HD4517 – przetworniki wilgotności i temperatury

HD4517 – przetworniki wilgotności i temperatury

 • Pomiar, regulacja, rejestracja temperatury i wilgotności względnej
 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -30…85°C
 • Zakres pomiarowy punktu rosy: -40…85°C
 • Dokładność ±2.5%RH/±0,2°C
 • Wyjścia analogowe: 0…10VDC lub 4…20mA
 • Wyjścia przekaźnikowe: 1A 30VDC
 • Interfejs USB/RS-485 (MODBUS RTU)
 • Zasilanie: 15…35VDC lub 24VAC
 • Wyświetlacz LCD (opcja)
 • Montaż naścienny
 • Pomiar, regulacja, rejestracja temperatury i wilgotności względnej
 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0…100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -30…85°C
 • Zakres pomiarowy punktu rosy: -40…85°C
 • Dokładność ±2.5%RH/±0,2°C
 • Wyjścia analogowe: 0…10VDC lub 4…20mA
 • Wyjścia przekaźnikowe: 1A 30VDC
 • Interfejs USB/RS-485 (MODBUS RTU)
 • Zasilanie: 15…35VDC lub 24VAC
 • Wyświetlacz LCD (opcja)
 • Montaż naścienny

Przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD4517 to cyfrowe przetworniki, regulatory i rejestratory do monitoringu jakości powietrza w pomieszczeniach (wilgotności i temperatury). Typowe zastosowanie obejmuje analizę jakości powietrza w budynkach w których przebywają ludzie (np. szkoły, szpitale, audytoria, zakładach pracy, stołówki itp.). Analiza ta pozwala na sterowanie warunkami (temperaturą i  wilgotnością) oraz wentylacją (wymianą powietrza) w taki sposób, aby osiągnąć odpowiednią jakość powietrza zgodnie z przepisami ASHRAE i IMC i równocześnie oszczędność energii. Pomiar wilgotności względnej (RH) jest wykonywany za pomocą czujnika pojemnościowego. Przetworniki mogą również obliczać temperaturę punktu rosy. Temperatura (T) jest mierzona za pomocą bardzo dokładnego czujnika NTC. Przyrząd jest montowany na ścianie, a czujniki znajdują się wewnątrz obudowy. Przyrządy są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji po zamontowaniu. Przetworniki HD4517 to również cyfrowe regulatory i rejestratory wilgotności i temperatury.
Przetworniki są dostępne z wyjściem napięciowym 0…10V, prądowym 4…20mA lub cyfrowym RS-485 (protokół MODBUS RTU), które umożliwia łączenie wielu przetworników w sieć. Wersje z wyjściem przekaźnikowym umożliwiają monitorowanie mierzonych parametrów środowiska i sygnalizowanie przekroczeń ustawionych przez użytkownika parametrów. Działanie wyjścia przekaźnikowego jest bardzo wszechstronne, możliwie jest ustawienie działania po przekroczeniu górnego lub dolnego progu. Progi są konfigurowane przez użytkownika w całym zakresie pomiarowym. Opcjonalny wyświetlacz LCD umożliwia natychmiastowy podgląd mierzonych wartości.  Wszystkie funkcje przyrządu mogą być szybko i intuicyjnie konfigurowane za pomocą komputera PC. Przyrządy są łatwe do użycia, z pełnymi możliwościami konfiguracji, co czyni je wszechstronni i zdolni zaspokoić potrzeby wielu różnych aplikacji.
Przetworniki wilgotności i temperatury dostarczane są w standardowej konfiguracją i gotowe do użycia. Na życzenie klienta, urządzenia mogą zostać specjalnie skonfigurowane. Modele HD4517 wyposażone są w przełącznik, który umożliwia szybki wybór progu spośród ustawionych wartości. Wszystkie modele umożliwiają ciągłą rejestrację mierzonych parametrów, a dane mogą być przenoszone do komputera PC. Przyrządy są zasilane napięciem 24VAC lub 15…35VDC.
Możliwe konfigurację przetworników:

Model RH T Wyjścia analogowe RS485 Wyjścia przekaźnikowe LCD LED
HD4517V x x (2 wyjścia)  –  –  – Zasilanie
HD4517A x x (2 wyjścia)  –  – Zasilanie
HD4517S x x  – x  –  – Zasilanie
HD4517R x x  –  – (1 wyjście)  – Zasilanie
HD4517SR x x  – x (1 wyjście)  – Zasilanie
HD4517VR x x (2 wyjścia)  – (1 wyjście)  – Zasilanie
HD4517AR x x (2 wyjścia)  – (1 wyjście)  – Zasilanie
HD4517DV x x (2 wyjścia)  – x Zasilanie
HD4517DA x x (2 wyjścia)  –  – x Zasilanie
HD4517DS x x  – x  – x Zasilanie
HD4517DR x x  –  – (1 wyjście) x Zasilanie
HD4517DSR x x  – x (1 wyjście) x Zasilanie
HD4517DVR x x (2 wyjścia)  – (1 wyjście) x Zasilanie
HD4517DAR x x (2 wyjścia)  – (1 wyjście) x Zasilanie

Przykładowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza firmy Delta Ohm:

 • HD4517AR: Przetwornik wilgotności i temperatury, wersja bez wyświetlacza z dwoma wyjściami analogowymi 4÷20mA oraz jednym wyjściem przekaźnikowym do kontroli wilgotności lub temperatury.
 • HD4517DV: Przetwornik wilgotności i temperatury,  wersja z wyświetlaczem LCDz dwoma wyjściami analogowymi 0÷10V oraz bez wyjścia przekaźnikowego.

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót