HD9008T17S i HD9008T7S – meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008T17S i HD9008T7S z wyjściem cyfrowym ModBus RTU. Przetworniki wilgotności i temperatury HD9008T17S i HD9008T7S są przetwornikami wilgotności względnej i temperatury lub samej temperatury  powietrza do stosowania w instalacjach meteorologicznych, stacjach pogodowych, farmach fotowoltaicznych. Przetwornik HD9008T17S jest przetwornikiem wilgotności względnej i temperatury powietrza, natomiast przetwornik HD9008T7S jest tylko przetwornikiem temperatury […]

Zakres pomiarowy
 • Temperatura: -40…80°C
 • Wilgotność względna: 0…100%RH
Dokładność
 • Wilgotność: ±1,5% (0…90%RH) /±2% (90…100%RH) dla T=15…35°C oraz ± (1,5 + 1,5% wartości mierzonej)% w pozostałym zakresie temperatury
 • Temperatura: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
Wyjście

RS485 (ModBus RTU)

Wymiary

∅26x185mm

Zasilanie

5…30VDC

Dodatkowe wyposażenie
 • Osłona antyradiacyjna HD9007A-1
 • Osłona antyradiacyjna HD9007A-2

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008T17S i HD9008T7S z wyjściem cyfrowym ModBus RTU.

Przetworniki wilgotności i temperatury HD9008T17S i HD9008T7S są przetwornikami wilgotności względnej i temperatury lub samej temperatury  powietrza do stosowania w instalacjach meteorologicznych, stacjach pogodowych, farmach fotowoltaicznych. Przetwornik HD9008T17S jest przetwornikiem wilgotności względnej i temperatury powietrza, natomiast przetwornik HD9008T7S jest tylko przetwornikiem temperatury powietrza. Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008T17S i HD9008T7S wyposażone są w interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem MODBUS RTU co umożliwia współpracę z różnymi systemami i rejestratorami (koncentratorami danych) wyposażonymi w interfejs RS485. Przykładowym rejestratorem z interfejsem RS485 jest rejestrator bezprzewodowy (koncentrator danych) z HD33M-MB2.GSM. Rejestrator bezprzewodowy danych HD33M-MB2.GSM wyposażony jest w transmisję GSM oraz jest dedykowany do stacji meteo i podwodowych. Przetworniki meteorologiczne HD9008T17SHD9008T7S montowane są w specjalnych osłona antyradiacyjnych (HD9007A1 lub HD9007A2), które chronią przetwornik przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, a także opadami atmosferycznymi.

 

Przykładowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza do stacji meteo:

 • HD9008T17S: Meteorologiczny przetwornik wilgotności względnej i temperatury powietrza z interfejsem RS485 (Modbus RTU).
 • HD9008T7S: Meteorologiczny przetwornik przetwornik temperatury powietrza z interfejsem RS485 (Modbus RTU).

Zobacz również nasze rejestratory bezprzewodowe (koncentratory danych) do stacji meteo i farm fotowoltaicznych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót