Cyfrowe mierniki temperatury JIR-301M – https://acse.pl
Elektroniczne mierniki temperatury JIR-301M - https://acse.pl

JIR-301-M – miernik temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Charakterystyka wejścia: liniowa lub pierwiastkowa wejścia
 • Dokładność: ±0.1%(0.2%)
 • Wyświetlacz: 5-cyfrowy LED
 • Próbkowanie: 125ms
 • Standardowo 3 wyjścia alarmowe
 • Standardowo wyjście retransmisyjne 4…20mA
 • Interfejs RS485: MODBUS ASCII/RTU (opcja)
 • Dodatkowe wyjście retransmisyjne (opcja)
 • Zasilanie: 100…240VAC lub 24VAC/DC
 • Stopień ochronny panelu: IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 16x7.2mm (HxW)
 • SV: 5 zielonych cyfr, 10x4.8mm (HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C
 • RTD: Pt100, JPt100, linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA lub 4...20mA (charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa)
 • Napięciowe: 0...1V, 0...5V, 1…5V lub 0...10VDC (charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa)
Dokładność ±0.1% (0.2%) - w zależności od typu wejścia pomiarowego
Próbkowanie 125ms
Wyjścia A1, A2 i A3 Trzy wyjścia przekaźnikowe 1a, 3A 250VAC do sygnalizacji stanów alarmowych:
 • Brak działania wyjścia alarmowego miernika
 • Sygnalizacja przekroczenia górnego progu
 • Sygnalizacja przekroczenia dolnego progu
 • Sygnalizacja przekroczenia górnego / dolnego progu
Wyjście retransmisyjne Przetwarzanie wartości mierzonej przez miernik na analogowy sygnał prądowy lub napięciowy i jej retransmisja do innych urządzeń i systemów:
 • 4...20mA
 • 0...20mA (opcja)
 • 0...1VDC (opcja)
 • 1...5VDC (opcja)
Interfejs komunikacyjny Interfejs komunikacyjny do odczytu i ustawienie różnych wartości nastaw, odczyt wartości mierzonej i stanu działania oraz zmiany funkcji miernika
 • RS485: Shinko ASCII, Modbus ASCII/RTU (opcja)
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 8VA
Wymiary 96 x 48 x 98,5mm
Stopień ochrony IP66
Funkcje standardowe Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa wejścia pomiarowego, funkcja korekcji charakterystyki, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, automatyczna diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe.

Opis produktu

Elektroniczne mierniki temperatury i procesu JIR-301-M to nowoczesne i uniwersalnie wskaźniki i mierniki cyfrowe do zabudowy tablicowej (w panelach i szafach sterujących). Nasze cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli i monitoringu temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, poziomu, pH, konduktancji, itp. w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych.

Cyfrowe mierniki temperatury mogą mierzyć temperaturę za pomocą czujników rezystancyjnych (Pt100) oraz czujników termoelektrycznych (termopary: J, K, N, T, S, R, B, itp.). Mierniki temperatury wyposażone są duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy, składający się z 5 czerwonych cyfr typu LED na którym mogą być wyświetlane wartości mierzone. Ponadto mierniki są wyposażone w dodatkowy wyświetlacz LED, który umożliwia wyświetlanie ustawionych progów dla wyjść przekaźnikowych (alarmowych). Panel miernika temperatury wyposażony jest również w kontrolki, które wskazują stan działania wyjść przekaźnikowych oraz stan komunikacji szeregowej RS485.

Nasze mierniki temperatury mogą mierzyć i wyświetlać również inne wielkości fizyczne (np. wilgotność względną lub absolutną, ciśnienie, przepływ, ph, konduktancję). Dzięki uniwersalnemu wejściu pomiarowemu cyfrowe mierniki JIR-301-M mogą współpracować z różnymi przetwornikami pomiarowymi. Przetworniki pomiarowe, które mają być podłączone do naszego miernika powinny być wyposażone w standardowy sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Najnowsza wersja miernika procesu JIR-301-M wyposażona jest w wejście z charakterystyką liniową lub pierwiastkową, co umożliwia zastosowanie naszych mierników tablicowych jako mierników i wskaźników przepływu chwilowego. Tablicowe wskaźniki temperatury JIR-301-M posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, zapewniają stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych w praktyce czujników temperatury i termopar.

Standardowo elektroniczne mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (alarmowe), które mogą służyć do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostej regulacji z histerezą (włącz/wyłącz). Mierniki tablicowe JIR-301M wyposażone są również w wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej z miernika cyfrowego do rejestratora lub systemu pomiarowego).

Ponadto elektroniczne mierniki temperatury mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej RS485 (MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości (temperatura, wilgotność, ciśnienie, itp.) mogą być cyfrowo przesyłane do paneli HMI, sterowników PLC, komputerów oraz systemów nadrzędnych w celu rejestracji i monitoringu parametrów kontrolowanego procesu. Opcjonalnie cyfrowe mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście napięciowe 24VDC do zasilania podłączonych do wejścia pomiarowego przetworników (np. temperatury, wilgotności, ciśnienia itp).

Mierniki temperatury JIR-301-M posiadają następujące funkcje:

 • Uniwersalne wejście pomiarowe.

Tablicowe mierniki temperatury z serii JIR-301M współpracują zarówno z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi RTD (2 typy), jak i sygnałami prądowymi (2 typy) oraz napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielozakresowość wejścia pomiarowego pozwala na zastosowanie uniwersalnych mierników w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewnętrznym rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa dla wejścia analogowego.

Mikroprocesorowe mierniki temperatury z serii JIR-301-M dla analogowego wejścia pomiarowego umożliwiają zastosowanie zarówno charakterystyki liniowej jak i charakterystyki pierwiastkowej (do pomiaru i wyświetlania przepływu chwilowego).

Charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana, wartość po obliczeniu pierwiastka kwadratowego.
PV: Wartość mierzona.

Funkcja pierwiastkowania wejścia analogowego pozwala na podłączenie do miernika różnego rodzaju przetworników przepływu wyposażonych w sygnał analogowy np. przetwornik różnicy ciśnień, a wyświetlane wskazanie jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego. Mierniki cyfrowe JIR-301-M posiadają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość na wejściu pomiarowym (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu. Funkcja ta zapobiega powstawaniu dużych błędów pomiarowych dla bardzo małych sygnałów (przepływu).

 • Funkcja korekcji charakterystyki.

Funkcja korekcji charakterystykiNasze cyfrowe mierniki wyposażone są w funkcję korekcji charakterystyki wejścia, która umożliwia korekcję błędu pomiarowego (wartości mierzonej) spowodowaną następującymi przyczynami:

 • Błąd pomiarowy spowodowany miejscem montażu czujnika temperatury (np. gdy czujnik temperatury nie może być zamontowany w miejscu, gdzie wymagany jest pomiar i kontrola temperatury).
 • Błąd pomiarowy spowodowany dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego (np. czujnik temperatury lub przetwornik wprowadza do toru pomiarowego pewien błąd pomiarowy).
 • Błąd pomiarowy spowodowany dokładnością miernika oraz całego toru pomiarowego (np. gdy czujnik temperatury jest 2-przewodowy, a odległość pomiędzy czujnikiem temperatury a miernikiem cyfrowym jest duża). Duża rezystancja linii pomiarowej (przypadku linii 2-przewodowej) powoduje, że wyświetlana wartość temperatury jest wyświetlana z dużym błędem pomiarowym spowodowanym rezystancją linii przewodu).

Wartość która jest wyświetlana przez miernik po korekcji błędu wyrażona jest według poniższej formuły:

Wartość wyświetlana PV  po korekcie) = Wartość mierzona PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia sygnału wejściowego.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301M wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmu i sposób działania wyjścia (normalnie rozwarte/normalnie zwarte) są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD).

Mierniki temperatury i procesu wyposażone są również w wejście binarne, które umożliwia zdalne sterowanie pracą miernika. Wejście cyfrowe umożliwia m. in.: zatrzymanie na wyświetlaczu bieżącej wartości mierzonej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego miernika na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona (PV).
 • Peak HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego miernika na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość mierzona (PV).
 • Buton HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego miernika na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość mierzona (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Wyjście retransmisyjne (4…20mA).

Mierniki temperatury i procesu standardowo są wyposażone w analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które przetwarza wartość mierzoną na standardowy sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej na znaczne odległości innych urządzeń (np. do rejestratorów, sterowników PLC i systemów SCADA). Mierniki tablicowe mogą być opcjonalnie wyposażone w inny rodzaj wyjścia retransmisyjnego (prądowe lub napięciowe)

 • Interfejs komunikacji szeregowej RS-485.

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Miernik jest w wyposażony w protokoły komunikacyjne Shinko i MODBUS (dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII). Interfejs komunikacji szeregowej umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66.

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (narażone na dużą wilgotność i zapylenie).

Przykładowe konfigurację miernika temperatury JIR-301-M:

 • Cyfrowy miernik temperatury JIR-301-M: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Cyfrowy miernik temperatury JIR-301-M, 1 : uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 24VAC/DC.
 • Cyfrowy miernik temperatury JIR-301-M, C5: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485(ModBus RTU) , wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Cyfrowy miernik temperatury JIR-301-M, A4, C5: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 4 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU) , wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP): Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł