Datalogery wilgotności i temperatury HD35ED
Dataloggery HD35EDLDataloggery HD35EDGDataloggery HD35EDJednostka centralna HD35APRepeatery HD35REBezprzewodowy system rejestracji wilgotności i temperatury HD35EDBezprzewodowy system rejestracji wilgotności i temperatury HD35EDBezprzewodowy system rejestracji wilgotności i temperatury HD35ED

HD35ED – bezprzewodowe rejestratory (dataloggery)

Cena netto: Zapytaj

 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40…105°C
 • Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600…1100hPa
 • Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: +/-2000hPa
 • Zakres pomiarowy CO2: 0…5000ppm
 • Zakres pomiarowy CO: 0…500ppm
 • Zakres pomiarowy oświetlenia: 0…10000lux
 • Zakres pomiarowy promieniowania UVA: 0…2000mW/m2
 • Interfejs komunikacyjny: USB, RS-485 (MODBUS RTU), Wi-Fi (Ethernet), GSM
 • Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzny zasilacz
 • Wyświetlacz: LCD (opcja)
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Bezprzewodowe rejestratory serii HD35ED… to elektroniczne rejestratory przeznaczone głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności oraz wielu różnych wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Rejestratory bezprzewodowe z serii HA35ED… wyposażone są w komunikację radiową, co umożliwia zdalny odczyt rejestratorów z dużych odległości. Bezprzewodowe rejestratory serii HD35ED… umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring następujących wielkości:

 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Oświetlenie (lux)
 • Promieniowanie UVA, UVB i UVC
 • Tlenek węgla (CO)
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Promieniowanie słoneczne
 • Opady deszczu
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Wilgotność liści
 • Index WBGT
 • Przyśpieszenie

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED, które mierzą wilgotność względną i temperaturę mogą również obliczać inne wielkości (pochdodne wilgotności względnej i temperatury). Obliczane wartości zależą od modelu i mogą być następujące: punkt rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania, średnią temperaturę kinetyczną (MKT). W zależności od modelu datalogery mogą mieć zabudowaną sondę pomiarową,  zewnętrzne sondy pomiarowe mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub zacisków śrubowych.

Rejestratory bezprzewodowe z komunikacją radiową z serii HD35ED są elektronicznymi dataloggerami wyposażonymi w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń. Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane są z przesyłane radiowo z rejestratorów HD35ED do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej mogą być przesyłana za pomocą USB, RS-485, Ethernetu lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Modele rejestratorów z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie różnych zewnętrznych czujników i przetworników:

 • Przetworniki z sygnałami 4…20mA, 0…1V lub 0…50mV
 • Czujniki: Pt100 / Pt1000 i K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.
Typowe zastosowania systemu monitoringu z serii HD35ED:

Bezprzewodowe rejestratory HD35ED

 • Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin.
 • Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa.
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Czyste pomieszczenia.
 • Laboratoria.
 • Procesy przemysłowe.

Wybór jednostki bazowej HD35AP…

Jednostka bazowa HD35AP… dostępna jest w różnych wersjach. Wybór jednostki bazowej nie zależy od wielkości mierzonej, ale musi być przeprowadzony zgodnie z tym, jak chcemy podłączyć urządzenie do komputera lub sterownika PLC:

 • Połączenie USB, dostępne we wszystkich modelach HD35AP…. Jednostka bazowa powinna być instalowana w pobliżu komputera i wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APS. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APR. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera. Do montażu na szynie DIN.
 • Połączenie ETHERNET, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z siecią lokalną. Nie jest konieczne instalowanie urządzenia w pobliżu komputera, wystarczy, aby było ono ustawione w pobliżu punktu dostępowego sieci lokalnej. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera
 • Połączenie Wi-Fi, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z bezprzewodową siecią lokalną. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • Połączenie GSM, model HD35APG. Wersja ta jest stosowana w przypadku braku połączenia z komputerem, umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub FTP przy użyciu sieci GSM. Jest zatem odpowiednia do monitorowania instalacji nienadzorowanych i mobilnych (np. podczas transportu). Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Wybór rejestratora HD35ED…
Rejestratory bezprzewodowe HD35ED…, które rejestrują pomiary, są dostępne w wielu wersjach wykonań, różniących się typem pomiarów, które można zrealizować. Wybór należy zatem wykonać zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Typ zmiennych, które mają być mierzone;
 • Czujniki podłączone za pomocą kabla lub zintegrowane z rejestratorem;
 • Wyświetlacz (lub brak) LCD w przyrządzie, aby zobaczyć pomiary bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia lub skonfigurować urządzenie za pośrednictwem klawiatury
 • Fakt, że strefa pomiarowa znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub na świeżym powietrzu (na przykład pomiary meteorologiczne w otoczeniu zewnętrznym, można wybrać model w wodoodpornej obudowie z zabezpieczeniem przed promieniowaniem słonecznym).

Ile rejestratorów bezprzewodowych HD35ED… można używać?
Bezprzewodowy system rejestracji umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu rejestratorów HD35ED…. Wszystkie one komunikują się z tą samą jednostką bazową HD35AP…
Liczba używanych bezprzewodowych rejestratorów zależy od:

 • Liczby i rodzaju mierzonych wielkości;
 • Rozmieszczenie obszarów w których pomiary mają być wykonywane;

Przykład:

 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch komorach chłodniczych umieszczonych obok siebie, można użyć pojedynczego urządzenia, które jednocześnie może mierzyć dwie temperatury przy użyciu sond (np. HD35EDN/2TC).
 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch różnych pomieszczeniach lub w dwóch miejscach magazynu, oddalonych od siebie, konieczne jest użycie dwóch oddzielnych urządzeń (np. HD35EDNTV z wbudowanym czujnikiem).
  Istnieje możliwość łatwego dodawania lub usuwania jednego lub więcej urządzeń HD35ED… z systemu w dowolnym momencie.

Jak zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowych rejestratorów
W celu zwiększenia odległości pomiędzy rejestratoraami HD35ED… a jednostką bazową HD35AP… należy zainstalować jeden lub więcej repeaterów HD35RE… pomiędzy urządzeniami a jednostką bazową.
Wzmacniacze sygnału są również przydatne do zwiększenia zasięgu w przypadku obecności przeszkód, np. gdy urządzenia HD35ED… i jednostka bazowa są zainstalowane w pomieszczeniach oddzielonych ścianami żelbetowymi lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Która częstotliwość komunikacji radiowej powinna być używana
Częstotliwość transmisji w systemie bezprzewodowym musi być wybrana w zależności od kraju, w którym system jest zainstalowany. Ważne jest, aby zakupić system z odpowiednią częstotliwością, ponieważ użytkownik nie może zmienić pasma transmisji. Delta OHM oferuje następujące rozwiązania:

 • 868MHz (zgodnie z normą europejską EN 300 220)
 • 902-928MHz (zgodnie z FCC U.S. część 15 rozdział 247 i RSS‑210 w Kanadzie)
 • 915,9-929,7MHz (zgodnie z normą japońską ARIB STD‑T108)

Natychmiastowe alarmy
Bezprzewodowy system Delta OHM HD35… natychmiast sygnalizuje przekroczenie wartości progowych pomiarów w następujący sposób:

 • Za pomocą akustycznego sygnału generowanego przez brzęczyk wewnątrz urządzeń.
 • Za pomocą oprogramowania HD35AP-S, wyświetlając błędy na monitorze PC.
 • Wysyłając wiadomość SMS na telefon (tylko dla HD35APG).
 • Wysyłając wiadomość na adresy e-mail (tylko dla HD35APG i HD35APW).
 • Poprzez aktywację dodatkowej sygnalizacji lub urządzeń za pomocą opcjonalnego moduł alarmowego HD35ED-ALM z wyjściami przekaźnikowymi.

System umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych dla każdej mierzonej zmiennej (dolny i górny próg). Alarm jest sygnalizowany, jeśli mierzona wartość spadnie poniżej dolnego progu lub wzrośnie powyżej górnego progu.

Składniki bezprzewodowego systemu rejestracji
System składa się z następujących elementów:

 • HD35AP…: Jednostka bazowa (punkt dostępowy)
 • HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze sygnału radiowego)
 • HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery)
 • HD35ED-ALM: Moduł alarmowy
 • Jednostka bazowa HD35AP…: Jednostka bazowa (punk dostępowy) jest interfejsem pomiędzy rejestratorami danych, które są umieszczone w miejscach pomiaru a komputerem. Komunikuje się bezprzewodowo z rejestratorami danych. Po podłączeniu do komputera przez złącze USB jednostka bazowa jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera. W przypadku braku połączenia USB, zasilanie dostarczane jest przez wewnętrzny akumulator lub zewnętrzny zasilacz (opcjonalny). Zaleca się używanie zewnętrznego zasilacza w wersjach HD35APW i HD35APG.
 • Repeatery HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze) to urządzenia działające jako pomost pomiędzy jednostką bazową HD35AP… i rejestratorami HD35ED…. Umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy rejestratorami i jednostką bazową. Można zastosować wiele repeaterów umieszczonych pomiędzy rejestratorem danych, a jednostką bazową w celu zwiększenia zasięgu.
 • Bezprzewodowe rejestratory HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych są samodzielnymi urządzeniami podłączonymi z sondami pomiarowymi. Instalowane są w środowiskach, które mają być monitorowane i zasilane są przez wewnętrzną baterię (nie można jej ładować). Pomiary są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane do jednostki bazowej automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie użytkownika. Dostępne są wersje z (lub bez) wyświetlacza LCD. Wersje z LCD umożliwiają podglądanie pomiarów również w miejscu instalacji oraz umożliwiają również konfigurację rejestratora za pośrednictwem klawiatury przedniej.
  Moduł alarmowy HD35ED-ALM: Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwia uruchamianie urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń.

System może składać się z maksymalnie 255 urządzeń (w tym jednostki bazowej i repeaterów). Każde urządzenie jest jednoznacznie identyfikowane przez swój własny adres. Dzięki bezprzewodowej komunikacji instalacja systemu jest niezwykle prosta i szybka. Brak kabli pozwala na znaczne oszczędności kosztów materiałów i robocizny oraz umożliwia przenoszenie elementów systemu. Ponadto nie trzeba demontować rejestratora z jego miejsca lub przychodzić do miejsca instalacji, aby pobrać dane do komputera.

Wersje jednostek bazowych
Jednostki bazowe dostępne są w następujących wersjach:

 • HD35AP, tylko z interfejsem USB.
 • HD35APD, tylko z interfejsem USB. Wersja “Dongle” zasilana tylko z portu USB komputera (bez baterii wewnętrznej i bez zewnętrznego zasilania). Dostępny z anteną wewnętrzną (HD35APD) lub zewnętrzną (HD35APD-EXT).
 • HD35APS: interfejs USB + interfejsem RS485 i protokołem MODBUS‑RTU
  Jednostka bazowa działa jako multiplekser, odbiera i wysyła polecenia pomiędzy urządzeniami w sieci i komputerem PC/ PLC przy pomocy MODBUS.
 • HD35APW: interfejs USB+interfejs Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową+interfejs ETHERNET do połączenia z lokalną siecią za pomocą kabla
  Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie z siecią lokalną) na wysyłanie wiadomości alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP (*).
  Umożliwia użycie protokołu MODBUS TCP/IP (protokół MODBUS do komunikacji poprzez ETHERNET).
  Funkcja multi-client: umożliwia podłączenie wielu jednostek bazowych HD35APW do tej samej sieci lokalnej. Zintegrowany serwer www z funkcją monitoringu.
 • HD35APG: interfejs USB + zintegrowany moduł GSM
  Umożliwia wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail lub SMS oraz zapisanych danych za pośrednictwem e-mail lub adresu FTP (*). Umożliwia komunikację z komputerem PC za pośrednictwem sieci GSM poprzez protokół GPRS TCP/IP.
  (*(*) W przypadku podstawowej wersji oprogramowania dane przesyłane są za pośrednictwem protokołu FTP z interwałem nie krótszym niż 2 minuty i tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów danych. Aby uzyskać pełną funkcjonalność FTP, należy zakupić oprogramowanie w wersji PLUS.

Zasięg transmisji i repeatery
Aby zwiększyć odległości pomiędzy jednostką bazową a rejestratorami danych wykorzystywane są repeatery HD35RE…. Repeatery mogą być używane w kaskadzie (sieć “wielo-poziomowa”).

Wzmacniacze są dostępne w dwóch wersjach:

 • HD35RE: w obudowie do użytku wewnętrznego, z zewnętrznym zasilaniem oraz wewnętrznym akumulatorem
 • HD35REW: w obudowie wodoszczelnej IP67 oraz z baterią wewnętrzną. HD35REW to repeater o małym poborze prądu, przeznaczony głównie do środowisk, w których zewnętrzne zasilanie nie jest dostępne. Aby żywotność baterii była duża zaleca się stosowanie repeaterów HD35REW w systemach, w których nie ma dużej liczby urządzeń i częstotliwości odczytów pomiarów.Projektując system należy wziąć pod uwagę fakt, że między repeaterem HD35REW a rejestratorem HD35ED… lub pomiędzy dwoma repeaterami HD35REW mogą być umieszczone tylko repeatery tego samego typu.

Alarmy
Dla każdej mierzonej mierzonej można ustawić dwa progi alarmowe (wysoki i niski próg). Po przekroczeniu progu wewnętrzny brzęczyk rejestratora emituje sygnał akustyczny, a sygnał alarmowy jest natychmiast wysyłany do jednostki bazowej i wyświetlany na komputerze. Jeśli jednostka centralna jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG) lub interfejs Wi-Fi/Ethernet (HD35APW) oraz dostęp do internetu, alarm może być wysyłany za pomocą wiadomość e-mail. Jeśli jednostka bazowa jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG), alarm może być również wysłany za pomocą wiadomości SMS.
Dla każdej wielkości mierzonej można skonfigurować histerezę alarmu i opóźnienie zadziałania alarmu. Alarmy mogą być również generowane w zależności od jakości sygnału radiowego.
Dostępny jest również bezprzewodowy moduł alarmowy z wyjściem przekaźnikowym (HD35ED-ALM), umożliwiający aktywowanie większej liczby urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń. Moduł alarmowy HD35ED-ALM współpracuje z wszystkimi wersjami jednostki bazowej.

Rejestracja
Każdy rejestrator może być skonfigurowany z różnym interwałem pomiaru i rejestracji. Wartość rejestrowana jest średnią wartością pomiarów wykonanych w interwale rejestracji. Przesyłane dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci rejestratora; gdy pamięć rejestratora jest pełna, można wybrać zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Po przesłaniu dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci jednostki bazowej. W ten sposób system jest wyjątkowo bezpieczny przed utratą danych i nie jest konieczne trzymanie włączonego komputera. Pamięć jednostki bazowej jest zarządzana cyklicznie.

Oprogramowanie
Standardowo dostarczone podstawowa wersja oprogramowania HD35AP-S umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych. Przenoszenie pomiarów z czujników do bazy danych następuje w następujących etapach:
Rejestratory HD35ED… przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach czasu do jednostki bazowej HD35AP… (która przechowuje pomiary w pamięci wewnętrznej);
Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP… są pobierane do komputera, automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania HD35AP-S;
Oprogramowanie HD35AP-S zapisuje pobrane dane w bazie danych.

Rozszerzone funkcje oprogramowania (wersja PLUS)
Podstawowa wersja oprogramowania umożliwia zarządzanie tylko danymi w lokalnej bazie danych, komputera, w którym zainstalowano oprogramowanie HD35AP-S. Ponadto oprogramowanie ma ograniczoną funkcjonalność FTP: dane są wysyłane za pomocą FTP przez jednostkę bazową HD35APG lub HD35APW z odstępem nie mniejszym niż 2 minuty i tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów. Do zaawansowanych zastosowań dostępna jest opcja HD35AP-PLUS z dodatkowymi funkcjami jak niżej:

 • Wielostanowiskowa praca z bazą danych: możliwe jest zapisanie danych w lokalnej bazie danych lub w bazie danych znajdującej się w sieci lokalnej, do której podłączony jest komputer;
 • Wyświetlanie danych może odbywać się z dowolnego komputera w sieci lokalnej z oprogramowaniem HD35AP-S.
 • Pełna funkcjonalność FTP: brak limitu czasu wysyłania danych i liczby rejestratorów.
 • Zapisywanie działań związanych z oprogramowaniem i zarządzanie użytkownikami zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11.
Przykład systemu rejestracji – komputerem PC połączony  z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowy system rejestracji wilgotności i temperatury HD35ED

 

Oprogramowanie HD35AP-S

Oprogramowanie HD35AP-S

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł