HD9008TRR i HD9009TRR – meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury

HD9008TRR i HD9009TRR – meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury

0,00 

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008TRR i HD9009TRR. Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR są precyzyjnymi przetwornikami wilgotności względnej i temperatury (z konfigurowanym zakresem temperatury). HD9008TRR jest pasywnym przetwornikiem z wyjściem 4…20mA i napięciem zasilania 10…30VDC. HD9009TRR jest przetwornikiem aktywnym z standardowym wyjściem napięciowym 0…1V (inne zakresy na życzenie) i napięciem zasilania 10…30VDC. Czujniki […]

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008TRR i HD9009TRR.

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR są precyzyjnymi przetwornikami wilgotności względnej i temperatury (z konfigurowanym zakresem temperatury). HD9008TRR jest pasywnym przetwornikiem z wyjściem 4…20mA i napięciem zasilania 10…30VDC. HD9009TRR jest przetwornikiem aktywnym z standardowym wyjściem napięciowym 0…1V (inne zakresy na życzenie) i napięciem zasilania 10…30VDC. Czujniki są zamontowane na końcu plastikowej osłony,  czujnik pojemnościowy wilgotności i czujnik rezystancyjny Pt100 (100Ω @0°C).

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR mogą być rekalibrowane przez użytkownika za pomocą ukrytych przycisków. Tor wilgotności może być rekalibrowany za pomocą dwóch roztworów soli: pierwszy 75%RH, drugi 33%RH; zakres wilgotności względnej 0%RH…100%RH, 4mA (lub 0VDC) odpowiada to 0%RH, 20mA (lub 1VDC) odpowiada 100%RH. Standardowa konfiguracja temperatury wynosi –40…+80°C dla HD9008TRR i –40…+60°C dla HD9009TRR. Użytkownik może samodzielnie konfigurować zakres temperatury na inny niż standardowy zakres przy użyciu symulatora Pt100 lub stałych rezystorów, w zakresie -40°C…+80°C (minimalna szerokość zakresu wynosi 25°C). Dwie diody LED sygnalizują stany alarmowe (przekroczenie ustawionego zakresu, uszkodzenie czujnika lub jego zwarcie) i pomagają użytkownikowi podczas programowania. Specjalny zakres pomiarowy temperatury można również zamówić u producenta. Uwaga: sondy pracują w zakresie -40°C…+80°C. Poza tym zakresem dane nie są poprawne; elektronika jest zaprojektowana aby pracować w tym zakresie.

Przykładowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza w wersji meteorologicznej:

  • HD9008TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 4…20mA, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.
  • HD9009TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 0…10VDC, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót