JIR-301-M – tablicowe mierniki temperatury i procesu

Mierniki temperatury (programowalne wskaźniki procesowe) z serii JIR-301-M z uniwersalnym wejściem pomiarowym. Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M to nowoczesne, w pełni uniwersalnie wskaźniki temperatury oraz programowalne mierniki procesowe, które przeznaczone są do zabudowy tablicowej, w tablicach, panelach i szafach sterowniczych maszyn i urządzeń. Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M wykorzystywane są głównie […]

Wyświetlacze
 • PV: LED – 5 czerwonych cyfr, 16 x 7.2mm
 • SV: LED – 5 zielonych cyfr, 10 x 4.8mm
 • Kontrolki: LED (czerwone/zielone/pomarańczowe)
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo od ±0.1%

Próbkowanie wejścia

125ms

Wyjście alarmowe A1, A2 i a3

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Wyjście retransmisyjne TA1

4…20mA

Wejście binarne
 • HOLD: zatrzymanie bieżącej wartości mierzonej.
 • Peak HOLD: zatrzymanie wartości max
 • Buton HOLD: zatrzymanie wartości min
 • Alarm HOLD1/HOLD2: zatrzaśniecie alarmu
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96x48x98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Opcjonalne wyposażenie
 • Dodatkowe wyjście alarmowe A4 [A4]
 • Interfejs RS485 (Modbus ASCII/RTU ) [C5]
 • Wyście zasilania 24VDC [P24]
 • Wyjście retransmisyjne 0…20mA, 0…1VDC, 0…5VDC, 1…5VDC lub 0…10VDC [TA1…/TV1…]
 • Dodatkowe wyjście retransmisyjne 0/4…20mA, 0…1VDC, 0…5VDC, 1…5VDC lub 0…10VDC [TA2…/TV2…]

Mierniki temperatury (programowalne wskaźniki procesowe) z serii JIR-301-M z uniwersalnym wejściem pomiarowym.

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M to nowoczesne, w pełni uniwersalnie wskaźniki temperatury oraz programowalne mierniki procesowe, które przeznaczone są do zabudowy tablicowej, w tablicach, panelach i szafach sterowniczych maszyn i urządzeń. Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M wykorzystywane są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli oraz monitoringu różnych parametrów procesowych, w tym: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, poziomu, pH, konduktancji, itp. w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301-M to urządzenia znanej japońskiej firmy Shinko Technos. Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiarów i kontroli procesów przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu.

Programowalne mierniki temperatury i procesu JIR-301M - wyświetlacz

Tablicowe mierniki temperatury (programowalne) JIR-301M

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M mierzą temperaturę za pomocą zewnętrznych czujników temperatury (rezystancyjnych (Pt100) oraz czujników termoelektrycznych (termopary: J, K, N, T, S, R, B, itp.)). Tablicowe mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone są duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy składający się z 5 czerwonych cyfr typu LED na którym jest wyświetlana wartość mierzona procesu. Ponadto nasze mierniki procesowe wyposażone są w dodatkowy wyświetlacz LED, który umożliwia wyświetlanie wartości progów dla wyjść przekaźnikowych (alarmowych). Panel przedni miernika temperatury wyposażony jest również w kontrolki, które wskazują stan działania wyjść przekaźnikowych oraz stan komunikacji szeregowej RS485.
Tablicowe mierniki procesowe (temperatury) mogą mierzyć i wyświetlać również inne wielkości procesowe (np. wilgotność względną lub absolutną, ciśnienie, różnicę ciśnień, przepływ, ph, konduktancję). Dzięki uniwersalnemu wejściu pomiarowemu mierniki programowalne JIR-301-M mogą współpracować z różnymi czujnikami i przetwornikami pomiarowymi. Przetworniki pomiarowe powinny być wyposażone w standardowy sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Najnowsza wersja mierników procesowych JIR-301-M wyposażona jest w analogowe wejście pomiarowe z charakterystyką liniową lub pierwiastkową, co umożliwia zastosowanie naszych mierników tablicowych, jako mierników i wskaźników przepływu chwilowego. Tablicowe wskaźniki temperatury JIR-301-M posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, zapewniają wysoką stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych w praktyce czujników temperatury i termopar. Tablicowe wskaźniki, mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M przeznaczone są do montażu tablicowego, w różnego rodzajach panelach i szafach sterowniczych.

Standardowo nasze tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (alarmowe), które mogą służyć do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu alarmowego) lub też prostej regulacji z histerezą (włącz/wyłącz). Tablicowe mierniki temperatury JIR-301M wyposażone są również standardowo w wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej z miernika temperatury do rejestratorów lub różnych systemów pomiarowych).
Ponadto mikroprocesorowe wskaźniki i mierniki temperatury JIR-301-M mogą być również wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej RS485 (MODBUS RTU/ASCII) do zdalnej konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości (temperatura, wilgotność, ciśnienie, różnica ciśnień, itp.) mogą być przesyłane w postaci cyfrowej do paneli HMI, sterowników PLC, komputerów oraz systemów nadrzędnych w celu rejestracji i monitoringu parametrów kontrolowanego procesu. Opcjonalnie cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście napięciowe 24VDC do zasilania przetworników (np. przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.).

Programowalne mierniki temperatury (wskaźniki procesowe) z serii JIR-301-M posiadają następującą funkcjonalność:

 • Uniwersalne wejście pomiarowe miernika tablicowego.

Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301M obsługują zarówno termopary (10 typów), czujniki rezystancyjne RTD (2 typy), jak i sygnały prądowe (2 typy) oraz napięciowe (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielozakresowe wejście pomiarowe pozwala na zastosowanie naszych tablicowych mierników temperatury w różnych procesach technologicznych i przemysłowych.

Typ wejścia pomiarowego miernika programowalnego Zakres pomiarowy miernika
Czujniki termoelektryczne
Termopary
K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Czujniki rezystancyjne
RTD
Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewn. bocznikiem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wewn. bocznikiem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa wejścia pomiarowego.

Mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M umożliwiają zastosowanie zarówno charakterystyki liniowej, jak i charakterystyki pierwiastkowej (do pomiaru i wyświetlania przepływu chwilowego). Dlatego nasze programowalne mierniki do montażu w tablicy mogą pracować jako lokalne wskaźniki, wyświetlacze i mierniki przepływu chwilowego.
Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301M - charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana, wartość po obliczeniu pierwiastka kwadratowego.
PV: Wartość mierzona.
Funkcja pierwiastkowania wejścia pozwala na podłączenie do miernika programowalnego różnego rodzaju przetworników różnicy ciśnień (przepływu) wyposażonych w wyjście analogowe, a wyświetlana wartość procesu jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego (wskaźniki i mierniki przepływu). Wskaźniki temperatury i mierniki tablicowe JIR-301-M posiadają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki pierwiastkowej. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość procesu na wejściu pomiarowym miernika (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu. Funkcja ta zapobiega powstawaniu dużych błędów pomiarowych przy pomiarze bardzo małego przepływu.

 • Korekcja charakterystyki wejścia pomiarowego.
Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M - funkcja korekcji charakterystyki

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M – funkcja korekcji charakterystyki

Nasze tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury wyposażone są w funkcję korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego, która pozwala na korektę błędu pomiarowego (wartości mierzonej). Błąd pomiarowy może być spowodowany następującymi przyczynami:

 • Błąd pomiarowy, który jest spowodowany miejscem montażu czujnika temperatury (np. gdy czujnik temperatury nie może być zamontowany bezpośrednio w miejscu, gdzie wymagany jest pomiar i kontrola temperatury).
 • Odchyłka (błąd) spowodowany dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego (np. gdy czujnik temperatury lub przetwornik wprowadza do toru pomiarowego pewien błąd pomiarowy).
 • Błąd pomiarowy spowodowany dokładnością samego miernika oraz całego toru pomiarowego (np. gdy czujnik temperatury Pt100 jest 2-przewodowy, a odległość pomiędzy czujnikiem temperatury, a miernikiem temperatury jest duża). W przypadku linii 2-przewodowej duża rezystancja linii pomiarowej powoduje, że mierzona wartość temperatury jest wyświetlana z dużym błędem pomiarowym spowodowanym rezystancją linii pomiarowej.

Wartość która jest wyświetlana przez miernik temperatury po korekcji błędu wyrażona jest według poniższej formuły:
Wartość wyświetlana PV  (po korekcie) = Wartość mierzona PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia sygnału wejściowego.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe) miernika.
Programowalne mierniki temperatury JIR-301-M - zaciski podłączeniowe

Programowalne mierniki temperatury JIR-301-M – zaciski podłączeniowe

Tablicowe mierniki temperatury i programowalne wskaźniki procesowe z serii JIR-301M wyposażone są standardowo w trzy niezależne wyjścia alarmowe (przekaźnikowe). Sposób działania alarmu i wyjścia (rozwieranie/zwieranie) są konfigurowane za pomocą klawiatury.

 • Wejście binarne (funkcja HOLD).

Wskaźniki i mierniki temperatury i procesu JIR-301-M wyposażone są również standardowo w bezpotencjałowe wejście binarne (cyfrowe), które umożliwia zdalne sterowanie pracą miernika temperatury i procesów. Wejście cyfrowe miernika umożliwia m. in.: zatrzymanie na wyświetlaczu bieżącej wartości procesu, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie działania alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość procesu (PV).
 • Peak HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość procesu (PV).
 • Buton HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego miernika na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość procesu (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany do momentu, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany do momentu, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA).

Tablicowe mierniki temperatury i programowalne wskaźniki procesowe standardowo wyposażone są w analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które może służyć do przetwarzania wartość mierzonej temperatury na sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej z miernika tablicowego na znaczne odległości do innych urządzeń (np. do innych wskaźników i mierników, regulatorów, rejestratorów, sterowników PLC oraz systemów SCADA). Nasze tablicowe mierniki temperatury i procesu mogą być również wyposażone w inny rodzaj wyjścia retransmisyjnego (prądowego lub napięciowego)

 • Interfejs komunikacji szeregowej RS-485.

Mikroprocesorowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M opcjonalnie mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Nasze elektroniczne mierniki temperatury wyposażone są w fabryczny protokół komunikacyjny (Shinko) oraz protokół MODBUS (do wyboru za pomocą klawiatury). Dla protokołu komunikacyjnego MODBUS może zostać wybrany tryb RTU lub ASCII. Interfejs komunikacji szeregowej umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66.

Wskaźniki tablicowe (programowalne mierniki temperatury) JIR-301-M standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66, dlatego mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (duża wilgotność i zapylenie), po zabudowaniu w odpowiednich panelach sterowniczych, tablicach, czy też w szafach sterowniczych.

Tablicowe mierniki procesowe oraz programowalne wskaźniki temperatury z serii JIR-301-M:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Sposób zamawiania tablicowych wskaźników procesowych i cyfrowych mierników temperatury z serii JIR-301-M:

 • Miernik JIR-301-M: programowalny miernik temperatury (wskaźnik procesowy) do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Miernik JIR-301-M, 1: programowalny miernik temperatury (wskaźnik procesowy) do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 24VAC/DC.
 • Miernik JIR-301-M, C5: programowalny miernik temperatury (wskaźnik procesowy) do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU), wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Miernik JIR-301-M, A4, C5: programowalny miernik temperatury (wskaźnik procesowy) do zabudowy tablicowej, 4 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU), wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.

 

Zobacz również inne nasze urządzenia: czujniki temperatury, regulatory temperatury i elektroniczne rejestratory temperatury.

JIR-301-M – tablicowe mierniki temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót