Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M
Tablicowe wskaźniki i mikroprocesorowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M

JIR-301-M – mierniki temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.
 • Wejście: Pt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Charakterystyka wejścia: liniowa lub pierwiastkowa wejścia
 • Dokładność: ±0.1%(0.2%)
 • Wyświetlacz: 5-cyfrowy LED
 • Próbkowanie: 125ms
 • Standardowo 3 wyjścia alarmowe
 • Standardowo wyjście retransmisyjne 4…20mA
 • Interfejs RS485: MODBUS ASCII/RTU (opcja)
 • Dodatkowe wyjście retransmisyjne (opcja)
 • Zasilanie: 100…240VAC lub 24VAC/DC
 • Stopień ochronny panelu: IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 16x7.2mm (HxW)
 • SV: 5 zielonych cyfr, 10x4.8mm (HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C
 • Czujniki rezystancyjne RTD: Pt100, JPt100, linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA lub 4...20mA (charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa)
 • Napięciowe: 0...1V, 0...5V, 1…5V lub 0...10VDC (charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa)
Dokładność ±0.1% (0.2%) - w zależności od typu wejścia pomiarowego
Próbkowanie 125ms
Wyjścia A1, A2 i A3 Miernik tablicowy wyposażony jest standardowo w trzy wyjścia przekaźnikowe 1a, 3A 250VAC do sygnalizacji stanów alarmowych:
 • Brak działania wyjścia alarmowego miernika
 • Sygnalizacja przekroczenia górnego progu
 • Sygnalizacja przekroczenia dolnego progu
 • Sygnalizacja przekroczenia górnego / dolnego progu
Wyjście retransmisyjne Miernik tablicowy wyposażony jest standardowo w wyjście retransmisyjne 4...20mA. Wyjście retransmisyjne służy do przetwarzania wartości mierzonej przez miernik temperatury i procesu na analogowy sygnał prądowy lub napięciowy i jej retransmisja do innych urządzeń i systemów:
 • 4...20mA
 • 0...20mA (opcja)
 • 0...1VDC (opcja)
 • 1...5VDC (opcja)
Interfejs komunikacyjny Mikroprocesorowy miernik temperatury i procesu JIR-301-M może być wyposażony opcjonalnie w interfejs komunikacyjny do odczytu i ustawienie różnych wartości nastaw, odczyt wartości mierzonej i stanu działania oraz zmiany funkcji miernika
 • RS485: Shinko ASCII, Modbus ASCII/RTU (opcja)
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 8VA
Wymiary 96 x 48 x 98,5mm (montaż tablicowy w różnego rodzaju szafach, tablicach i panelach sterowniczych)
Stopień ochrony IP66 (dla panelu czołowego po zamontowaniu w tablicy lub szafie)
Funkcje standardowe Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa wejścia pomiarowego, funkcja korekcji charakterystyki, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, automatyczna diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe.

Opis produktu

Mierniki temperatury, wskaźniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M.

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M to nowoczesne, w pełni  uniwersalnie wskaźniki temperatury oraz programowalne mierniki temperatury i procesu do zabudowy tablicowej (w tablicach, panelach i szafach sterowniczych). Mikroprocesorowe mierniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli oraz monitoringu: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, poziomu, pH, konduktancji, itp. w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301-M to urządzenia znanej japońskiej firmy Shinko Technos. Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiarów i kontroli procesów przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu.

Miernik temperatury i procesu JIR-301M - wyświetlacz
Miernik temperatury procesu JIR-301M – wyświetlacz 5-cio cyfrowy

Cyfrowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M mierzą temperaturę za pomocą zewnętrznych czujników temperatury (rezystancyjnych (Pt100) oraz czujników termoelektrycznych (termopary: J, K, N, T, S, R, B, itp.)). Mierniki tablicowe JIR-301-M wyposażone są duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy składający się z 5 czerwonych cyfr typu LED na którym jest wyświetlana wartość mierzona procesu. Ponadto nasze mierniki procesowe wyposażone są w dodatkowy wyświetlacz LED, który umożliwia wyświetlanie wartości progów dla wyjść przekaźnikowych (alarmowych). Panel przedni miernika temperatury wyposażony jest również w kontrolki, które wskazują stan działania wyjść przekaźnikowych oraz stan komunikacji szeregowej RS485.

Mierniki procesowe mogą mierzyć i wyświetlać również inne wielkości procesowe (np. wilgotność względną lub absolutną, ciśnienie, różnicę ciśnień, przepływ, ph, konduktancję). Dzięki uniwersalnemu wejściu pomiarowemu mierniki programowalne JIR-301-M mogą współpracować z różnymi czujnikami i przetwornikami pomiarowymi. Przetworniki pomiarowe powinny być wyposażone w standardowy sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Najnowsza wersja mierników procesowych JIR-301-M wyposażona jest w analogowe wejście pomiarowe z charakterystyką liniową lub pierwiastkową, co umożliwia zastosowanie naszych mierników tablicowych, jako mierników i wskaźników przepływu chwilowego. Tablicowe wskaźniki temperatury JIR-301-M posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, zapewniają wysoką stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych w praktyce czujników temperatury i termopar.

Tablicowe wskaźniki, mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M przeznaczone są do montażu tablicowego, w różnego rodzajach panelach i szafach sterowniczych.

Standardowo nasze tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (alarmowe), które mogą służyć do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu alarmowego) lub też prostej regulacji z histerezą (włącz/wyłącz). Tablicowe mierniki temperatury JIR-301M wyposażone są również standardowo w wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej z miernika temperatury do rejestratorów lub różnych systemów pomiarowych).

Ponadto mikroprocesorowe wskaźniki i mierniki temperatury JIR-301-M mogą być również wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej RS485 (MODBUS RTU/ASCII) do zdalnej konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości (temperatura, wilgotność, ciśnienie, różnica ciśnień, itp.) mogą być przesyłane w postaci cyfrowej do paneli HMI, sterowników PLC, komputerów oraz systemów nadrzędnych w celu rejestracji i monitoringu parametrów kontrolowanego procesu. Opcjonalnie cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście napięciowe 24VDC do zasilania przetworników (np. przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.).

Mikroprocesorowe mierniki i wskaźniki temperatury JIR-301-M posiadają następujące funkcje:

 • Uniwersalne wejście pomiarowe miernika.

Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301M obsługują zarówno termopary (10 typów), czujniki rezystancyjne RTD (2 typy), jak i sygnały prądowe (2 typy) oraz napięciowe (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) oraz wielozakresowe wejście pomiarowe pozwala na zastosowanie naszych tablicowych mierników temperatury w różnych procesach technologicznych i przemysłowych.

Typ wejścia pomiarowego miernika Zakres pomiarowy miernika
 

Czujniki termoelektryczne

Termopary

K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Czujniki rezystancyjne

RTD

Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewn. bocznikiem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wewn. bocznikiem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa wejścia miernika tablicowego.

Mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M umożliwiają zastosowanie zarówno charakterystyki liniowej, jak i charakterystyki pierwiastkowej (do pomiaru i wyświetlania przepływu chwilowego). Dlatego nasze programowalne mierniki do montażu w tablicy mogą pracować jako lokalne wskaźniki, wyświetlacze i mierniki przepływu chwilowego.

Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301M - charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana, wartość po obliczeniu pierwiastka kwadratowego.
PV: Wartość mierzona.

Funkcja pierwiastkowania wejścia pozwala na podłączenie do miernika programowalnego różnego rodzaju przetworników różnicy ciśnień (przepływu) wyposażonych w wyjście analogowe, a wyświetlana wartość procesu jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego (wskaźniki i mierniki przepływu). Wskaźniki temperatury i mierniki tablicowe JIR-301-M posiadają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki pierwiastkowej. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość procesu na wejściu pomiarowym miernika (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu. Funkcja ta zapobiega powstawaniu dużych błędów pomiarowych przy pomiarze bardzo małego przepływu.

 • Korekcja charakterystyki wejścia pomiarowego.
Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M - funkcja korekcji charakterystyki
Tablicowe mierniki temperatury i procesu JIR-301-M – funkcja korekcji charakterystyki

Nasze tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury wyposażone są w funkcję korekcji charakterystyki wejścia pomiarowego, która pozwala na korektę błędu pomiarowego (wartości mierzonej). Błąd pomiarowy może być spowodowany następującymi przyczynami:

 • Błąd pomiarowy, który jest spowodowany miejscem montażu czujnika temperatury (np. gdy czujnik temperatury nie może być zamontowany bezpośrednio w miejscu, gdzie wymagany jest pomiar i kontrola temperatury).
 • Odchyłka (błąd) spowodowany dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego (np. gdy czujnik temperatury lub przetwornik wprowadza do toru pomiarowego pewien błąd pomiarowy).
 • Błąd pomiarowy spowodowany dokładnością samego miernika oraz całego toru pomiarowego (np. gdy czujnik temperatury Pt100 jest 2-przewodowy, a odległość pomiędzy czujnikiem temperatury, a miernikiem temperatury jest duża). W przypadku linii 2-przewodowej duża rezystancja linii pomiarowej powoduje, że mierzona wartość temperatury jest wyświetlana z dużym błędem pomiarowym spowodowanym rezystancją linii pomiarowej.

Wartość która jest wyświetlana przez miernik temperatury po korekcji błędu wyrażona jest według poniższej formuły:

Wartość wyświetlana PV  (po korekcie) = Wartość mierzona PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia sygnału wejściowego.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe) miernika.
Programowalne mierniki temperatury JIR-301M - zaciski podłączeniowe
Programowalne mierniki temperatury JIR-301M – zaciski podłączeniowe

Miernik tablicowy z serii JIR-301M wyposażony jest standardowo w trzy niezależne wyjścia alarmowe (przekaźnikowe). Sposób działania alarmu i wyjścia (rozwieranie/zwieranie) są konfigurowane za pomocą klawiatury.

 • Wejście binarne (funkcja HOLD).

Wskaźniki i mierniki temperatury i procesu JIR-301-M wyposażone są również standardowo w bezpotencjałowe wejście binarne (cyfrowe), które umożliwia zdalne sterowanie pracą miernika temperatury i procesów. Wejście cyfrowe miernika umożliwia m. in.: zatrzymanie na wyświetlaczu bieżącej wartości procesu, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie działania alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość procesu (PV).
 • Peak HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość procesu (PV).
 • Buton HOLD: Po zwarciu wejścia binarnego miernika na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość procesu (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany do momentu, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany do momentu, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne (4…20mA).

Tablicowe mierniki temperatury i procesu standardowo wyposażone są w analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które może służyć do przetwarzania wartość mierzonej temperatury na sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej z miernika tablicowego na znaczne odległości do innych urządzeń (np. do innych wskaźników i mierników, regulatorów, rejestratorów, sterowników PLC oraz systemów SCADA). Nasze tablicowe mierniki temperatury i procesu mogą być również wyposażone w inny rodzaj wyjścia retransmisyjnego (prądowego lub napięciowego)

 • Interfejs komunikacji szeregowej RS-485.

Mikroprocesorowe mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M opcjonalnie mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Nasze elektroniczne mierniki temperatury wyposażone są w fabryczny protokół komunikacyjny (Shinko) oraz protokół MODBUS (do wyboru za pomocą klawiatury). Dla protokołu komunikacyjnego MODBUS może zostać wybrany tryb RTU lub ASCII. Interfejs komunikacji szeregowej umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66.

Mierniki tablicowe JIR-301-M standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66, dlatego mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (duża wilgotność i zapylenie), po zabudowaniu w odpowiednich panelach sterowniczych, tablicach, czy też w szafach sterowniczych.

Główne zastosowania tablicowych mierników temperatury z serii JIR-301-M:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Przykładowe konfiguracje tablicowych wskaźników, mierników temperatury i procesu JIR-301-M:

 • Miernik JIR-301-M: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Miernik JIR-301-M, 1: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 24VAC/DC.
 • Miernik JIR-301-M, C5: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 3 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU), wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.
 • Miernik JIR-301-M, A4, C5: uniwersalny miernik temperatury i procesu do zabudowy tablicowej, 4 wyjścia alarmowe A1, A2, A3 (przekaźnikowe), analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU), wymiary 96x48x98,5mm, zasilanie 100…240VAC.

Zobacz również inne nasze urządzenia: czujniki temperatury, regulatory temperatury i elektroniczne rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Mierniki temperatury JIR-301-M
Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Mierniki temperatury JIR-301-M (j. pol.)
Icon
Mierniki temperatury JIR-301-M (j. ang.)
Icon
Mierniki temperatury JIR-301-M - protokół komunikacyjny (j. ang.)
Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Mierniki temperatury JIR-301-M - rysunki CAD
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu mierników JIR-301-M - SWM-JIR01M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł