HD35EDLT.GSM – bezprzewodowe rejestratory z komunikacją GSM

HD35EDLT.GSM – bezprzewodowe rejestratory z komunikacją GSM

0,00 

 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40…105°C
 • Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600…1100hPa
 • Interfejs komunikacyjny:  GSM
 • Zasilanie: akumulatorowe 8…30DC
 • Wyświetlacz
Kategoria:
 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40…105°C
 • Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600…1100hPa
 • Interfejs komunikacyjny:  GSM
 • Zasilanie: akumulatorowe 8…30DC
 • Wyświetlacz

SKU: brak

Kategoria:

Producent:

Rejestratory temperatury i wilgotności z serii HD35EDLT.GSM został zaprojektowany specjalnie do monitoringu łatwo psujących się towarów podczas transportu.
Rejestratory posiadają 4 wejścia pomiarowe:

 • Jedno wejście do pomiaru wilgotności względnej i temperatury przy użyciu  zintegrowanej sondy z czujnikiem NTC  lub alternatywnie tylko samej sondy temperatury z czujnikiem NTC.
 • Dwa wejścia do podłączenia czujnika temperatury z czujnikiem NTC.
 • Jedno wolne napięcie wejściowe (np. do wykrywania otwarcia i zamknięcia pojemnika na towary).

Sondy są połączone przez złącza M12. Rejestrator oblicza średnią temperaturę kinetyczną (Mean Temperature Kinetic Temperature (MKT)) wszystkich kanałów pomiaru temperatury. Średnia temperatura kinetyczna jest wskaźnikiem do oceny przechowywania towarów, stosowanym farmacji. Jest obliczana zgodnie z równaniem Haynesa w funkcji wszystkich pomiarów temperatury uzyskanych podczas sesji rejestrowania. Średnia temperatura kinetyczna służy do oceny wahań temperatury doświadczanych przez substancję biologiczną podczas przechowywania lub transportu oraz odpowiada temperaturze przechowywania, która w przypadku utrzymania stałej produkcji substancji biologicznej ma takie same skutki jak rzeczywiste zmian temperatury zarejestrowane w okresie czasu (tj. czas trwania rejestracji). Można ustawić wartość energii aktywacji, parametru niezbędnego do obliczenia MKT.
Rejestrator mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia.
Jeśli podłączony jest czujnik wilgotności względnej i temperatury, obliczana jest temperatura punktu rosy.
Dzięki transmisji GSM użytkownik nie musi demontować rejestratora danych z miejsca gdzie jest zamontowany ani nie jest konieczne przechodzenie do miejsca, w którym jest zainstalowany rejestrator danych, aby pobrać dane do komputera: dane można odbierać pocztą elektroniczną lub pobrać za pośrednictwem protokołu FTP.  Pomiary mogą być również wysyłane bezpośrednio za pomocą połączenia GPRS TCP / IP do komputera, który ma połączenie z Internetem. Rejestrator może być zdalnie sterowany, poprzez wysyłanie poleceń SMS z telefonu komórkowego. Dla każdej mierzonej wielkości użytkownik może ustawić dwa progi alarmowe (wysoki próg i niski próg), histerezę alarmu i opóźnienie w generowaniu alarmu. Przekroczenie progów może być sygnalizowane przez rejestrator za pomocą wewnętrznego brzęczyka lub sygnalizowane przez wysłanie alarmowej wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.
Oprogramowanie HD35AP-S dostarczane z rejestratorem umożliwia konfigurację rejestratora danych, wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym zarówno w formie graficznej jak i liczbowej oraz pobieranie danych. Dane przesłane do komputera są wprowadzane do bazy danych. Rejestrator jest zasilany napięciem 7…30Vdc i może być zasilany przez akumulator ciężarówki.
Rejestratory temperatury i wilgotności przeznaczone do transportu posiadają stopień ochrony obudowy IP67.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót