KAL84 – kalibratory niskich ciśnień

KAL84 – kalibratory niskich ciśnień

0,00 

Kalibratory ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień) KAL84. Kalibratory niskich ciśnień KAL84 przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru i kalibracji przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień, presostatów oraz do kalibracji i wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia tętniczego (ciśnieniomierzy medycznych). Kalibratory składają się z czujnika ciśnienia, elektronicznego przetwornika z wyświetlaczem LCD i zadajnika ciśnienia, który może być obsługiwany ręcznie poprzez […]

Kalibratory ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień) KAL84.

Kalibratory niskich ciśnień KAL84 przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru i kalibracji przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień, presostatów oraz do kalibracji i wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia tętniczego (ciśnieniomierzy medycznych). Kalibratory składają się z czujnika ciśnienia, elektronicznego przetwornika z wyświetlaczem LCD i zadajnika ciśnienia, który może być obsługiwany ręcznie poprzez gałkę obrotową. Przez połączenie zadajnika ciśnienia króćcem rurowym z wewnętrznym przetwornikiem otrzymujemy dokładnie zdefiniowane ciśnienie, jako wartość odniesienia. Wartość ciśnienia na wyświetlaczu LCD może być podawana w [Pa] lub [mbar]. Jednostkę ciśnienia wybiera się przełącznikiem na płycie czołowej. Wyświetlacz może być podświetlony osobnym przyciskiem.
Dla ustabilizowania wskazań na wyświetlaczu i obliczenia wartości średniej, możliwe jest wybranie jednej z trzech stałych czasowych: 20 ms, 0.1 s i 1 s. Kalibratory ciśnienia KAL 84 jest wyposażony w wymienne akumulatory, które są automatycznie ładowane podczas pracy sieciowej. Dlatego jest on praktycznie zawsze gotowy do użycia. Analogowy sygnał wyjściowy jest standardowym wyposażeniem i umożliwia protokołowanie przebiegu kalibracji, poprzez bezpośrednie podłączenie rejestratora lub dataloggera. Przenośny kalibrator KAL 84 służy przede wszystkim do kalibracji manometrów i przetworników ciśnienia. Przez swoją zwartą i trwałą budowę oraz niezależność od zasilania sieciowego, nadaje się także doskonale do zastosowań lokalnych.
Kalibratory niskich ciśnień KAL 84 znajduje optymalne zastosowanie w wentylacji i technice oczyszczania powietrza do sprawdzania ciśnień różnicowych, w kontroli jakości jako dokładne regulowane źródło ciśnienia referencyjnego, do kalibracji urządzeń do mierzenia ciśnienia krwi, respiratorów i pomp dyfuzyjnych albo przy produkcji manometrów, czujników i wyłączników ciśnienia. Kalibrator ciśnienia KAL-84 jest idealnym rozwiązaniem do kalibracji i sprawdzania aparatów do pomiaru ciśnienia krwi.

Przykładowa konfiguracja kalibratora ciśnienia KAL-84:

  • KAL-84-0-1-230: kalibrator niskiego ciśnienia, zakres pomiarowy: 0…100Pa, zasilanie: 230VAC, dokładność:  +/-1%.

Zobacz również nasze przetworniki ciśnienia.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót