HD9008TRR i HD9009TRR – meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury

HD9008TRR i HD9009TRR – meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury

0,00 

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008TRR i HD9009TRR. Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR są precyzyjnymi przetwornikami wilgotności względnej i temperatury (z konfigurowanym zakresem temperatury). HD9008TRR jest pasywnym przetwornikiem z wyjściem 4…20mA i napięciem zasilania 10…30VDC. HD9009TRR jest przetwornikiem aktywnym z standardowym wyjściem napięciowym 0…1V (inne zakresy na życzenie) i napięciem zasilania 10…30VDC. Czujniki […]

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza HD9008TRR i HD9009TRR.

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR są precyzyjnymi przetwornikami wilgotności względnej i temperatury (z konfigurowanym zakresem temperatury). HD9008TRR jest pasywnym przetwornikiem z wyjściem 4…20mA i napięciem zasilania 10…30VDC. HD9009TRR jest przetwornikiem aktywnym z standardowym wyjściem napięciowym 0…1V (inne zakresy na życzenie) i napięciem zasilania 10…30VDC. Czujniki są zamontowane na końcu plastikowej osłony,  czujnik pojemnościowy wilgotności i czujnik rezystancyjny Pt100 (100Ω @0°C).

Meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury HD9008TRR i HD9009TRR mogą być rekalibrowane przez użytkownika za pomocą ukrytych przycisków. Tor wilgotności może być rekalibrowany za pomocą dwóch roztworów soli: pierwszy 75%RH, drugi 33%RH; zakres wilgotności względnej 0%RH…100%RH, 4mA (lub 0VDC) odpowiada to 0%RH, 20mA (lub 1VDC) odpowiada 100%RH. Standardowa konfiguracja temperatury wynosi –40…+80°C dla HD9008TRR i –40…+60°C dla HD9009TRR. Użytkownik może samodzielnie konfigurować zakres temperatury na inny niż standardowy zakres przy użyciu symulatora Pt100 lub stałych rezystorów, w zakresie -40°C…+80°C (minimalna szerokość zakresu wynosi 25°C). Dwie diody LED sygnalizują stany alarmowe (przekroczenie ustawionego zakresu, uszkodzenie czujnika lub jego zwarcie) i pomagają użytkownikowi podczas programowania. Specjalny zakres pomiarowy temperatury można również zamówić u producenta. Uwaga: sondy pracują w zakresie -40°C…+80°C. Poza tym zakresem dane nie są poprawne; elektronika jest zaprojektowana aby pracować w tym zakresie.

Przykładowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza w wersji meteorologicznej:

  • HD9008TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 4…20mA, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.
  • HD9009TRR: Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z wyjściami 0…10VDC, zakresy pomiarowe 0…100%RH i -40…+80°C.

 

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót