Cyfrowe mierniki temperatury JIR-301-M – https://acse.pl

JIR-301-M – mierniki temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J, R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Charakterystyka wejścia: liniowa lub pierwiastkowa wejścia
 • Dokładność: ±0.1%(0.2%)
 • Wyświetlacz: 5-cyfrowy LED
 • Próbkowanie: 125ms
 • Standardowo 3 wyjścia alarmowe
 • Standardowo wyjście retransmisyjne 4…20mA
 • Interfejs RS-485: MODBUS ASCII/RTU (opcja)
 • Dodatkowe wyjście retransmisyjne (opcja)
 • Zasilanie: 100…240VAC lub 24VAC/DC
 • Stopień ochronny panelu: IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr, 16x7.2mm (HxW)
 • SV: 5 zielonych cyfr, 10x4.8mm (HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C
 • RTD: Pt100, JPt100, linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA DC, 4...20mA DC
 • Napięciowe: 0...1VDC, 0...5VDC, 1…5VDC, 0...10VDC (charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa)
Dokładność ±0.1% (0.2%)
Próbkowanie 125ms
Wyjścia A1, A2 i A3 Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC
Wyjście retransmisyjne
 • 4...20mA
 • 0...20mA (opcja)
 • 0...1VDC (opcja)
 • 1...5VDC (opcja)
Komunikacja RS-485: Shinko ASCII, Modbus ASCII/RTU (opcja)
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 8VA
Wymiary W96xH48xD98,5mm
Stopień ochrony IP66
Funkcje standardowe Charakterystyka liniowa lub pierwiastkowa wejścia pomiarowego, Funkcja korekcji charakterystyki, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, automatyczna diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe.

Opis produktu

Tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury oraz innych wielkości procesowych JIR-301-M to nowoczesne i uniwersalnie urządzenia oraz w pełni cyfrowe mierniki tablicowe do zabudowy w panelach i szafach sterujących. Nasze cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury z serii JIR-301-M przeznaczone są głównie do pomiaru i wyświetlania temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu poziomu, pH, konduktancji, itp. w różnorodnych procesach technologicznych. Cyfrowe mierniki tablicowe mogą mierzyć temperaturę za pomocą czujników rezystancyjnych (Pt100) oraz czujników  termoelektrycznych (termopary: J, K, N, T, S, R, B, itp.).

Nasze mierniki mierzą i wyświetlają również inne wielkości fizyczne (np. wilgotność, ciśnienie, przepływ, ph, konduktancję) przy współpracy z odpowiednimi przetwornikami. Przetworniki pomiarowe powinny być wyposażone w standardowy sygnał analogowy prądowy lub napięciowy (0/4…20mA, 0…1, 0…5, 0…10V). Najnowsze wersje wyposażone są w wejście pierwiastkujące, co umożliwia zastosowanie naszych mierników tablicowych jako mierników  i  wskaźników przepływu chwilowego. Tablicowe wskaźniki temperatury JIR-301-M posiadają bardzo dobre parametry metrologiczne i użytkowe, zapewniają stabilność parametrów w czasie oraz linearyzację charakterystyki dla większości stosowanych w praktyce czujników temperatury i termopar.

Standardowo elektroniczne mierniki temperatury JIR-301-M wyposażone są w 3 wyjścia przekaźnikowe (alarmowe), które mogą służyć do sygnalizacji stanów alarmowych (przekroczenia górnego lub dolnego progu) lub też prostej regulacji (włącz/wyłącz). Nasze mierniki cyfrowe JIR-301M wyposażone są w wyjście retransmisyjne 4…20mA (do retransmisji wartości mierzonej z miernika cyfrowego do rejestratora lub systemu pomiarowego).

Ponadto elektroniczne mierniki temperatury mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU/ASCII) do konfiguracji i cyfrowej transmisji danych. Mierzone wielkości (temperatura, wilgotność, ciśnienie, itp.) mogą być cyfrowo przesyłane do systemów rejestracji i monitoringu (SCADA) w celu rejestracji i monitoringu parametrów kontrolowanego procesu. Opcjonalnie cyfrowe mierniki temperatury mogą być również wyposażone w wyjście napięciowe 24VDC do zasilania 2-przewodowych przetworników (np. temperatury, wilgotności, ciśnienia itp).

Podstawowe cechy cyfrowych mierników temperatury i wielkości procesowych JIR-301-M:

 • Wielozakresowe – uniwersalne wejście.

Tablicowe mierniki temperatury z serii JIR-301M współpracują zarówno z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi RTD (2 typy), jak i sygnałami prądowymi (2 typy) oraz napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie próbkowanie wejścia (125ms) i wielozakresowe wejście pozwala na zastosowanie uniwersalnych mierników w różnorodnych procesach technologicznych.

Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000 (z zewnętrznym rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
4…20mA DC -2000…10000 (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Charakterystyka liniowa i pierwiastkowa wejścia analogowego.

Mikroprocesorowe mierniki temperatury z serii JIR-301-M posiadają zarówno charakterystykę liniową jak i charakterystykę pierwiastkową wejścia pomiarowego.

Charakterystyka pierwiastkowa wejściaPV’: Wartość wyświetlana, obliczona wartość pierwiastka kwadratowego.
PV: Zmienna procesowa.

Funkcja pierwiastkowania sygnału analogowego pozwala na podłączenie do mierników różnego rodzaju przetworników przepływu wyposażonych w sygnał analogowy np. przetwornik różnicy ciśnień, a wyświetlane wskazanie jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego. Mierniki cyfrowe mają również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. Wartość progu odcięcia charakterystyki to wartość na wejściu pomiarowym (tzn. prądu wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilowa przepływu będzie wyświetlana jako brak przepływu. Funkcja ta zapobiega powstawaniu dużych błędów pomiarowych dla bardzo małych sygnałów (przepływu).

 • Funkcja korekcji charakterystyki.

Funkcja korekcji charakterystykiZastosowana w naszych miernikach elektronicznych funkcja korekcji umożliwia korekcję wartości mierzonej spowodowanego następującymi przyczynami:

 • Miejscem montażu czujnika pomiarowego, czujnik temperatury nie może być zamontowany w miejscu, gdzie wymagany jest pomiar temperatury
 • Dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego, czujnik lub przetwornik mierzy z pewnym błędem
 • Dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego, czujnik jest 2-przewodowy, odległość między czujnikiem temperatury a miernikiem cyfrowym jest (duży wpływ rezystancji linii pomiarowej)

Wartość mierzona miernika po korekcji wyrażona jest za pomocą poniższej formuły:

Wartość PV po korekcie = aktualna wartość PV x współczynnik nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia.

 • Wyjścia alarmowo-sterujące (przekaźnikowe)

Mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301M wyposażone są w trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe. Działanie alarmu i sposób działania wyjścia (normalnie rozwarte/normalnie zwarte) są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie ustawienie to brak działania i wyjście normalnie rozwarte).

 • Wejście binarne (funkcja HOLD).

Wejście binarne miernika umożliwia zdalne zatrzymanie na wyświetlaczu wartości bieżącej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie alarmu. Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna za pomocą klawiatury:

 • HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość mierzona (PV).
 • Peak HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość mierzona (PV).
 • Buton HOLD: Na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość mierzona (PV).
 • Alarm HOLD1: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Alarm HOLD2: Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4 i alarm zostanie aktywowany, alarm będzie podtrzymany, gdy zaciski wejścia binarnego będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.
 • Wyjście retransmisyjne (4…20mA).

Tablicowe wskaźniki temperatury i procesu standardowo posiadają analogowe wyjście retransmisyjne 4…20mA, które przetwarza wartość mierzoną na standardowy sygnał analogowy. Wyjście to jest przeznaczone do przesyłania wartości mierzonej na znaczne odległości innych urządzeń (np. do rejestratorów, sterowników PLC i systemów SCADA). Mierniki tablicowe mogą być opcjonalnie wyposażone w inny rodzaj wyjścia retransmisyjnego (prądowe lub napięciowe)

 • Interfejs komunikacyjny RS-485.

Mierniki cyfrowe z serii JIR-301-M mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Dostępne są protokoły komunikacyjne Shinko i MODBUS (dla protokołu MODBUS można wybrać tryb RTU lub ASCII). Interfejs umożliwia łączenie ze sobą wielu różnych urządzeń używających protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego.

 • Stopień ochrony IP66.

Nasze mierniki tablicowe standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony panelu przedniego IP66 i mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiska (narażone na dużą wilgotność i zapylenie).

Przykładowa wersja wykonania miernika temperatury JIR-301-M:

 • JIR-301-M: uniwersalny tablicowy miernik temperatury (standardowo wyposażony w 3 wyjścia alarmowe i wyjście retransmisyjne 4…20mA)
Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP): Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł