Bezprzewodowe dataloggery HD35EDW – Delta Ohm
Dataloggery HD35EDLWDataloggery bezprzewodowe HD35EDLWDataloggery temperatury HD35EDLWDataloggery wilgotności i dwutlenku węgla HD35EDLWDataloggery mikroklimatu HD35EDLWDataloggery prędkości i kierunku wiatru HD35EDLWDataloggery wilgotności gleby HD35EDLWDataloggery do stacji meteo HD35EDLW

HD35EDW – bezprzewodowe rejestratory w obudowach wodoszczelnych

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar temperatury w zakresie: -40…105°C/-200…650°C
 • Pomiar wilgotności w zakresie: 0…100%RH
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie: 300…1100hPa
 • Pomiar różnicy ciśnień w zakresie: +/-2000hPa
 • Pomiar dwutlenku węgla w zakresie: 0…5000ppm
 • Pomiar tlenku węgla w zakresie: 0…500ppm
 • Pomiar oświetlenia w zakresie: 0…200.000lux
 • Zakres pomiarowy promieniowania UVA, UVB i UVC: 0…2000mW/m2
 • Interfejs komunikacyjny: USB, RS-485 (MODBUS RTU), Wi-Fi, Ethernet, GSM
 • Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzny zasilacz
 • Wyświetlacz: LCD (opcja)
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35EDW… przeznaczone są do pomiaru, rejestracji i monitoringu wielu wielkości fizycznych w różnych aplikacjach. Bezprzewodowe rejestratory w wersji HD35EDW… wyposażone są w wodoszczelną obudowę i przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych zwłaszcza w dużej wilgotności i zapyleniu. Dataloggery HD35EDW… umożliwią pomiar, rejestrację i monitoring następujących wielkości:

 • Temperatura
 • Wilgotność względna
 • Ciśnienie atmosferyczne i różnica ciśnień
 • Oświetlenie i promieniowanie UV
 • Promieniowanie słoneczne
 • Tlenek węgla (CO)
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Opady
 • Zawartości wody w glebie (wilgotności gleby)
 • Wilgotności liści

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35EDW, które mierzą wilgotność względną i temperaturę mogą również obliczać różne wartości. Obliczane wartości zależą od modelu i mogą być następujące: punkt rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania,  średnią temperaturę kinetyczną (MKT). W zależności od modelu sondy pomiarowe mogą być zbudowane na rejestratorze lub mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub zacisków śrubowych.

Rejestratory radiowe z serii HD35EDW są dataloggerami wyposażonymi w obudowy przeznaczone do stosowania do pracy na zewnątrz (IP67). Odczyt danych z rejestratora odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane dane są z przesyłane radiowo z rejestratorów HD35EDW  do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej są przesyłane kablowo za pomocą USB, RS-485, Ethernetu lub bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi lub GSM.

Modele z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie:

 • Przetworników z sygnałami 4…20mA, 0…1V lub 0…50mV
 • Czujników: Pt100 / Pt1000 i K, J, T, N, E
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

 

Typowe zastosowania systemu monitoringu z serii HD35ED:

Bezprzewodowe rejestratory HD35ED

 • Przemysł spożywczy (mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Zdrowie (przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin.
 • Analiza mikroklimatu (jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa.
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Czyste pomieszczenia.
 • Laboratoria.
 • Procesy przemysłowe.

Elementy systemu:
 • HD35AP…: Jednostka centralna
 • HD35RE…: Repeater (wzmacniacz sygnału)
 • HD35ED…: Seria rejestratorów (dataloggerów)
 • HD35ED-ALM: Moduły alarmowe

 

HD35AP…: Jednostka centralna

Jednostka centralna jest interfejsem pomiędzy dataloggerami umieszczonymi w miejscu pomiaru, a komputerem PC. Komunikacja z oddalonymi dataloggerami jest bezprzewodowa. Jednostka centralna dostępna jest w następujących wersjach:

Jednostka centralna HD35AP

 • HD35AP: Jednostka centralna tylko z interfejsem USB
 • HD35APD: Jednostka centralna do montażu bezpośrednio w gnieździe USB komputera PC.
 • HD35APS: Jednostka centralna z interfejsem USB oraz  RS485 (z MODBUS-RTU).
  • HD35APR: Jednostka centralna z interfejsem USB, RS485 (z protokołem MODBUS-RTU) oraz z Ethernetem do łączenia z lokalną siecią i protokołem MODBUS TCP/IP. Montaż na szynie DIN.
 • HD35APW: Jednostka centralna z interfejsem USB, Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową oraz interfejsem Ethernet do przewodowego łączenia z lokalną siecią przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP (z wbudowanym serwerem Web).
 • HD35APG: Jednostka centralna z interfej USB i zintegrowanym modułem GSM do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe i danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.

Po podłączeniu do komputera PC za pomocą USB, jednostka jest zasilana bezpośrednio z portu USB komputera PC. W przypadku braku podłączenia za pomocą USB, jednostka centralna HD35AP może być zasilana z wbudowanego akumulatora lub za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

 

HD35RE… i HD35REW…: Bezprzewodowe repeatery

Repeatery HD35RERepeater jest urządzeniem pełniącym rolę łącznika i wzmacniacz sygnału pomiędzy jednostką centralną HD35AP… i dataloggerami HD35ED…. Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy datalogerami i jednostką centralną HD35AP….  Można stosować inne repeatery pomiędzy datalogerami i jednostką podstawową.

HD35EDW…: Bezprzewodowe rejestratory (dataloggery)

Rejestratory HD35EDDataloggery są oddalonymi urządzeniami połączonymi z sondami pomiarowymi. Instalowane są w warunkach monitorowanych i zasilane są z wbudowanego akumulatora, umożliwiającego długą pracę. Dane pomiarowe są zapisywane w wewnętrznej pamięci i są automatycznie wysyłane do jednostki podstawowej w regularnych odstępach lub też na żądanie użytkownika. Dostępne są wersje z lub bez wyświetlacza LCD. Wersje z wyświetlaczem LCD umożliwiają podgląd wartości mierzonych jak również konfigurację podczas instalacji za pomocą klawiatury.

 

HD35ED-ALM: Bezprzewodowe moduły alarmowe

Moduł alarmowy umożliwia za pomocą wyjść przekaźnikowych uruchamianie urządzeń alarmowych (syreny, urządzeń migających, świateł) lub silników.

Przykład systemu rejestracji – komputerem PC połączony  z dataloggerami HD35ED za pomocą Wi-Fi.

Bezprzewodowy system rejestracji wilgotności i temperatury HD35ED

Oprogramowanie HD35AP-S

Oprogramowanie HD35AP-S

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł