HD2717T – przetworniki wilgotności i temperatury powietrza

Przemysłowe przetworniki wilgotności i temperatury z wymiennymi sondami wilgotności i temperatury z serii HD2717T… Przetworniki z serii HD2717T… to precyzyjne przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza (termohigrometry) do zastosowań przemysłowych. Główną cechą naszych przetworników z serii HD2717T są wymienne sondy wilgotności i temperatury oraz szeroki zakres temperatury pracy (-50…150°C). Sonda wilgotności i temperatury może być […]

Zakres pomiarowy
 • Wilgotność względna: 0…100%RH
 • Temperatura: -50…150°C (wykonanie specjalne: -50…180°C)
 • Punkt rosy DP: -50…+100°C
 • Wilgotność absolutna: 0…600g/m3
 • Stosunek zmieszania: 0…2000g/kg (suchego powietrza)
 • Temperatura termometru mokrego: -50…+100°C
Dokładność wielkości mierzonych
 • Temperatura: ±0.25°C
 • Wilgotność względna (dla T=15…35°C): ±1,5%RH (0…90%RH) i ±2,0% RH (powyżej 90%RH)
 • Wilgotność względna (w pozostałym zakresie): ±(1,5+1,5% wartości mierzonej)%RH
Wyjścia analogowe

2 x 4…20mA, 0…20mA, 0…10VDC, 2…10VDC

Wyjście cyfrowe

RS232C i RS485 (protokół własny ASCII)

Wyjścia przekaźnikowe
 • Przekaźniki sterujące: 2 x 3A, 250VAC
 • Przekaźnik alarmowy: 1 x 3A, 250VAC
Wyświetlacz

LCD (opcja)

Funkcja rejestracji
 • Pojemność pamięci: 9000 próbek w 256 sesjach
 • Typ pamięci: Pamięć z nadpisywaniem najstarszych rekordów
 • Parametry rejestrowane:  Temperatura, wilgotność względna, punkt rosy, wilgotność absolutna, stosunek zmieszania, temperatura termometru mokrego, wartość wyjścia 1 i 2 u status wyjść przekaźnikowych.
 • Interwał rejestracji 1, 2, 5, 10, 20, 60s, 2 i 4min
Zasilanie

24VDC/AC lub 90…240VAC

Warunki pracy elektroniki

-20…60°C / 0…90%RH

Stopień ochronny obudowy

IP65

Dostępne wersje
 • Naścienna (do montażu naściennego).
 • Kanałowa z sondą o długościach: 135 lub 335mm (do montaży kanałach wentylacyjnych).
 • Z sondą (135 lub 335mm) na przewodzie 2, 5 lub 10m (do montaży kanałach wentylacyjnych i różnego rodzaju komorach (np. suszarniach).
 • Sondą do pomiaru sprężonego powierza

Przemysłowe przetworniki wilgotności i temperatury z wymiennymi sondami wilgotności i temperatury z serii HD2717T…

Przetworniki z serii HD2717T… to precyzyjne przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza (termohigrometry) do zastosowań przemysłowych. Główną cechą naszych przetworników z serii HD2717T są wymienne sondy wilgotności i temperatury oraz szeroki zakres temperatury pracy (-50…150°C). Sonda wilgotności i temperatury może być wymieniana samodzielnie przez użytkownika bez przerywania procesu  i wykonywania kalibracji. Sondy mogą być kalibrowane lub naprawiane w późniejszym czasie. Wymienne sondy wilgotności i temperatury przetwornika wyposażone są w pojemnościowy czujnik wilgotności oraz rezystancyjny czujnik temperatury typu Pt100, co umożliwia zastosowanie przetworników z serii HD2717T w trudnych warunkach przemysłowych (w dużej wilgotności i wysokiej temperaturze (nawet do 180°C)). Ważną cechą pojemnościowych czujników wilgotności jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych.

Przemysłowe przetworniki wilgotności i temperatury z serii HD2717T dostępne są w trzech różnych wersjach wykonania:

Sondy wilgotności i puntu rosy sprężonego powietrza S.TC2.480.2 i S.481.2 - http://acse.pl

Sondy wilgotności i puntu rosy sprężonego powietrza S.TC2.480.2 i S.481.2 – http://acse.pl

 • Przetworniki wilgotności i temperatury do współpracy z sondą kanałową (S.TO…) z serii HD2717TO.xx.
 • Przetworniki wilgotności i temperatury do współpracy z sondą naścienną (S.TV) z serii HD2717T.xx.
 • Przetworniki wilgotności i temperatury do współpracy z sondą na przewodzie o różnych długościach (S.TC…) oraz sondami wilgotności i puntu rosy sprężonego powietrza S.TC2.480.2 i S.481 z serii HD2717T.xx..

Sondy wilgotności i temperatury S.TO… i S.TV są wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, natomiast sondy S.TC… mogą być wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 lub tworzywa POCAN. Sondy wilgotności są fabrycznie skalibrowane i gotowe do pracy, posiadają wbudowany wewnętrzny moduł pamięci SICRAM2, w którym zapisane są dane kalibracji sondy, co zapewnia wymienność sond. Przetworniki mierzą zarówno temperaturę (°C/°F) jak i wilgotność względną na podstawie których mogą wyliczać następujące parametry:

 • Temperaturę punktu rosy,
 • Wilgotność absolutną,
 • Stosunek zmieszania.

Wszystkie przetworniki wilgotności wyposażone są standardowo w dwa wyjścia prądowe lub napięciowe. Ponadto przetworniki HD2717T mogą być wyposażone w dwa wyjścia przekaźnikowe do regulacji (ON/OFF) oraz jedno wyjście alarmowe (konfigurowane przez użytkownika). Przetworniki wyposażone są w wielostandardowy port RS-232/RS-485. Interfejs RS-485 umożliwia zarządzaniem więcej niż jednym urządzeniem w sieci. Przetworniki wilgotności i temperatury HD2717T… mogą być również opcjonalnie wyposażone w wyświetlacz LCD. Wyświetlacz przetwornika wyświetla w pierwszej linii wilgotność względną lub wyliczany parametr, natomiast w drugiej linii mierzoną temperaturę (°C/°F). Funkcja rejestracji (datalogger) pozwala na rejestrację wilgotności i temperatury wielkości z wybraną częstotliwością. Ustawienia przetwornika są zapisane w nieulotnej pamięci, zegar czasu rzeczywistego jest podtrzymywany przez baterię litową. Zasilanie przetwornika jest wybierane podczas zamawiania, pomiędzy 24VAC/DC, a 90…240VAC.
Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza z wymiennymi sondami wilgotności z serii HD271T… to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza w różnych procesach przemysłowych (różnego rodzaju suszarniach i komorach klimatycznych).

Dostępne modele przetworników wilgotności i temperatury z serii HD2717T:

Przetworniki do współpracy z sondą pionową (S.TV) lub sondą na przewodzie (S.TCx.x)

 • HD2717T.00: Model przetwornika bez wyświetlacza i bez wyjść przekaźnikowych.
 • HD2717T.0R: Model przetwornika bez wyświetlacza, z dwoma konfigurowalnymi wyjściami sterującymi i wyjściem alarmowym.
 • HD2717T.D0: Model przetwornika z wyświetlaczem LCD, bez wyjść przekaźnikowych.
 • HD2717T.DR: Model przetwornika z wyświetlaczem LCD z dwoma konfigurowalnymi wyjściami sterującymi i wyjściem alarmowym.

Przetworniki do współpracy z sondą kanałową (S.TOx)

 • HD2717TO.00: Model przetwornika bez wyświetlacza i bez wyjść przekaźnikowych.
 • HD2717TO.0R: Model przetwornika bez wyświetlacza, z dwoma konfigurowalnymi wyjściami sterującymi i wyjściem alarmowym.
 • HD2717TO.D0: Model przetwornika z wyświetlaczem LCD, bez wyjść przekaźnikowych.
 • HD2717TO.DR: Model przetwornika z wyświetlaczem LCD z dwoma konfigurowalnymi wyjściami sterującymi i wyjściem alarmowym.

Wymienne sondy z modułem SICRAM2 do pomiaru temperatury i wilgotność pionowe (S.TV) lub na przewodzie S.TCx.x.

 • S.TV: Sonda wilgotności i temperatur pionowa (naścienna). Długość sondy 130mm.

Materiał sondy na przewodzie serii S.TC… można wybrać pomiędzy stalą AISI304, a tworzywem sztucznym POCAN.

 • S.TC1.2: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla 2m, materiał AISI304.
 • S.TC1.2P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla 2m, materiał POCAN.
 • S.TC1.5: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla 5m, materiał AISI304.
 • S.TC1.5P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla 5m, materiał POCAN.
 • S.TC1.10: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla 10m, materiał AISI304.
 • S.TC1.10P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 135mm, długość kabla10m, materiał POCAN.
 • S.TC2.2: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla 2m, materiał AISI304.
 • S.TC2.2P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla 2m, materiał POCAN.
 • S.TC2.5: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla 5m, materiał AISI304.
 • S.TC2.5P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla 5m, materiał POCAN.
 • S.TC2.10: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla 10m, materiał AISI304.
 • S.TC2.10P: Sonda wilgotności i temperatury na przewodzie. Długość sondy 335mm, długość kabla10m, materiał POCAN.

Wymienne sondy z modułem SICRAM2 do pomiaru wilgotność i punktu rosy sprężonego powietrza S.x.x.

 • S.TC2.480.2: Sonda na przewodzie do pomiaru wilgotności sprężonego powietrza w rurociągach. Długość kabla 2m. Przyłącze procesowe szybkozłącznki 1/4″. Materiał komory pomiarowej stal nierdzewna AISI304.
 • S.481.2: Sonda na przewodzie do pomiaru wilgotności sprężonego powietrza w zbiornikach. Długość kabla 2m. Przyłącze procesowe: gwint: G1/2″. Filtr 15μ ze stali nierdzewnej AISI316.

Wymienne sondy z modułem SICRAM2 do pomiaru temperatury i wilgotność do montażu w kanałach wentylacyjnych S.TOx.

 • S.TO1: Sonda kanałowa do przetwornika HD2717TO.xx. Długość sondy 135mm.
 • S.TO2: Sonda kanałowa do przetwornika HD2717TO.xx. Długość sondy 335mm.

Przykładowe wykonanie przetwornika wilgotności względnej i temperatury powietrza firmy Delta Ohm:

 • HD2717T.D+S.TV/24V: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury. Dwa wyjścia analogowe prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0/2…10V. Port komunikacyjny RS232C/RS485. Wersja przetwornika naścienna z wyświetlaczem LCD. Napięcie zasilania 24VAC/DC.
 • HD2717T.DR+S.TC2.5: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury. Dwa wyjścia analogowe prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0/2…10V. Port komunikacyjny RS232C/RS485. Wersja przetwornika z sondą o długości L=335mm na przewodzie 5m z wyświetlaczem LCD oraz wyjściami przekaźnikowymi. Napięcie zasilania 230VAC.
 • HD2717TO.D+S.TO1,/ 24V: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury. Dwa wyjścia analogowe prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0/2…10V. Port komunikacyjny RS232C/RS485. Wersja przetwornika z sondą kanałową o długości 135mm oraz wyświetlaczem LCD. Napięcie zasilania przetwornika24VAC/DC.
 • HD2717T.DO+S.TC2.480.2: Przetwornik wilgotności i punktu rosy sprężonego powietrza . Dwa wyjścia analogowe prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0/2…10V. Port komunikacyjny RS232C/RS485. Przetwornik wilgotności z wymienną sondą do pomiaru wilgotności i temperatury punktu rosy sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych (rurociągach) na przewodzie 2m. Zakres pomiarowy temperatury i punktu rosy sprężonego powietrza to -40…+60°C, -40…+60°C DP. Przetwornik z wyświetlaczem LCD bez wyjść przekaźnikowych. Napięcie zasilania 230VAC.
 • HD2717T.DO+S.481.2: Przetwornik wilgotności względnej sprężonego powietrza. Dwa wyjścia analogowe prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0/2…10V. Port komunikacyjny RS232C/RS485. Przetwornik wilgotności z sondą do pomiaru wilgotności względnej i punktu rosy sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych (zbiornikach) na przewodzie 2m. Zakres pomiarowy temperatury i punktu rosy sprężonego powietrza to -40…+60°C, 0…100%RH. Przetwornik w wykonaniu z wyświetlaczem LCD i bez wyjść przekaźnikowych. Napięcie zasilania 230VAC.

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory wilgotności i temperatury.

HD2717T – przetworniki wilgotności i temperatury powietrza

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót