Radowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED
Dataloggery HD35EDLDataloggery HD35EDGDataloggery HD35EDJednostka centralna HD35APRepeatery HD35REBezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDWBezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDWBezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

HD35ED – bezprzewodowe rejestratory (dataloggery)

Cena netto: Zapytaj

 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40…105°C
 • Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600…1100hPa
 • Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: +/-2000hPa
 • Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm
 • Zakres pomiarowy CO: 0…500ppm
 • Zakres pomiarowy oświetlenia: 0…10000lux
 • Zakres pomiarowy promieniowania UVA: 0…2000mW/m2
 • Komunikacja: radiowa
 • Interfejs komunikacyjny: USB, RS-485 (MODBUS RTU), Wi-Fi (Ethernet), GSM
 • Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzny zasilacz
 • Wyświetlacz: LCD (opcja)
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery) z komunikacją radiową z serii HD35ED.

Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową z serii HD35ED… to elektroniczne rejestratory (dataloggery) przeznaczone głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności oraz wielu różnych wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Rejestratory bezprzewodowe z serii HA35ED… wyposażone są w komunikację radiową, co umożliwia zdalny odczyt rejestratorów z dużych odległości. Nasze rejestratory radiowe serii HD35ED… umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring następujących wielkości:

Rejestratory radiowe HD35ED- Delta Ohm
Rejestratory radiowe HD35ED- Delta Ohm
 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Natężenie oświetlenia (lux)
 • Promieniowanie UVA, UVB i UVC
 • Tlenek węgla (CO)
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Promieniowanie słoneczne
 • Opady deszczu
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Wilgotność liści
 • Index WBGT
 • Pyły zawieszone (PM2,5, PM5, PM10)

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED, które mierzą wilgotność względną i temperaturę mogą również obliczać inne wielkości (pochodne wilgotności względnej i temperatury). Obliczane wartości zależą od modelu i mogą być następujące: punkt rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania, średnią temperaturę kinetyczną (MKT). W zależności od modelu datalogery mogą mieć zabudowaną sondę pomiarową,  zewnętrzne sondy pomiarowe mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub zacisków śrubowych.

Rejestratory bezprzewodowe z komunikacją radiową z serii HD35ED są elektronicznymi dataloggerami wyposażonymi w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń. Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane są z przesyłane radiowo z rejestratorów HD35ED do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej mogą być przesyłana za pomocą USB, RS-485, Ethernetu lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Modele rejestratorów z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie różnych zewnętrznych czujników i przetworników:

 • Przetworniki z sygnałami 4…20mA, 0…1V lub 0…50mV
 • Czujniki: Pt100 / Pt1000 i K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery) z komunikacją radiową do monitoringu z serii HD35ED:

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową z serii HD35ED iHD35EDW

 • Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin.
 • Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa.
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Czyste pomieszczenia.
 • Laboratoria.
 • Procesy przemysłowe.

Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery) z komunikacją radiową – dobór jednostki bazowej.

Jednostka bazowa HD35AP… dostępna jest w różnych wersjach. Wybór jednostki bazowej nie zależy od wielkości mierzonej, ale musi być przeprowadzony zgodnie z tym, jak chcemy podłączyć urządzenie do komputera lub sterownika PLC:

 • Połączenie USB, dostępne we wszystkich modelach HD35AP…. Jednostka bazowa powinna być instalowana w pobliżu komputera i wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APS. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APR. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera. Do montażu na szynie DIN.
 • Połączenie ETHERNET, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z siecią lokalną. Nie jest konieczne instalowanie urządzenia w pobliżu komputera, wystarczy, aby było ono ustawione w pobliżu punktu dostępowego sieci lokalnej. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera
 • Połączenie Wi-Fi, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z bezprzewodową siecią lokalną. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • Połączenie GSM, model HD35APG. Wersja ta jest stosowana w przypadku braku połączenia z komputerem, umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub FTP przy użyciu sieci GSM. Jest zatem odpowiednia do monitorowania instalacji nienadzorowanych i mobilnych (np. podczas transportu). Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Dobór bezprzewodowych rejestratorów danych HD35ED… z komunikacją radiową.

Rejestratory bezprzewodowe HD35ED…, które rejestrują pomiary, są dostępne w wielu wersjach wykonań, różniących się typem pomiarów, które można zrealizować. Wybór należy zatem wykonać zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Typ zmiennych, które mają być mierzone;
 • Czujniki podłączone za pomocą kabla lub zintegrowane z rejestratorem;
 • Wyświetlacz (lub brak) LCD w przyrządzie, aby zobaczyć pomiary bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia lub skonfigurować urządzenie za pośrednictwem klawiatury
 • Fakt, że strefa pomiarowa znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub na świeżym powietrzu (na przykład pomiary meteorologiczne w otoczeniu zewnętrznym, można wybrać model w wodoodpornej obudowie z zabezpieczeniem przed promieniowaniem słonecznym).

Ilu rejestratorów bezprzewodowych danych HD35ED… można używać jednocześnie?

Bezprzewodowy system rejestracji umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu rejestratorów HD35ED…. Wszystkie one komunikują się z tą samą jednostką bazową HD35AP…
Liczba używanych bezprzewodowych rejestratorów zależy od:

 • Liczby i rodzaju mierzonych wielkości;
 • Rozmieszczenie obszarów w których pomiary mają być wykonywane;

Przykładowe rozwiązania:

 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch komorach chłodniczych umieszczonych obok siebie, można użyć pojedynczego urządzenia, które jednocześnie może mierzyć dwie temperatury przy użyciu sond (np. HD35EDN/2TC).
 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch różnych pomieszczeniach lub w dwóch miejscach magazynu, oddalonych od siebie, konieczne jest użycie dwóch oddzielnych urządzeń (np. HD35EDNTV z wbudowanym czujnikiem).
  Istnieje możliwość łatwego dodawania lub usuwania jednego lub więcej urządzeń HD35ED… z systemu w dowolnym momencie.

Jak zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowych rejestratorów z komunikacją radiową

W celu zwiększenia odległości pomiędzy rejestratorami HD35ED… a jednostką bazową HD35AP… należy zainstalować jeden lub więcej repeaterów HD35RE… pomiędzy urządzeniami a jednostką bazową. Wzmacniacze sygnału są również przydatne do zwiększenia zasięgu w przypadku obecności przeszkód, np. gdy urządzenia HD35ED… i jednostka bazowa są zainstalowane w pomieszczeniach oddzielonych ścianami żelbetowymi lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Która częstotliwość komunikacji radiowej powinna być używana

Częstotliwość transmisji w systemie bezprzewodowym musi być wybrana w zależności od kraju, w którym system jest zainstalowany. Ważne jest, aby zakupić system z odpowiednią częstotliwością, ponieważ użytkownik nie może zmienić pasma transmisji. Delta OHM oferuje następujące rozwiązania:

 • 868MHz (zgodnie z normą europejską EN 300 220)
 • 902-928MHz (zgodnie z FCC U.S. część 15 rozdział 247 i RSS‑210 w Kanadzie)
 • 915,9-929,7MHz (zgodnie z normą japońską ARIB STD‑T108)

Natychmiastowe wysyłanie alarmów przez rejestratory bezprzewodowe HD35ED

Bezprzewodowy system Delta OHM HD35… natychmiast sygnalizuje przekroczenie wartości progowych pomiarów w następujący sposób:

 • Za pomocą akustycznego sygnału generowanego przez brzęczyk wewnątrz urządzeń.
 • Za pomocą oprogramowania HD35AP-S, wyświetlając błędy na monitorze PC.
 • Wysyłając wiadomość SMS na telefon (tylko dla HD35APG).
 • Wysyłając wiadomość na adresy e-mail (tylko dla HD35APG i HD35APW).
 • Poprzez aktywację dodatkowej sygnalizacji lub urządzeń za pomocą opcjonalnego moduł alarmowego HD35ED-ALM z wyjściami przekaźnikowymi.

System umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych dla każdej mierzonej zmiennej (dolny i górny próg). Alarm jest sygnalizowany, jeśli mierzona wartość spadnie poniżej dolnego progu lub wzrośnie powyżej górnego progu.

Składniki bezprzewodowego systemu rejestracji radiowej:

System składa się z następujących elementów:

 • HD35AP…: Jednostka bazowa (punkt dostępowy)
 • HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze sygnału radiowego)
 • HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery)
 • HD35ED-ALM: Moduł alarmowy
 • Jednostka bazowa HD35AP…: Jednostka bazowa (punk dostępowy) jest interfejsem pomiędzy rejestratorami danych, które są umieszczone w miejscach pomiaru a komputerem. Komunikuje się bezprzewodowo z rejestratorami danych. Po podłączeniu do komputera przez złącze USB jednostka bazowa jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera. W przypadku braku połączenia USB, zasilanie dostarczane jest przez wewnętrzny akumulator lub zewnętrzny zasilacz (opcjonalny). Zaleca się używanie zewnętrznego zasilacza w wersjach HD35APW i HD35APG.
 • Repeatery HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze) to urządzenia działające jako pomost pomiędzy jednostką bazową HD35AP… i rejestratorami HD35ED…. Umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy rejestratorami i jednostką bazową. Można zastosować wiele repeaterów umieszczonych pomiędzy rejestratorem danych, a jednostką bazową w celu zwiększenia zasięgu.
 • Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych są samodzielnymi urządzeniami podłączonymi z sondami pomiarowymi. Instalowane są w środowiskach, które mają być monitorowane i zasilane są przez wewnętrzną baterię (nie można jej ładować). Pomiary są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane do jednostki bazowej automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie użytkownika. Dostępne są wersje z (lub bez) wyświetlacza LCD. Wersje z LCD umożliwiają podglądanie pomiarów również w miejscu instalacji oraz umożliwiają również konfigurację rejestratora za pośrednictwem klawiatury przedniej.
  Moduł alarmowy HD35ED-ALM: Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwia uruchamianie urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń.

System może składać się z maksymalnie 255 urządzeń (w tym jednostki bazowej i repeaterów). Każde urządzenie jest jednoznacznie identyfikowane przez swój własny adres. Dzięki bezprzewodowej komunikacji instalacja systemu jest niezwykle prosta i szybka. Brak kabli pozwala na znaczne oszczędności kosztów materiałów i robocizny oraz umożliwia przenoszenie elementów systemu. Ponadto nie trzeba demontować rejestratora z jego miejsca lub przychodzić do miejsca instalacji, aby pobrać dane do komputera.

Wersje jednostek bazowych
Jednostki bazowe dostępne są w następujących wersjach:

 • HD35AP, tylko z interfejsem USB.
 • HD35APD, tylko z interfejsem USB. Wersja “Dongle” zasilana tylko z portu USB komputera (bez baterii wewnętrznej i bez zewnętrznego zasilania). Dostępny z anteną wewnętrzną (HD35APD) lub zewnętrzną (HD35APD-EXT).
 • HD35APS: interfejs USB + interfejsem RS485 i protokołem MODBUS‑RTU
  Jednostka bazowa działa jako multiplekser, odbiera i wysyła polecenia pomiędzy urządzeniami w sieci i komputerem PC/ PLC przy pomocy MODBUS.
 • HD35APW: interfejs USB + interfejs Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową + interfejs ETHERNET do połączenia z lokalną siecią za pomocą kabla
  Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie z siecią lokalną) na wysyłanie wiadomości alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP (*).
  Umożliwia użycie protokołu MODBUS TCP/IP (protokół MODBUS do komunikacji poprzez ETHERNET).
  Funkcja multi-client: umożliwia podłączenie wielu jednostek bazowych HD35APW do tej samej sieci lokalnej. Zintegrowany serwer www z funkcją monitoringu.
 • HD35APG: interfejs USB + zintegrowany moduł GSM
  Umożliwia wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail lub SMS oraz zapisanych danych za pośrednictwem e-mail lub adresu FTP (*). Umożliwia komunikację z komputerem PC za pośrednictwem sieci GSM poprzez protokół GPRS TCP/IP.
  (*(*) W przypadku podstawowej wersji oprogramowania dane przesyłane są za pośrednictwem protokołu FTP z interwałem nie krótszym niż 2 minuty i tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów danych. Aby uzyskać pełną funkcjonalność FTP, należy zakupić oprogramowanie w wersji PLUS.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – zasięg transmisji radiowej.

Zastosowanie repeaterów (wzmacniaczy sygnału radiowego)

Aby zwiększyć odległości pomiędzy jednostką bazową a rejestratorami danych wykorzystywane są repeatery HD35RE…. Repeatery mogą być używane w kaskadzie (sieć “wielo-poziomowa”).

Wzmacniacze są dostępne w dwóch wersjach:

 • HD35RE: w obudowie do użytku wewnętrznego, z zewnętrznym zasilaniem oraz wewnętrznym akumulatorem
 • HD35REW: w obudowie wodoszczelnej IP67 oraz z baterią wewnętrzną. HD35REW to repeater o małym poborze prądu, przeznaczony głównie do środowisk, w których zewnętrzne zasilanie nie jest dostępne. Aby żywotność baterii była duża zaleca się stosowanie repeaterów HD35REW w systemach, w których nie ma dużej liczby urządzeń i częstotliwości odczytów pomiarów. Projektując system należy wziąć pod uwagę fakt, że między repeaterem HD35REW a rejestratorem HD35ED… lub pomiędzy dwoma repeaterami HD35REW mogą być umieszczone tylko repeatery tego samego typu.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – alarmy

Dla każdej mierzonej mierzonej można ustawić dwa progi alarmowe (wysoki i niski próg). Po przekroczeniu progu wewnętrzny brzęczyk rejestratora emituje sygnał akustyczny, a sygnał alarmowy jest natychmiast wysyłany do jednostki bazowej i wyświetlany na komputerze. Jeśli jednostka centralna jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG) lub interfejs Wi-Fi/Ethernet (HD35APW) oraz dostęp do internetu, alarm może być wysyłany za pomocą wiadomość e-mail. Jeśli jednostka bazowa jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG), alarm może być również wysłany za pomocą wiadomości SMS.
Dla każdej wielkości mierzonej można skonfigurować histerezę alarmu i opóźnienie zadziałania alarmu. Alarmy mogą być również generowane w zależności od jakości sygnału radiowego.
Dostępny jest również bezprzewodowy moduł alarmowy z wyjściem przekaźnikowym (HD35ED-ALM), umożliwiający aktywowanie większej liczby urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń. Moduł alarmowy HD35ED-ALM współpracuje z wszystkimi wersjami jednostki bazowej.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – rejestracja

Każdy rejestrator może być skonfigurowany z różnym interwałem pomiaru i rejestracji. Wartość rejestrowana jest średnią wartością pomiarów wykonanych w interwale rejestracji. Przesyłane dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci rejestratora; gdy pamięć rejestratora jest pełna, można wybrać zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Po przesłaniu dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci jednostki bazowej. W ten sposób system jest wyjątkowo bezpieczny przed utratą danych i nie jest konieczne trzymanie włączonego komputera. Pamięć jednostki bazowej jest zarządzana cyklicznie.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S do radiowych rejestratorów danych (do pobrania ze strony www).

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych. Przenoszenie pomiarów z czujników do bazy danych następuje w następujących etapach:

 • Rejestratory HD35ED… przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach czasu do jednostki bazowej HD35AP… (która przechowuje pomiary w pamięci wewnętrznej);
 • Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP… są pobierane do komputera, automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania HD35AP-S, oprogramowanie HD35AP-S zapisuje pobrane dane w bazie danych.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW - oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie HD35AP-S do bezprzewodowych rejestratorów danych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 do radiowych rejestratorów danych(do pobrania ze strony www).

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane pochodzące z urządzeń.
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW
 • Część przeglądarkowa, która wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, podczas gdy część Viewer może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.

Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych
Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do radiowych rejestratorów danych.

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S i HDServer1 (odpłatna) do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądanie danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: którzy użytkownicy są połączeni i jakie zmiany są wprowadzane w konfiguracji rejestratora danych.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i podglądu danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (Administrator, Superużytkownik i Użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.
Oprogramowanie HD35AP-CFR21
Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do rejestratorów radiowych HD35ED i HD35EDW

Przykład bezprzewodowego systemu rejestracji – komputer PC połączony z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW
Bezprzewodowe rejestratory danych HD35ED i HD35EDW

Podstawowe wersje rejestratora bezprzewodowego z komunikacją radiową z serii HD35ED…:

 • HD35EDN/1TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD35ED7P/1TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -200…650°C.
 • HD35EDNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury z sondą temperatury do pomiaru temperatury otoczenia wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD35ED1NTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zintegrowanych sond temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD35EDNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD35ED17PTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -40…150°C /0…100%RH.
 • HD35ED14bNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia barometrycznego zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/300…1100 hPa.
 • HD35ED4r1Z: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru  różnicy ciśnień w czystych pomieszczeniach, ślizach powietrznych (do clean roomów). Zakres pomiarowy rejestratora ±100Pa z rozdzielczością 0.01Pa.
 • HD35ED4r1: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru różnicy ciśnień. Zakres pomiarowy rejestratora ±2,5hPa (2,5mbar).
 • HD35ED4r2: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru różnicy ciśnień. Zakres pomiarowy rejestratora ±10hPa (10mbar).
 • HD35ED4r3: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru różnicy ciśnień. Zakres pomiarowy rejestratora ±100hPa (100mbar).
 • HD35ED4r4: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru różnicy ciśnień. Zakres pomiarowy rejestratora ±1000hPa (1000mbar).
 • HD35ED1N4r1ZTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i różnicy ciśnień clean roomów zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/±100Pa z rozdzielczością 0.01Pa.
 • HD35ED1NB: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i dwutlenku węgla (CO2) zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/0…5000 ppm.
 • HD35EDH: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową z 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi. Rejestrator może współpracować z przetwornikami wyposażonymi w wyjścia 4÷20mA, 0÷1V, 0÷50mV, czujnikami Pt100 /Pt1000, termoparami (K, J, T, N, E ), itp.
 • HD35ED1NITCV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i natężenia oświetlenia zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH/0…20,000lux (lub 0…200,00lux dla HD35ED1NI2TCV).

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Bezprzewodowe dataloggery wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW
Icon
Rejestratory bezprzewodowe wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW (j. ang.)
Instrukcje obsługi:
Icon
Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW (j. ang.)
Icon
Oprogramowanie HD35AP-S do rejestratorów HD35/HD33/HD50 (j.ang.)
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu rejestratorów HD35AP-S
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu rejestratorów HDServer1
Katalogi:
Icon
Katalog czujniki, przetworniki i rejestratory wilgotności i temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: czujniki i przetworniki wilgotności względnej, elektroniczne rejestratory wilgotności względnej, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł