przez substancję biologiczną podczas przechowywania lub transportu oraz odnosi się do temperatury przechowywania, która jeżeli utrzymuje się na stałym poziomie, wytwarza w biologicznej substancji te same efekty co zmiany rzeczywistych temperatur zarejestrowanych w badanym okresie czasu. Można ustawić wartość energii aktywacji, parametr niezbędny do obliczania MKT. Czas potrzebny do wygenerowania pliku PDF zależy od ilości danych, od kilku sekund (jeśli ilość danych jest ograniczona) do około minuty.

Połączenie bezprzewodowych rejestratorów wilgotności z serii HD208 z komputerem PC

Wyciągnij zabezpieczenie złącza USB i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla CP23. Jeśli urządzenie nie rejestruje, komputer wykrywa go jako zwykły dysk USB i pojawia się lista plików PDF z raportami z poszczególnych sesji rejestracji. W celu przeniesienia danych z pamięci wewnętrznej przyrządu do bazy danych na komputerze, należy użyć oprogramowania HD35AP-S. Podczas rejestracji możliwe jest połączenie za pomocą oprogramowania HD35AP-S i wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym (monitor), ale nie można kopiować plików w formacie PDF. Podłączenie do komputera nie wymaga instalacji sterownika. Aby odłączyć urządzenie od komputera, należy użyć „Bezpiecznego usuwania sprzętu”, funkcja ta dostępna jest w systemie operacyjnym. Gdy urządzenie nie jest już podłączone do komputera, należy wsunąć na miejsce osłonę ochronną zabezpieczającą złącze USB.
Uwaga: podczas generowania raportu PDF na końcu sesji rejestracji, urządzenie nie reaguje na polecenia komputera; należy zaczekać aż przyrząd zakończy zapisanie pliku PDF.

Konfiguracja bezprzewodowych rejestratorów wilgotności i temperatury

Parametry przyrządu (data / godzina, parametry rejestracji, progi alarmowe, wielkości które mają być rejestrowane) są konfigurowane po podłączeniu urządzenia do komputera oraz przy użyciu oprogramowania HD35AP-S lub za pomocą specjalnie zaprojektowanego formularza PDF.

Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) wilgotności i temperatury HD208 – oprogramowanie

Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-Plus i HD35AP-CFR21 pozwala aktywować dodatkowe funkcje oprogramowania HD35AP-S. Oprogramowanie HD35AP-Plus pozwala na połączenie wielu użytkowników do bazy danych: możliwe jest przechowywanie danych w zdalnej bazie danych w sieci lokalnej, do którego podłączony jest komputer, a dane mogą być wyświetlane na dowolnym komputerze w sieci za pomocą oprogramowania HD35AP-S (dla podstawowej wersji oprogramowania dostępna jest tylko lokalna baza danych z komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie). Oprogramowanie HD35AP-CFR21 oprócz cech oprogramowania w wersji PLUS pozwala na ochronę zapisanych danych oraz konfigurację urządzenia zgodnie z zaleceniami FDA21 CFR Part11. Co umożliwia:

 • Możliwość śledzenia działań (ścieżka audytu) wykonanych za pomocą oprogramowania; na przykład, który użytkownik i ewentualnie jakie wykonał zmiany konfiguracji przyrządu.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji urządzenia oraz do przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi może być przypisane inne hasło do korzystania z oprogramowania. Istnieją również trzy poziomy dostępu (administrator, super-użytkownik oraz użytkownik standardowy); na każdym poziomie, mogą być zdefiniowane dozwolone operacje.
 • Ochrona bazy danych z której można pobrać dane: możesz mieć pewność, że dane mogą być pobierane tylko w konkretnej bazy danych, co uniemożliwia pobieranie danych z różnych baz danych.

Opcje oprogramowania są włączane przez rejestrator HD208 działających jako klucz sprzętowy po podłączeniu do oprogramowania. Jeśli więcej niż jeden rejestrator serii HD208 jest dostępny, wystarczy, że tylko jeden z nich działa jako klucz sprzętowy, aby umożliwić dodatkowe funkcje i używać ich z pozostałymi rejestratorami danych.

Zobacz również inne nasze urządzenia w tym kablowe czujniki temperatury, cyfrowe mierniki wilgotności oraz elektroniczne regulatory wilgotności.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót