HD35EDW – bezprzewodowe rejestratory w obudowach wodoszczelnych

HD35EDW – bezprzewodowe rejestratory w obudowach wodoszczelnych

0,00 

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową z serii HD35EDW. Radiowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35EDW… przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu wielu wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Bezprzewodowe rejestratory w wersji HD35EDW… wyposażone są w wodoszczelną obudowę i przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych zwłaszcza w dużej wilgotności i zapyleniu. Dataloggery HD35EDW… umożliwią pomiar, rejestrację i monitoring następujących […]

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową z serii HD35EDW.

Radiowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35EDW… przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu wielu wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Bezprzewodowe rejestratory w wersji HD35EDW… wyposażone są w wodoszczelną obudowę i przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych zwłaszcza w dużej wilgotności i zapyleniu. Dataloggery HD35EDW… umożliwią pomiar, rejestrację i monitoring następujących wielkości:

 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Oświetlenie i promieniowanie UV
 • Promieniowanie słoneczne
 • Tlenek węgla (CO)
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Opady
 • Zawartości wody w glebie (wilgotności gleby)
 • Wilgotności liści

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35EDW, które mierzą wilgotność względną i temperaturę mogą również obliczać różne wartości. Obliczane wartości zależą od modelu i mogą być następujące: punkt rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania,  średnią temperaturę kinetyczną (MKT). W zależności od modelu sondy pomiarowe mogą być zbudowane na rejestratorze lub mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub zacisków śrubowych.
Rejestratory radiowe z serii HD35EDW są dataloggerami wyposażonymi w obudowy przeznaczone do stosowania do pracy na zewnątrz (IP67). Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane są z przesyłane radiowo z rejestratorów HD35EDW  do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej są przesyłane kablowo za pomocą USB, RS-485, Ethernetu lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi lub GSM.

Modele z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie:

 • Przetworników z sygnałami 4…20mA, 0…1V lub 0…50mV
 • Czujników: Pt100 / Pt1000 i K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

Typowe zastosowania systemu monitoringu składającego się z bezprzewodowych rejestratorów danych z komunikacją radiową z serii HD35EDW:

 

 • Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin.
 • Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa.
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Czyste pomieszczenia.
 • Laboratoria.
 • Procesy przemysłowe.

Bezprzewodowe rejestratory danych wilgotności temperatury z komunikacją radiową HD35EDW – elementy systemu.

 • HD35AP…: Jednostka centralna
 • HD35RE…: Repeater (wzmacniacz sygnału)
 • HD35ED…: Seria rejestratorów (dataloggerów)
 • HD35ED-ALM: Moduły alarmowe

HD35AP…: Jednostka centralna

Jednostka centralna jest interfejsem pomiędzy dataloggerami umieszczonymi w miejscu pomiaru, a komputerem PC. Komunikacja z oddalonymi dataloggerami jest bezprzewodowa. Jednostka centralna dostępna jest w następujących wersjach:
Jednostka centralna HD35AP

 • HD35AP: Jednostka centralna tylko z interfejsem USB
 • HD35APD: Jednostka centralna do montażu bezpośrednio w gnieździe USB komputera PC.
 • HD35APS: Jednostka centralna z interfejsem USB oraz  RS485 (z MODBUS-RTU).
  • HD35APR: Jednostka centralna z interfejsem USB, RS485 (z protokołem MODBUS-RTU) oraz z Ethernetem do łączenia z lokalną siecią i protokołem MODBUS TCP/IP. Montaż na szynie DIN.
 • HD35APW: Jednostka centralna z interfejsem USB, Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową oraz interfejsem Ethernet do przewodowego łączenia z lokalną siecią przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP (z wbudowanym serwerem Web).
 • HD35APG: Jednostka centralna z interfej USB i zintegrowanym modułem GSM do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe i danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.

Po podłączeniu do komputera PC za pomocą USB, jednostka jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera PC. W przypadku braku podłączenia za pomocą USB, jednostka centralna HD35AP może być zasilana z wbudowanego akumulatora lub za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową – zasięg transmisji radiowej.

HD35RE… i HD35REW…: Bezprzewodowe repeatery

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35EDW Repeater jest urządzeniem pełniącym rolę łącznika i wzmacniacz sygnału pomiędzy jednostką centralną HD35AP… i dataloggerami HD35ED…. Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy datalogerami i jednostką centralną HD35AP….  Można stosować inne repeatery pomiędzy datalogerami i jednostką podstawową.

 

HD35ED-ALM: Bezprzewodowe moduły alarmowe

Moduł alarmowy umożliwia za pomocą wyjść przekaźnikowych uruchamianie urządzeń alarmowych (syreny, urządzeń migających, świateł) lub silników.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z komunikacją radiową – dostępne wersje oprogramowania.

Oprogramowanie HD35AP-S do radiowych rejestratorów danych (do pobrania ze strony www).

Standardowa wersja oprogramowania HD35AP-S (do pobrania ze strony www) umożliwia skonfigurowanie wszystkich urządzeń systemu, wyświetlanie stanu połączenia, poziomu sygnału radiowego i poziomu naładowania akumulatora każdego urządzenia, oraz wyświetlanie pobranych danych w postaci wykresów jak i liczb.
Dane można pobierać:

 • automatycznie, w regularnych odstępach czasu;
 • ręcznie, na żądanie użytkownika.

Dane pobrane są zapisywane w bazie danych. Przenoszenie pomiarów z czujników do bazy danych następuje w następujących etapach:

 • Rejestratory HD35ED… przesyłają dane automatycznie w regularnych odstępach czasu do jednostki bazowej HD35AP… (która przechowuje pomiary w pamięci wewnętrznej);
 • Dane w pamięci jednostki bazowej HD35AP… są pobierane do komputera, automatycznie lub na żądanie użytkownika, za pośrednictwem oprogramowania HD35AP-S, oprogramowanie HD35AP-S zapisuje pobrane dane w bazie danych.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 do radiowych rejestratorów danych(do pobrania ze strony www).

Oprogramowanie HDServer1 (do pobrania ze strony www) umożliwia pobieranie, przeglądanie i zapis do bazy danych pomiarów automatycznie przesyłanych przez rejestratory HD35ED. W odróżnieniu od HD35AP-S, obsługuje wiele jednoczesnych połączeń TCP/IP z wieloma HD50 i HD35APW. Funkcja skanera IP pozwala łatwo zidentyfikować i dodać wszystkie urządzenia dostępne w sieci. Oprogramowanie składa się z dwóch części, które działają niezależnie:

 • Część serwerowa, która odbiera i wprowadza do bazy danych dane pochodzące z urządzeń.

Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

 • Część przeglądarkowa, która wyświetla dane z bazy danych na monitorze komputera.

Oprogramowanie HDServer1 do bezprzewodowych rejestratorów danych HD35ED i HD35EDW

 

Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach. Część Server jest zwykle aktywna tylko na jednym komputerze, podczas gdy część Viewer może być aktywna jednocześnie na kilku komputerach.

Oprogramowanie HDserver1 do rejestratorów bezprzewodowych HD35ED i HD35EDW

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do radiowych rejestratorów danych.

Zaawansowana wersja oprogramowania HD35AP-S i HDServer1 (odpłatna) do zarządzania systemem rejestracji danych zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11: śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania oraz zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji systemu i przeglądanie danych w bazie danych. Działa z kluczem sprzętowym USB (w zestawie).

 • Śledzenie czynności (ścieżka audytu) wykonywanych za pomocą oprogramowania: którzy użytkownicy są połączeni i jakie zmiany są wprowadzane w konfiguracji rejestratora danych.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji rejestratora danych i podglądu danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Dostępne są trzy poziomy dostępu (Administrator, Superużytkownik i Użytkownik standardowy). Dla każdego poziomu można zdefiniować dozwolone operacje.

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 do rejestratorów radiowych HD35ED i HD35EDW

Przykład bezprzewodowego systemu rejestracji – komputer PC połączony z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową HD35ED i HD35EDW – przekładowa konfiguracja systemu

 

Podstawowe wersje bezprzewodowych rejestratorów danych z komunikacją radiową z serii HD35EDW…:

 • HD35EDWN/1TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznej sond temperatury wyposażonej w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD35EDWNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru  temperatury z sondą temperatury do pomiaru temperatury otoczenia wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C.
 • HD35EDW1NTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zintegrowanych sond temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD35EDWNTV: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej zintegrowany z sondą temperatury i wilgotności wyposażoną w sensor temperatury NTC10k. Zakres pomiarowy rejestratora -40…105°C /0…100%RH.
 • HD35EDW17PTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -40…150°C /0…100%RH.
 • HD35EDW7PTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -40…150°C.
 • HD35EDWK/4TC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury z 4 złączami termoparowymi do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury w termopary K, J, T, N, E. Zakres pomiarowy rejestratora max -200…+1370°C
 • HD35EDW17PTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger)z komunikacją radiową do pomiaru  temperatury i wilgotności względnej ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznych sond temperatury wyposażonych w sensor temperatury Pt100/Pt1000. Zakres pomiarowy rejestratora -40…150°C /0…100%RH.
 • HD35EDWRTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru promieniowania słonecznego ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznego piranometru np. LP PYRA03. Zakres pomiarowy rejestratora 0…2000W/m2.
 • HD35EDWPTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru opadów atmosferycznych ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznego drogomierza np. HD2015.
 • HD35EDWDPTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru opadów atmosferycznych i poziomu cieczy z dwoma złączami M12 do podłączenia zewnętrznego drogomierza np. HD2015 i hydrostatycznej sondy poziomu.
 • HD35EDW1NLTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury, wilgotności względnej oraz zwilżenia liści z dwoma złączami M12 do podłączenia zewnętrznej sondy temperatury i wilgotności oraz czujnika zwilżenia liści.
 • HD35EDWSTC: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową do pomiaru temperatury i zawartości wody w gruncie (glebie) ze złączem M12 do podłączenia zewnętrznej sondy temperatury i zawartości wody w gruncie (glebie). Objętościowa zawartość wody w gruncie (glebie).
 • HD35EDWH: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową z 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi. Rejestrator może współpracować z przetwornikami wyposażonymi w wyjścia 4÷20mA, 0÷1V, 0÷50mV, czujnikami Pt100 /Pt1000, termoparami (K, J, T, N, E ), itp.
 • HD35EDW-MB: Bezprzewodowy rejestrator (datalogger) z komunikacją radiową z wejściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU). Rejestrator może współpracować z przetwornikami i czujnikami wyposażonymi w wyjście cyfrowe RS485 (ModBus RTU).

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót