HD35ED4r1Z – bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do clean room

HD35ED4r1Z – bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do clean room

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory rejestratory różnicy ciśnień do clean room (radiowe) z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z. Bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room) z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z to elektroniczne rejestratory (dataloggery) radiowe przeznaczone do pomiaru, rejestracji i monitoringu różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room) oraz w różnych innych aplikacjach. Rejestratory radiowe […]

Zakres pomiarowy

±100Pa

Dokładność

± 1% pełnego zakresu

Pamięć

68 000 próbek

Interwał pomiaru / rejestracji

1, 2, 5, 10, 15, 30s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60min

Komunikacja

Radiowa (pasmo 868MHz)

Antena

Wewnętrza

Zasięg transmisji

Ok. 150…300m

Wyświetlacz

Standardowy lub graficzny wyświetlacz LCD (opcja)

Alarm

Akustyczny przy użyciu wewnętrznego brzęczyka

Zasialanie

3 baterie alkaiczne typu AA

Warunki pracy

-20…+70°C / 0…85% RH

Stopień ochrony

IP50

Bezprzewodowe rejestratory rejestratory różnicy ciśnień do clean room (radiowe) z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z.

Bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room) z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z to elektroniczne rejestratory (dataloggery) radiowe przeznaczone do pomiaru, rejestracji i monitoringu różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room) oraz w różnych innych aplikacjach. Rejestratory radiowe różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń z serii HD35ED4r1Z wyposażone są w komunikację radiową, co umożliwia zdalny odczyt rejestratorów z dużych odległości. Nasze rejestratory radiowe serii HD35ED4r1Z umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń za pomocą wbudowanego czujnika różnicy ciśnień.

Rejestratory bezprzewodowe z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z są elektronicznymi dataloggerami wyposażonymi w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń. Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane są z przesyłane radiowo z rejestratorów HD35ED4r1Z do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej mogą być przesyłana za pomocą USB, RS-485, Ethernetu lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do clean room (dataloggery) z komunikacją radiową do monitoringu z serii HD35ED4r1Z:

 

 • Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin.
 • Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Czyste pomieszczenia.
 • Laboratoria.
 • Procesy przemysłowe.

Bezprzewodowe rejestratory różnicy ciśnień do clean room (dataloggery) z komunikacją radiową – dobór jednostki bazowej.

Jednostka bazowa HD35AP… dostępna jest w różnych wersjach. Wybór jednostki bazowej nie zależy od wielkości mierzonej, ale musi być przeprowadzony zgodnie z tym, jak chcemy podłączyć urządzenie do komputera lub sterownika PLC:

 • Połączenie USB, dostępne we wszystkich modelach HD35AP…. Jednostka bazowa powinna być instalowana w pobliżu komputera i wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APS. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • RS485 z protokołem MODBUS-RTU, model HD35APR. Wersja ta jest szczególnie przydatna do podłączenia z PLC za pomocą RS485. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera. Do montażu na szynie DIN.
 • Połączenie ETHERNET, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z siecią lokalną. Nie jest konieczne instalowanie urządzenia w pobliżu komputera, wystarczy, aby było ono ustawione w pobliżu punktu dostępowego sieci lokalnej. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera
 • Połączenie Wi-Fi, model HD35APW. Wersja ta jest stosowana do podłączenia z bezprzewodową siecią lokalną. Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja) lub portu USB komputera.
 • Połączenie GSM, model HD35APG. Wersja ta jest stosowana w przypadku braku połączenia z komputerem, umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub FTP przy użyciu sieci GSM. Jest zatem odpowiednia do monitorowania instalacji nienadzorowanych i mobilnych (np. podczas transportu). Wymaga zewnętrznego zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Dobór bezprzewodowych rejestratorów danych HD35ED… z komunikacją radiową.

Rejestratory bezprzewodowe HD35ED…, które rejestrują pomiary, są dostępne w wielu wersjach wykonań, różniących się typem pomiarów, które można zrealizować. Wybór należy zatem wykonać zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Typ zmiennych, które mają być mierzone;
 • Czujniki podłączone za pomocą kabla lub zintegrowane z rejestratorem;
 • Wyświetlacz (lub brak) LCD w przyrządzie, aby zobaczyć pomiary bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia lub skonfigurować urządzenie za pośrednictwem klawiatury
 • Fakt, że strefa pomiarowa znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub na świeżym powietrzu (na przykład pomiary meteorologiczne w otoczeniu zewnętrznym, można wybrać model w wodoodpornej obudowie z zabezpieczeniem przed promieniowaniem słonecznym).

Ilu rejestratorów bezprzewodowych danych HD35ED… można używać jednocześnie?

Bezprzewodowy system rejestracji umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu rejestratorów HD35ED…. Wszystkie one komunikują się z tą samą jednostką bazową HD35AP…
Liczba używanych bezprzewodowych rejestratorów zależy od:

 • Liczby i rodzaju mierzonych wielkości;
 • Rozmieszczenie obszarów w których pomiary mają być wykonywane;

Przykładowe rozwiązania:

 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch komorach chłodniczych umieszczonych obok siebie, można użyć pojedynczego urządzenia, które jednocześnie może mierzyć dwie temperatury przy użyciu sond (np. HD35EDN/2TC).
 • Jeśli wymagany jest pomiar temperatury w dwóch różnych pomieszczeniach lub w dwóch miejscach magazynu, oddalonych od siebie, konieczne jest użycie dwóch oddzielnych urządzeń (np. HD35EDNTV z wbudowanym czujnikiem).
  Istnieje możliwość łatwego dodawania lub usuwania jednego lub więcej urządzeń HD35ED… z systemu w dowolnym momencie.

Jak zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowych rejestratorów z komunikacją radiową

W celu zwiększenia odległości pomiędzy rejestratorami HD35ED… a jednostką bazową HD35AP… należy zainstalować jeden lub więcej repeaterów HD35RE… pomiędzy urządzeniami a jednostką bazową. Wzmacniacze sygnału są również przydatne do zwiększenia zasięgu w przypadku obecności przeszkód, np. gdy urządzenia HD35ED… i jednostka bazowa są zainstalowane w pomieszczeniach oddzielonych ścianami żelbetowymi lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Która częstotliwość komunikacji radiowej powinna być używana

Częstotliwość transmisji w systemie bezprzewodowym musi być wybrana w zależności od kraju, w którym system jest zainstalowany. Ważne jest, aby zakupić system z odpowiednią częstotliwością, ponieważ użytkownik nie może zmienić pasma transmisji. Delta OHM oferuje następujące rozwiązania:

 • 868MHz (zgodnie z normą europejską EN 300 220)
 • 902-928MHz (zgodnie z FCC U.S. część 15 rozdział 247 i RSS‑210 w Kanadzie)
 • 915,9-929,7MHz (zgodnie z normą japońską ARIB STD‑T108)

Natychmiastowe wysyłanie alarmów przez rejestratory bezprzewodowe HD35ED

Bezprzewodowy system Delta OHM HD35… natychmiast sygnalizuje przekroczenie wartości progowych pomiarów w następujący sposób:

 • Za pomocą akustycznego sygnału generowanego przez brzęczyk wewnątrz urządzeń.
 • Za pomocą oprogramowania HD35AP-S, wyświetlając błędy na monitorze PC.
 • Wysyłając wiadomość SMS na telefon (tylko dla HD35APG).
 • Wysyłając wiadomość na adresy e-mail (tylko dla HD35APG i HD35APW).
 • Poprzez aktywację dodatkowej sygnalizacji lub urządzeń za pomocą opcjonalnego moduł alarmowego HD35ED-ALM z wyjściami przekaźnikowymi.

System umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych dla każdej mierzonej zmiennej (dolny i górny próg). Alarm jest sygnalizowany, jeśli mierzona wartość spadnie poniżej dolnego progu lub wzrośnie powyżej górnego progu.

Składniki bezprzewodowego systemu rejestracji radiowej:

System składa się z następujących elementów:

 • HD35AP…: Jednostka bazowa (punkt dostępowy)
 • HD35RE…: Repeatery sygnału (wzmacniacze sygnału radiowego)
 • HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych (dataloggery)
 • HD35ED-ALM: Moduł alarmowy
 • Jednostka bazowa HD35AP…: Jednostka bazowa (punk dostępowy) jest interfejsem pomiędzy rejestratorami danych, które są umieszczone w miejscach pomiaru a komputerem. Komunikuje się bezprzewodowo z rejestratorami danych. Po podłączeniu do komputera przez złącze USB jednostka bazowa jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera. W przypadku braku połączenia USB, zasilanie dostarczane jest przez wewnętrzny akumulator lub zewnętrzny zasilacz (opcjonalny). Zaleca się używanie zewnętrznego zasilacza w wersjach HD35APW i HD35APG.
 • Repeatery HD35RE…: Repeatery (wzmacniacze) to urządzenia działające jako pomost pomiędzy jednostką bazową HD35AP… i rejestratorami HD35ED…. Umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy rejestratorami i jednostką bazową. Można zastosować wiele repeaterów umieszczonych pomiędzy rejestratorem danych, a jednostką bazową w celu zwiększenia zasięgu.
 • Bezprzewodowe rejestratory danych z komunikacją radiową HD35ED…: Bezprzewodowe rejestratory danych są samodzielnymi urządzeniami podłączonymi z sondami pomiarowymi. Instalowane są w środowiskach, które mają być monitorowane i zasilane są przez wewnętrzną baterię (nie można jej ładować). Pomiary są przechowywane w pamięci wewnętrznej i wysyłane do jednostki bazowej automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie użytkownika. Dostępne są wersje z (lub bez) wyświetlacza LCD. Wersje z LCD umożliwiają podglądanie pomiarów również w miejscu instalacji oraz umożliwiają również konfigurację rejestratora za pośrednictwem klawiatury przedniej.
  Moduł alarmowy HD35ED-ALM: Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwia uruchamianie urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń.

System może składać się z maksymalnie 255 urządzeń (w tym jednostki bazowej i repeaterów). Każde urządzenie jest jednoznacznie identyfikowane przez swój własny adres. Dzięki bezprzewodowej komunikacji instalacja systemu jest niezwykle prosta i szybka. Brak kabli pozwala na znaczne oszczędności kosztów materiałów i robocizny oraz umożliwia przenoszenie elementów systemu. Ponadto nie trzeba demontować rejestratora z jego miejsca lub przychodzić do miejsca instalacji, aby pobrać dane do komputera.

Dostępne wersje jednostek bazowych:

Jednostki bazowe dostępne są w następujących wersjach:

 • HD35AP, tylko z interfejsem USB.
 • HD35APD, tylko z interfejsem USB. Wersja „Dongle” zasilana tylko z portu USB komputera (bez baterii wewnętrznej i bez zewnętrznego zasilania). Dostępny z anteną wewnętrzną (HD35APD) lub zewnętrzną (HD35APD-EXT).
 • HD35APS: interfejs USB + interfejsem RS485 i protokołem MODBUS‑RTU
  Jednostka bazowa działa jako multiplekser, odbiera i wysyła polecenia pomiędzy urządzeniami w sieci i komputerem PC/ PLC przy pomocy MODBUS.
 • HD35APW: interfejs USB + interfejs Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową + interfejs ETHERNET do połączenia z lokalną siecią za pomocą kabla
  Pozwala (jeśli dostępne jest połączenie z siecią lokalną) na wysyłanie wiadomości alarmowych i danych za pośrednictwem e-maila lub adresu FTP (*).
  Umożliwia użycie protokołu MODBUS TCP/IP (protokół MODBUS do komunikacji poprzez ETHERNET).
  Funkcja multi-client: umożliwia podłączenie wielu jednostek bazowych HD35APW do tej samej sieci lokalnej. Zintegrowany serwer www z funkcją monitoringu.
 • HD35APG: interfejs USB + zintegrowany moduł GSM
  Umożliwia wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail lub SMS oraz zapisanych danych za pośrednictwem e-mail lub adresu FTP (*). Umożliwia komunikację z komputerem PC za pośrednictwem sieci GSM poprzez protokół GPRS TCP/IP.
  (*(*) W przypadku podstawowej wersji oprogramowania dane przesyłane są za pośrednictwem protokołu FTP z interwałem nie krótszym niż 2 minuty i tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się maksymalnie 5 rejestratorów danych. Aby uzyskać pełną funkcjonalność FTP, należy zakupić oprogramowanie w wersji PLUS.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową – zasięg transmisji radiowej.

Zastosowanie repeaterów (wzmacniaczy sygnału radiowego)

Aby zwiększyć odległości pomiędzy jednostką bazową a rejestratorami danych wykorzystywane są repeatery HD35RE…. Repeatery mogą być używane w kaskadzie (sieć „wielo-poziomowa”).
Wzmacniacze są dostępne w dwóch wersjach:

 • HD35RE: w obudowie do użytku wewnętrznego, z zewnętrznym zasilaniem oraz wewnętrznym akumulatorem
 • HD35REW: w obudowie wodoszczelnej IP67 oraz z baterią wewnętrzną. HD35REW to repeater o małym poborze prądu, przeznaczony głównie do środowisk, w których zewnętrzne zasilanie nie jest dostępne. Aby żywotność baterii była duża zaleca się stosowanie repeaterów HD35REW w systemach, w których nie ma dużej liczby urządzeń i częstotliwości odczytów pomiarów. Projektując system należy wziąć pod uwagę fakt, że między repeaterem HD35REW a rejestratorem HD35ED… lub pomiędzy dwoma repeaterami HD35REW mogą być umieszczone tylko repeatery tego samego typu.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – alarmy

Dla każdej mierzonej mierzonej można ustawić dwa progi alarmowe (wysoki i niski próg). Po przekroczeniu progu wewnętrzny brzęczyk rejestratora emituje sygnał akustyczny, a sygnał alarmowy jest natychmiast wysyłany do jednostki bazowej i wyświetlany na komputerze. Jeśli jednostka centralna jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG) lub interfejs Wi-Fi/Ethernet (HD35APW) oraz dostęp do internetu, alarm może być wysyłany za pomocą wiadomość e-mail. Jeśli jednostka bazowa jest wyposażona w moduł GSM (HD35APG), alarm może być również wysłany za pomocą wiadomości SMS.
Dla każdej wielkości mierzonej można skonfigurować histerezę alarmu i opóźnienie zadziałania alarmu. Alarmy mogą być również generowane w zależności od jakości sygnału radiowego.
Dostępny jest również bezprzewodowy moduł alarmowy z wyjściem przekaźnikowym (HD35ED-ALM), umożliwiający aktywowanie większej liczby urządzeń sygnalizacyjnych (syreny, migające światła itp.) lub innych urządzeń. Moduł alarmowy HD35ED-ALM współpracuje z wszystkimi wersjami jednostki bazowej.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – rejestracja

Każdy rejestrator może być skonfigurowany z różnym interwałem pomiaru i rejestracji. Wartość rejestrowana jest średnią wartością pomiarów wykonanych w interwale rejestracji. Przesyłane dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci rejestratora; gdy pamięć rejestratora jest pełna, można wybrać zatrzymanie rejestracji lub kontynuowanie z nadpisywaniem najstarszych danych (rejestracja cykliczna). Po przesłaniu dane są również przechowywane w wewnętrznej pamięci jednostki bazowej. W ten sposób system jest wyjątkowo bezpieczny przed utratą danych i nie jest konieczne trzymanie włączonego komputera. Pamięć jednostki bazowej jest zarządzana cyklicznie.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S do radiowych rejestratorów danych (do pobrania ze strony www).

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych. Przenoszenie pomiarów z czujników do bazy danych następuje w następujących etapach:

 • Rejestratory HD35ED… przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach czasu do jednostki bazowej HD35AP… (która przechowuje pomiary w pamięci wewnętrznej);
 • Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP… są pobierane do komputera, automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania HD35AP-S, oprogramowanie HD35AP-S zapisuje pobrane dane w bazie danych.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 do radiowych rejestratorów danych(do pobrania ze strony www).

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane pochodzące z urządzeń.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

 • Część przeglądarkowa, która wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.
Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, podczas gdy część Viewer może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową oprogramowanie HDServer1

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do radiowych rejestratorów danych.

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S i HDServer1 (odpłatna) do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądanie danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: którzy użytkownicy są połączeni i jakie zmiany są wprowadzane w konfiguracji rejestratora danych.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i podglądu danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (Administrator, Superużytkownik i Użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.

 

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową - oprogramowanie HD35AP-CFR21

  Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową – oprogramowanie HD35AP-CFR21

Przykład bezprzewodowego systemu rejestracji – komputer PC połączony z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacja radiową

Podstawowe wersje bezprzewodowych rejestratorów różnicy ciśnień do clean room z komunikacją radiową z serii HD35ED4r1Z:

 • HD35ED4r1ZV: Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery) różnicy ciśnień do clean room z komunikacją radiową do pomiaru różnicy ciśnień. Rejestrator HD35ED4r1Z posiada czujnik różnicy ciśnień na zakres +/-100Pa. Zakres pomiarowy rejestratora +/-100Pa.

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory ciśnienia.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót